Ulden stresstest skaber strid om tysk reaktorsikkerhed

Da den tyske regerings ekspertkommission RSK (Reaktorsicherheitskommission) i går afgav rapport om sikkerheden på landets a-kraftværker, placerede den en politisk bombe.

Ikke fordi resultatet af de såkaldte "stresstests" indeholder nye, endsige eksplosive erkendelser. Rapporten er tværtimod så ulden i sine konklusioner, at den kan tolkes efter forgodtbefindende.

Og det får Tysklands politikere, energiselskaber og miljøorganisationer til - billedligt talt - at tæske hinanden i hovedet med den.

RSK har haft godt halvanden måned til at analysere status på landets 17 atomkraftværker. Målet har været at finde ud af, hvorvidt de kan modstå f.eks. naturkatastrofer, terrorangreb eller menneskelige fejl. Og svarene går i alle mulige retninger.

Ganske vist fremgår det af rapporten, at reaktorerne i overvejende grad er godt rustet mod jordskælv, højvande og længere varende strømafbrydelser. Det får RSK til at tilkende værkerne en "stor grad af robusthed".

Men ser man nærmere på tallene, viser det sig, at de 17 har individuelle svagheder i givne katastrofescenarier. RSK inddeler sikkerheden i niveauer fra 1-3, hvor 3 er det højeste. Men ingen værker opnår niveau 3 på samtlige sikkerhedsrelevante områder.

F.eks. kommer a-kraftværket Brunsbüttel i Nordtyskland ikke engang op på niveau 1, hvad angår sikkerheden ved højvande - og det til trods for, at det ligger lige ud til floden Elben. Værkerne Biblis A og B opnår f.eks. et niveau 3 i forhold til højvande, men kun et niveau 1 i forhold til strømafbrydelser.

Modstår ikke engang et nedstyrtet sportsfly

Resultaterne i forhold til terrorangreb - specifikt med fly - ser langt værre ud. I denne kategori opnår ingen af de 17 værker niveau 3. De nyere anlæg opnår niveau 2, mens tre af de syv ældste lige akkurat sniger sig op på niveau 1. Værkerne Biblis A og B, Philipsburg og Krümmel når ikke engang så højt op, hvilket vil sige, at de næppe ville kunne modstå et nedstyrtende sportsfly.

Dykker man endnu længere ned i rapporten, støder man i 31 tilfælde på sætningen "en mulig opnåelse af dette sikkerhedsniveau afhænger af yderligere dokumentation" - i 19 tilfælde på sætningen "den fremlagte dokumentation viser, at kriterierne ikke opfyldes."

Tilsyneladende har RSK i mange tilfælde manglet oplysninger fra energiselskaberne, eller også har de dokumenter, kommissionen var i besiddelse af, ikke kunnet overbevise den.

På grund af værkernes meget forskellige sikkerhedsniveauer og en udebleven eller lidet overbevisende dokumentation, har RSK forståeligt nok haft svært ved at komme med en anbefaling for eller imod lukningen af Tysklands atomanlæg. Seriøse tyske medier som nyhedsmagasinet Der Spiegel formoder desuden, at RSK ikke har villet tage ansvaret for en beslutning, som i sidste ende altid vil være politisk.

Ikke desto mindre rummer den uldne rapport politisk sprængkraft. Oppositionen, miljøorganisationer og dele af regeringen ser den som en advarsel: Tysklands reaktorer er ikke sikre nok, vi bør udfase hurtigst muligt! Energiselskaberne og andre dele af regeringen ser den tværtimod som det længe ventede bevis: størstedelen af reaktorerne er glimrende sikret!

På begge sider af atomfronten hører man i disse dage stadigt flere fagfolk, der kritiserer RSK-rapportens grundlag og den korte tid, der har været brugt på at forfatte den.

30 år gamle data

Således er mange af de anvendte data op til 30 år gamle, og erkendelserne de har ført til, er alt andet end nye: faren for nedstyrtende fly blev f.eks. allerede genkendt i forbindelse med planer om atomudfasning i 2002.

De kritiske stemmer anfører desuden, at halvanden måned er alt for kort tid til en ordentlig stresstest af værkerne. RSK har skullet basere mange af sine vurderinger på ny dokumentation fra energiselskaberne, kommissionen har ikke haft tid til selv at kigge værkerne efter i sømmene.

Atommodstanderne hævder, at en mere tilbundsgående test ville have afsløret mange flere mangler. Atomindustrien anfører omvendt, at havde energiselskaberne haft mere tid, ville de have kunnet levere beviser på, at værkerne er langt mere sikre end vurderet.

Striden fortsætter i Tyskland, men det fastlagte, tre måneders atommoratorium udløber snart. Den 15. juni skal regeringen melde ud, hvad den har tænkt sig: Hvilke værker skal lukkes, og hvilke må blive på nettet?

Miljøminister Norbert Röttgen har antydet, at landets fire ældste værker nok forbliver lukkede. Samtidig har man bedt energiselskaberne om lidt tålmodighed også hinsides den 15. juni.

Regeringen skal tænke sig grundigt om over sit næste træk i atomskakspillet.

Dokumentation

Læs rapporten fra RSK

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Yes. Testen er ulden. Hvordan kan man seriøst stressteste en nations a-værker i løbet af 3 måneder. Det er en politisk beslutning.

Jeg overhørte fornylig en diskussion i Erfurth, Thüringen i midt-Tyskland:

1) Alle var imod kernekraft.

2) De fleste var imod det planlagte 370 kV net, som skal overføre vindenergi fra Nordtyskland til Sydtyskland.

3) De fleste var imod opstilling af vindmøller i Thüringen. (skæmmer udsigten). (Jeg er selv modstander af land-vindmøller = en svinestreg).

4) De fleste var imod brug at landbrugsarealer til opstilling af solpaneler (skæmmer naturen). (Ok for mit vedkommende).

Alle blev understøttet af Greenpeace. (Hvem ellers - det øger kasse-beholdningen).

Min løsning: sluk for strømmen. Så kan idioterne lære det !

Alternativt kan tyskerne opføre flere brunkulsværker. Det øger forureningen markant. Den megen sod vil imidlertid reducere indstrålingen og dermed reducere den globale opvarmning.

 • 0
 • 0

[quote]............... Det er en politisk beslutning.........................

Fordi?[/quote] ... du ikke får lov til at lave et videnskabeligt forsøg, der involverer et styrt af et sportsfly imod en reaktorkonstruktion, der måske kan holde til det.

Når man ikke har videnskabelige data - må holdninger komme til med en mulig løsning - og det har vi politikerne til at tage sig af.

 • 0
 • 0

[quote][quote]............... Det er en politisk beslutning.........................

Fordi?[/quote] ... du ikke får lov til at lave et videnskabeligt forsøg, der involverer et styrt af et sportsfly imod en reaktorkonstruktion, der måske kan holde til det.

Når man ikke har videnskabelige data - må holdninger komme til med en mulig løsning - og det har vi politikerne til at tage sig af.[/quote] A'hva' - hvis man allerede efter en 3 måneders overfladisk undersøgelse kan sige "dur' ikke", så vil en tilbundsgående undersøgelse da vel ikke vise det modsatte. Mon ikke det nærmere er fordi konklusionen ikke passer jer........

 • 0
 • 0

Reviews kommer også ind fra Finland og England. http://www.world-nuclear-news.org/RS_Briti...

Specielt interessant er den engelske rapport, da den også er en dele af de erfaringer der skal overføres til de nye kernekraftværker de vil bygge frem mod 2020.

Dette passer selvfølgelig utroligt dårligt med den tyskinspirede redaktionelle linie, hvor specielt England og Frankrig skal fremhæves som softliners indenfor sikkerhedskultur. Det er på trods af Frankrig har betalt for at udvikle EPR med tilpas mange sikkerhedsfeatures til at den kaldes dyr og overengineered, og englænderne har brugt flere år og en masse af reaktorudviklerens penge på at tjekke sikekrheden. et tjek der netop er blevet folænget for at Weightmans rapport og fortsatte arbejde skal inkluderes.

Ingeniøren raporterer intet fra England, selvom der endda er flere tyske selskaber der vil investere mange penge i ny engelsk kernekraft. Det eneste vi hører fra England er at "Japans atom-kovending sætter punktum for britisk mox-eventyr", det er på trods af at MOX-udvikling af deres brugte brændsel er identificeret som den mest økonomiske løsning der reelt bortskaffer plutioniumet. Men det hører vi jo heller ikke nævnt.

Er det virkelig så stort et tabu at englænderne har valgt en decarbonization strategi, der inkluderer nybyggeri af subsidiefri kernekraft?

 • 0
 • 0

[quote][quote][quote]............... Det er en politisk beslutning.........................

Fordi?[/quote] ... du ikke får lov til at lave et videnskabeligt forsøg, der involverer et styrt af et sportsfly imod en reaktorkonstruktion, der måske kan holde til det.

Når man ikke har videnskabelige data - må holdninger komme til med en mulig løsning - og det har vi politikerne til at tage sig af.[/quote] A'hva' - hvis man allerede efter en 3 måneders overfladisk undersøgelse kan sige "dur' ikke", så vil en tilbundsgående undersøgelse da vel ikke vise det modsatte. Mon ikke det nærmere er fordi konklusionen ikke passer jer........[/quote]

"...ikke passer jer"? Jeg er hverken en dansk eller tysk politiker.

Er det virkelig en overraskelse for dig at tyske politikere gør som de danske politikere? Altså der nedsætter et ekspertudvalg: Fortæller rapporten det politikerne kan lide er det fint, og den vil blive brugt til at lave ændringer, og gør den ikke skal der enten laves en ny og "bedre" rapport, eller at rapporten kritiseres og dele af den så bliver ignoreret.

 • 0
 • 0

Er det virkelig så stort et tabu at englænderne har valgt en decarbonization strategi, der inkluderer nybyggeri af subsidiefri kernekraft?

Er du ikke klar over at det er en Dansk side med danske journalister du læser og skriver på?

 • 0
 • 0

Er det virkelig en overraskelse for dig at tyske politikere gør som de danske politikere? Altså der nedsætter et ekspertudvalg: Fortæller rapporten det politikerne kan lide er det fint, og den vil blive brugt til at lave ændringer, og gør den ikke skal der enten laves en ny og "bedre" rapport, eller at rapporten kritiseres og dele af den så bliver ignoreret.

Arh du glemmer lige: Fejl citering af rapportens konklusion så den passer til ens politik.

 • 0
 • 0

Det undrer mig at nogle værker ikke kunne modstå et sportsfly. Containment bygningerne har jo altid været meget stærke for at kunne modstå store tryk.

Denne video viser en fly-mod-atomkraftværk test: http://www.youtube.com/watch?v=25vlt7swhCM

Uanset at reaktorindeslutningen kan holde til en hel del, så må det vel også kunne give problemer hvis et fly styrter ned i et nærliggende basin med brugte brændelselementer - som ikke (altid) er beskyttet nær så godt.

Eller hvad?

 • 0
 • 0

Værkerne Biblis A og B, Philipsburg og Krümmel når ikke engang så højt op, hvilket vil sige, at de næppe ville kunne modstå et nedstyrtende sportsfly.

Hvis man kigger i rapporten, så er Krümmel en godkendt level 1 og har potentiale til 3; Philippsburg 1 kan blive godkendt som 1; Philippsburg 2 er godkendt 1 og potentiale for 3; Biblis A og B har potentiale for 2.

Noget tyder på at danske og tyske journalister kolporterer fejlagtige påstande fremsat af den tyske miljøminister. F.eks. :

http://www.tagesschau.de/inland/reaktorsic...

M

PS 1 er en starfighter, 2 middelstort transportfly, 3 stort ditto

 • 0
 • 0

Uanset at reaktorindeslutningen kan holde til en hel del, så må det vel også kunne give problemer hvis et fly styrter ned i et nærliggende basin med brugte brændelselementer - som ikke (altid) er beskyttet nær så godt.

Eller hvad?

God pointe! Der er ganske sikkert noget som skal forbedres mht brugt brændsel!

Mvh Steen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten