Ulandsbistand skæres

Den nye VK-regering holder fast i et valgløfte om at skære 1,5 mia. kroner af bevillingerne til den danske udviklingsbistand. Men hvor og hvordan der skal skæres, vil først fremgå af det forslag til finanslov, som vil blive fremlagt efter årsskiftet.

Regeringen fastholder, at dansk udviklingsbistand skal fremme bæredygtig udvikling gennem fattigdomsorienteret økonomisk vækst. Regeringen lægger selv vægt på, at Danmark efter reduktionen ligger i førerfeltet for bistandsydere, og langt over FN's internationale bistandsmålsætning på 0,7 procent af bruttonationalindkomsten.