Undervandsrobot skal hente olie under Nordpolens is

En gigantisk borerobot skal i fremtiden stå på havbunden under ishavet i ly for flydende isbjerge og storme og hente olie op til os.

Ifølge US Geological Survey ligger omkring en fjerdedel af verdens uudnyttede oliereserver gemt i undergrunden under de arktiske områder, men med dagens teknologi er det umuligt at hente den op og transportere den i land.

Derfor prøver den danske civilingeniør Lars Raunholt og det norske firma Seabed Rig, at gøre drømmene til virkelig ved at nytænke ideen om boreplatforme.

»Vi stiller selve boreprocessen ned på havbunden,« fortæller Lars Raunholt.

»Alle eksisterende borerigge står på lange ben eller flyder på havoverfladen. Nogle har selve produktionssystemet liggende på havbunden, men selve boreprocessen foregår fra havoverfladen og ned,« fortæller han.

Seabeds fuldautomatiserede borerobot skal fjernstyres fra et skib, men på langt sigt rækker ideen endnu videre.

»Visionen er, at vi skal styre anlægget fra land,« siger Lars Raunholt.

Klimatiske forhold vil derfor helt kunne ignoreres, og produktionen af olie bliver meget billigere.

Olien skal transporteres væk på samme måde, som den bliver i dag. Nemlig via store rørledninger på bunden, der løber til en nærliggende platform eller helt ind til land.

Lars Raunholt regner med, at han sammen med sine ni ingeniør-kolleger fra Seabed Rig begynder på konstruktionen af de første prototype-komponenter næste sommer. En fuldt færdig prototype af hele anlægget forventer han klar i 2012.

Dokumentation

Animation af borerobotten

Emner : Robotter
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er klima problemet overhovet gået op for de kære ingenøre og planlæggere af sådanne projekter ?.

Eller er det bare en træls ubekvemsandhed, der injureres målrettet. Mens vi forsætter med at gå overåen eftervand. Vi lever i en verden hvor vi flyver regnorm fra canada til eurpoa for at endelivet i eurupæsike søer og åer som madling til lystfiskeri. dette er omfanget af vores forsile vandvid og forsile logik. er vi så desperate for at bevare denne ilusion af en verden så vi er villige til at forsætte desperat med at bruge robboter på havet bund, eller omdanne tjæresand til olie, eller kul til olie. mens vi nægter at indse at forandig af energi resimet er den enste vej til at bevare vores højtudvilede civilisation.

Alt imens forsætter vi med at gå over åen eftervand. og flyver lystfisker mading fra canada til europa.

 • 0
 • 0

co2 mæssigt vandvind :-)

jeg er udemærkdet klar over udbud og efterspørgsel spørgsmålet er om co2 pakerings pladserene i atmosfæren er ligeglade med at vi stadigt brugere mere og mere energi til at gøre det der kunne gøres med mindre energi. Er det andet end forsil logik at man flyver canadiske regnorme til eurpoa for at endelivet som mading.

 • 0
 • 0

Drop nu det CO2-vrøvl Martin, det er ren overtro.

Vi skal losse så meget CO2 op i atmosfæren som muligt. Først støvsuger vi Jorden for alt, hvad der er af olie, kul og brunkul og brænder skidtet af, så atmosfæren kan få tilbage, hvad den indeholdt, før kæmpeskove, dinosaurer, mindre skove og mindre dyr sugede den næsten tom i årtusindernes forløb. Så kommer der gang i økosystemet igen, som når man pumper penge i industri og marked i stedet for at gemme dem i pengeskabe.

Et højere CO2-indhold i atmosfæren giver en ekstra bonus. Vi slipper for store skovbrande og mange små ildebrande. De går ud af sig selv.

Medens vi støvsuger og brænder olie, kul og brunkul af som gale (kineserne skal nok hjælpe os), gør vi klar til elektrosamfundet, som var en realitet i dag, hvis det virkeligt havde været nødvendigt.

P.S. Klimaforandringerne, som overtroiske mennesker giver CO2 skylden for, kommer indefra. Varmen, der vælder op fra centralreaktoren og undviger ud i rummet er allerede mange tusinder af gange større end den behageligt prikkende gas’ mikroskopiske frekvensfælde kan holdes ansvartlig for.

Efter at have nået havbunden møder reaktorvarmen først de kolossale vandmasser. Derfor ses reaktoraktivitetens nuværende galloperende vækst hovedsageligt i form af øget nedbør og meget lidt i form af øgede overfladetemperaturer.

Fastlandssoklerne er så meget tykkere end havbunden, at temperaturstigningen der trænger op gennem kontinenterne er lille, efter at vandmasserne via øget fordampning har kølet magmaen, der cirkulerer nedenunder kappen.

I tusinder af år har magmaen kun været lunken. Men nu vokser temperaturen stedse hurtigere, selvom magmaen endnu langt fra er glødende, som når den vælder frem ved vulkanudbrud.

Den almene dybdegeofysik, som stadig er på middelalderniveau (ja undskyld geofysikere, men sådan er det altså), har ingen klare forestillinger om alt dette. Det er forklaringen på, at CO2-overtroen trives så godt.

 • 0
 • 0

aaaa en ren lomborgist, hvor herligt.

personligt vælger jeg at følge den videnskab som flertallet af klimaforskere mener at de kan dukometere og videnskabeligt forsvare. Naturligvis så er alt forskning til åben debat og berettigt for kritik problemet er at klima problemet er blevet testet på kryds og tværs og hvergang så ender vi med samme resultat nemlig co2 og de andre klima gasser som primær årsag til at klimaet forandre sig.

men kan man modbevise dette faktum med solid videnskab der kan testes og måles, velkommen da så er jeg altid åben for at ændre standpunkt hvis anden fakta modbeviser, det standpunkt jeg har nu.

men det ser lidt sort ud for dem der følger en anden forsknings linje end klimagas linjen de har noget svært ved at bevise og dukomentere deres hypoteser. indtil da er klimagas hypotesen den der skal og bør efterfølges, da den ganske som darwins evulusions lære meget tæt på at være et bevist faktum.

 • 0
 • 0

Jan Christiansen skriver: "I tusinder af år har magmaen kun været lunken. Men nu vokser temperaturen stedse hurtigere, selvom magmaen endnu langt fra er glødende, som når den vælder frem ved vulkanudbrud". Hvad forårsager temperaturstigningen? Det var vist et af de mange spørgsmål, jeg ikke synes jeg fik svar på i en tidligere debat. Vh. Marianne.

 • 0
 • 0

Forstår vi darwins lære ?? eller er menskelighedens kolgtive intelegens ikke større end gærcellers i et sukker holdig substrat ?? husk vægst kurven for gærceller i en 10% sukker opløsning og se på vores befolkings kurve.

Jeg håber virkeligt at vi har større evne til at forstå vores grænser for vægst, end gær.

Der er desvære meget der tyder på at mendskelighedens intelegens nivue ikke er større end et bloop fra en 2 ugers vin.

Se denne udemærkde professor han er meget underholdede anbefaling brug de 58 min. http://globalpublicmedia.com/lectures/461

 • 0
 • 0

Hvis man mener man er lidt mere intelligent end man synes andre er, kan man f.eks. prøve med stavekontrol. Marianne.

 • 0
 • 0

Ha ha Martin.

Darwinismen er lige så langt ude i tågen som drivhusteorien. Ingen af dem er bedre bevist end kristendommen. Alle tre hviler på antagelser og massepsykologi. Alle tre skabtes som redskaber for en snu herskerelite og tog hver på deres måde deduktion i anvendelse for at fremstå troværdige, hvad ingen af dem er ved nærmere eftersyn.

En herskerelite profiterede på kristendommen. En herskerelite profiterede mere på darwinismen. En herskerelite vil profitere umådeligt på drivhusteorien, hvis potentiale er formidabelt.

Kristendommen er et rent ideologisk system. Darwinismen tog synlige indicier, og tilforladelig deduktion imellem disse og tilfældighedsforherligende ideologi, til hjælp som vægtigt argument for sin større berettigelse. Drivhusteorien indlemmede foruroligende, verdensomspændende naturændringer i sin samvittighedsmanipulerende ideologi som endnu vægtigere argument for sin overdominante berettigelse.

Kristendommen er trods svære logiske fejl bedre koblet til sandheden end darwinismen, som på sin side er bedre koblet til sandheden end drivhusteorien, der udelukkende er koblet til massepsykologi og økonomisk magt.

Hvert af de tre ideologiske redskaber vidner om den fremadskridende, rationelle degeneration, der rammer herrefolk og opløser ethvert magtsystem, når herskereliten ender med at prioritere penge og rå magt højere end tilbundsgående logisk kontinuitet i magtsystemet.

Penge og rå magt kan holde skansen, når ingen kræfter større end herskerelitens deltager i spillet. I den tiltagende ustabile, geologiske periode, vi er gået ind i, er større kræfter med i spillet. Overfor dem hjælper kun præcis logik.

Præcis logik kræver et logisk kontinuert fundament. Det har herskereliten ikke. Hvert af de tre redskaber saboterede dens logiske fundament alvorligt.

Dens kæmpemæssige redningsflåde, der dag og nat står standby til centralreaktorens klimaks, er bygget på diskontinuert logik. Når prøven skal stå, vil den sejle flot som et gammelt skibsvrag på havets bund.

Den nye tidsalder, herskereliten ser frem til at vælge konge og blive herrefolk i, bliver herskerløs. Pengemagnater, konger, præsidenter, kommissærer og deres kvinder, elitesoldater og kæledægger overlever ikke tidsskiftet. For ingen af dem tør i farens stund afslå deres luksuriøse plads i den blanke flåde og tage chancen praktisk talt ubeskyttede i det kaotiske inferno, der bliver til lands og til vands.

 • 0
 • 0

Jan Christensen - det var da en gang bavl - hvad er det for en sandhed du fabler om ? Hvor fra har du at kristendommen er mere sand end darwinismen ? Som igen er mere sand end drivshusteorien ? Er det noget du lige er kommet frem med uden at bevise det for resten af verden ?

Beklager tonen - men det her er noget af et sidespring i en debat om olie i grønland. Jo det !

 • 0
 • 0

Hej Martin

Denne debat er kommet langt fra nordpolen, men min store kæphest er netop ordblindhed eller dyslexi.

Kan vi to ikke blive enige om, at det ikke er 10-20% af menneskene, der er noget galt med, men derimod (skrift)sproget?

I stedet for at bruge menneskehedens evner til at måske påvirke klimaet eller som Lomborg til at forøge befolkningen, burde man finde et (fælles) sprog, som mange flere kan bruge. Man har vist ikke engang undersøgt, om det kun er vesterlandets problem.

Min overbevisning er, at man på få generationer kan skabe og gå over til skriftlig kommunikation, som alle forstår. Ændringen er ikke større, end da vi for nogen tusen år siden gik bort fra romertal, så næsten alle derefter kunne bruge de fire regnearter.

Den forældede og upraktiske skrft, vi har nu, skulle overleve på samme måde som romertallene.

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

Vi er meget enige tyge som fungtionel ordblind, der indtil for få årsiden defakto ikke hade et skrive sprog ,har jeg nu oplevet at jeg er blevet mere hårdhudet overfor kommentare overfor mine stave form.Så skriver jeg bare, og det bare at skrive uden at tænke virdre over det. Det har faktisk gjort at jeg har lært at skrive nogenlunde sammenhængende set i forehold til for få årsiden.

Men vi lever desvære stadigt i den sorte midelalder når det gælder dyslexia´s accept i samfundet, kommentaer som så slå dog ordbogen til mm eller læser breve der bliver sendt tilbage med vi trykker ikke noget med så mange stave fejl uden at kikke på kontext men kun fokusererende på form.

Som ordblind bliver vi nødtil at fokucere mest på kontext og ikke så meget på form, hvikelt gør os ordblinde ofte meget svære og dybe at forstå. for vi kan ofte i en debat springe fra et emle til et andet blodt fordi at vores underlige hjerner ser en forbindelse som alle andre ikke ever at se dette er ofte til fustration for andre ikke ordblinde. men tro på os der er forbindelser, selv der hvor de er usynlige for alle andre ikke ordblinde.

personliogt så mener jeg at vores danske sprog er gjort bevist svært for os ordblinde exembelvist så er norsk, meget mere tale sprog på skrift. og derfor meget nemmere for ordblinde at lære. Det nytter sku ikke noget at indsistere på at ex mayonnaise ( et ord som jeg altid er nødtil at google for at få rigtigt, for os der lider af dyslexia er googel virkeligt din ven på mere end en måde) men det nytter sku ikke at vi i fine fornemmelser kræver at vi skal stave det på den fine franske måde når vi i ordsprog kalder det for majonæse. vi har gjort dansk særligt bevist svært og kræver at det er os ordblinde der er skal lære at tænke anderledes end ordet skrives. Dette gør det nærmest til en umulig urimelig kamp for unge ordblinde at tage en uddandelse det kunne ha været meget nemmere hvis sproget var nemmere.

Jeg må tilstå jeg er ikke ingenør af uddandelse. for dengang jeg var færdig med skolen der kunne jeg helt enkelt ikke skrive så det var læseligt i slutningen af 1980 ne var computere ikke så udbredt som idag så , jeg blev fagudlært mejerist og stolt af mit fag som sådanne. Men jeg har altid vist at hvis jeg hade de muligheder teknisk der existere idag så ville jeg nok sikkert ha været ingenør.

 • 0
 • 0

til jan bort set for dine betraktninger om kristendommen så er vi 100% uenige.

men dette er dog grundlag for en herlig debat hvorfor mener du ikke at darwinismen er en sand lære ??

jeg mener personligt at darwinismen nærmest er bevist fakta. men jeg kan som sagt tage fejl.

klima problematikken tjaaa igen sol pletter er en yndet teroei for klima skeptikere men den er jo fornyligt også punkteret. ganske som terorien om at partikler fra det ydre rum påvirker skydannelsen som der skulle være en marginal påvirkning i forehold til co2.

jeg er ikke blant dem der mener at skeptikere ikke skal ha ret til at åbne munden i debatten tværtimod kom med jeres augomenter men vær beredt de vil blive vuderet på en guldvægt,

 • 0
 • 0

”men dette er dog grundlag for en herlig debat hvorfor mener du ikke at darwinismen er en sand lære ??”

Den er en gang videnskabeligt miskmask, der ikke overlever systematisk analyse. På trods heraf har den talrige, glødende tilhængere. Dermed er den en religion. Og mod religion debatterer man forgæves, så den springer jeg over.

”jeg mener personligt at darwinismen nærmest er bevist fakta. men jeg kan som sagt tage fejl.”

Ih dog, kan du virkelig.

”jeg er ikke blant dem der mener at skeptikere ikke skal ha ret til at åbne munden i debatten tværtimod kom med jeres augomenter men vær beredt de vil blive vuderet på en guldvægt,”

Som jeg ser det, er det dig, der er skeptikeren, tilmed en arrogant skeptiker. Du taler frelst, som om DIN mening er den skinbarlige sandhed. At du deler den med autoriteterne eller rettere har taget deres mening til efterretning uden rent faktisk at efterkontrollere, om den holder vand i praksis, gør den bestemt ikke mere sand.

CO2’s påståede evne til at holde varme tilbage på Jorden er rent akademisk. Som taget ud af en Holbergsk komedie. Varmeenergi udstråles på mange frekvenser. Skygger man lidt for et enkelt frekvensbånd fiser varmen ubesværet væk på alle de andre.

Du kan konstatere det alene ved at se, hvor hurtigt der bliver koldt på en stjerneklar nat på trods af det tykke atmosfærelag med alle dets gasser. I den virkelige verden kan den smule CO2, der er i atmosfæren, ikke engang holde varmen fra en loppeskid tilbage i et sekund, efter at solen er gået ned. At hævde, at CO2’en er ansvarlig for, at vor klodes overfladetemperatur er adskillige grader højere, end den burde være, er fuldstændig surrealistisk. Religiøst. Kun et varmeapparat i centralreaktorens størrelsesorden kan levere den enorme energi, der kræves til at opretholde den forhøjede temperatur. Og når der så er udsving i denne temperaturs gennemsnit, vender fornuftige mennesker blikket imod varmeapparatet, sgu da ikke imod gassen, der ikke kan holde loppeskiden tilbage.

Men du og dem, du har din frelste mening fra, nævner ikke med et eneste ord det atomdrevne gigantvarmeapparat. Selv når man stikker det op i næsen på jer, lader I som om, det ikke er der, og fortsætter skidtvigtige jeres Holbergske komedie.

Kan du forstå, hvorfor jeg sætter drivhusteori, darwinisme og kristendom ved siden af hinanden? – Næeh, det kan du ikke, for din forståelse er ikke baseret på rigtig skelneevne og viden, den er baseret på andenhåndsoplysninger og autoritetstro. Sådan du. Stik så næsen i sky og vej mine ord på din defekte guldvægt.

 • 0
 • 0

lad os splitte det op hvor tager darwin fejl ?

naturligvist har darwin ikke 100% haft ret i sin nu næsten 150 år gamle arternes oprindelse men han har dog nogenlunde haft 100% ret. anden hånds viden ja naturligtvis er det andenhånds viden jeg besider. Det ser jeg ikke som en skam så længe at kilden til viden har været nogenlunde troværdig og kunne forsvare den hypotese som der nu er blevet til viden efter forsvaret.

Som mejerist oplever jeg dagligt arternes overlevelse når vi poder mælken med en eller flere bakterie stammer. indeholder mælken bakteriofager så vil mælken ikke syrne hvis vi kun skal pode mælken med en stamme kultur. hæver vi tempraturen fra 30 grader til 37 grader så vil den ene stamme voske hurtigere end den anden samme mens hvis vi sænker tempraturen til 25 grader så vil en 3 stamme vokse hurtigere end de 2 andre.

Der er bakterie stammer der suplerere hinandnes vægst ved at deres affalds produkt gavner den anden bakteries vægst, og omvendt. er den tank som vi poder i af uransageælige årsager ikke rengjort hæderligt så kan det at vi ved et uheld hensætter ved en forkert lav tempratur ha katastrofale koncevkenser.

alt den viden bygger på videnskab der på den ene eller anden måde bygger på darwins lære om arterns overlevelse bare omsat til daglig praktisk anvendelse ganske som man gør når man går ind og gen modificere bakterier eller planter til at ha den ene egenskab frem for den anden så ville dette ikke kunne lade sig gøre uden at darwin hade opdaget denne opsavation fra naturen.

så jeg vil sige at du skal ha enmeget solid data der modbeviser min daglige erfaring med darwin

 • 0
 • 0

Hej Martin. Re: Nordpolen. Af Martin Sørensen , 11.09.2007 kl 22:09 Har med interesse og sympati læst dit lange svar. Du kan vist lide at skrive trods alt!

Min vision strækker sig langt videre end kun til dansk, mine problemer var endnu større med latin og fransk. Kontakter med japaner, kinesere og araber har fortalt mig, at ordbilinhed ikke findes med deres skriftsprog, mej jeg har kun truffet højt uddannede, så jeg er stadigvæk tvivlende.

Tænk hvilket fremskridt, hvis ikke 10-20% af befolkningen blev tilsidesat i den skriftlige kommunikation! Det ville være mere end, hvad menneskeheden opnår ved sine aktuelle indgreb for klima og mod sygdomme, hilser Tyge

 • 0
 • 0

Altså Martin, viden er det, man ved selvsyn har konstateret og efterprøvet. Alt andet er tro. At en kilde til andenhåndsoplysninger forsvarer dem nok så overbevisende og kalder dem viden, forvandler dem ikke til viden, højst til troværdige oplysninger, der stadigvæk kun er tro.

Enkeltdele af en hypotese kan være viden, men er de sammenstillede med ikke-selvkonstaterede ikke-selvefterprøvede sekvenser er hypotesen tro.

Darwinismen omfatter sekvenser, som ingen kan efterprøve, og sekvenser, der direkte strider imod kendsgerningerne. Dermed forbliver dens troværdighed for evigt på linie med kristendommens.

Det er der for så vidt ikke noget galt med. Problemet er bare, at darwinister anser sig selv for at være meget klogere end kristne og påberåber darwinismen status af videnskab. Den enkelte darwinist, der finder viden i sin tro, overser, at det samme gør den kristne i sin. At kristendommen ikke gør sig nogen anstrengelser for at fremlægge fysisk bevis, hænger sammen med, at den først og fremmest bevæger sig på et højere plan, som lige præcis det åndelige væsen mennesket førhen ikke behøvede materielt bevis for. Ganske bemærkelsesværdigt har rationel degeneration imidlertid affødt et stigende antal mennesker, der er så lidt rationelle (åndelige), at de ikke er i stand til at erkende realiteten af deres egen åndeligheds ikke-fysiske substans og derfor absolut vil tilskrive den til det fysiske, som øjet kan se.

P.S. Intet af det jeg har sagt i denne debat, skal tages til indtægt for kristendommen. På trods af, at den bevæger sig på et højere plan, er den en gang miskmask med meget ringe sandhedsværdi. Fordi den erkender det højere plan, er den lidt bedre koblet til sandheden end darwinismen, men der er alene tale om en svag gradsforskel.

Fakta er, at kristendommen og alle andre religioner blev til det, de er i dag, i kraft af de væsner, kristendommen betegner som faldne engle (i mangel på bedre beskrivelse), deres ofre kaldte dem djævle. Oprindeligt ved selvtægt lod de sig inkarnere som mennesker, umådeligt mere rationelle end deres samtidige. Men deres såkaldte fald havde degenereret dem. Begær efter fysiske ting forurenede og forvrængede deres store, rationelle frembringelser og gerninger, og førte til fortsat degeneration. En ond cirkel, som kører den dag i dag. Deres fremtidsudsigter er sølle.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten