Ulovlige sprøjtemidler er fundet i grundvandet

Illustration: Bigstock/RobertAx

Opdateret kl. 08:34.

Kemiske stoffer fra to sprøjtemidler er fundet i grundvandet, selvom de aldrig har været godkendt til brug i Danmark. Det betyder, at der er importeret og sprøjtet med ulovlige midler.

Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Fundene, der fordeler sig over hele landet (se kort th.), er kommet frem efter den største undersøgelse nogensinde, der omfatter 263 vandboringer og screening for 415 forskellige pesticidstoffer.

Geografisk fordeling af boringer med fund over kravværdien for pesticidstoffer på 0,1 µg/l Illustration: Screendump/Miljøstyrelsen

I alt er der i 6 boringer fundet samlet 10 pesticider og nedbrydningsprodukter, der overskrider grænseværdien på maksimalt 0,1 mikrogram pr. liter, herunder også et hormonforstyrrende svampemiddel, Amitrol, der ikke længere er godkendt til brug i Danmark.

»Det er helt uacceptabelt, at ulovlig brug af sprøjtemidler i landbruget har ført til forurening af vores grundvand. Det danske drikkevand er helt unikt, og det skal vi passe på også til kommende generationer. I den kommende tid vil Miljøstyrelsen styrke kontrollen af ulovlig import af sprøjtemidler, og jeg vil tage sagen op med landbruget. Der, hvor der er fundet et hormonforstyrrende stof i grundvandet, er vandværker og kommuner blevet bedt om at teste drikkevandet,« siger miljøminister Lea Wermelin (S).

De ulovlige stoffer er hhv. metazachlor ESA, metazachlor OA og tsulfinylacetic acid, der er nedbrydningsprodukter fra to ukrudtsmidler, der er eller har været godkendt til en række landbrugsafgrøder i andre EU-lande.

Direktør Carl-Emil Larsen fra interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskabe, Danva, er alarmeret over fundet af de ulovlige pesticider.

»Jeg håber, myndighederne får styr på den her sag med de ulovlige pesticider, for vi kan ikke leve med, der er nogle, som er så fuldstændig ligeglade med hensynet til danskernes drikkevand, at de forurener det,« siger Carl-Emil Larsen ifølge en meddelelse.

Derudover er han 'relativt lettet' over resultaterne.

»Jeg kan konstatere, at der er begrænset nye fund i grundvandet af pesticidrester. Det giver en umiddelbar lettelse. Men når det er sagt, så er der nu behov for en nærmere analyse af fundene og opfølgende analyser i drikkevandsboringer, før vi med sikkerhed kan udtale os om konsekvenserne,« siger Carl-Emil Larsen.

Ud over de 10 stoffer fra grundvandsundersøgelserne er der fundet cholin-chlorid i en enkelt af de undersøgte drikkevandsboringer i en koncentration over kravværdien, oplyser Miljøstyrelsen. Der er ikke tale om et pesticid eller et nedbrydningsprodukt fra et pesticid, men et hjælpestof, der blandt andet bruges i pesticidmidler. Det udgør dog ingen sundhedsmæssig fare, oplyser styrelsen.

Endelig er der fundet yderligere 22 stoffer i så lave koncentrationer, at grundvandet lever op til drikkevandskvalitetskravene, fremgår det af Miljøstyrelsens faglige notat (PDF).

Kontrollen øges

Miljøstyrelsen vil ifølge ministeriet i den kommende måned gennemføre en styrket kontrolindsats ift. ulovlig import af sprøjtemidler.

Idet det ikke er drikkevandsboringer, der er undersøgt, men boringer i grundvandsovervågningen, er der med den nuværende viden ikke sundhedsmæssig risiko forbundet med 9 af de konkrete fund, selv om de ligger over kravværdien, anfører ministeriet.

I forhold til det 10. stof, det hormonforstyrrende Amitrol, vil de kommuner, hvor fundene er gjort, blive bedt om hurtigst muligt at sikre, at drikkevand og indvindingsboringer undersøges for stoffet.

Regeringen har skærpet overvågningen af grundvandet, så der i løbet af efteråret 2019 er blevet screenet for 415 stoffer til sammenligning med de cirka 40 stoffer, der løbende kontrolleres for. Massescreeningen er gennemført som en del af Pesticidstrategien 2017-2021 og er iværksat efter anbefaling fra Vandpanelet. Den blev sat i gang i august 2019 af miljøministeren.

»Drikkevandet er mange steder under pres. Vi finder alt for mange rester af sprøjtemidler. Derfor har jeg sat en kortlægning af udfordringerne for vores grundvand i gang, så vi kan få en bedre beskyttelse af drikkevandet. Der vil derfor senere i år blive screenet for flere stoffer, så danskerne fortsat kan være trygge ved at åbne for vandhanen,« siger Lea Wermelin.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg gad godt at vide hvad konsekvenserne er.

en ting er at lave kontroller og bekræfte at der er forurening. Men hvad sker der reelt derfra?

Bekræftes der bare forurening og man laver nye målinger og håber på det ændre sig?

Burde al landjord i en radius på f.eks. 10 km ikke komme i karantæne i f.eks. 10 år?

Det er et underligt system vi har i Danmark, enten er der ingen til meget få kontroller men meget strenge straffe. Eller har vi mange kontroller og ingen reelle straffe.

 • 4
 • 8

Umiddelbart er det grundvandsovervågning, ikke drikkevand. De undersøgelser burde ideelt være offentliggjorte. Men med denne regering pilles rosinerne ud og bruges i propagandaøjemed. Vi er reelt ikke blevet klogere på udmeldingerne. Er det falsk positiv eller positiv falsk?

 • 7
 • 13

Det kan undre at landbruget er fritaget for princippet - Forureneren betaler. Hvorfor ikke pr lov kræve at landbruget kollektivt har en forsikring der dækker når deres "hjælpestoffer" har konsekvenser for drikkevandsboringer ? Så må landbruget selv finde ud af fordelingen af forsikringsregingen. Det vil forhåbenligt også være adfærds regulerende for hvilke "hjælpestoffer" og afgrøder der dyrkes.

 • 15
 • 10

Det er sørgeligt lavt fagligt niveau som miljøminister Lea Vermelin, Miljøministeriet, vandværkerne (Danva) og ing.dk er på i denne artikel. Amitrole var det aktive stof i et af de ukrudtsmidler som COOP reklamerede for i Samvirke (Ustinex PA) og som i store mængder blev solgt af COOP (FDB). Det er tidligere påvist at den mest alvorlige og udbredte forurening af grundvandet er lavet af vandværkerne selv (dvs. DANVA's medlemmer - ikke underligt at Danva's direktør Carl-Emil Larsen ikke kommer ind på det og sætter forureningen i det pespektiv). Mon ikke det er samme rolle DANVA's medlemmer har spillet her? I den periode hvor amitrol blev brugt som ukrudtmiddel bekæmpede vandværkerne (DANVA's medlemmer) ukrudt med pesticider lige ovenover deres boringer og det er allerede påvist at have ført til enorme forureninger med pesticidresten BAM af boringer og grundvand(den mest udbredte forurening af grundvandet). Hvorfor er det mon så landbruget og ikke COOP og vandværkerne/DANVA der skal holdes særligt opsyn med? Det er kendt at der er stor risiko for at DANVA og miljøpolitikerne nu er ved at lave en endnu større forureningskatastrofe, idet man kæmper for ophør med konventionelt jordbrug på vandindvindingsarealerne, men ikke er opmærksomme på at der så indfinder sig planter der producerer enorme mængder stærkt kræftfremkaldende stoffer som siver ned i jorden og ud i vandmiljøet (se f.eks. http://grovvarenyt.dk/DK/Nyheder.aspx?accb... ) Det er jo i høj grad COOP der har solgt og tjent penge på salget af amitrol/Ustinex. COOP var også dybt involveret i BAM-forureningen og tjente godt med penge på den enorme forurening deres reklamekampagner og salg til private skabte. Vil COOP mon snart bidrage til at betale for den forurening af grundvandet som COOP er involveret i? De pesticider som nedbrydes til BAM kan ikke og er ikke brugt i landbrugsafgrøder.

Her er et par links til COOPs markedsføring af Unistinex, som var baseret på amitrol (anvendelseskoncentrationen var meget høj) : https://classic.samvirke.dk/magasin-artike... og https://classic.samvirke.dk/magasin-artike... Det er en kæmpestor undersøgelse der nu er lavet, men den er desværre slet ikke pålidelig, der er lavet fuldstændigt amatøragtige konklusioner og tiltagene er helt meningsløse når det gælder amitrole. Vi har brug for kompetente miljø-kemi-fagfolk og vandværksfolk, der har styr på det de arbejder med og udtaler sig om, men sjovere har overtaget ministerierne, Miljøministeriet og vandværkerne. Det er jo der vi har brug for ansvarlighed og øget kontrol ...

 • 10
 • 10

Sjovere er er desværre et ord som yngre mennesker tror er noget morsomt . En sjover, flere sjovere. Røvhuller/assholes er en bedre betegnelse idag for dem som fejer ting ind under gulvtæpperne og giver andre skylden. Jeg kan også sagtens huske Agro Kemis reklamer og slogan: " Der står viden bag"

 • 5
 • 10

RE: Flemming Skovberg

At henviser til egne skrevne artikler virker noget "Fox News " aktigt for mig !

Så Finn har en tidsmaskine, så han kan bringe en artikkel i Grovvarenyt nr. 46? Annoncerne i de gamle numre af Samvirke, fortæller måske lidt om annonceringen og forhandlingen af midlerne. Men hvem er annoncerne henvendt til? Mon ikke midlerne ville fremgå af salgstal hos grovvaren, hvis de var brugt mere proffesionelt? DN og deres politiske fløj, er straks fremme med pisk til landbruget. På trods af at der i notatet ikke anviser noget deslige. Så læs notatet først og forlang at rapporten offentliggøres.

 • 10
 • 8

Er det falsk positiv eller positiv falsk?

Du kan finde kilderne her: https://www.dr.dk/nyheder/indland/hver-sje...

Hvor mange af de ulovlige midler er midler der er datoudløbet? Et pesticid godkendes for en (relativt) kort periode af gangen, hvilket mærkes på hver beholder. Når denne godkendelse udløber er midlet ikke blot ulovligt at sprøjte med, det er enddog ulovligt at have på matriklen. Der hvor en del landmænd føler sig noget klemt er at det nøjagtigt samme pesticid godt kan have en ny godkendelse, men fordi der står et forkert batch nummer på deres beholder så er det nu ulovligt.

Forstil dig at benzin kun kan købes i palletanke og at hver tanks indhold har 1 års godkendelse. Når det år er løbet ud så skal du enten have brugt hver en liter ELLER have afleveret det til destruktion. Hvis du kun har brugt 500 liter, så er det bare ærgerligt, du må aflevere dine 500 liter til destruktion. Så kan du så købe en ny tank, med nøjagtigt samme indhold som det du lige har afleveret.

Det er ikke fordi jeg synes det er i orden at bryde reglerne, jeg synes bare ikke reglerne er udformet hensigtsmæssigt ift. at mindske spild og fremme forståelsen. Det havde været bedre om udløbsdatoen løbende blev opdateret på den hjemmeside som landmænd alligevel skal holde sig opdateret på ift. sprøjtemidlernes godkendelser så et ældre batch af et godkendt middel stadigt kan anvendes.

 • 6
 • 5

Der er altså tale om sprøjtemidler som ALDRIG har været godkendt!

Der har heller ikke været anmærkninger overfor landmænd at have eller have brugt midlerne. Så bedst vi venter til vi ved mere, før vi udpeger syndebukke. DR har fokus på kontrolbesøg, der kun finder uoverensstemmelser på mærkat-dato og ikke om indeholdet. Det er det samme som datomærket i køledisken. Desuden er DR's tekst datomærket år 2014. Så mon ikke vi skal sætte mere fokus på mere aktuel faglighed?

 • 4
 • 7

Flemming Skovbjerg :

Finn Okkels Kan du henvise til konkret artikler ( ikke skrevet for dansk landbrug) der viser at Coop og DANVA har skabt forurening med BAM og Amitrole

Ja det fremgår klart af Miljøstyrelsens Rapport: "Miljøprojekt Nr. 732 2002 Pesticider og vandværker. Udredningsprojekt om BAMforurening". Det er en rapport på 139 sider, så der er godt med læsestof til weekenden. COOPs rolle i forureningen fremgår vist klart af de reklamer for Ustinex i COOP’s blad Samvirke, som jeg har linket til. Som det anføres nederst i annoncen "Fås i Deres brugsforening". Jeg husker tydeligt salgopstillingerne i COOPs butikker med de skrigende røde Ustinex-pesticidpakker. Som du kan læse bruges midlet i en dosis hvormed man opnår "virkningen holder hele sæsonen". Det er jo klart at man ikke har anvendt amitrol i så voldsomme koncentrationer i landbruget, hvor virkningen skal forsvinde hurtigt, så en ny afgrøde kan sås. Bemærk endvidere at midlet udover på terrasser også er anvendt på fortove, hvilket betyder et koncentrationen i flise-mellemrummene bliver ekstremt høj (og pesticidet ender let i vandmiljøet i forbindelse med regn). Det fremgår også at midlet man kunne købe i COOPs butikker kunne anvendes på veje, havegange og gårdspladser. Det er typisk pesticider med sådanne egenskaber der er anvendt af ovenover boringerne på vandværksgrunde af vandværkerne (DANVA-medlemmerne), DSB o.lign. Helt tilsvarende promoveringer for ukrudtsmidlet Prefix kan også findes i COOPs blad Samvirke. Du kan se nogle af annoncerne i COOPs blad Samvirke for dette pesticid/ukrudtsmiddel (Prefix) som fører til BAM-forureningen af grundvandet og som COOP har solgt i store mængder her : https://classic.samvirke.dk/magasin-artike... https://classic.samvirke.dk/magasin-artike... https://classic.samvirke.dk/magasin-artike... Når sprøjtemidler anvendes i landbrugsafgrøder nedbrydes/bindes de i planternes blade og rødder, men når de anvendes på "døde arealer" uden organisk materiale (og dermed uden store mængder mikroorganismer) som f.eks. veje, fortove, terrasser, i jernbaneskærver og perlegrusbelagte vandværksgrunde uden vegetation kan midlerne sådan set ikke gøre ret meget andet end at sive med regnvandet ned i jorden eller ud i vandmiljøet. Det er derfor indlysende at det er anvendelsen på de udyrkede arealer der giver ophav til den mest massive forurening af boringer og grundvand med pesticider. Det er således ikke den landbrugsmæssige anvendelse der giver de store problemer med pesticider i grundvandet, men det er typisk ukrudtsmidler som er brugt på udyrkede eller ubevoksede områder som er de store skurke i den sammenhæng. Det er tankevækkende at mange tror at man ved at reducere den landbrugsmæssige brug af pesticider så kan opnå nogen nævneværdig effekt på forureningen i grundvandet – specielt når man i undersøgelsen ikke finder de midler der anvendes i landbruget i dag i koncentrationer over grænseværdien. Mange af de moderne herbicider anvendes i meget lave koncentrationer (vandværkerne og COOPs kunder anvendte cirka 5000 gange højere koncentration end den mange moderne pesticider anvendes i) . Det er så lave koncentrationer at de end ikke teoretisk set kan føre til problemer i grundvandet - selv hvis de ikke blev nedbrudt og blev anvendt i millioner af år. Der er altså tale om en teknologisk solstrålehistorie – mange moderne pesticider kan ikke true grundvandet, er ikke sundhedskadelige eller kræftfremkaldende. Det sørgelige og tankevækkende i denne sammenhæng er at organisationer som Danmarks Naturfredningsforening, Miljøstyrelsen, DANVA og mange medier med ”miljøjournalister” ikke har formået at varetage miljøets, grundvandets og forbrugernes interesser og ikke har holdt f.eks. DANVA, DSB og COOP under skærpet opsyn, så nye forureningsskandaler som dem de har været involveret i kan undgås i fremtiden (ligesom da man havde blind tillid til pesticider som DDT og Prefix er det nu økologi man har blind og helt ukritisk promoverer på jubel-idiot-niveau i dag – det kan naturligvis ikke undgå at gå galt). Det tankevækkende er at de medier der har varetaget miljøets, naturens, grundvandets og forbrugernes interesse i denne sammenhæng er landbrugsmedierne. Den indsats landbrugsmedierne her har lavet i forbindelse med afsløringen af vandværkerne/DANVA som store forurenere af grundvandet burde føre til anerkendelse af deres dybdeborende journalistik i form af tildeling af Cavlingprisen til disse medier. Læs her hvordan vandværkernes forurening af deres egne boringer og grundvand med BAM er forsøgt hemmeligholdt, men det hele bliver afsløret af en journalist i et dybdeborende landbrugsmedie, der åbenbart kæmper noget mere for rent grundvand end Danmarks Naturfredningsforening, Miljøstyrelsen og de fleste andre medier og det på miljøområdet ikke særligt lødige ing.dk: https://baeredygtigtlandbrug.dk/2019/10/jy... Udover at have forurenet boringer og grundvand med BAM er det jo også velkendt at vandværkerne gang på gang forurener drikkevandet med sygdomsfremkaldende bakterier og desuden nogle steder leverer drikkevand med alt for høje niveauer af det stærkt kræftfremkaldende arsen. Det fører til kræftsygdomme hos de danskere, der har drukket og drikker vandet. Intetanende danskere bliver syge og dør af disse forureninger af drikkevandet. Ingen af de pesticider der anvendes i landbruget i dag er kræftfremkaldende, … Der er ingen tvivl om at man nok bør holde meget mere øje med hvad der laves af forureningsskandaler hos DANVA – det er behov for en kritisk vurdering og kraftig overvågning af hvordan alt dette kunne foregå og kan foregå! Selv følger jeg ikke med i Fox-News, men det må du åbenbart gøre eftersom du kan skrive at den videnskabeligt baserede artikel jeg har skrevet, men kan vi nu også stole på at du rent faktisk ser Fox News og kan udtale dig om at deres udsendelser er videnskabeligt baserede ligesom mine artikler (mine artikler er bl.a. baseret på forskningsresultater fra danske forskere som er førende på verdensplan indenfor området, læs mere her : https://natoxaq.ku.dk )? Er du interesseret kan jeg sende dig en kæmpestak videnskabelige artikler hvor man påviser at de plantearter der indfinder sig når man ophører med at dyrke jorden (over f.eks. drikkevandsområder) udskiller stærkt kræftfremkaldende stoffer som siver ned i jorden og ud i vandmiljøet. Folketingspolitikere har faktisk for nyligt stillet spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin med artiklen som bilag og Lea Wermelin har svaret at hun vil sikre at de i artiklen anførte forhold tages med i vurderingen af hvilke stoffer man skal screene grundvandet for mv. Så folketingspolitikere og miljøministeren er tydeligvis lydhøre overfor indholdet i mine videnskabeligt funderede artikler om emnet, men det kan du selvfølgelig ikke vide når du sidder og hygger dig med Fox News …

 • 9
 • 6

Politikere og andre her på stedet kan ikke læse(lange argumenterende indlæg) og forstå hvorledes landmænd tænker og folk der ikke kan lide ukrudt mellem deres fliser tænker.

Politisk vil man gerne give landbruget skylden for BAM tilstedeværelsen i grundvandet, selv om hovdeaktørerne er DSB og vandværkerne selv.

Hoved distributøren af de uønskede stoffer til privat brug, er som du beskriver FDB, til kunder der ønskede deres flisearealer ukrudsfrie, det virkede formidabelt, men !

Landmænd ønsker, at kunne dyrke afgrøder igen året efter en sprøjtning, med sprøjtemidler, der ikke ødelægger næste års produktion og derfor valgtes Round Up som ukrudts bekæmper, der som bekendt ikke tåler jordkontakt.

Men DSB og vandværkerne anvendte tankeløst Prefix på deres grundarealer, for de ønskede ikke ukrudt på deres arealer. Specielt DSB, der udledede fækalier og urin direkte på sporene, der virkede det som ukrudtsgødning. Så DSB skulle sprøjte kraftigt Prefix og andre BAM dannende sprøjte midler

 • 5
 • 6

Det er næppe i konventionelt landbrug der har været brugt et ulovligt herbicidn med den pågældende virkning. Det ville være ulogisk. I det konventionelle landbrug har man jo helt lovligt (haft) flere andre midler med tilsvarende virkning til rådighed. Er der nogen der kan have interesse i at anvende et ulovligt herbicid må det vel være personer som ikke lovligt må anvende nogen form for pesticider og så anvender ikke-godkendte pesticider, da det må antages at der ikke foregår systematisk screeningen af forekomst af pesticidrester i f.eks. landbrugsafgrøder, frugt og grøntsager for pesticider, der ikke er godkendte i Danmark. Rutinemæssig screening for rester af alle ikke-godkendte/ulovlige pesticider vil være fuldstændigt umuligt (men dog mere meningsfuldt end at screene for godkendte og dermed ufarlige pesticider) og derfor vil svindlere selvfølgelig bruge ikke-godkendte = ulovlige pesticider hvis de f.eks. er økologer eller hvis man vil bruge et pesticid i en afgrøde, hvor der ikke er pesticider med den pågældende virkning til rådighed. Så vidt jeg kan vurdere må en økologisk landmænd eller f.eks. en special-bæravler have stor risiko for at blive afsløret af rutinemæssige test af produkterne hvis vedkommende ulovligt bruger pesticider der (i Danmark) er godkendt til andre formål eller andre landbrugstyper, så den slags vil være langt mere risikabelt at snyde med end hvis svindleren bruger ikke-godkendte/ulovlige pesticider (specielt dem der er lovligt på markedet i nærområdet). Tankevækkende nok fandt man i Danmark i screeninger af økologisk grønt høje koncentrationer af DDT-pesticidrester i et parti importerede økologiske grøntsager for et par år siden. DDT produceres både lovligt og ulovligt og bruges også ulovligt. Noget tilsvarende har man ikke påvist i konventionelle grøntsager ... Iøvrigt var/er de to pesticider lovlige at anvende i en lang række andre lande (inkl. EU-lande), så vi har importeret/importerer massevis af fødevarer der er sprøjtet med de to midler (vi får langt langt flere pesticidrester fra fødevarer end fra drikkevand) - derfor køb altid fødevarer produceret i Danmark, hvis det er muligt og køb altid konventionelle fødevarer hvis du vil mindske risikoen for at at fødevarerne har været behandlet med ulovlige pesticider ...

 • 6
 • 9

At dem som fejer ting ind under gulvtæppet eller bruger "mørkelygten" mister deres stillinger i det offentlige

 • 6
 • 7

I den kommende tid vil Miljøstyrelsen styrke kontrollen af ulovlig import af sprøjtemidler, og jeg vil tage sagen op med landbruget.

Jeg gad da gerne vide hvordan man vil styrke kontrollen af ulovlig import. Skal der stå pesticid hunde ved grænserne ligesom man har narko hunde.

Og hvad i alverden vil hun tale med landbruget om, hvad kan de gøre, overfor hvad der i følge tallene er nogle få brådne kar. Og så forelægger der endog ikke dokumentation for at det er midler der er brugt på markerne.

Hvad der dog er værst, der er ingen oplysninger om hvornår denne her forurening er lavet. Det kan meget vel være et ikke eksisterende problem i dag. Den kontrol som ministeren efterlyser kan være indført for årtier siden.

Det er altid et problem at føre politik med en feekback mekanisme på 20-50 år. Men vælgerne elsker at høre om stramninger på problemer, uanset om det virker eller ej. I det her tilfælde er skaden sikkert sket og der er ikke noget som helst Lea Wermelin kan gøre ved det.

 • 6
 • 2

Det ser ud som der er nogle der savner deres ukrudtsmidler når man ser på det antal negative tommeltotter den følgende tekst fik:

""At dem som fejer ting ind under gulvtæppet eller bruger "mørkelygten" mister deres stillinger i det offentlige.

Underligt ikkesandt ?

Nåh PYT saglige er de enfoldige :)

 • 4
 • 8

Nej jeg betegner ikke mine indlæg som saglige. Giv et eksempel på at jeg betegner dem som saglige Oplysende måske og korrigerende ja, samt personlige med hensyn til holdninger ja.

Giv derimod din holdning til, at skåne embedsmænd og politikere der beskylder landbruget for brug af pesticider, de aldrig har brugt, al den stund , at det ville have gjort deres marker ubrugelige i flere år efter "behandlingen" Igennem de sidste 20 år er de beskyldninger dukket op her i Ingeniørens tråde og er tilbagevist af Finn Okkels og Per Hansen. Det ligner efterhånden bestillingsarbejde for nogle af debattørerne. Her i tråden er det endnu engang Finn Okkels der må tilbagevise beskyldningerne. Finn Okkels er tidligere økologisk landmand og er ansat på Københavns Universitet https://plen.ku.dk/english/

 • 5
 • 6

Hej Bjarke Mønnike

Giv derimod din holdning til, at skåne embedsmænd og politikere der beskylder landbruget for brug af pesticider, de aldrig har brugt, al den stund , at det ville have gjort deres marker ubrugelige i flere år efter "behandlingen" Igennem de sidste 20 år er de beskyldninger dukket op her i Ingeniørens tråde og er tilbagevist af Finn Okkels og Per Hansen. Det ligner efterhånden bestillingsarbejde for nogle af debattørerne. Her i tråden er det endnu engang Finn Okkels der må tilbagevise beskyldningerne. Finn Okkels er tidligere økologisk landmand og er ansat på Københavns Universitet https://plen.ku.dk/english/

Når man læser Okkels og Co er det aldrig landbruget der har brugt de pesticider, der ender i grundvandet. Vi har kemiske fabrikker, der udvikler forskellige aktiver stoffer, som bliver brugt i diverse sprøjtemidler, træbeskyttelser etc og solgt under forskellige salgsnavne. På en eller anden måde er landbruget i stand til at aktivt at identificere og undgå de stoffer som 15-25 år senere dukker op i grundvandet. Jeg synes det er på tide, at landbruget viser samfundssind og for miljøets skyld deler deres indsigt med os andre.

 • 10
 • 6

Det er tankevækkende at Miljøministeren og Miljøstyrelsen laver en pressemeddelelse vedrørende "Ulovlige" pesticider (hvoraf i hvert fald det ene endikke er et pesticid) i grundvandet, når der er størrelsesordner større problemer med ulovlige pesticider i andre sammenhænge - endda hvor pesticiderne overskrider de grænseværdier der findes for vand med mange hundrede procent. I det følgende bruger jeg betegnelsen "ulovlige pesticider" på samme måde som Miljøstyrelsen bruger betegnelsen i deres pressemeddelelse. Det vil bl.a. sige at pesticiderne er ulovlige at bruge i Danmark, men ikke nødvendigvis er ulovlige i andre EU-lande mv. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) laver rutinemæssigt enorme screeninger for pesticider i fødevarer og i de undersøgelser har EFSA påvist i 134 forskellige pesticider i økologiske fødevarer. Hvorfor mon vi ikke får pressemeddelelser fra Miljøstyrelsen og udtalelser om skærpet kontrol omkring det meget meget større problem indenfor ulovlige pesticider i de økologiske fødevarer? Skal de ulovlige pesticider i økologien mon være en offentlig hemmelighed? I stedet bliver vi belemret med (i forhold hertil) for vores sundhed helt betydningsløse resultater fra enorme undersøgelser af dansk grundvand. Er det en rimelig prioritering af miljøministerens og Miljøstyrelsens ressourcer? Hvor er de kritiske miljø-journalister, der skal skrive om den slags ulovligheder? I Danmark må økolgerne lovligt bruge ca 50 forskellige spøjtemidler, men af en eller anden mystisk grund analyserer man kun for et enkelt af dem i Danmark (og det ene man analyserer for viser sig så også at blive påvist i de danske pesticid-screeninger af de økologiske fødevarer) - alligevel påstår mange der gerne vil promovere de økologiske produkter, at der ikke bruges eller findes pesticider i økologiske fødevarer i Danmark - fantastisk at man bare kan lade være med at undersøge noget og så påstå at det man ikke har undersøgt ikke er noget problem. Læs mere her om det massive brug af pesticider i økologien i Danmark her : http://grovvarenyt.dk/DK.aspx?accb0da0bb15... . Flere af de pesticider man anvender i økologien regner man først med er forsvundet 70 år efter at de er udsprøjtet - endikke nedbrydningstiden for DDT er på 70 år! Pesticidresterne fra de kobberholdige pesticider nedbrydes aldrig (med mindre man kommer dem i en atomreaktor) ... Heldigvis forsøger EFSA ikke at hemmeligholde forholdene, men offentliggør deres analyser, som viser at der faktisk er flere og større problemer med pesticidrester i økologiske fødevarer end i konventionelle. Se bl.a. pesticid-analyserne vedrørende økologiske fødevarer her : http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/p... . Det er jo ikke lige det de økologiske forbrugere forventer eller som f.eks. COOP nævner i deres iøvrigt ofte ulovlige økologi-kampagner. Det er som tidligere nævnt også i et parti økologiske grøntsager hvori de danske myndigheder har påvist DDT-rester i høje koncentrationer. DDT og DDT-rester er blandt verdens allerværste pesticider og pesticidrester. Der er store problemer med ulovlige pesticider i økologien og med ulovlig markedsføring i økologien (COOP står bag mange af de ulovlige påstande om der ikke anvendes pesticider i økologisk produktion mv)! Hvad vil miljøminister Lea Wermelin mon gøre for at løse dette kæmpestore og meget alvorlige problem? Og hvad vil hun gøre for at stoppe COOPs ulovligheder? Også Danmarks Naturfredningsforening promoverer økologiske produktion og produkter - f.eks. i den såkaldte Øktober-kampagne , hvor man måler på indholdet af pesticidrester i urinen hos familier før og efter de skifter til udelukkende at spise økologiske produkter. Modsat hvad Danmarks Naturfredningsforening påstår, viser de offentliggjorte resultater at nogle af familierne der udelukkende spiser økologisk får et meget højere indhold af pesticidrester i urinen - til trods for at man ikke analyserer for et eneste af de pesticider som økologerne lovligt må bruge. Man påviser altså forøget koncentration af pesticider som det er ulovligt at anvende i økologisk produktion i urinen fra personer der udelukkende har spist økologisk. Også det forsøg viser der er store problemer med ulovlige pesticider i de økologiske fødevarer! Af en eller anden grund vil Danmarks Naturfredningsforening ikke udlevere rådata fra deres forsøg - forsøgene viser flere tegn på uredelighed - og viser dermed slet ikke det Danmarks Naturfredningsforening påstår. En mærkelig oplevelse at være medlem af en forening der forsøger at narre os medlemmer ... Hvornår mon vi får en pressemeddelelse fra miljøminister Wermelinog Miljøstyrelsen om dette altoverskyggende problem med ulovlige pesticider i økologiske fødevarer?

 • 5
 • 8

Niels Peter Jensen :

På en eller anden måde er landbruget i stand til at aktivt at identificere og undgå de stoffer som 15-25 år senere dukker op i grundvandet.

Det skyldes jo at det kun er landbrugets pesticider man analyserer/screener grundvandet for. De pesticider/biocider som man bruger i byerne og af kommunerne til bekæmpelse af rotter (f.eks. grundstoffet thallium har været anvendt) screener man f.eks. ikke for. Der er et hav af andre naturlige og syntetiske sundhedsskadelige stoffer som findes i vores grundvand, men man screener ikke for dem. Mange af dem er stærkt kræftfremkaldende og selv blandt dem man rent faktisk måler koncentrationen af, f.eks. det stærkt kræftfremkaldende arsen, gør man intet når man opdager et alvorligt problem. Det er estimeret af flere hundrede danskere får kræft af drikkevand med arsen. De pesticider der anvendes i dag er ikke kræftfremkaldende og er på ingen måde sundhedsskadelige i de koncentrationer de påvises i. Man screener altså for de forkerte stoffer og forfølger de forkerte. Jeg synes at mennesker der får kræft i de områder hvor DANVA-medlemmerne har leveret og leverer kræftfremkaldende arsenholdigt drikkevand bør lægge sag an mod DANVA , Miljøstyrelsen og det enkelte vandværk for ikke at have gjort noget ved et problem som er velkendt og let kan løses, men ingen har gjort noget ved det. Måske fordi man har været til cocktailpesticidparty i Miljøministeriet? Det minder om asbest-skandalen og kan blive ekstremt dyrt og forårsage enorm menneskelig lidelse ...

 • 7
 • 6

Findes der nogen statistik/fakta omkring uanmeldte kontroller m.m.?

Som før skrevet. Hvilket kan læses på mst. Kontrollen er i og ved kemikalierummet, kemimappen og sprøjteplaner(ofte med konsulenthjælp). Der indberettes årligt sprøjteplan, gødningsplan foruden markplan med diverse elektroniske planketudfyldning. Da systemet ikke er særligt brugervenligt, betaler landmanden konsulent for udfyldelse og indberetning. Konsulenten må indregne ventetid i indberetningsperioden, så der arbejdes 24-7 (betalt af landmanden).

Godkendelsen af midler er overgået til at der sættes en ny mærkat på i tide og utide. Samme middel, men ny dunk/pakke. Det er dette der i artiklen hos DR omtales som "ulovlige" midler, som nogen landmænd i starten ikke har været hurtige nok til at få destrueret på forsvarlig vis. Hvis der er fund af midler på ejendomme der aldrig har været lovlige i Danmark, ville landbruget naturligvis tage afstand fra det.

Der har været eksporteret kemi der ikke har været brugt eller godkendt i DK. Nogle midler har været afprøvet på forsøgsmarker, men de skal godkendes særskilt. En del er samlet i Landforsøgene.

 • 3
 • 5

Finn Okkels

Det er fint, at du tydeliggør landbrugets problemer med gift - også i den økologiske afdeling - tak for det. Artiklen i Grovvarenyt slutter med dette udsagn, som jeg synes er ret tankevækkende :

 • Generationen før os har passet på landbruget, og så splitter vi det fuldstændig ad. Det er også en af grundene til, at jeg dyrker økologisk. Dog mener jeg ikke, at økologiregler er fornuftige alle sammen. Der er nogle tåbelige regler indimellem, mener Holger Hansen, der eksempelvis nævner, at det har taget lang tid at få natron godkendt som behandlingsmiddel i økologisk jordbrug, selvom det er et levnedsmiddel, der er godkendt til almindelig husholdning.

http://grovvarenyt.dk/DK.aspx?accb0da0bb15...

I øvrigt kan jeg ikke se, at det er tilladt at anvende midlet Dipel i æbleavl - ret mig hvis jeg tager fejl ! ( https://www.hortiadvice.dk/dipel-df-jordba... )

Artiklen, som denne debattråd tager udgangspunkt i, handler om pesticider, som forurener vores grundvand. Jeg finder det tankevækkende, at giftevangelister som dig, Finn Okkels (blandt andre) får så travlt med at angribe økologien, i stedet for at holde blikket rettet mod emnet: giftstoffer i vores grundvand. Er det mon for at snakke udenom og forplumpre debatten ?

 • 8
 • 5

Bjørn Agger :

Der er mange ansat, men ikke umiddelbart Finn Okkels.

Hvis det er interessant kan jeg bekræfte at jeg har været økologisk landmand, men stoppede da det gik op for mig det var et vildspor - ikke dyrevenligt (stor overdødelighed i forhold til konventionelle landbrug), ikke miljøvenligt (stor forurening med nitrat), baseret på animalsk produktion, ikke sundt - meget store problemer med ekstremt sundhedsskadelige, hormonforstyrrende og kræftfeemkaldende stoffer såsom mykotoksiner, dioxin og PCB, ikke er økonomisk bæredygtigt, har et ekstremt lavt udbytte og rovdrift på landbrugsarealer (som bevirker at regnskov må ryddes så der kan kompeseres for det ringe udbytte på verdensplan), vi skal tilbage til Sovjetunionen og Kinas Kulturrevolution med 100 millioner der dør af sult hvis økologisk jordbrug bliver mere udbredt på verdensplan (læs om fejltagelser svarende til det atatsautoriserede økologiske jordbrug her : https://en.wikipedia.org/wiki/Lysenkoism ) - og desuden er økologisk jordbrug særdeles klimafjendsk. De statsautoriserede økologiske principper er forsteninger og har ikke meget med videnskaben økologi, dvs. samspillet mellem organismer i naturen/jorden, at gøre. Det økologiske jordbrug er kunstigt og f.eks. baseret på brug af plov, harve og ukrudtsstrigler (der dræber fredede og udryddelsestruede marklevende fugleunger/reder, tudser, frøer osv.) - der findes ikke noget svarende til plove og harver i naturen. De økologiske samspil i naturen er derimod baseret på kemiske stoffer (dufte, smagsstoffer, naturlige pesticider, antibiotika, allelopatiske stoffer, næringsstoffer, repellanter, farvestoffer osv.) og det er jo lige den slags man gør brug af i det konventionelle jordbrug som derved kommer meget tættere på det der foregår i naturen. Mange pesticider og antibiotika stammer jo også fra naturen ... Jeg arbejder med konsulentopgaver for universiteter (herunder KU), EU-kommissionen, virksomheder indenfor de områder hvor jeg har ekspertise (bl.a. videnskaben økologi) og med planteforædling hvor jeg udvikler helt nye grøntsager baseret på vilde danske planter. Hvad laver I andre mon?

 • 7
 • 8

/Bjørn

Læste du linket til Lysenkoism? Pseudovidenskaben var drivende fra 1935 til 1965 i de kommunistiske lande. Nogle lande som Kina var dog hurtigere til at forkaste det.

 • 4
 • 3

søren ploug :

holde blikket rettet mod emnet: giftstoffer i vores grundvand

Stort set ingen af de stoffer, som anvendes som pesticider i landbruget i dag, er ifølge definitionerne giftstoffer (for mennesker) - end ikke i ren koncentreret form. Meget stærke giftstoffer er til gengæld de biocider/pesticider som anvendes i byerne og af kommunerne til bekæmpelse af rotter, men som nævnt har man i Miljøstyrelsen ikke fokus på at screene for de stærke og farlige giftstoffer (som iøvrigt kan påvises i 99% af alle danske rovdyr der lever af gnavere og dermed er det de pesticider der er årsag til de mest ekstreme ødelæggelser i naturen). Sådanne ekstreme giftstoffer og naturødelæggende stoffer/pesticider anvendes ikke i landbrugsafgrøder. Det er især kommunerne der forurener med disse ekstreme giftstoffer/pesticider og står bag naturødelæggelserne. Hovedparten af de stoffer som man screener for i grundvands-undersøgelserne er end ikke pesticider (de er helt ugiftige nedbrydningsprodukter). Sådanne nedbrydningsstoffer er som regel ikke giftige for noget som helst ... For at komme op på en sundhedsskadelig dosis af moderne pesticider skal man ofte drikke millioner af liter af "forurenet" grundvand (på en gang). Søren Ploug, hvorfor bruger du egentlig forkerte, værdiladede og nedsættende betegnelser såsom "giftevangelister", "gift" og "giftstoffer" når stofferne ikke er giftstoffer? Hvad vil du mon opnå med det - manipulation og misinformation? Hvorfor? Du forplumrer debatten, men hvorfor vil du det?

I overskriften i Miljøstyrelsen pressemeddelelsen skriver man: "Massescreening viser ulovlige sprøjtemidler i grundvandet", men det er ikke korrekt og desværre manipulation. Det man har påvist er nedbrydningsprodukter, som altså ikke er sprøjtemidler/pesticider. Pinligt at man i Miljøstyrelsen ikke er bekendt med hvad definitionen på et pesticid er, men det siger jo desværre noget om det faglige nievau i rapporten når man ikke en gang kan lave overskriften fagligt korrekt. Det er tydeligvis ikke et højt fagligt niveau miljøminister Lea Wermelin ønsker i Miljøstyrelsen - hvorfor egentlig ikke? Miljøstyrelsen skriver endvidere om "ulovlig brug af sprøjtemidler i landbruget har ført til forurening af vores grundvand". Hvis man ved der har fundet ulovlig brug af sprøjtemidler sted, hvorfor har man så ikke gjort noget ved det? Og hvis man ikke ved det, hvordan kan man så påstå der har foregået ulovlig brug i lige landbruget? Hvorfor har miljøministeren ikke grebet ind og fået trukket pressemeddelelsen med fejlene og de udokumenterede anklager tilbage - skal det falske budskab ud til befolkningen, hvorefter vi så får et lille dementi som ingen ser eller husker - altså manipulation af værste skuffe sådan som daværende miljøminister Svend Auken gjorde da han igangsatte pesticid-vervågningsprogrammet som følge af at han troede at man havde påvist pesticidnedbrydningproduktet AMPA i Købehavns drikkevand - det kom på avisforsiderne, men ikke dementiet, for da havde Svend Auken allerede igangsat pesticidovervågningsprogrammet på det falske grundlag! Det fejlpåviste AMPA kom fra et miljørigtigt opvaskemiddel . Sidenhen har pesticidovervågningsprogrammerne fortsat været kendetegnet ved upålidelighed og fejl efter fejl. Der findes også frugtavl, skovbrug, gartneri og udyrkede arealer uden plantevækst i Danmark - og der bruges jo pesticider mange andre steder end i landbruget. Har Miljøstyrelsen mon tjekket hvordan reglerne i 1970erne var for lovligt/ulovligt køb/import, brug og bortskaffelse af pesticider for private, DSB, vandværker, forsøgsvæsen osv.? Reglerne for bortskaffelse udformet af Giftnævnet (det daværende Miljøstyrelsen) var indtil da, at man skulle grave mindre rester af pesticider nogle spadestik ned eller smide større mængder på en losseplads (som ofte var en grus- eller mergelgrav). Nogle af de stoffer som Miljøstyrelsen påstår er ulovlige er relaterede til pesticider som blev lovligt testet/anvendt i forsøgsvæsenet - og da de så ikke blev godkendt har man selvfølgelig måttet bortskaffe dem i henhold til de regler Giftnævnet/"Miljøstyrelsen" pålagde brugerne. Det er mit indtryk at de fleste landmænd mv i praksis bortskaffede pesticider langt mere ansvarligt end "Miljøstyrelsen" krævede dengang, men i de offentlige institutioner har man måske følt at man var nødt til at følge de udstukne regler. Heller ikke dengang havde "Miljøstyrelsen" særligt godt styr på tingene. Sidenhen kom der andre regler, men hvordan kan Miljøstyrelsen på det grundlag påstå at der er tale om ulovlig anvendelse i lige landbruget? Vi lever jo ikke i Nordkorea hvor man har standretter og uden videre kan påstå hvad som helst og dømme folk eller befolkningsgrupper for hvad som helst (f.eks. via pressemeddelelser?). Er det virkelig den måde en dansk minister og en dansk offentlig institution fungerer på i dag?

Massescreeningernes hovedkonklusion er der næppe ret mange der kender, men den er, at der i grundvandet ikke er påvist et eneste pesticid, der i dag anvendes i landbruget, over grænseværdien. Altså virkelig en nedslående nyhed for Lea Wermelin og Miljøstyrelsens eventuelle festudvalg - og det er måske årsagen til at den mest centrale og vigtigste konklusion ikke fremgår af pressemeddelelsen? For os andre er det dog en opmuntrende nyhed og for folk der har læst vandrehistorier på Nettet om at verden snart går under på grund af landbrugets brug af pesticider er det jo ret så opløftende. Jeg sporer dog en vis afhængighed af skrækhistorier og undergangsberetninger hos flere i forummet her. Skingert istemmer flere debatører: det er landbrugets skyld, det er landbrugets skyld, det er landbrugets skyld; det er næsten som om nogle VIL have påvist pesticider i grundvandet ellers får de abstinenser, bliver destruktive i debatten og får pesticidskandalemangelsyge :) Det er naturligvis kun de pesticider der anvendes i dag, man kan gøre noget ved i forbindelse med øget overvågning osv. osv., og så bliver det jo et problem for Miljøstyrelsen og Lea Wermnelin at de pesticider der anvendes i landbruget i dag ikke udgør noget problem med hensyn til grundvandet i henhold til den kæmpestore massescreening. Godkendelsessystemet har altså fungeret perfekt, men Lea Wermelin har en personlig interesse i at det forhold ikke kommer klart frem i pressemeddelelsen - hun kommer så ikke til at fremstå som en fiasko der har ødslet millioner og atter millioner af kroner væk på meningsløse massescreeninger. Pengene er tabt til ingen verdens nytte. Var de anvendt på ansvarlig vis, kunne de have gavnet naturen eller reddet massevis af mennesker fra skader fra sundhedsskadelige stoffer. Tju-hej hvor det går. God fest i Miljøstyrelsen, hos miljøminister Lea Wermelin samt hos Lea Wermelins spindoktor, men vær på vagt i landbrugskredse for godt nok er der ikke problemer i grundvandet med de pesticider der i dag anvendes i danske landbrugsafgrøder, men det er tydeligt at miljøministeren og Miljøstyrelsen allerede er begyndt at bruge metoder, der ikke hører hjemme i en retsstat, for at dække over at miljøministeren har igangsat et fuldkommen meningsløst massescreeningsprogram og har spildt millioner og atter millioner af miljøkroner uden at kunne påvise et eneste problem i forhold til grænseværdien i grundvandet med de pesticider der anvendes i landbruget i dag.

 • 5
 • 7

Bjørn Agger :

Jeg ser, du også skriver artikler for bæredygtigt landbrug

Jeg skriver ikke artikler for Bæredygtigt Landbrug, men alle er velkomne til at kopiere mine debatindlæg og debatartikler og linke til mine indlæg i de debatter jeg deltager i (hvis der vel at mærke ikke er tidsskrifter eller lignende der har rettigheder til det jeg har skrevet). Man skal blot kopiere det hele og eventuelt også den sammenhæng de indgår i. Det må du også gerne gøre her på ing.dk - så ville jeg også kunne se hvad det er for en artikel du mener. Jeg vil gerne have mine debataindlæg og debatartikler udbredt til et større forum og det vil da være dejligt hvis du vil bidrage til det ... Jeg beskæftiger mig mest med videnskabeligt arbejde og videnskabelige artikler og dem må man altså ikke kopiere uden at få lov fra mig og tidsskriftet. Mine debatindlæg har som regel udgangspunkt i videnskabelige problemstillinger som jeg har beskæftiget mig med og vedrører ofte emner som jeg synes er upåagtede i den offentlige debat. Jeg har ingen tilknytning til nogen landbrugsorganisation, men er til gengæld medlem af et hav af miljø- og naturorganisationer, idet det er mit store interesseområde. Hvad arbejder du selv med og hvad driver dig i debatten?

 • 7
 • 4

Stort set ingen af de stoffer, som anvendes som pesticider i landbruget i dag, er ifølge definitionerne giftstoffer (for mennesker) - end ikke i ren koncentreret form.

Din skriftlige indsats er alligevel kvantitativ imponerende.

Synd er det dog, at hele dit skriv alene, er et produkt til skade for samfundet, og menneskene der beboer det. Samt, naturligvis, både flore og fauna. Fra mit synspunkt, du være sindsyg!

Finn Okkels! Det du har skrevet i denne tråd, tyder uhyggelig meget på et afsporet sind. Dine idéer, teser og påstande er grebet ud af den tomme luft.

 • 7
 • 8

John Johansen:

Fra mit synspunkt, må du være sindsyg!

Du kommer med holdninger og psykiatriske diagnoser som kunne være alvorlige personlige angreb hvis de havde noget på sig, men ikke et eneste argument for eller imod det jeg skriver eller det artiklen handler om. Det er jo ikke debat ... Jeg gætter på at dit indlæg øjeblikkeligt ville blive fjernet hvis det blev anmeldt, men måske lader ing.dk det stå så vi kan se at brugen af psykiatriske diagnoser og udtryk på mennesker man er uenige med, eller hvis holdninger man ikke bryder sig om, ikke kun er modbydeligheder der foregik i diktaturer som det hedengangne Sovjetunionen eller hører om fra "genopdragelseslejrene" i Kina og Nordkorea. Det er ikke et fint selskab du har bragt dig i (og muligvis bringer dine meningsfæller i), men tak for at have vist hvor du hører til. Gad nok vide om den form du præsenterer er udbredt i mere fundamentalistiske "miljø"-kredse og bestemte politiske organisationer og det så er det vi får indblik i i dit indlæg? Det er jo lige den slags hadefulde udtryksformer jeg påpeger at miljøminister Lea Wermeling også bruger overfor en hel befolkningsgruppe når hun uden at have belæg for det påstår at de ulovlige "pesticider" er brugt i landbruget (det er endikke ikke pesticider der påvises, men hun forstår tydeligvis ikke det hendes pressemeddelelse handler om). Sidst jeg var ude for angreb mod en befolkningsgruppe med beskrivelser af hvordan man skulle afvikle det konventionelle landbrug og hvordan man skulle genopdrage eller internere de ledige konventionelle landmænd/familier var i debatspalterne på Alternativets hjemmeside. De søde mennesker ... Der er åbenbart nogle der er aktive i miljødebatten der drømmer om sovjetiske eller nordkoreanske tilstande i Danmark; selv i ministerierne ... Den absolut dygtigste og mest miljøvenlige landmand her i lokalområdet hvor jeg bor stoppede sidste år som landmand på grund af den slags ubehagelige anklager og angreb, som medierne er fyldt med, så du og miljøminister Lea Wermelin opnår muligvis det I vil. Nu tjener han langt flere penge på at forpagte jorden ud end da han selv dyrkede jorden - uden at bruge de evner og den utrolige indlevelse i naturens gang som hans familie har oparbejdet igennem generationer. Selvom jeg er medlem af et hav af natur-, miljø-, og grønne organisationer har jeg har aldrig mødt en person med så stor indsigt/viden om livet i marken og livsprocesserne i naturen. En viden der ikke stammer fra kolde auditorier på et universitet, men er indlejret i ham som person mens han haft jord på hænderne og gummistøvler på - og altid har haft en arbejdsuge omkring 70 timer. Han har allerede som barn opfyldt "10 000 timers reglen", som nogle siger ligger bag udvikling af et enestående talent. Han var indlevet i det hele, følte nærmest hvad der foregår nede i mulden, mens hans kritikeres kendskab til de økologiske samspil ofte stammer fra ufunderede og ubehagelige skrækhistorier, der cirkulerer på Nettet eller en fremmedgjort miljøminister der nok ikke har har lært ret meget om miljø og økologiske processer på cand.scient.pol-studiet. En tankevækkende samfundsudvikling hvor mennesker der er dybt indlevet og indfølende i naturens processer og økologiske samspil (og kan få en families livsgrundlag ud af det) må give op overfor de overfladiske holdninger, som dem der fremsætter dem end ikke kan argumentere for ... Vi har tydeligvis forskellige drømme ...

 • 8
 • 7

Søren Ploug, hvorfor bruger du egentlig forkerte, værdiladede og nedsættende betegnelser såsom "giftevangelister", "gift" og "giftstoffer" når stofferne ikke er giftstoffer? Hvad vil du mon opnå med det - manipulation og misinformation? Hvorfor? Du forplumrer debatten, men hvorfor vil du det?

Jeg har søgt lidt på ordet pesticide.; Websters dictonary skriver herom:

*Definition of pesticide an agent used to destroy pests*

Med mine ringe engelskkundskaber kan det vel oversættes til: Et middel til at ødelægge/tilintetgøre skadedyr

At Monsanto/Bayer (eller hvad de pt kalder sig) sammen med Jer giftevangelister så kalder det "planteværn" osv, anser jeg for et forsøg på at dække over, at det er midler, som dræber.

Sådanne midler kalder jeg for gift !

Når jeg gør livet surt for diverse viklere i mine æbletræer, udfører jeg også "drab", på samme vis som når jeg for år tilbage tog livet af iberiske skovsnegle, når de invaderede min have - jeg har intet behov for at dække over virkeligheden ved at kalde et drab for "planteværn". Ligeledes er det drab, når jeg kapper hovedet af en høne for at få noget ordentligt kød fremfor en industrikylling .

Når jeg summerer indtrykket af dine udsagn - her og der - synes jeg, at du får det til at lyde som om, at menneskeheden vil uddø hvis man ikke fortsat søber kloden til i diverse kemiske giftstoffer. Derfor kalder jeg dig og dine ligesindede for giftevangelister - Jer, der vil frelse menneskeheden for sultedøden ... Jeg forplumrer netop ikke debatten ved at kalde gift for gift og drab for drab, og jeg har intet behov for at gemme mig bag eufemismer som "planteværn" og "plantebeskyttelse".

Det gør mig uendeligt trist, at se det drastiske fald i insektbestanden og jeg er overbevist om, at dette primært skyldes den udbredte brug af gift (i din verden "planteværn") i landbrug og haver.

ps. Jeg kunne have fundet masser af artikler( f.eks. fra Greenpeace), hvor man definerer ordet pesticide, men jeg har med vilje valgt Websters definition, da Monsanto selv bruger Websters som reference - så kan selv en giftevangelist som dig vel ikke få det mere præcist - eller ? https://www.monsantoglobal.com/global/za-e...

 • 5
 • 4

Med mine ringe engelskkundskaber kan det vel oversættes til: Et middel til at ødelægge/tilintetgøre skadedyr

Så er de da også ringe. Måske er definitionen fra wiki bedre: "Pesticides are substances that are meant to control pests" Selv ringe engelsk-kundskaber vil kunne forstå forbedringen. Den danske wiki skriver:"Et pesticid er betegnelsen for en gift, der er beregnet til at kontrollere for eksempel planter, insekter, svampe, gnavere og andre organismer, der opfattes som skadelige"

GMO kan også bruges til at kontrolere skadevoldere, men det har vi jo sagt nej til, ligesom a-kraft.

 • 3
 • 6

skoleuddannelser, så ungerne fåren basalviden,der kan håndtere den verden der bliver deres fremover. Jeg takker mine fysiklærere, geografi lærere , naturhistorielærere og historielærere for at de de fortalte os om hvad dervar klogt og ikke klogt at eksperimentere med.

Hvis vi eksperimenterede med at lave krudt ,så start med at lave meget små portioner var deres råd. Hvis vi troede at vi ikke kunne få børn før end var gift, uden at beskytte os, var vi naive. Hvis vi troede på alt hvad vi blev fortalt fra kirke, politikere og ja skolelærere uden at stille spørgsmål var vi dumme.

Jeg har gået i skole dengang Katrinedalsskole i Vanløse var "kommunistisk" og vi var dem, som andre ikke måtte lege med....men trods det, så var de fleste af lærerne, lærerer af interesse for børn Når man læser om den økologiske bølge, hvor når der bare står økologi på en fødevare pakning, tror ungdommen af idag at den er 300% sundere, end en vare, hvor det ikke er en Økomærkat på, selv om varen er tregange så dyr ( mine børn hører til det segment). Når de hører om GIFT i grundvandet køber de vand i plastflasker. Og de er ifølge dem selv, meget CO2 bevidste, trods det, at de kører i store treliters øser og flyver verden rundt på ferier og har lyset tændt hele døgnet. Hvor de har det fra ved jeg ikke, men det er ikke hjemmefra :) Skolerne lærer ikke børnen at skelne, Her gøres myg til elefanter og elefanter usynelige:(

 • 5
 • 4

søren ploug :

Med mine ringe engelskkundskaber kan det vel oversættes til: Et middel til at ødelægge/tilintetgøre skadedyr

Der er ikke noget galt med dine engelsk-kundskaber i denne sammenhæng. Problemet er blot at du ikke har forstået noget som helst af det du har så rabiate meninger om. Den definition af pesticider du har fundet er korrekt, men det man med et tvetydigt ord kalder pesticid-rester er nedbrydningsprodukter af pesticider - og nedbrydningsprodukterne er stort set aldrig pesticider (de har ikke pesticid-effekter og er helt andre molekyler end de pesticider hvorfra de stammer). Pesticidrester er som regel ikke giftige for noget som helst.

Hovedparten af de stoffer som man har påvist i massescreeningen er således ikke pesticider, men det ved miljøminister Lea Wermelin og hendes mange spindoktorer/pressefolk åbenbart ikke. Derfor bliver selv overskriften i Lea Wermelins pressemeddelelse det rene vrøvl. De pesticider hun tror Miljøstyrelsen har påvist er ikke pesticider, men pesticidnedbrydningsprodukter (hvis analyserne og overvejelserne ellers er lavet korrekt - men det er de sikkert ikke for det forhold at nogle af nedbrydningsprodukterne faktisk også forekommer som helt naturlige stoffer bliver fejet ind under gulvtæppet (det nævnes slet ikke - det er nok de færreste læsere der er bekendt med at det i flere tilfælde er helt naturlige stoffer Miljøstyrelsen har påvist, men at Miljøstyrelsen og Lea Wermelin alligevel kalder dem "pesticidrester"). Man har end ikke i analyserne påvist ulovlige pesticider (det man tror er ulovlige pesticider er pesticidrester). Utrologt at man så alligevel skriver det - var det en videnskabelig artikel ville det være oplagt at få den afprøvet som et eksempel på videnskabelig uredelighed. Det er tydeligvis ikke et videnskabeligt niveau man arbejder/kommunikerer på. Du og hovedparten af alle dem der ukritisk har citeret eller skrevet om pressemeddelelsen er simpelthen blevet snydt af miljøminister Lea Wermelin og hendes spindoktorer. Synes du det er OK?

Som jeg har været inde på har hun og spindoktorerne gode grunde til at snyde læserne og befolkningen - hun bruger milioner og atter millioner af kroner som ingen nytte gør andet i regnearkene (hvilket må være noget en cand.scient. pol. kan håndtere), regnearkene, der formodentlig viser at der bruges flere og flere penge "på miljøet". Hovedresultatet fra analyserne er at de pesticider, som anvendes i landbruget i dag, ikke giver problemer i grundvandet, men det fremgår slet ikke klart af Lea Wermelins pressemeddelese. Hvorfor udelade hovedkonklusionen i pressemeddelelsen? Folk tror der i grundvandet er en masse problemer med de sprøjtemidler man bruger i landbruget i dag, men på baggrund af undersøgelserne kan det nu endegyldigt konkluderes at det er der ikke.

Et eksempel på en "pesticidrest" : Roundup indeholder pesticidet (herbicidet, ukrudtsmidlet) glyphosat. Glyphosat optages i jordens mikroorganismer og nedbrydes/metaboliseres til AMPA. AMPA er ikke et pesticid men en pesticidrest og er et ugiftigt stof - det er ikke giftigt for de planter som glyphosat kan dræbe (du kalder glyphosat for et "giftstof", men i lave koncentrationer stimulerer glyphosat faktisk planters vækst og kan altså ikke blot betegnes som et giftstof - om et stof virker f.eks. vækststimulerende eller dræbende på planter afhænger som med alle andre stoffer af den koncentration stoffet optræder i. Det er en grundsætning som alle på medicinstudiet og toksikologistudierne lærer. Mange lærer også den grundsætning i folkeskolen eller gymnasiet.

Det interessante ved AMPA er iøvrigt at det dannes naturligt i mikroorganismer (du er tydeligvis ikke klar over at de økologiske principper i naturen ofte er baseret på kemiske stoffer og tror at kemiske stoffer er giftstoffer). AMPA eller andre tætbeslægtede kemiske stoffer (fosfonater) som nedbrydes til AMPA bruges industrielt og i miljøvenligt vaskepulver. Indtil for nyligt indeholdt COOP´s opvasketabs indenfor miljømærket Änglamark faktisk AMPA eller nærbeslægtede stoffer (fosfonat). COOP mente simpelthen at det kemisk fremstillede AMPA var mere miljøvenligt at bruge i opvaskemidler end f.eks. fosfat (som eller er næringsstof). I COOP betragter man altså AMPA (eller lignende stoffer) som et miljøvenligt stof, mens man i Miljøstyrelsen kalder AMPA en pesticidrest man jævnligt påviser og påstår stammer fra glyphosat (selvom det jo er mere oplagt at det kommer fra opvaskemidler eller naturlige kilder). Det AMPA-holdige opvaskemiddel var iøvrigt også mærket med miljømærket Svanen. Så nogle institutioner betegner AMPA som et særligt ugiftigt og miljøvenligt stof, mens man i Miljøstyrelsen og DANVA mv betegner det som en pesticidrest (og man lukker boringer hvis man finder det i de koncentrationer det forekommer i i opvaskemidler). Mange forskere ved desuden at AMPA er et naturstof som indgår i de økologiske sampil i naturen. Da Svend Auken i sin tid iværksatte hele pesticidovervågningsprogrammet skyldtes det at Miljøstyrelsen havde påvist AMPA i Københavns drikkevand, troede man. Men det var ikke korrekt - det AMPA man påviste stammede ikke fra drikkevandet, men fra det opvaskemiddel som laboratoriet brugte (Miljøstyrelsen laver et hav af den slags fejl), men det var kun historien om at der var AMPA, som man troede kom fra glyphosat/Roundup i Københavns drikkevand, som kom på forsiderne af aviserne (siden da har Roundup været et hadeobjekt; falske nyheder har stor virkning og er ikke kun noget som præsident Trump fabrikerer). Svend Auken blev i visse kredse (menigheder) meget berømt for at gøre en masse for miljøet, men det han gjorde var jo blot at han brugte en masse penge på meningsløsheder og fejlanalyser. Grunden til han fik så mange penge var iøvrigt ikke omsorg for miljøet, men fordi der i Socialdemokratiet kørte en fløjkrig - og skulle den ene fløj have bevilliger skulle den anden også have. En af mine bekendte arbejdede på det tidspunkt i Svend Aukens miljøministerium; det vrimlede med ansatte og vedkommende havde simpelthen intet at lave. Auken brugte mange flere penge "på miljøet" end hans forgængere ...

For mig ser det ud som Lea Wermelin er godt i gang med opbygge et tilsvarende cirkus baseret på fejlkonklusioner og misinformation (fake news), som vi alle bliver snydt af (men specielt er miljøet og naturen den store taber) - målt i penge ser det jo ud som om hun gør en masse for miljøet, men det er desværre ikke tilfældet.

Det interessante med AMPA er iøvrigt at da man fandt ud at AMPA kom fra opvaskemidler i analyserne blev de opskræmte københavnere ikke endnu mere bange. Forekomsten i opvaskemidler var jo et bevis for at man blev udsat for/indtog AMPA - en såkaldt pesticidrest (som bare ikke kom fra et pesticid) når københavnerne brugte miljøvenlige opvaskemidler. Tværtimod faldt der ro over det hele - til trods for at belastningen af Københavnerne med AMPA fra opvaskemidler var langt langt større end den man får fra Roundup/glyphosat som jo ikke sidder på vore bestik og tallerkner efter opvask, men ligger inde i bakterier nede i jorden ...

Man skulle tro at miljøminister Lea Wermelin er ved at omdanne Miljøministeriet til et cirkus, hvor miljøminister Lea Wermelin gerne optræder som klovn med sit "stur, stur nummer"/massescreening. Det kunne være underholdende at overvære, men det er miljøet, naturen, og vores sundhed der er de store tabere, når vi bliver misinformeret som det er sket i denne sammenhæng ...

 • 5
 • 3

Det gør mig uendeligt trist, at se det drastiske fald i insektbestanden og jeg er overbevist om, at dette primært skyldes den udbredte brug af gift (i din verden "planteværn") i landbrug og haver.

Er det ikke mere sandsynligt at nedgangen er pga. den ensartede udnyttelse af marker? De gamle enge hvor der var stor plante diversitet er jo historisk udkonkurreret stort set alle steder, hvorfor de insekter, fugle og andet dyreliv der var der, også er væk?

 • 3
 • 5

Det viser sig at de 3 stoffer som Lea Wermelin og Miljøstyrelsen påstår er ulovligt anvendt i dansk landbrug og dermed Miljøstyrelsens påvisning af ulovlige pesticider i drikkevandet formodentlig slet ikke stammer fra ulovlige pesticider. Metazachlor er et flygtigt stof som anvendes i stor mængde i nærområderne udenfor Danmark og det er påvist at falde ned med regn. Stoffet t-sulfinylacetic acid (stavet forkert i rapporten og ing.dk´s artikel) stammer også fra pesticider som har været godkendt i Danmark. Miljøstyrelsen og miljøminister Lea Wermelin har altså overhovedet ikke belæg for det de skriver (der er ikke kun tale om at man vil opskræmme befolkningen), men blot meget lavt fagligt niveau og stor uvidenhed. Der er intet nyt i at Miljøstyrelsen og den herskende miljøminister kommer med falske påstande og anklager på den slags grundlag. Da man påviste DNOC i regnvand årtier efter det var forbudt vakte det også opstandelse (DNOC er det giftigste herbicid der nogensinde har været markedsført). Efter nogen tid fandt man dog ud af at DNOC dannes naturligt i atmosfæren og derfra falder med regnen ned over verdens landbrugsarealer - ja, også de økologiske marker bliver udsat for verdens farligste herbicid - i præcist samme mængde som de konventionelle marker. Det er interessante er iøvrigt at det forhadte stof altså er et naturstof, hvilket med al tydelighed viser at det ikke er de moderne godkendte pesticider vi skal frygte, men naturstofferne. I lave koncentrationer er DNOC dog formodentlig sundt. Så der er altså ingen grund til ikke at gå ud i regnen eller ikke at bruge regnvand i husholdningen. Ligeledes påviste man i Miljøstyrelsen også at AMPA som er det primære nedbrydningsprodukt fra glyphosat var til stede i københavnernes drikkevand - indtil man opdagede at AMPA kom fra et miljøvenligt vaskemiddel der blev anvendt i analyselaboratoriet (og noget tilsvarende har COOP anvendt i opvakse-tabs i "änglamark"-miljøserien.Den historie har jeg allerede beskrevet udførligt. Miljøstyrelsens massescreeningsrapport lister en lang række pesticider (ogmange flere "pesticidrester", som ikke er pesticider) de har påvist i lave koncentrationer, men "glemmer" at gøre opmærksom på at en hel del af dem de har fokus på og nævner i deres rapport og som også miljøminister Lea Wermelin nævner, også er naturstoffer. Hvor meget af den påviste "forurening" af grundvandet, der er stammer fra naturstofferne, er syntetiske produceret, eller stammer fra maling og imprægnering osv., har man slet ikke styr på, men man får det til at fremstå som om der er tale om forurening fra landbrugets brug af pesticider. Det er pinligt og amatøragtigt ... Miljøstyrelsen og miljøministeren har på ingen måde styr på analyserne og anfører end ikke hvilken usikkerhed de offentliggjorte måletal har. Det er ellers altid et krav hvis man laver seriøst og fagligt korrekt analysearbejde (over folkeskoleniveau). En nybegynder der lavede noget tilsvarende uden usikkerhedsberegninger (og uden analyser af fejlkilder) på et bachelor-kursus ville dumpe (jeg er censor ved universiteterne). Miljøstyrelsen og Wermelin står altså til dumpekarakter, men det har de jo ofte gjort når der er sket international evaluering, så det er der ikke så meget nyt i. I Lea Wermelins pressemeddellelse skriver hun "I et enkelt indtag i en overvågningsboring er stoffet [amitrol] fundet over drikkevandskvalitetskravet på 0,1. μg/l. Her er stoffet fundet i en koncentration på 0,11 μg/l" Man tror altså at man kan lave og reproducere disse måleresultater med 0,01 ug/liters nøjagtighed. Det er fuldstændigt meningsløst og umuligt i et screeningsprogram. Det er 100% sikkert at der ikke er nogen betydende/statistisk målbar forskel på et måleresultat på 0,1 ug (som dækker over målinger op til 0,14 ug) og et andet måleresultat på 0,11 ug/l. End ikke matematisk set (med afrunding til 0,1 ug/l) er der forskel på tallene . I al sin uvidenhed skriver Lea Wermelin gudhjælpemig "Relevante vandværker og kommuner er orienteret om fundene i drikkevandsboringerne." Hvis der ikke er nogen i DANVA der har visket til Lea Wermelin at det hun kommer med er totalt meningsløst fortæller det jo temmeligt meget om niveauet hos DANVA. Men eftersom Lea Wermelin laver pressemeddelelsen er der ingen i DANVA der har sagt noget til hende eller også har hun og hendes spindoktorer ikke forstået hvad de har fået at vide. Der er tydeligvis behov for overvågning af det faglige niveau i Miljøstyrelsen og Miljøministeriet (kunne man evt. udskifte nogle pressefolk og spindoktorer med nogle fagligt kompetente mennesker?). Med hensyn til miljøminister Lea Wermelin er der nok ikke andet at gøre end at Mette Frederiksen må finde en lidt mere pålidelig og troværdig person til den post. Her og nu er problemet hvordan vi får hjulpet det faglige niveau i Miljøstyrelsen og Miljøministeriet op over folkeskoleniveau og får begrænset udsendelsen af endnu mere vrøvl ... Det er måske også værd at gøre opmærksom på at den her nævnte fejl vedrører "overskridelserne" med amitrol, som er det stof Lea Wermelin har stort fokus på i sin pressemeddelsle, men der er ikke belæg for nogen overskridelse ud fra Miljøstyrelsen egne tal. Hvis vi lige opsummerer er ALLE Lea Wermelins hovedpåstande i pressemeddelelsen forkerte. Der er ikke belæg for at påstå at der er sprøjtet med ulovlige pesticider i dansk landbrug og den i henhold til Lea Wermelin alvorlige overskridelse af "grænseværdien" for amitrol er ikke nogen overskridelse i henhold til almindelig anvendt matematik og statistisk forsøgslære. Selv hvis man kunne lave kæmpestore forsøg ville man ikke kunne påvise en statisstik forskel på 0,1 ug/l og 0,11 ug/l og det ville jo også være fuldstændigt ligegyldigt om tallet er 0,1 (som jo dækker over måleresultater op til 0,14) eller 0,11. Laver man en pressemeddelelse på et grundlag af den art kan det kun være fordi man vil snyde befolkningen - måske fordi man vil dække over at ingen af de pesticider der anvendes i dansk landbrug i dag giver problemer i grundvandet - i henhold til massescreeningen. Et resultat som Lea Wermelin og Miljøstyrelsen ikke nævner i pressemeddelelsen, men gør sig store anstrengelser for at skjule i teksten. Hvorfor (?) - det er jo lige det befolkningen gerne vil vide (som om der ikke er andet at lave for en miljøminister og masser af andre langt langt mere sundhedsskadelige stoffer, som det bør sikres at vi ikke bliver udsat for bl.a. via drikkevandet).... Er der mon nogen der har et bud på hvordan vi får bragt niveauet i Miljøstyrelsen og Miljøministeriet op over folkeskoleniveau og hvem kan tænkes at kunne fungere som ny miljøminister hvis/når Lea Wermelin ryger ud på grund af faglig uduelighed og manipulation med massescreeningen konklusioner ...? Det skal for alt i verden ikke være en person der ikke får folk til at tænke på Milena Penkowas "forskning" eller Donald Trumps håndtering af statsapparatet ...

 • 7
 • 9
 • 6
 • 4

Er der mon nogen der har et bud på hvordan vi får bragt niveauet i Miljøstyrelsen og Miljøministeriet op

Mht miljøstyrelsen kunne man jo have ladet være med at flytte den til Odense, så alle de kompetente medarbejdere sagde op - men mon ikke, det var den forrige regerings skjulte dagsordenmed netop den udflytning - indirekte at stække den.

Mht til dit øvrige vrøvl Finn: Anton og Peter giver jo ovenfor fine eksempler, hvor lidt substans der egentlig er i dine udgydelser - de ligger helt på niveau med "Bæredygtigt" Landbrugs øvrige let gennemskuelige spin.

 • 6
 • 4

Kjeld Flarup Christensen.

Jeg ved ikke om du får tomler ned for at fortælle fakta om hvor de "lovlige" stoffer virkeligt kommer fra, eller om det er på grund af længden af dine indlæg

Jeg er virkelig i et dilemma her. På trods af mine meget lange indlæg der er fyldt med argumenter og eksempler, forlanger dem der vil fastholde deres ufunderede meninger og begejstring (på jubel-idiotniveau) for en Miljøstyrelse og miljøminister Lea Wermelin som laver så helt åbenlyse fejl at alle på ingeniør-niveau, uden at være fagligt inde i sagerne, uden videre kan se at tingene ikke hænger sammen ved blot at læse Lea Wermelins pressemeddelelse. Jeg tror jeg har gjort min indsats :)

 • 4
 • 6

Hej Finn Okkels

Jeg tror jeg har gjort min indsats :)

Du mangler at politianmelde de oganisationer du mener gør noget ulovligt.

Envidere mangler vi info på hvordan landbruget altid evner at bruge pesticider, som ikke ender i gundvandet. Den erfaring bør overføres til andre erhverv.

Er der mon nogen der har et bud på hvordan vi får bragt niveauet i Miljøstyrelsen og Miljøministeriet op ......

Flere midler og en højere pioritering. Endvidere burde Miljøstyrelsen i højere grad føre sager f.eks erstatningssager ifb pesticider i grundvand.

 • 6
 • 4

Din påstand om at Miljøstyrelsen ikke har styr på måleteknikken er også aldeles udokumenteret.

Nu er det ikke specielt måleteknikken jeg mener de snyder med selvom der har jo også været masser af nærmest komiske problemer med selve målingerne (f.eks. at man tror at man har målt AMPA, men det påviste AMPA viser sig at stamme fra laboratoriets opvaskemiddel eller at man måler på et naturstof, men anfører at det er en pesticidrest).

Har du nogensinde leveret måledata uden at anføre usikkerheder og fejlkilder - og har påstået at et målereultat fra en screening på 0,11 ug/l er signifikant forskelligt fra en værdi på 0,1 ug/l - så er du formodentlig blevet fyret - du ville i hvert fald dumpe hvis det var til en universitetseksamen. Der er altså dumpekarakter til miljøminister Lea Wermelin og Miljøstyrelsen.

Jeg har deltaget i videnskabelige publikationer hvor vi måler med tilsvarende metoder (bl.a. publiceret i højtrangerende internationakle videnskabelige tidsskrifter) og havde vi påstået at et hovedmåleresultat på 0,11 ug/l (som fører til en hovedkonklusion i publikationen) skulle være forskelligt fra 0,1 ug/l ville manuskriptet være blevet afvist øjeblikkeligt. Det er altså ikke at være "løgnagtig" at skrive den slags - den slags ved enhver der arbejder med disse ting (og mange, mange andre).

Problemet også er at det tydeligvis fremgår af miljøminister Lea Wermelins pressemeddelse (og Miljøstyrelsens sammenfatning) at hun/hendes spindoktor tror at f.eks. pesticidrester er pesticider, men pesticidester er altså ikke pesticider (det er nedbrydningsprodukter - f.eks. CO2 og vand er jo også nedbrydningsprodukter fra mange stærke giftstoffer, men det betyder altså ikke at vand og CO2 er stærke giftstoffer (eller pesticider)).

Du kommer ikke med et eneste argument, men kommer med ufunderede grove anklager om at jeg skulle være løgnagtig. Det er faktisk ikke tilladt her på ing.dk, men det er kun fint at du udstiller hvad det er for tankegang og udtryktformer dem der forsvarer Miljøstyrelsen og Lea Wermelin har og benytter. Det virker åbenbart overbevisende på en del i denne debat ...

Jeg kommer med meget lange forklaringer og argumenter, men du kommer ikke med et eneste argument. Det virker som om dit ærinde blot er at forsvare de åbentlyse fejl miljøminister Wermelin og Miljøstyrelsen laver. Du forsvarer dem der snyder dig - det ikke kun præsident Trump der kan præsentere fake news og alligevel kan have tilhængere ...

 • 3
 • 7

Niels Peter Jensen

Efter nogen tid fandt man dog ud af at DNOC dannes naturligt i atmosfæren. Hvornår gjorde man det? og hvem er man?

Det er bl.a. påvist i de ældre danske pesticidovervågningsprogrammer og FORSKERE verden over har påvist og publiceret det i videnskabelige tidsskrifter. Se f.eks. "Determination of nitrophenols in rain and snow M. Alber 1, H. B. BOhm 1, j. Brodesser 2, j. Feltes l, K. Levsen 1, and H. F. Schöler" og f.eks. referencerne deri. Der er masser af videnskabelige artikler om emnet, som du kan finde ved alm. Google-søgning. Af denne artikel fremgår iøvrigt at der i regnvand findes mange forskellige af disse særdeles giftige nitrophenoler (hvoraf nogle er "ulovlige pesticider") - i nogle tilfælde påvises nitrophenolerne i regnvand i meget højere koncentration end kravværdien i grundvand (0,1 ug/l). Her er det bl.a. bilister (som måske dig?), der står bag dannelsen af udgangsstofferne og dermed forureningen. Nogle her i debatten mener jo det er forureneren der skal betale, men hvem står bag den værste forurening af vores miljø og fødevarer? Bilisterne har efterladt mange tons tetramethylbly (og bly-rester herfra)i byerne og langs vejene - det er stoffer som giver alvorlige hjerneskader mv som vi så skal have forurenings-afregnet for (blyforureningen forsvinder aldrig), så begynd hellere at spare op. Det samme (mht at begynde at spare op til erstatninger) gælder nok også brændeovnsejerne, som bidrager til produktionen af byernes smog mv. som jo stimulerer dannelsen af DNOC og de andre nitrophenoler og er hovedforureningskilden til verdens mest sundhedsskadelige stof : dioxin. Førhen var det kommunerne/byernes forbrændingsanlæg der pulsede dioxin i enorme mængder udover os (dioxin er årtier om at blive nedbrudt). Er der mon kommunalfolk/bymennesker, der deltager i debatten her, der vil betale for den forurening de i den forbindelse har lavet? Danske kvinders modermælk er så forurenet med dioxin, at var der tale om sødmælk ville det være ulovligt at sælge den. Dioxin akkummulerer dag for dag i vore kroppe. De eneste der slipper af med noget af dioxinen er de ammende kvinder. En uhyggelig barselsgave ...

Det er absolut ikke landbruget der er står bag de alvorlige og sundhedsskadelige forureninger i Danmark, og mon ikke mange af de rabiate "miljøforkæmpere" i debatten her også har bidraget til den ekstremt skadelige blyforurening vi stadigvæk trækkes med overalt i Danmark - specielt i byerne, hvor børnehaver mv skal have udskiftet jorden da det ellers er for sundhedsskadeligt for børnene at lege ude (vi lukker så øjnene for at bybørnene også leger mange andre steder, hvor jorden er sundhedsskadelig for dem).

Mener tilhængerne af at forurenerne skal betale det mon? I givet fald må vi hellere få registreret de involverede bilister mv og få udregnet erstatninger - det handler ikke kun om at store byområder simpelthen er for sundhedsskadelige for børn at opholde sig i, men også om de alvorlige hjerneskader børnene (og de unge) allerede har fået - nogle af symptomerne på hjerneskader forårsaget af bly er de psykiatriske diagnoser som hvert 7. skolebarn får nutildags ...

De i artiklen omtalte nitrophenoler er langt langt langt mere giftige for mennesker end de pesticider der anvendes i dansk landbrug i dag (hvoraf stort set ingen er giftige for mennesker) og koncentrationen/nedfaldet er jo stort, men af en eller anden grund er det ikke lige de farlige stoffer man screener for i miljøminister Lea Wermelins massescreeningsprojekt... Det projekt handler tydeligvis ikke om at sikre vores sundhed!

 • 2
 • 7

Nu indrømmer Lea Wermelin og analyselaboratoriet at det hele med amitrol-fundene hele er fup (det er de øvrige ting i presssemeddelelsen som beskrevet også). Det er ikke kun Trump der mestrer fake news - dagsordenen ... Hvor er den nye pressemeddelelse og avisoverskrifterne?: Fra akt-indsigt i sagen: "

Miljø- og Fødevareministeriet • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K  
Tlf. 38 14 21 42 • Fax 33 14 50 42 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mfvm@mfvm.dk • www.mfvm.dk  

Den 12. marts 2020  Til udvalgets orientering fremsendes hermed nye oplysninger vedr. resultaterne af massescreeningen af grundvandet for rester af pesticider.  

Udvalget blev den 20. februar 2020 skriftligt orienteret om resultaterne af massescreeningen af grundvandet gennemført i 2019. Her fremgik det af et vedlagt notat, at stoffet amitrol, der vurderes til at have hormonforstyrrende egenskaber, blev fundet i fem analyser, én gang over kravværdien på 0,1 µg/l. Vandværkerne og kommunerne blev orienteret om fundene, og pba. resultaterne ville amitrol  blive tilføjet til drikkevandsbekendtgørelsens bilag 2, så stoffet vil indgå i vandværkernes  

kontrolprogrammer.

Eurofins, der har foretaget analyserne af grundvandsprøverne, har den 5. marts 2020 orienteret Miljøstyrelsen om, at 4 af de 5 positive prøveresultater for amitrol i massescreeningen trækkes tilbage herunder analyseresultatet, der viste fund over kravværdien. Dette skyldes, at Eurofins franske laboratorium, som har stået for analyserne af dette stof, ikke kan bekræfte tidligere rapporterede resultater. Ved en nærmere gennemgang af prøveresultaterne for amitrol er det fundet, at for fire af prøverne er det et interfererende stof, som ved en fejl er blevet vurderet og beregnet som amitrol.

Miljøstyrelsen har efterfølgende bedt Eurofins udføre en reanalyse for amitrol og forsøge at identificere det interfererende stof, samt bedt Eurofins om at gennemgå resultaterne for samtlige øvrige stoffer påvist i prøverne, både under og over kravværdien.

Eurofins har den 11. marts 2020 oplyst, at man pba. af reanalysen for amitrol fastholder, at der kun er undet amitrol i én prøve under kravværdien. Men da vandprøverne er af ældre dato kan Eurofins ikke genfinde det interfererende stof.

Eurofins har gennemgået analyseresultaterne for samtlige øvrige stoffer, som er rapporteret påvist i forbindelse med massescreeningen, i alt 33 stoffer. Eurofins oplyser, at resultatet for fluazifop-p-butyl fundet i én prøve under kravværdien ikke kunne verificeres ved gennemgangen af analysedata. Dette skyldes, at et interfererende stof i databehandlingen fejlagtigt er blevet tolket til at være fluazifop-p- butyl. Eurofins oplyser at den korrekte håndtering ved fund af et interfererende stof ved samme retentionstid havde været at hæve detektionsgrænsen og skrive en kommentar i analyserapporten. På den baggrund er detektionsgrænsen hævet, så der ikke er fund af fluazifop-p-butyl over detektionsgrænsen.

Eurofins har oplyst, at der har været tale om menneskelige fejl ift. fejlfortolkning af data. Eurofins bekræfter, at alle øvrige analyseresultater, som er rapporteret påvist, er korrekte. Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Christiansborg 1240 København K Miljø- og Fødevareudvalget 2019-20 MOF Alm.del - Bilag 401 Offentligt

Lea Wermelin  
/  
Lea Frimann Hansen  
-------------------- 
Totalt amatøragtigt

Analyselaboratoriet har kronede dage selvom de ikke kan finde ud af at lave analyserne korrekt. Som det fremgår af mine indlæg er dette på ingen måde overraskende. Eurofins-laboratoriet er ikke bare gode - de er magiske og kan finde pesticidrester hvor de slet ikke er. Spændende om analyselaboratoriet der har lavet fejlene bliver fyret eller får en masse nye opgaver. Jeg gætter på det sidste; man er vel venner ...

Vi har en klummer-klovn ved navn Lea Wermelin, der optræder i Miljøministeriet. Det er ikke spor sjovt og det er desværre miljøet og os, befolkningen, der bliver til grin ....

 • 3
 • 6

Udvalgsorienteringen slår hele præmissen væk under artiklen. Bør Henning Mølsted derfor ikke følge op på artiklen? Ellers bliver vi aldrig klogere.

PS! Tak til Finn Okkels for at bringe den opdatering. Der er øjensynligt nogle der ikke bryder sig om budbringeren(eller er det budskabet)

 • 4
 • 6
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten