Ultralyd og LED-lys giver slagterirobot et helt nøjagtigt 3D-billede af svinekammen

Danske slagterier har i årtier arbejdet med en enkelt klinge, som kan skære sværen fra selve svinekammen. Efterfølgende har en slagter manuelt tilpasset fedtlaget på kammen, så det matchede kundens ønsker, eksempelvis på otte millimeter fedt. Men det ekstra fedt, som bliver skåret væk, har en lav handelsværdi.

Ved hjælp af multispektralt LED-lys er to kameraer i stand til at skabe et perfekt billede af svinekammens overflade. Ultralyd registrere det indre af svinekammen, og tilsammen giver det et billede af, hvor der er fedt og hvor der er køb på kammen. Illustration: Tican

Nu har DMRI, som tidligere hed Slagteriernes Forskningsinstitut og i dag er en del af Teknologisk Institut, udviklet et robotsystem, som er i stand til at skære sværen af i nøjagtig den ønskede tykkelse med væsentligt reduceret behov for efterbearbejdning.

Ved hjælp af måledata skabes et 3D-billede af selve fedtlaget og overgange til kødlaget inde i svinet. Data til 3D-billedet kommer fra to kameraer, som fra oven og fra siden giver et billede af svinekammens overflade, mens en ultralydsscanner leverer data til billedet af det indre.

»Vi har udviklet et særligt visionsystem, hvor vi ved hjælp af multispektralt LED-lys opfanger refleksionerne fra svinekammen. Ved at kombinere det med ultralydsscanning, som er specielt god til at finde overgange mellem fedt og kød, kan vi få et meget præcist billede af, hvor fedtet slutter, og kødet begynder,« forklarer seniorkonsulent Per Black, DMRI

Læs også: Visionteknologi og robotsav klarer opslidende slagteriarbejde

Data fra 3D-billedet bruges til at styre otte enkelte knive, som har erstattet den enkelte klinge, man tidligere har brugt.

Otte knive styres individuelt på baggrund af et 3D-billede af svinekammens anatomi. Derved sikrer slagteriet, at tykkelsen på fedtlaget er det samme over hele svinekammens længde. Illustration: Tican

Det første prøveanlæg er installeret på Ticans slagteri i Thisted. Her er fabrikschef Tom Nielsen meget begejstret. Problemet har nemlig tidligere været, at når tilpasningen af fedttykkelsen skulle ske manuelt, så blev der en masse fedt tilovers, som kun kunne sælges til en fjerdedel af prisen i forhold til, hvis det skæres af i et enkelt stykke:

»Nu kan vi indstille robotten til at levere otte millimeter fedt, hvis kunden ønsker det. Resten skæres af i et enkelt stykke, som er meget mere værd, end hvis det ligger i mindre klumper. De individuelle målinger gør også, at vi er mere fleksible med hensyn til råvaren, for robotten leverer et ensartet produkt hver gang,« fortæller han.

Desuden kommer der en mindre gevinst ved, at der er mindre brug for manuelt arbejde til udskæring.

Foruden DMRI og Tican har Danish Crown og maskinfabrikken Attec deltaget i udviklingen af slagterirobotten. De næste robotter er ved at blive stillet op på Danish Crowns slagterier, samtidig med at der har været forespørgsler fra udenlandske slagterier. Hele systemet er patentanmeldt, og det samlede budget for udviklingen ligger på godt 20 millioner kroner.

Dokumentation

Pressemeddelelse om robotten.