Underdimensionering skyld i arena-kollaps

Den tekniske forklaring på ulykken i Siemens Arena er nu fundet. Tagkollapset er udløst i samlingen mellem spærenes over- og underflange. Det erfarer Ingeniøren i dag efter at have talt med flere af hinanden uafhængige kilder med kendskab til sagen.

En af dem er lektor Erik Andersen fra Sektor for Industri og Byggeri på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum. Han har på baggrund af Ingeniørens billeder fra Siemens Arena foretaget en række kontrolberegninger og er nået frem til, at svigtet – der skete uden sne- og vindlast – skyldes »en meget betydelig underdimensionering og et katastrofalt dårligt design af samlingen«.

Tværsnittet er ikke tjekket

Bruddet skete i spærfoden umiddelbart til venstre for de yderste fire klembolte. Her ses et af de spær som blev stående. Klik for større billede. (Foto: Lars Bertelsen) Illustration: Lars Bertelsen
Brudsnittet, hvor underflangen blev trukket over, ligger tydeligvis i den yderste række dornhuller ved de indslidsede stålpladers kant. Klik for større billede. (Foto: Casper Dalhoff) Illustration: Casper Dalhoff
Den overrevne underflange/spærfod. Både dornhullerne og de gennemgående slidser til stålbeslagene kan ses på billedet. Klik for større billede. (Foto: Lars Bertelsen) Illustration: Lars Bertelsen

I det konkrete brudsnit i underflangen (den nederste bue - også kaldet spærfoden) er limtræet svækket af en række huller og slidser, som bruges til at samle limtræsbjælkerne om fire stålplader.

Tilsyneladende har ingeniørfirmaet Lilleheden Advance, som er et datterselskab af limtræsleverandøren Limtræ Danmark A/S, slet ikke regnet på det stærkt reducerede tværsnit.

»Forklaringen må være, at tværsnittet ikke er tjekket. Man ville ikke lave dén regnefejl, hvis man havde regnet på det,« vurderer Erik Andersen.

Kraftigt underdimensionering

I Nyhedsmagasinet Ingeniøren har byggeeksperter de seneste uger peget på mangler ved trænormen DS 413, påvist andre helt banale beregningsfejl og sået tvivl om selve spærkonstruktionen, der ifølge de tilgængelige oplysninger ikke har været prøvet før. Alt sammen årsager som i sig selv kunne have forårsaget arena-kollapset.

De nye beregninger fra Erik Andersen viser især to ting: Dels hvordan samlingens tværsnit er betydeligt underdimensioneret i henhold til trænormens (DS 413) regningsmæssige styrketal for limtræ i høj sikkerhedsklasse.

Dels noget der er endnu værre:

Nemlig at virksomheden Limtræ Danmark har udført den mekaniske samling så uhensigtsmæssigt, at selskabets ingeniører [-] hvis de altså havde husket at regne på samlingen [-] i stedet skulle have dimensioneret efter trænormens regningsmæssige styrketal for konstruktionstræ i høj sikkerhedsklasse. Det gjorde de ikke, og derfor blev spændingerne i den kritiske samling næsten 3,4 gange så høje, som de burde være.

Det rejser nu spørgsmålet, om resten af spærene kan forstærkes tilstrækkeligt, eller om det bliver nødvendigt at rive hele tagkonstruktionen ned. De tekniske undersøgelser af kollapset ventes afsluttet i løbet af en uges tid, vurderer syns- og skønsmand Hans Jørgen Larsen over for Ballerupbladet.