Undervandsrobot skal trække energi ud af fiskelort

Afføring fra fisk er en nærmest uudtømmelig energikilde, hvis man som US Navy finder en måde at udnytte den. Illustration: Wikipedia

Batteritid er den store begrænsning, når man sender undervandsrobotter af sted på mission under havoverfladen. Men nu har den amerikanske flåde fundet en måde at udnytte en hidtil overset energikilde på, nemlig de sedimenter af fiskelort, der dækker havbunden.

New Scientist beretter om et udviklingsprojekt, hvor US Navy ved hjælp af en mikrobiel brændselscelle producerer elektricitet ud fra naturligt forekommende bakteriers nedbrydning af organisk stof på havbunden, primært fiskefækalier.

Mens de gnasker løs, afgiver bakterierne elektroner, hvilket genererer en elektrisk strøm, som kan opsamles i brændselscellen (MFC). Det sker med en elektrode i sedimenterne og en elektrode i vandet ovenover.

Forskerne fra den amerikanske flådes Naval Information Warfare Center Pacific i San Diego har på denne måde forsynet sensorer til overvågning af magnetfelter. Hvor de tidligere kun kunne holde strøm i nogle få uger under vand, lykkedes det ved hjælp af brændselscellen at holde liv i dem i otte måneder.

Den genererede strøm er dog så svag, at det ifølge New Scientist ville tage omkring et år at oplade et lille undervandsfartøj. Så enten ville det skulle medbringe en hel masse brændselsceller, eller også vil man være nødt til at udvikle en lavenergi-undervandsrobot.