Undersøgelse: Rotter dør af Roundup og gensplejset majs

20. september 2012 kl. 12:4453
Et fransk hold af GMO-skeptiske forskere mener at have bevist, at både verdens mest udbredte sprøjtemiddel, Roundup, og verdens mest udbredte gensplejsede fødevarer giver kræft og skader på lever og nyrer.
Artiklen er ældre end 30 dage

Verdens mest udbredte sprøjtemiddel, Roundup, er stærkt kræftfremkaldende selv i doser, der ligger et godt stykke under grænseværdierne i drikkevand.

Og de afgrøder, som er genetisk modificerede, så de kan tåle at blive sprøjtet mod Roundup, er lige så skadelige. Også gensplejset majs får forsøgsrotter til at dø langt tidligere end en kontrolgruppe, der spiser almindelige majs.

Sådan lyder konklusionen på en artikel i det videnskabelige tidsskrift Food and Chemical Toxicology. Sammen med artiklen har forfatterne, et fransk forskerhold, indledt et frontalangreb på de regler, som både sprøjtegifte og gensplejsede afgrøder er godkendt efter.

Fulgte rotterne hele livet

Deres artikel bygger på forsøg med 200 af de mest udbredte forsøgsdyr til formålet, nemlig hvide Sprague-Dawley-albinorotter. Normalt kræver myndighederne kun, at rotterne bliver fulgt i tre måneder, men, argumenterer de franske forskere, i et menneskes livsforløb svarer det blot til, at de er unge.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De franske forskere har i stedet fulgt rotterne i hele deres livsforløb, hvilket for kontrolgruppen er cirka to år. Rotter, som fik Roundup i deres drikkevand eller spiste gensplejset majs, døde gennemsnitligt en del tidligere.

Problemerne begyndte allerede at vise sig efter fire måneder, hvor de første kræftknuder dukkede op i rotterne. Men generelt gik det blot hurtigere ned ad bakke for rotterne, som drak Roundup eller spiste gensplejset majs, end for kontrolgruppen.

Roundup skadeligt i koncentrationer langt under grænseværdien

Hunnerne var særligt hårdt ramt af kræftknuder, først og fremmest i brystkirtlerne, men også i hypofysen. For hannerne var skader på leveren og nyren mest udbredt.

Rotterne blev inddelt i forsøgsgrupper, som fik Roundup i drikkevandet i tre koncentrationer. Den laveste var 50 nanogram per liter, hvilket er en 20.-del af grænseværdien i drikkevand også herhjemme. Den koncentration er ifølge forskerne fundet i drikkevand i praksis.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der var ingen sammenhæng mellem koncentrationen og skaderne, eller dosis-respons som forskerne kalder effekten på dansk. Det indikerer, konkluderer de franske forskere, at der er en grænse, over hvilken Roundup giver skader, og den grænse ligger under de 50 ng/l.

Tester den færdige Roundup-blanding - ikke glyphosat

Forskerne understreger, at de har benyttet den færdige Roundup-blanding og ikke blot den aktive ingrediens glyphosat, som er testet i de fleste tidligere forsøg.

De finder forskellen afgørende, fordi blandingen er nødt til at indeholde stoffer, som får glyphosat til at trænge ind i planterne, hvis den skal slå ukrudt ihjel.

Seks grupper af rotter spiste den gensplejsede majs NK603 som henholdsvis 33, 22 og 11 procent af deres diæt. Majsen er udviklet af firmaet Monsanto til at kunne tåle at blive sprøjtet med netop Roundup. Det samme er tilfældet for en række andre, godkendte GM-afgrøder.

Selv usprøjtet majs er skadelig - hvis blot den er genmodificeret

Tre af rotte-grupperne spiste majs, som rent faktisk blev sprøjtet mod Roundup, hvorfor deres skader kan forklares med rester af sprøjtemidlet i foderet

Men de øvrige tre grupper spiste genmodificeret majs, som netop ikke blev sprøjtet med Roundup. De udviklede også flere sygdomme og døde tidligere end kontrolgruppen.

Det giver forskerne en biokemisk forklaring på, som har at gøre med de genetiske ændringer, som Monsanto har foretaget for at gøre planten resistent over for Roundup.

Dokumentarfilm og bog om forsøgene på vej

I den videnskabelige artikel nøjes de franske forskere med at opfordre til, at både sprøjtegifte og gensplejsede planter bør 'evalueres meget grundigt i langtids-studier for at måle deres potentielle, toksiske effekter'.

Men det gik langtfra lige så stille for sig, da de præsenterede deres resultater på et pressemøde arrangereret af en organisation for GM-skeptiske forskere, som har været med til at støtte rotteforsøgene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Organisationen Criigen (Comité de Recherche et d'Information Indépendantes sur le Génie Génétique eller på dansk Komiteen for forskning og uafhængig information om genteknologi) har planlagt at udgive både en bog og en dokumentarfilm om forsøgene.

Biolog: Jeg er chokeret over de negative konsekvenser

Professor Gilles-Eric Séralini fra universitetet i Caen, der er førsteforfatter til den videnskabelige artikel om forsøgene, er også præsident for Criigen. Han udtaler sig dog ikke selv i pressemeddelelsen.

Derimod har molekylærbiologen Michael Antoniou fra King's College, London, som også er medlem af Criigens videnskabelige panel, udsendt en meddelelse, hvori han ikke lægger fingrene imellem:

»Der er tale om den mest grundige forskning nogensinde om helbredseffekterne på rotter af en GM-afgrøde og af Roundup. Den viser, at et ekstraordinært stort antal kræfttumorer udvikler sig tidligere og mere aggressivt, særligt på hunrotter. Jeg er chokeret over de negative helbredskonsekvenser,« siger han.

»Alle nye lægemidler samt landbrugs- og husholdningsprodukter bliver testet på rotter, inden de bliver godkendt. Det er en god indikator for, at vi også kan forvente, at GM-majs og Roundup har seriøse konsekvenser for menneskets helbred,« tilføjer Michael Antoniou.

Fransk regering klar til importforbud

Den franske regering var lynhurtig til at reagere. Ikke så snart var resultaterne offentliggjort, før miljøministeren, sundhedsministeren og landbrugsministeren i en fælles udtalelse krævede flere oplysninger. I første omgang har de bedt den franske organisation for fødevaresikkerhed, Anses, om at se nærmere på resultaterne. Men de har også henvendt sig til EU med ønsket om, at import af NK603-majs bliver suspenderet øjeblikkeligt.

Majsen bliver ikke dyrket i Europa, og så godt som ingen fødevarer - men derimod masser af dyrefoder - i Europa indeholder gensplejsede afgrøder, fordi fødevarer skal mærkes.

Derimod er Roundup og andre glyphosat-holdige produkter også de mest solgte sprøjtegifte i bl.a. Danmark, men dem kræver de franske ministre ingen yderligere undersøgelser af.

Kritik: En statistisk fisketur

De medier, som var indbudt til pressemødet om den nye undersøgelse, klager over, at de højst usædvanligt ikke måtte kontakte andre forskere på forhånd. De er til gengæld kommet godt efter det siden, og der er udbredt skepsis til både selve studiet og de konklusioner, som forskerne drager.

Alene nyhedsbureauet Reuters har haft fat i tre forskere, som alle afviser enten selve studiet eller de bekymringer, som forfatterne rejser.

David Spiegelhalter fra University of Cambridge konstaterer, at både metoder, statistik og selve formidlingen af resultaterne er 'under standard'.

Tom Sanders, som leder ernæringsforskningen på King's College London, lægger vægt på, at den videnskabelige artikel ikke giver data om, hvor meget rotterne spiste, og hvor hurtigt de voksede. Det er nødvendigt, mener han, fordi Sprague-Dawley-rotter er kendt for at udvikle mange kræftknuder.

»Den statistiske metode er ukonventionel. De ser ud til, at forfatterne har været på en statistisk fisketur,« siger han til Reuters.

Hvorfor dør nordamerikanerne ikke som fluer af at spise GM-majs?

Mark Tester fra Australian Centre for Plant Functional Genomics ved universitetet i Adelaide har svært ved at forstå, at ingen andre undersøgelser har givet tilsvarende resultater.

»Hvis effekterne er så tydelige, som det er fremstillet, og hvis undersøgelsen virkelig er relevant for mennesker, hvorfor dør nordamerikanerne så ikke som fluer?« spørger han, med henvisning til at gensplejsede afgrøder har været i fødekæden i mere end ti år.

Dokumentation

Resumé af de franske forskeres videnskabelige artikel
Organisationens Criigens spørgsmål og svar på tekniske forhold om undersøgelsen
Pressemeddelelse fra tre franske ministerier

53 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
26. juni 2014 kl. 17:14

Jeg har ikke rigtigt kunne finde nye forsknings resultater på, området, og ved ikke om de gamle undersøgelser stadigvæk er gældende?

2
13. november 2012 kl. 15:27

Hvor store markedsandele har DLG og Trifolium her i landet ?

2
13. november 2012 kl. 14:56

@Ernst,

Og så skriver du, at nogle farmere har avlet på det ?????
Den slags postulater, det er jo helt ude i det, mange vil kalde "trolling".

  • der er faktisk konstateret snyd, hvor farmere med kontrakt prøvede at bruge avlen af GMO som såsæd - som de havde skrevet under på de ikke ville! Du henviser hele tiden til samme utroværdige kilder, som ikke kan forstå at man skal følge reglerne, som Monsanto jo netop var meget omhyggelig med at overholde, så de ikke blev sagsøgt! Der er uden tvivl en række advokater, der er klar til at lænse pengekassen hos Monsanto, hvis de havde beviser for at firmaet tager for let på at undgå spredning af GM-gener.

Jeg savner kommentarer til påstanden om at "blæsten kan sprede generne" - som dine kilder postulerer. Jeg vil gerne have at vide, hvordan raps (canola) bærer sig af med det, den er da ikke vindbestøver - faktisk kan den bestøve sig selv ret nemt. Det samme gælder majs, den er vindbestøver, men det sker overvejende ved at der drysser pollen ned på naboplanten. Kan du ikke lige forklare, hvilke konsekvenser det får, hvis pollen fra en GM-majs bestøver naboens majsmark? Usandsynligt, for bare et par dages forskel i udviklingstrin sker der ingen befrugtning. Men skulle det ske, hvad er så konsekvensen? ingen bruger da egen avl til såsæd, det fremstilles specielt - man anvendes stort set udelukkende hybridmajs, som fremstilles ved krydsning mellem indavlede linier! Egen avl giver meget lave udbytter! Så det er ret let at se, at dine kilder ikke ved ret meget om krydsning og forædling af majs og raps.

Dine bekymringer over Monsanto som enerådende i USA (næsten) er uden relevans, for det står enhver farmer frit, hvor han vil handle henne. Ingen tvinger ham, det er Monsanto, der må stå med hatten i hånden for at få sine produkter solgt. Men tak fordi du bekræfter at det er Monsanto, der er problemet - ikke deres produkter! At de kan dirigere landmænd, politikere på den måde, du beskriver er noget nonsens. Monsanto har ingen virkemidler overfor disse, de er derimod tvunget til at indrette sig efter de gældende love.

Der er en gruppe hardcore-GMO-modstandere, der vil bestemme, hvad jeg og andre må spise. Det reagerer jeg imod, jeg vil selv bestemme. Derfor går jeg ind for at give GM-afgrøder fri og for mærkning af produkterne. Så kan jeg finde frem til GM-varerne som jeg foretrækker. Hvis andre så fravælger disse, så er det fint nok for mig.

2
13. november 2012 kl. 11:30

[quote]Og så skriver du, at nogle farmere har avlet på det ?????</p>
<p>Den slags postulater, det er jo helt ude i det, mange vil kalde "trolling".

Dette "terminator-gen" er tilføjet, for netop at undgå uønsket spredning. [/quote]

Terminator gen teknologien blev udviklet for at imødekomme bekymringen vdr. spredning af transgener til f.eks vilde slægtninge til afgrøderne. Det er altså et såkaldt "containment" system.

Monsanto købte rettighederne til teknologien, men mistede hurtigt interessen da de opdagede at GMO-foberne straks vendte det på hovedet.

Der er således ikke "Terminator" frø på markedet og folk der himler op om det bør ikke tages alvorligt.

Der bruges imidlertid tilsvarende, naturlige, systemer i den konventionelle forædling. F.eks. cytoplasmisk han sterilitet (CMS). Men det er ikke GMO, så det er der ingen der ondt i r... af ;-)

2
13. november 2012 kl. 11:00

Du skriver, at det er at sejle med en halv vind, hvis man ikke ved noget om alm. forædling og genetik ....... har du besluttet, at jeg intet ved ?, hvor har du det fra ? ..... ligner mere en forsøg på miskreditering af min person.

@Ernst: Nu misforstår du med vilje. Jeg skrev at det var en idé at snuse lidt til den traditionelle forædling og planterigets genetik, bare for at være lidt hjælpsom. Har selv fulgt flere kurser i emnet, så det er ikke udenfor rækkevidde.

Sagen om disse raps er historie. De kunne ikke godkendes i Danmark pga. risiko for gen-spredning(krydsning med ukrudtsflora). Hvis man dog skulle undgå spredning, ville det være nødvendigt med et sædskifte, hvor to-kimbladet ukrudt bekæmpes effektivt.

At inddrage Vietnam ind i korstoget mod et kemifirma er ikke sagligt. Det var det Amerikanske militær der brugte "Agent orange" i Vietnam. Desuden DDT var jo et vidundermiddel, der jo som vi nu ved har langtidseffekt.

Det er ikke våbnet der er farligt, der er brugeren der kan foretage noget farligt. Ansvaret ligger ved godkendelsen for brugen af det.

Per definition: Virksomheder skal give profit, ellers er der ingen virksomhed.

2
13. november 2012 kl. 02:15

Jan Damgaard: du skriver: "Dette "terminator-gen" er tilføjet, for netop at undgå uønsket spredning." Mon ikke det nærmere er for at tvinge brugerne til at købe såsæd, igen og igen, hvert år ?

Er det ikke betænkeligt, at Monsanto sidder på 90% af markedet på såsæd?, i USA ?

Er det ikke betænkeligt, at Monsanto, via lobbyvirksomhed og penge, får gennemtrumfet alverdens, for dem fordelagtige regler, helt uden om demokratiet, uden ordentlige tests og kontrol ?

Er det ikke tankevækkende, at Monsanto er den største bidragyder i Californien, i kampagnen IMOD mærkning af GMO produkter ?

Er det ikke betænkeligt, at Senior Monsanto Lobbyist er udnævnt til senior rådgiver for FDA ?

Monsanto har nu også, via Lobbyisme, fået gjordt det kriminelt, for EU landene, at forbyde GMO produkter. Dette betyder, at vi allerede til foråret, kan risikere at få spredt GMO produkter, i Danmark.

Du skriver, at det er at sejle med en halv vind, hvis man ikke ved noget om alm. forædling og genetik ....... har du besluttet, at jeg intet ved ?, hvor har du det fra ? ..... ligner mere en forsøg på miskreditering af min person.

At der er nogle, som har lyst til at spise/drikke GMO produkter, skal jo ikke forhindre andre i at have valget.

Og for dem af os, som har set på de foretagne forsøg, og resultaterne heraf, er valgrettet et absolut krav. Dette krav vægter absolut tungere, end at en virksomheds aktionærer skal øge deres profit yderligere.

Monsanto har ingen skrupler, når det gælder at tjene penge, ca. 3 millioner Vietnamesere, som den dag idag, lider under brugen af "ufarlige" sprøjtemidler, er blot endnu et eksempel.

2
12. november 2012 kl. 21:26

er pr definition dubiøse og alt hvad der er amerikansk er skadeligt for menneskeheden........det er personer fra det samme pseudoangste segment der til ulidelighed gentager deres politiske mantra.

De vil gerne have vindmøller........men har fuldstændigt overset at hvis ikke Californien havde financieret den danske vindmølleudvikling så havde der ikke været en vindindustri af betydning nogen steder.

De overser også at Ralp Nader der er fader til al kritik af dårlige produktioner og produktionsforhold er en amerikaner der kan få enhver producent "over there" til at ryste af skræk hvis de kommer i hans søgelys.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Nader

Det pseudoangste segment overser også at de har langt flere meningsfæller i USA end der tilsammen er i resten af verden

2
12. november 2012 kl. 20:58

Og så skriver du, at nogle farmere har avlet på det ?????
Den slags postulater, det er jo helt ude i det, mange vil kalde "trolling".

Dette "terminator-gen" er tilføjet, for netop at undgå uønsket spredning. Men i tilfælde at de tidlige GMO-raps var det ikke tilfældet, derfor skulle der aftales i kontrakt med avlerne. Denne brug af udsæd er således kontraktbrud. Denne GMO-raps kunne ikke bruges i Danmark, da der var risiko for krydsning med bl.a. beslægtede ukrudtsarter.

Det er ikke så meget forskelligt fra at dyrke F1-hybrider. Men disse er der ikke nogen fordel at avle på, da det er tale om 1. generation af krydsning med to indaflede linjer.

Det var en idé at sætte sig lidt ind i alm. forædling og forstå lidt om genetik, før der "sejles med halv vind".

2
12. november 2012 kl. 20:23

Per A. Hansen: Hvad er specielt kendetegnende ved Monsantos såsæd ? Hintord "Terminator seed"

Citat: "There is a technology available suitably called the Terminator technology, which is designed to genetically switch off a plant's ability to germinate a second time."

Kilde: https://www.globalissues.org/article/194/terminator-technology

Og så skriver du, at nogle farmere har avlet på det ????? Den slags postulater, det er jo helt ude i det, mange vil kalde "trolling".

Du skriver "Det er Monsanto nødt til at håndhæve med alle midler" Det beskrives også i filmen, hvordan man bruger overvågning, stalking, intimidering, også af familie, noget,som nærmest kan sammenlignes med ganstermetoder.

Iøvrigt har Monsanto, via EU lobbyisme, nu fået sneget GMO fødevarer ind i ALLE eu-lande nu, ad bagvejen, ved, at det gøres kriminelt, at forbyde disse GMO fødevarer, for de enkelte EU medlemslande.

Det er på høje tid at få stoppet dette og beskyttet det danske landbrug, imod denne uigenkaldelige skade, også på diversiteten, som GMO gør på fauna, miljø samt dyreliv og mennesker.

2
12. november 2012 kl. 10:18

I politik: "servicejustering eller effektivisering" = nedskæringer ;-)

2
12. november 2012 kl. 10:12

" berigede fødevarer" = genmodificerede afgrøder eller dyr "plantebeskyttelsesmidler" = pesticider "Bæredygtigt Landbrug" = modstand mod regulering

I politik: "nedskæringer" = servicejustering eller effektivisering

og sådan er der så meget . . . .

2
12. november 2012 kl. 10:06

Jeg tror mange er skeptiske til GMO teknikken, fordi den indtil nu er blevet misbrugt af Monsanto og andre til at sikre større afsætning for deres skadelige ukrudtsmidler. Hvis Monsanto istedet havde ændret planterne, så de var mere resistente overfor skadedyr og kunne udkonkurrere ukrudtet, ville det måske ikke være så galt, men det er der jo ikke samme forretning i, så det bliver ikke til noget!

2
12. november 2012 kl. 09:42

@Ernst,

Kig på udviklingen i USA, det er SKRÆMMENDE og nu ser vi en gentagelse i EU, indførelse af GMO ad bagvejen, via lobbyisme.</p>
<p>Seværdig dokumentar

  • ikke særlig seværdig. Sagen er den, at nogle farmere har benyttet egen udsæd avlet på Monsantofrø op, og prøver at fortælle, at et blæsevejr har flyttet generne. Raps er ikke vindbestøver, den selvbestøver eller bestøves af bier. For at benytte Monsantos raps skal man indgå en kontrakt, hvor man skriver under på, at man ikke vil sælge eller bruge frøene til udsæd. Det er Monsanto nødt til at håndhæve med alle midler, idet de ellers ville blive sagsøgt at staten. I Traileren ser man da også, at det for mange alene er en kamp mod Monsanto - se kommentarerne med "fuck Monsanto"! - det viser niveauet. Bertraam Verhaag har en dårlig sag, har har brugt hjemmeavlet såsæd fra Monsantos raps og skal naturligvis straffes efter loven Der er ikke tale om at Monsanto forfølger folk, men ikke tolererer snyderi - om ikke for andet så undgår de selv sagsanlæg for ikke at forhindre spredning af generne.

GMO ind af bagdøren! Hvorfor denne store modstand mod ethvert forsøg på at sikre de kommende generationer fødevarer nok, her er GMO-teknikken en af brikkerne, der især har interesse i u-lande, hvor berigede fødevarer vil være et meget stort fremskridt. Her i landet har vel kun GMO-byg med større fordøjelighed af fosfor interesse for de, der bekymrer sig for miljøet. GMO-afgrøder omsættes i kroppen på samme måde som alle andre afgrøder.

Bjarke har ret - hvis der var noget om snakken i USA ville USA-advokater forlængst have forsøgt sig at ribbe Monsanto ind til benet.

2
12. november 2012 kl. 08:36

Bjarke Mønnike, Monsanto ER FDA.

Obama har da udnævnt Senior Monsanto Lobbyist til senior rådgiver, ja, det er da lobbyisme der vil noget.

Obama has appointed Monsanto chief lobbyist as senior advisor to the commissioner of the FDA. This is the same man that was in charge of FDA policy when GMO's were allowed into the US food supply without undergoing a single test to determine their safety..

Kig på udviklingen i USA, det er SKRÆMMENDE og nu ser vi en gentagelse i EU, indførelse af GMO ad bagvejen, via lobbyisme.

Seværdig dokumentar:

David Versus Monsanto - 5 min trailer:https://www.youtube.com/watch?v=OLzELDt3d2I

Hele filmen, 66 min:https://www.youtube.com/watch?v=X1A31gCeOA4

2
11. november 2012 kl. 11:34

.........eller politiske dagsordener for, at udtale mig om Monsantos produkter eller firmaets fremfærd.....Men jeg har en smule kendskab til USAnske FDA (Food and Drug Administration) og til den bounty jagende USAnske advokatstand.

Hvis bare 1% af de anklager der er anført mod Monsanto her har noget med virkligheden at gøre, så ville advokatpiranjaerne i USA forlængst have skelleteret Monsanto.

Og hvis FDA finder slinger i valsen, så trækker fremtidige godkendelser i langdrag.....så langt og længe at produkterne ikke er interessante mere!

Det er bare en oplysning om at Monsanto ikke har frie hænder til at gøre hvad som helst......man kan klare sig med bestikkelse et stykke af vejen....men opdages det, så er der nogen der får livsvarigt fængsel....jævnfør Bernie Madoff sagen og Enron sagen

2
10. november 2012 kl. 23:20

Det er ganske let at påvise at dette forsøg er forkert - ved at henvise til andre forsøg med lang tidsramme.

Ups - har ikke hørt om andre forsøg med lang tidsramme. Hvordan mon det kan gå til? Hvor er henvisningerne til andre forsøg som beviser det modsatte?

Nogen der ved noget?

2
30. september 2012 kl. 12:03

Måske denne kan give lidt indsigt?</p>
<p><a href="https://www.dailymail.co.uk/health/article-1388888/GM-food-toxins-blood…;

Synes at det er meget alarmerende:

Citat: "The new study was carried out by independent doctors at the Department of Obstetrics and Gynaecology, at the University of Sherbrooke Hospital Centre in Quebec, Canada. They took blood samples from 30 pregnant women and 39 other women who were not having a baby. They were looking for residues of the pesticides associated with the cultivation of GM food. These include so-called Bt toxins, which are implanted using GM techniques into corn and some other crops.

Fragile: It is not known what effect the toxins have on the unborn foetus Traces of Bt toxin were found in the blood of 93 per cent of the pregnant mothers – 28 out of 30. It was also found in 80 per cent of the umbilical cords – 24 out of 30. In the non-pregnant group, traces were found in the blood of 69 per cent – 27 out of 39. It is thought the toxin is getting into the human body as a result of eating meat, milk and eggs from farm livestock fed GM corn."

2
30. september 2012 kl. 10:44

Måske denne kan give lidt indsigt?</p>
<p><a href="https://www.dailymail.co.uk/hea...html">https://www.dailymail.co.uk/hea…;

Tja..

Et billede af en hvedemark, hvor teksten beskriver GM Corn, er vist en selvmodsigelse i sig selv. Især når der i teksten desuden beskriver GM Bt Crops! Ja det giver god indsigt i det faglige niveau. Corn:https://en.wikipedia.org/wiki/CornGM Bt crops: Indtil videre kun i majs, kartoffel og bomuld.https://www.sciencedaily.com/releases/2008/11/081129151957.htm

En grundigere undersøgelse i jordbund mm. mht. persistens af Bt-toxin, desværre kræver det betaling.:https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10?no-access=true

Men det er det de forskellige landes miljøstyrelser tager stilling til, ved evt. godkendelser af disse afgrøder.

2
25. september 2012 kl. 19:38

Hvis man læser original-artiklen (som Jens Hvass venligt har linket til) er der 2 ting der springer i øjnene.</p>
<ol><li>der er ikke sammenhæng mellem mængden af GMO majs i foderet og forekomsten af tumorer/lever-nyre påvirkning. Det er underligt, for en dosis-relateret toksicitet var vel at forvente.</li>
<li>det er egentlig 2 forskellige forsøg. Dels GMO majs i kosten (som faktisk ikke indeholder glyphosat), dels glyphosat i drikkevandet. Heller ikke i sidstnævnte er der overbevisende dosis-sammenhæng.</li>
</ol><p>Hypotetisk: Mon GMOmajs/glyphosat påvirker mikrofloraen i tarmen? Og ved højere indgift vil andre bakterier forekomme i tarmfloraen?
Så GMO-majs/glyphosat er ugiftig per se (vist ved injektion af stoffet), men tarmfloraændringer kan bevirke indirekte at den spontane cancer-tendens forstærkes?

Fortsat rodes rundt i begreberne. Glyphosat er aktivstoffet mens Roundup er et af handelsprodukterne med glyphosat som aktivstof. Det er handelsproduktet og ikke glyphosat undersøgelsen drejer sig. Nu må det snart være feset ind?

2
25. september 2012 kl. 18:18

Hvis man læser original-artiklen (som Jens Hvass venligt har linket til) er der 2 ting der springer i øjnene.

  1. der er ikke sammenhæng mellem mængden af GMO majs i foderet og forekomsten af tumorer/lever-nyre påvirkning. Det er underligt, for en dosis-relateret toksicitet var vel at forvente.
  2. det er egentlig 2 forskellige forsøg. Dels GMO majs i kosten (som faktisk ikke indeholder glyphosat), dels glyphosat i drikkevandet. Heller ikke i sidstnævnte er der overbevisende dosis-sammenhæng.

Hypotetisk: Mon GMOmajs/glyphosat påvirker mikrofloraen i tarmen? Og ved højere indgift vil andre bakterier forekomme i tarmfloraen? Så GMO-majs/glyphosat er ugiftig per se (vist ved injektion af stoffet), men tarmfloraændringer kan bevirke indirekte at den spontane cancer-tendens forstærkes?

2
23. september 2012 kl. 23:40

Man næsten stensikkert af meget store mængder fedt eller sukker eller alkohol eller for den sags skyld også af mange andre ting. Eks. Salt. Så hvor giftigt er det hvis man ikke direkte bruger det på havregrøden hver moren ?

2
21. september 2012 kl. 18:07

Nu skal man jo ikke nøjes med at læse overskrifter, men min første reaktion var: "Nå, så har vi endelig fundet en virksom rottegift: - en portion majs, dyppet i Roundup - ned i rottehullet. - Sådan!"

2
21. september 2012 kl. 14:17

Lad os da få produktet på markedet, hvis det kan afløse Warfaring er det das udmærket.

2
21. september 2012 kl. 07:47

Lidt fakta.

Monsanto, som ejer Roundup ..

Nu er Glyphosat jo ikke længere beskyttet, så der findes mange kopiproducenter. Additivet Ammoniumsulfat er heller ikke beskyttet. Varemærket "Roundup" er korrekt nok beskyttet.

2
21. september 2012 kl. 01:06

Ingen tvivl om, at stærke krafter vil forsøge at mane disse GMO forskningsresultater i jorden. Monsanto, som ejer Roundup og dertil hørende Roundup GMO resistente afgrøder, har en meget lang række patenter indenfor genmodificeret såsæd, frø , mv.

Her er ekstremt store økonomiske interesser i spil.

2
21. september 2012 kl. 00:14

Adskillige af de rottestammer man anvender (de er indavlede så de har meget ensartede egenskaber) har høj spontan forekomst af kræft. Selv små inflammatoriske tilstande fremmer dette.

Så indtil der er lavet nogle kontrolforsøg, som kan bekræfte en signifikant højere forekomst af kræft når rotterne spiser roundup ( i lave doser) eller GMO majs (med anden kost samtidig) er vi vist mange som tvivler på påstandene.

Men dem, der har publiceret dette, får høj citationsfrekvens - og det var vel også en væsentlig årsag til publikationen.

2
20. september 2012 kl. 19:33

Russiske forsøg bekræfter meget alvorlige GMO konsekvenser:https://www.glifocidio.org/docs/soya/so1.pdf

Læste også en russisk undersøgelse, hvor bl.a. kønsorganer blev kraftigt misdannede, med infertilitet til følge. Konsekvenserne var ekstreme, allerede i 3. generation. Disse blev fodret med GMO majs. Kan desværre ikke lige finde link, men lægger det op, hvis jeg finder det.

2
20. september 2012 kl. 17:41

Det vet väl alla att växtgifter är hälsovådliga (sundhedsfarlige). Det är ju inget nytt. Här har vi ännu ett påhopp på gensplejsed födevare! ÄR det onyttigt/farligt att äta genmodifierad säd/grönsaker? Det är väl inte annorlunda/anderledes än framkorsade ditto? Vad jag kan tänka mig är att om genmodifierade växter kommer ut i naturen (vilket det nog redan gjort) så blandas de med de vilda genom att egenskaperna späs ut (blandes).

2
20. september 2012 kl. 17:37

"Komiteen for forskning og uafhængig information om genteknologi", ... enhver kender af new-speak ved, at når man ser et institut med det navn, så er det om at være på vagt.

2
20. september 2012 kl. 17:26

Hvorfor er der nogen der undres? Det har LÆNGE været kendt, at firmaet ikke overholder andet, end deres egne økonomiske interesser..

"Seks grupper af rotter spiste den gensplejsede majs NK603 som henholdsvis 33, 22 og 11 procent af deres diæt. Majsen er udviklet af firmaet Monsanto til at kunne tåle at blive sprøjtet med netop Roundup. Det samme er tilfældet for en række andre, godkendte GM-afgrøder."

Sjovt nok, er det også Monsanto, der fremstiller Roundup. https://www.monsanto.com.au/products/roundup/

Den eneste grund til, at den slags stadig kan finde sted, må være overvældende økonomisk magt. Eller?

2
20. september 2012 kl. 16:15

Er der ingen der ryger i Nordamerika? Det må man gå ud fra er din opfattelse hvis dit udsagn skal kunne godkendes.

Er der ingen overvægtige i Danmark?

iflg https://www.nationmaster.com/graph/hea_dai_smo-health-daily-smokers er der 28% og 17,5% “daglige rygere” i hhv. Danmark og USA.

Iflg. https://www.nationmaster.com/graph/hea_obe-health-obesity er der 30,6% og 9,5% overvægtige i hhv USA og Danmark.

Så Danmark har et forholdvis flere rygere end USA og forholdsvist færre overvægtige end USA.

2
20. september 2012 kl. 16:07

[quote] anders jac
"moralen er at man ikke skal tro på undersøgelser lavet af forskere, der laver forskning for at bevise bestemte ting.

Det er normalt at en forsker inden vedkommende starter et projekt har en hypotese, der skal efterprøves. Ellers er det også svært at opnå finansiering.[/quote]

Jeg håber du er i stand til at se den for videnskaben helt afgørende forskel imellem de to udsagn...

2
20. september 2012 kl. 15:44

Blot ved at kigge på abstrakt og figurer kan man tydeligt se og læse at der er kontrolgrupper.

Det var dog meget man kan læse af abstract. Men der er kun lavet en undersøgelse, at konkludere andet udover denne giver ikke mening. Lignende forsøg har da også vist at der er problemer med additiver ved formuleringerne. Denne undersøgelse har ikke villet adskille dette. Så "peer review" ok, men ikke mere end det.

2
20. september 2012 kl. 15:44

Er der ingen der ryger i Nordamerika? Det må man gå ud fra er din opfattelse hvis dit udsagn skal kunne godkendes.

2
20. september 2012 kl. 15:34

Det der er skrevet af de kritiske debatdeltagere er usagligt vrøvl.

Hvilket? Synes du virkelig det lyder helt fjong at sidestille selvdøde of aflivede rotter når man måler og lave statistik på levetiden?

2
20. september 2012 kl. 15:27

Det er overaskende så negative og forkerte kommentarer "folket" har til den franske undersøgelse uden at have læst den, men det koster jo også 31 €.

Blot ved at kigge på abstrakt og figurer kan man tydeligt se og læse at der er kontrolgrupper. Rottestammen er også sædvanlig osv. Det der er skrevet af de kritiske debatdeltagere er usagligt vrøvl.

Undersøgelsen er samtidigt publiceret i et af de fineste tidskrifter på fødevare tox/kemi området, hvor også industrien ofte publicerer.

Artiklen er derfor umiddelbart troværdig.

Iøvrigt har EFSA og forskere i EFSA's (politiske) ekspertgrupper ikke altid ret - jeg kan komme med mange eksempler på dette. Statistiske metoder kan altid diskuteres, og flertallets vurdering er ikke altid rigtig.

2
20. september 2012 kl. 15:08

anders jac
"moralen er at man ikke skal tro på undersøgelser lavet af forskere, der laver forskning for at bevise bestemte ting.

Det er normalt at en forsker inden vedkommende starter et projekt har en hypotese, der skal efterprøves. Ellers er det også svært at opnå finansiering.

Jeg har ikke set publikationen og kender ikke forskerne, men hvis den er peer reviewed på sædvanlig måde, så er undersøgelsen vel ligeså troværdig som videnskabelige publikationer fra industrien og mere troværdig end de mange meter upublicerede rapporter industrien afleverer til myndighederne for at få et middel godkendt?

2
20. september 2012 kl. 15:02

Bemærk at jeg PERSONLIGT er skeptisk overfor deres resultat, men VIDENSKABELIGT bliver nødt til at fastholde en vis åbenhed indtil forsøget er gentaget.

VIDENSKABELIGT bør man vel læse deres artikel i sin helhed og vurdere deres metoder og resultater som de er beskrevet. Er det ikke det den videnskablige litteratur er til for?

Jeg er ikke den helt store statistiker, så på det punkt henholder jeg mig til at de er fanget med fingrene i kagedåsen en gang og nu kritiseres for det samme igen.

Alligevel kan jeg da godt finde ting at undre mig over i artiklen. F.eks. at aflivede og selvdøde rotter ligestilles.

2
20. september 2012 kl. 14:55

[quote][quote]Det undrer mig at aktivisterne ikke er stærkere i troen.</p>
<p>Jeg mener, hvorfor satte de ikke forsøg op som ikke er en statistisk fisketur?</p>
<p>

Det er ikke sikkert at det rent faktisk var det, det er forskers ord imod en anden forskers.[/quote]

Nej, det er flere forskere udvalgt af journalisterne mod den aktivistgruppe som fremsætter påstanden.[/quote]

Ja, nogle forskeres ord imod andre forskeres. Det er umuligt på baggrund af det at afgøre om det er valid forskning. Reelt er det kun igennem den videnskabelige metode at det kan afgøres, ikke igennem den "journalistiske process”. Heller ikke evt. tidligere opnået ry kan afgøre om det er validt, da det grundlæggende set ikke har noget med selve forsøget at gøre.

Bemærk at jeg PERSONLIGT er skeptisk overfor deres resultat, men VIDENSKABELIGT bliver nødt til at fastholde en vis åbenhed indtil forsøget er gentaget.

2
20. september 2012 kl. 14:54

Det er ikke uden grund at lægevidenskaben altid kræver dobbelt-blindforsøg, hvor hverken forsøgsperson eller forsker ved, hvilke forsøgspersoner, der modtager hvad, før koden til sidst afsløres og indsamlede data analyseres.
I dette tilfælde har en interesseorganisation selv udført sine ikke-blindede forsøg på skrøbelige kræft-rotter. Rotterne er selvfølgelig uvidende, men bestemt ikke forskerne, som har valgt at arbejde for en stærkt forudindtaget organisation, der lever af de opskræmte medlemmers bidrag. Forskerne er derfor ikke uvildige, da påvist effekt i helt udsøgt grad er i egen interesse. Det er langt stærkere incitament for subjektiv forskning, end når forskere mod betaling fx. tester et medicinalfirmas lægemiddelkandidat (et setup, som jævnligt punkes i medierne), eller generel bevillings-finansieret forskning, som alene præmieres på kvalitet.</p>
<p>Studiet er en ommer og resultaterne modsvares da også fra alle sider

Og det er selvfølgelig langt mere troværdigt, når Monsantos forskere påviser det er harmløst... Tag lige skyklapperne af.

2
20. september 2012 kl. 14:48

[quote]Det undrer mig at aktivisterne ikke er stærkere i troen.</p>
<p>Jeg mener, hvorfor satte de ikke forsøg op som ikke er en statistisk fisketur?</p>
<p>

Det er ikke sikkert at det rent faktisk var det, det er forskers ord imod en anden forskers.[/quote]

Nej, det er flere forskere udvalgt af journalisterne mod den aktivistgruppe som fremsætter påstanden.

Criigen forskernes omgang med statistik har iøvrigt tidligere givet anledning til kontrovers. Dengang gik EFSA deres arbejde efter og fandt anledning til kritik:

"In conclusion, the assumptions underlying the statistical tests performed by Séralini et al. (2007) did not hold, and so their tests tended to detect more significant results than analyses based on more robust techniques."

2
20. september 2012 kl. 14:43

Det er ikke uden grund at lægevidenskaben altid kræver dobbelt-blindforsøg, hvor hverken forsøgsperson eller forsker ved, hvilke forsøgspersoner, der modtager hvad, før koden til sidst afsløres og indsamlede data analyseres. I dette tilfælde har en interesseorganisation selv udført sine ikke-blindede forsøg på skrøbelige kræft-rotter. Rotterne er selvfølgelig uvidende, men bestemt ikke forskerne, som har valgt at arbejde for en stærkt forudindtaget organisation, der lever af de opskræmte medlemmers bidrag. Forskerne er derfor ikke uvildige, da påvist effekt i helt udsøgt grad er i egen interesse. Det er langt stærkere incitament for subjektiv forskning, end når forskere mod betaling fx. tester et medicinalfirmas lægemiddelkandidat (et setup, som jævnligt punkes i medierne), eller generel bevillings-finansieret forskning, som alene præmieres på kvalitet.

Studiet er en ommer og resultaterne modsvares da også fra alle sider

2
20. september 2012 kl. 14:26

... Når forsøget er gentaget fem gange af uafhængige forskere (uafhængige af BÅDE erhvervsinteresser og forudindtaget holdning til undersøgelsens objekt), så har vi et materiale der kan laves beslutninger ud fra.

Glæder mig til overskriften: "Uafhængige forskere uden forudintagelse dyrket i sterilt laboratorie i Schweitz"

  • sorry, kunne ikke dy mig
2
20. september 2012 kl. 14:19

Det undrer mig at aktivisterne ikke er stærkere i troen.
Jeg mener, hvorfor satte de ikke forsøg op som ikke er en statistisk fisketur?

Det er ikke sikkert at det rent faktisk var det, det er forskers ord imod en anden forskers.

Fisketure er normalt, når man ikke definerer forsøgsforløbet, antal forsøgsdyr eller et bestemt succeskriterie på forhånd. Hvis man ikke har opnået det ønskede resultat på x antal dyr efter y tid, så fortsætter man forsøget, smider nogle flere dyr ind i forsøget eller ændre på den afhængige variabel (f.eks. ændrer det fra dødelighed til observerede tumors) indtil man opnår signifikans. Hvis man under forsøget ændrer parameterne nok gange, så er det næsten umuligt ikke at opnå signifikans i en af de forsøgte kombinationer, selv om der faktisk ikke er nogen sammenhæng.

Ved at gentage forsøget, men ved at fastlægge parameterne på forhånd og fastholde dem igennem forsøget, så kan man slippe udenom mistanke of “fisketure”.

2
20. september 2012 kl. 14:08

Moralen ved denne undersøgelse er, at det er de kommercielle bekæmpelsesmidler, der bør testes og ikke kun aktivstofferne.

Tænk, jeg synes moralen er at man ikke skal tro på undersøgelser lavet af forskere, der laver forskning for at bevise bestemte ting. Når forsøget er gentaget fem gange af uafhængige forskere (uafhængige af BÅDE erhvervsinteresser og forudindtaget holdning til undersøgelsens objekt), så har vi et materiale der kan laves beslutninger ud fra.

2
20. september 2012 kl. 14:05

Det undrer mig at aktivisterne ikke er stærkere i troen. Jeg mener, hvorfor satte de ikke forsøg op som ikke er en statistisk fisketur?

Jeg antager at en egentlig diskussion af Criigens metodik er uden for rækkevidde, så jeg skal prøve at holde mig fra deltage yderligere.

2
20. september 2012 kl. 14:04

Ved ikke hvilke kriterier, der skal til for at sige, at nordamerikanerne "dør som fluer", men man kan med et vist ræsonnement stille sig selv det spørgsmål, om det lige frem går godt med folkesundheden i Nordamerika?

Vist nok lige så godt som i DK. De har fastfood og big gulps, til gengæld har vi cigaretterne og lander på næsten samme middellevetid.

2
20. september 2012 kl. 13:58

Moralen ved denne undersøgelse er, at det er de kommercielle bekæmpelsesmidler, der bør testes og ikke kun aktivstofferne. Det har været kendt længe at der er Roundup produkter der er mutagene og har forårsaget forgiftninger i mennesker, men industrien har altid bortforklaret dette med at de ikke bruger disse blandinger/additiver mere. Det må vi så tro på at myndighederne kontrollerer.

2
20. september 2012 kl. 13:48

Tænk, at der påvises ubehagelige sideeffekter af midler, der er designet til at slå planter ihjel. Monsanto har helt sikkert en fornuftig og rationel forklaring parat.De er jo førende indenfor etisk fødevarer produktion!

2
20. september 2012 kl. 13:46

Ved ikke hvilke kriterier, der skal til for at sige, at nordamerikanerne "dør som fluer", men man kan med et vist ræsonnement stille sig selv det spørgsmål, om det lige frem går godt med folkesundheden i Nordamerika?