Uklart ansvar øger risiko for byggesvigt

Dansk byggeri risikerer flere alvorlige svigt som tagkollapset i Siemens Arena. Det skyldes, at arbejdet med at dimensionere bygningerne spredes på stadig flere hænder, mens ansvaret for de mange beregninger ofte er uklart defineret. Branchen har diskuteret risikoen for ulykker i årevis, men først nu råber fagfolk vagt i gevær.

»Jeg er nogle gange rystet over, hvor lemfældigt byggeopgaver ind imellem bliver aftalt. Man får simpelthen ikke defineret ansvaret tilstrækkelig klart,« mener kompetencechef i Rambøll, Bent Feddersen.

Uklare aftaler om kontrol

Det centrale spørgsmål er, hvem der udfører dimensioneringen af de mange dele i en byggesag. Tidligere lå de fleste detailberegninger hos de rådgivende ingeniører, men nu ender de ofte hos producenten af f.eks. træspær eller beton. Løsningen øger rådgivernes konkurrenceevne i form af sparede mandetimer og samler ekspertise hos producenterne, der i forvejen udvikler på materialerne.

Men ofte får parterne ikke aftalt, hvem der har ansvaret for at kontrollere beregningerne. Og det øger risikoen for, at alvorlige fejl slipper uhindret igennem - som meget tyder på var tilfældet i Ballerups cykelarena.

»Jeg har set mange byggerier, hvor producenter nok påtager sig at beregne deres del af projektet, men hvor de samtidig afviser at tage ansvaret for, at beregningerne er fejlfri. På den måde er der alt for stor risiko for, at ansvaret falder mellem flere stole,« advarer faglig sekretær i Konstruktørforeningen, Jacob Ravn Thomsen.

Faren bliver bekræftet af Byggematerialeindustrien:

»Mange producenter vil kvie sig ved at tage ansvaret. For de kender alene til deres egne materialer og har ikke overblikket over, hvordan de spiller ind i det samlede byggeri,« siger direktør Christian Lerche.

Siemens Arena bragte problemet frem i lyset

Diskussionen om den ændrede opgave- og ansvarsfordeling har kørt i byggeriet gennem flere år, men der skulle åbenbart en ulykke til, før debatten nu kommer frem i lyset, konkluderer Bent Feddersen:

»Mange har været klar over, at ansvarsfordelingen og kontrollen ikke altid er optimal. Men alle er økonomisk pressede, og derfor kan du blive nødt til at sluge nogle faglige kameler, hvis du vil være med i denne branche,« siger han.

Løsningen er klarere aftaler, mener Christian Lerche:

»Set i lyset af arenasagen vil jeg kraftigt opfordre bygherrer, rådgivere og producenter til så tidligt som muligt at aftale præcist, hvem der har ansvaret såvel for beregningerne af de enkelte dele som for det samlede byggeri,« siger han og bakkes op af direktør John Cederberg, Foreningen af Rådgivende Ingeniører.