Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Underjordisk varmelager skal køre på vindmøllernes overskud

En ny type varmelager skal vise, hvordan overskudsstrøm fra stadigt flere vindmøller kan bruges fornuftigt i Danmark i stedet for at blive sendt billigt til udlandet.

Energinet.dk har bevilget Brædstrup Fjernvarme 6,4 mio. kr. til at fordoble sit solfangerareal fra 8.000 kvadratmeter til mellem 16.000 og 18.000 kvadratmeter og til at bore et såkaldt sæsonlager med en varmepumpe.

»Det interessante ved projektet er sammentænkningen af energisystemer. Når man har et sæsonvarmelager med en varmepumpe, så kan man bruge overskydende vindmøllestrøm til opvarmning i Danmark i stedet for at sende det billigt over grænsen. Når der så er brug for varmen, kan man hente den i lageret og på den måde fortrænge varmeproduktion baseret på fossile brændsler,« fortæller forskningsadministrator i Energinet.dk Jesper Bergholdt Sørensen om begrundelsen for bevillingen.

»Vi giver jo ikke penge til fjernvarmeprojekter, men vi skal finde ud af, hvordan vi indpasser mange flere vindmøller i de danske energisystem, og dette projekt er et eksempel på, hvordan vi kan håndtere de meget massive udsving i strømproduktionen, som flere vindmøller vil give.«

100 borehuller tredobler lagerkapaciteten

Sæsonlageret laves ved at indstøbe varmeslanger i omkring 100 borehuller af 25-50 meters dybde. Lageret skal modtage overskudsvarme fra Brædstrups solfangeranlæg og fra det naturgasbaserede kraftvarmeanlæg. I dag akkumuleres overskudsvarmen i akkumuleringstanke, men kapaciteten er ikke særlig stor. Pilotprojektet, der går i gang næste år, vil tredoble lagerkapaciteten.

Lagerkapaciteten øger fjernvarmeværkets muligheder for at tilbyde både op- og nedregulering, siger direktør Per Kristensen fra Brædstrup Fjernvarme.

»Vi kan øge vores elforbrug, når strømmen er billig ved at tænde for varmepumperne. De øger temperaturen i vandet fra mellem 40 og 50 grader til 85 grader og sender det over i akkumuleringstankene, hvorfra vi kan sende det videre ud i fjernvarmenettet. Og når der er brug for at øge vores elproduktion, vil vi fremover kunne gøre det med bedre effektivitet, fordi vi kan lagre meget mere overskudsvarme fra det naturgasfyrede anlæg, der dermed kan køre i længere tid end i dag.«

Vil dække 50 procent af varmebehov med VE

Borehulslageret bliver det første af sin slags i Danmark, men i Tyskland har man siden 1995 kørt 11 forsøgsprojekter med sæsonlagring. Derfor har Brædstrup Fjernvarme hyret det tyske rådgivningsfirma Solites til at hjælpe med projektet. De øvrige projektparter er ingeniørfirmaet PlanEnergi (projektleder), Per Aarsleff A/S, uddannelsesinstitutionen VIA, Horsens og GEO.

Den samlede pris for projektet er 22,5 mio. kr. og hvis det viser, at projektet har en god rentabilitet, vil Fjernvarmeværket udbygge solfangeranlægget og varmelageret, så det kan dække 50 procent af forsyningsområdets varmebehov.

Dokumentation

Læs pressemeddelelse fra Brædstrup Fjernvarme
Læs om de tyske forsøgsprojekter (på tysk)

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

"hvis det viser, at projektet har en god rentabilitet, vil Fjernvarmeværket udbygge solfangeranlægget og varmelageret...". Hvad er forventningen til økonomien i de foreløbige beregninger?

  • 0
  • 0

Hej Lasse

Det spurgte vi også til, men indtil de geotekniske undersøgelser er gennemført, ville Per Kristensen ikke kunne give et præcist bud. Han sagde, at der var indbygget nogle stopklodser i kontrakten, så alle kunne trække sig ud, hvis det viste sig, at det alligevel ikke kunne betale sig.

VH

Ulrik Andersen Journalist Ingeniøren

  • 0
  • 0

Ifølge http://www.solvarmedata.dk/side2852.html?a... "Forventet andel solproduktion af total årsproduktion på værk" 9%. Ved at øge solfangerarealet til det dobbelte og i kombination med at overskudsenergien fra kraftvarmeværket kan oplagres mere effektivt og at man bruger vindmølle strøm+varmepumper - så kommer man op på 50% VE.

Men hvorfor bruger man gas til elproduktion? Jeg vil da næsten tro at el er et biprodukt når man mangler varme på dette værk? Det kan ihvertifald ikke konkurere om natten og når det blæser. Barmarksværk som et kraftvarmeanlæg. /me shruggs

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten