Undersøger gasnet til Lolland: Sukkerfabrikker vil udskifte kul og olie med biogas

Illustration: Sanne Wittrup

Sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing, der ejes af Nordic Sugar, vil gerne erstatte deres store forbrug af fossile brændsler som kul og olie med biogas for på den måde reducere deres CO2 udledning, som i øjeblikket ligger på 200.000 ton om året.

Samtidig er affaldet fra sukkerproduktionen en glimrende råvare til biogasanlæg, og derfor kan store dele af fabrikkernes energiforbrug produceres på lokale biogasanlæg.

Læs også: Fra grøn el til flydende brændstoffer: Danmark er langt med 'Power-to-X'

Dette ønske har sat gang i en større udredning med deltagelse af det statslige gas-distributionsselskab Evida, Energinet, Nature Energy og SEAS-NVE samt Lolland og Guldborgsund Kommune. En væsentlig del af udredningen vil handle om, hvorvidt det vil være en samfundsmæssig god løsning at bygge en ny gasledning ned til Lolland-Falster, som aldrig hidtil er blevet inddraget i naturgas-forsyningen.

Nature Energy Biogas, som i givet fald skulle stå for etablering af biogasanlægget, har beregnet, at de potentielle affaldsmængder fra sukkerfabrikkerne samt fra husdyrgødning og madaffald er så store, at opgraderet bionaturgas herfra vil kunne dække energibehovet på sukkerfabrikkerne på årsbasis.

Gasrør øger forsyningssikkerheden

Ifølge adm. direktør, Nordic Sugar DK, Jesper Thomassen, er det dog nødvendigt med et gasnet at trække på, fordi virksomhedens energiforbrug er meget stort og koncentreret på fire måneder, hvor man skal kunne være 100 pct. sikker på energiforsyningen:

»Biogasanlæggene er ikke dimensioneret efter vores topbelastning; til gengæld er der rigelig biogas uden for roesæsonen, så det vil være nødvendigt og fornuftigt at kunne lave en byttehandel med biogas fra andre biogasanlæg, der så går ind og forsyner os i spidsbelastnings-perioden,« forklarer han.

Læs også: Fynsk pilotanlæg skal producere fremtidens grønne råstof fra biogas og brint

Ifølge Energinets datterselskab, Evida, sætter man nu et hold, der skal beregne, om det kan hænge økonomisk sammen, og om det dermed er en samfundsøkonomisk gevinst at gennemføre projektet.

»Vi forventer at have de første indikationer på samfundsøkonomien i løbet af foråret 2020,« siger Søren Hylleberg, driftsdirektør i Evida, som driver det danske gasdistributionsnet, ifølge en meddelelse fra selskabet.

Han tilføjer, at falder beregningerne positivt ud, og projektet dermed vil blive gennemført, vil den første grønne gas løbe i rørene i løbet af 2022. Den lokale biogas vil udelukkende blive brugt til industri og til eksport til Sjælland.

To biogasanlæg til 600 mio. kr.

Ifølge Nature Energy Biogas forventes de to biogasanlæg hver at skulle kunne behandle ca. 250.000 ton biomasse om året og dermed at kunne producere ca. 20 mio. kubikmeter methan om året.

Anlæggene vil kræve investeringer på cirka 250-300 mio. kr. pr. anlæg.

Læs også: Ørsted får nej til biogas-anlæg i Esbjerg

I øjeblikket består cirka 11 pct. af naturgassen af biogas og ifølge statens gasdistributionsselskab Evida har man nu indgået tilslutningsaftaler for nye biogasanlæg, der vil bringe biogasandelen i nettet op på 30 procent fra 2022.

Nordic Sugars forslag til grøn omstilling indgår i regeringens arbejde med at nå målet om 70 procents reduktion af CO2 i 2030.

Virksomheden er med i klimapartnerskabet for energitung industri og dets formandskab, der anføres af Aalborg Portlands direktør, Michael Lundgaard Thomsen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Sørg nu for at omkostningen på 175 mio. kr. ved en eventuel ny naturgasledning mellem Sjælland og Falster alene afholdes af Nordic Sugar og ikke væltes over på de eksisterende brugere af naturgasnettet i Danmark. Projektet er alene til for - og til gavn for - Nordic Sugar, uanset om der argumenteres med noget biogas frem og tilbage.

 • 11
 • 3

Drop gasledning til Lolland! Naturgas skal udfases efterhånden, da afbrænding af gassen giver stærk Co2-udledning. For fremtiden er det kun vedvarende energi - som vind, sol, bølgeenergi og geotermi - der bliver fremtiden. Tiden og klimaændringer gør, at fossile brændstoffer bliver fortid.

 • 2
 • 17

Naturgas skal udfases efterhånden, da afbrænding af gassen giver stærk Co2-udledning.

Glemte du at læse den her del?

Nature Energy Biogas, som i givet fald skulle stå for etablering af biogasanlægget, har beregnet, at de potentielle affaldsmængder fra sukkerfabrikkerne samt fra husdyrgødning og madaffald er så store, at opgraderet bionaturgas herfra vil kunne dække energibehovet på sukkerfabrikkerne på årsbasis.

 • 10
 • 0

Sukker hører til den del af kosten som ud over at være velsmagende og inderlig overflødig, også er inflammatorisk. På alm. dansk: Vores sukkermisbrug gør de raske syge og de syge mere syge. Så at indføre gas i stedet for kul til sukkerproduktion kan sammenlignes med at give alle spritbilister elbiler i stedet for benzinbiler.

Det bedste for folkesundheden og især de stadig stigende sundhedsudgifter var at nedlægge den i alle måder tabsgivende produktion og vende tilbage til den tid da sukker var en del af det man dengang kaldte for gildesmad. Dvs. sjældent forekommende. Det vil give kroppen mulighed for at restituere sig efter et angreb af den søde plage.

Men bare en beskeden afgift ville, ud over vanskelig at indføre, også være en rigtig god begyndelse. Desværre er nok med sukker som det er med den underholdende påstand om at onani giver blindhed, de fleste er tilbøjelige til at blive ved indtil de skal have briller, eller i tilfældet sukker, en ny hofte, rollator, gigtmedicin o.a.

 • 6
 • 6

Hej Michael Nielsen. Det er bedre med biogas, produceret på Lolland, end naturgas, der skulle udlede lige så meget C02 som kul og biomasse. Det sidste er afgiftsfrit, men afbrænding af biomasse svarer helt afbrænding af træ, træflis og træpiller. Men det er før betragtet som energineutralt. Men den tid er forhåbentlig forbi. Biomasse må udfases så snart, som overhovedet muligt. Det ved Energistyrelsen godt, men de sadler ikke den dag, de skal ride.

 • 1
 • 10

Analysen må vise om det er rentabelt at udbygge gasnettet til Lolland. Kommer til at tænke på en anden ting. Der er masser af overskudshalm på Lolland og falster da der er meget plantavl. Hvorfor fyrer sukkerfabrikkerne ikke allerede med halm? Olie / kul må være billigt i for industrien.

 • 3
 • 2

Det er bedre med biogas, produceret på Lolland, end naturgas, der skulle udlede lige så meget C02 som kul og biomasse. Det sidste er afgiftsfrit, men afbrænding af biomasse svarer helt afbrænding af træ, træflis og træpiller. Men det er før betragtet som energineutralt. Men den tid er forhåbentlig forbi. Biomasse må udfases så snart, som overhovedet muligt. Det ved Energistyrelsen godt, men de sadler ikke den dag, de skal ride.

@Flemming Priem Du vil tilsyneladende stadig diskuteres om biomasse er CO2 neutralt. Jeg tror jeg har sagt det et par gange før. Selvfølgelig er biomasse CO2 dadet, eftersom CO2 optages i planterne,  når de vokser, og til gengæld afgives igen, når biomassen brændes af igen senere. Så de to ting går da lige op, og derfor er biomasse (for eksempel træ) altså CO2-neutralt. Det er da nogle meget søgte forklaringer, der indvendes imod dette for at påstå det modsatte. Så selvfølgelig er biomasse, og altså træ, CO2-neutralt, det giver ikke mere CO2 i atmosfæren.

De sidste 20 år er vedmassen i det danske skovareal vokset med 76 % De sidste 20 år er vedmassen i det europæiske skovareal vokset med 28 % De sidste 20 år er vedmassen i nordamerikas skovarealer vokset med 11 % (Kilde: Københavns Universitet, Skov og Landskab) Alene i Nordamerika er den årlige vedtilvækst mere end 10 gange større end hele Europas nuværende biomasseforbrug. Nordamerika og Europa oplever et fald i efterspørgslen efter træ til papirproduktion. I 2020 forventes 96 % af alt træ anvendt til industriel produktion til byggeri, boliger osv. De resterende 4 % kan dække hele Europas forbrug af træpiller.

Der er så megen forvirring omkring opgørelsesmetodikker for biomasse. Så man af og til glemmer skovenes naturlige kulstofcyklus som altid kører hvad enten man bruger træet eller ej. Det vil sige at træet altid vil blive omsat og frigivet som CO2. Kom nu ud og nyd den danske natur og skovarealer, der bliver mere og mere at nyde.

 • 4
 • 0

Det må vel formodes at en rimelig overslagsberegning har afsløret, at det ikke vil være økonomisk fremkommeligt at lagre den producerede gas lokal under tryk hen over året, og så brænde af hvad der er behov for, under roekampagnen.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten