Ukendte havbakterier æder løs af BP's olieforurening

Verdens største olieudslip, BP's fatale lækage i den mexicanske golf, har påvirket livsbetingelserne i havet så meget, at bakteriefloraen er afgørende ændret i op til 16 kilometer rundt om borehullet. Det har medført, at en hidtil ukendt bakterie, som elsker at spise olie, er blevet almindelig.

Bakterierne har ikke fået navn endnu, men tilhører en art, der kaldes psychrophilic gamma-proteobacteria. Dens nærmeste slægtninge er af Oceanospirillales linien, især Oleispirea antarctica og Oceaniserpentilla haliotis.

Den nyopdagede bakterie antages at være årsag til, at den enorme olieforurening lader til at forsvinde hurtigere end beregnet. Oliespildet blev i vid udstrækning behandlet med dispergeringsmidlet Corexit 9500, som splitter olieplamager i små dråber og får dem til at synke nedad. Og nede i dybet, i omkring fem graders varme, lever den olieelskende bakterie, som er en nær slægtning til andre, kendte olieædere, skriver det amerikanske forskningsinstitut Lawrence Berkeley National Laboratory i en pressemeddelelse.

Den mexicanske golf er blevet et kæmpemæssigt laboratorium for bekæmpelse af olieforurening. Den nyeste forskning viser, at naturen gemmer et es i ærmet. Dybt ned i havet lever en nyopdaget bakterie, hvis livret er olie - og den har fået travlt. (Foto: Wikipedia/Svdmolen) Illustration: Wikipedia/Svdmolen

Forskningslederen, Terry Hazen, gætter på, at bakterien er en gammel art, som har udviklet sig omkring de små olieudsivninger, som forekommer naturligt i verdenshavene.

Men oliekatastrofens omfang har ufrivilligt omdannet havvandet i den mexicanske golf til et gigantisk laboratorium, som er i gang med at teste virkningen af olieforureningen og af dispergeringsmidlet Corexit. Midlet er velkendt, og der findes videnskabelige undersøgelser fra mere end ti års forskning, som har dokumenteret virkningen i havet, men i mindre skala. Aldrig nogensinde før er så store mængder olie og Corexit blevet hældt ud i den fri natur.

Bakterier har hovedrolle i oprydningen

Analyserne viser, at jo stærkere oliekoncentrationen er i et område af havet, jo flere olieædende bakterier er der samme sted.

»Vores resultater, som er de første fra en oliesky på dybt vand, viser, at der i dybhavet er store muligheder for naturlig oprydning efter olieudslip. De viser, at et system af koldtlevende, olieædende bakterier og deres tilknyttede mikrober spiller en væsentlig rolle i denne olieforurenings endelige skæbne og konsekvenser,« siger Terry Hazen.

Den videnskabelige viden om dybhavet i den mexicanske golf er beskeden. Men man ved for eksempel, at der er fem grader Celsius året rundt, og at den naturlige forekomst af kulstof er lille.

»Olien fra det beskadigede borehul gav en kæmpemæssigt tilførsel af kulstof til havets økosystemer. Vi havde en forventning om, at oliens kulbrinte-komponenter ville kunne indgå som føde for dybhavsmikroberne, men det var nødvendigt at indsamle videnskabelige data for at underbygge det,« siger Terry Hazen.

Forskerholdets havundersøgelser forløb fra 25. maj - 2. juni i år, altså påbegyndt cirka en måned efter ulykken på BP's olieplatform Deepwater Horizon. Der er taget over 200 stikprøver af vandet på 17 forskellige lokationer. Til analyserne er brugt en såkaldt Phylochip, som er opfundet af Berkeley Lab. Den har størrelse som et kreditkort, og den kan på kort tid finde over 50.000 bakterietyper i en enkelt vandprøve.

Iltsvindet er beskedent

En af de bekymringer, forskere har haft om mikrobakteriel nedbrydning af olieplamager, har været, at det kunne gøre havet meget iltfattigt. Det har imidlertid vist sig ikke at være tilfældet. Iltmætningen i havet uden for skyen af små oliedråber var 67 procent, og den blev kun reduceret til 59 procent inde i olieskyen.

»Det lave ilttab kan have at gøre med den ringe jernmængde i havvand. Mange kulbrintenedbrydende enzymer bruger jern, men der er ikke nok jern i havet til at udvikle disse enzymer i store mængder. Mere jern ville have accelereret olienedbrydningen, men også forbrugt mere ilt,« siger Terry Hazen.

Hans tidligere forskning i olieforureninger er sket som chef for instituttets økologiske afdeling og Center for Environmental Biotechnology. Pengene kom fra Energy Biosciences Institute, som ejes af dels Berkeley Lab, dels California Berkeley og dels University of Illinois, som i fællesskab har en ti-års bevilling fra BP på godt 2,5 milliarder kroner.

Forskningsrapporten offentliggøres i dag 26. august 2010 i det videnskabelige magasin Science på online-udgaven.

Dokumentation

Forskningsrapport i Science (koster cirka 80 kroner)
Pressemeddelelse fra Berkeley Labs
Pressemeddelelse fra Phylochip

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Så må det være muligt at gemme en ordentlig bestand af bakterien (i noget olieholdigt saltvand ved 5 grader), så BP og andre næste gang kan pode havet, og hurtigere starte nedbrydningen.

 • 0
 • 0

Da Saddam Hussein blev tvunget til at forlade Kuwait, sørgede han for at alle de oliebrønde man kunne nå, blev sprængt i luften, og man talte om massiv olieforurening af den arabiske golf (undskyld Ahmajinedad - PERSISKE GOLF). Der skete stort set intet, ud over at bakterierne fik et festmåltid. Mon ikke de findes overalt i verdenshavene, hvor der er udslip af kulbrinter fra havbunden - forudsat at vandet er til at holde ud at være i?

Ved Alaska kan selv en bakterie have svært ved at klare sig, hvorfor man stadig - over 20 år senere - har alvorlige eftervirkninger fra Exxon Valdez-katastrofen.

Af samme årsag må der stilles meget store krav til sikkerheden i forbindelse med olieefterforskning i havet omkring Grønland.

Leif Rump

 • 0
 • 0

Det lyder fantastisk, at olien kommer ind i bakterierne og dermed bliver nedbrudt, men hvad kommer der ud af den anden ende? Hvad bliver olien omdannet til og er det harmløst?

 • 0
 • 0

Det lyder fantastisk, at olien kommer ind i bakterierne og dermed bliver nedbrudt

Det er vel bare evolutionen i arbejde, naturen lækker olie uden vores hjælp Olie er Mother Gaia's blod Scientists Find That Tons Of Oil Seep Into The Gulf Of Mexico Each Year http://www.sciencedaily.com/releases/2000/...

, men hvad kommer der ud af den anden ende?

Amerikansk olie kanske ?? (med Monrad's stemme: "det vil jeg gerne advare imod !!")

 • 0
 • 0

Specielt flymekanikere og andre, der er ansvarlig for check og behandling af brændstoffer, kender til "oliepest".Et knaldrødt slimet stads fra bakterievækst i gammel olie, hvor der samtidig er vand. Det skal bestemt ikke skal i en flymotor. Det er måske det, der er på spil ?

 • 0
 • 0

Inden vi går helt i selvsving over det fortsatte olieeventyr:

"........Little hope for US Gulf Coast as example of Guanabara Bay reveals a still devastated area a decade after environmental catastrophe.

I wanted to see the effects of an oil spill years later, so I came to Guanabara Bay near Rio de Janeiro.

It was here 10 years ago that 1.3 million litres of oil leaked from an underwater pipeline........"

http://ing.dk/artikel/110671-nu-draeber-bp...

 • 0
 • 0

Ved Alaska kan selv en bakterie have svært ved at klare sig, hvorfor man stadig - over 20 år senere - har alvorlige eftervirkninger fra Exxon Valdez-katastrofen.

Leif, kan du ikke lige dokumentere eller i hvert fald underbygge denne påstand? Den står i modsætning til en artikel i Scientific American jeg læste for få år siden om emnet, som konkluderede, at naturen selv har ryddet op efter Exxon Valdez.

 • 0
 • 0

I den lange forfatterliste i Nature artiklen optræder Jacob Bælum. Jacob er forsker ansat på GEUS i København og er p.t. gæsteforsker på Lawrence Berkeley National Laboratory. Per Rosenberg, Statsgeolog GEUS

 • 0
 • 0

Hvis man kigger godt efter i Nature artiklens lange forfatterliste, finder man Jacob Bælum. Jacob er forsker og ansat ved GEUS i København. Jacob er p.t. gæsteforsker på Lawrence Berkeley National Laboratory. Med til Jacobs flotte meritter hører også at han sidste år modtog eliteforskerprisen.

 • 0
 • 0

Hvem er det egentlig der betaler for alle disse undersøgelser, "BP" med et fast beløb på 2,5 mia/år.

Og hvem er det der scorer på disse højst belejlige bakterieangreb på olieudslippet, (os alle); MEN først og ikke mindst BP.

Oplysningen holder måske Obama væk foreløbig, fordi det går jo rigtig godt, hvis det er rigtigt med disse bakterier.

Vh Hans Linde

 • 0
 • 0

Jeg har læst mig til andre steder at det ikke er så rosenrødt, hvad angår bakteriel nedbrydning. For det meste bliver olien nedbrudt i overfladen, hvor temperaturen er en del højere end længere nede. Flere har rejst tvivl om, hvor hurtig og god bakterien er under de kolde mørke forhold længere nede.

Men udover det så er det da også interessant at Corexit ikke er bakteriehæmmende på trods af dets giftighed. Men måske en belært person herinde kan uddybe disse to punkter for mig?

 • 0
 • 0

Men måske en belært person herinde kan uddybe disse to punkter for mig?

Ingen ved det.

"We've never dealt with this kind of deep water, we've never dealt with this amount of dispersants, we've never dealt with the Gulf," [Roger Helm, chief of the contaminants division of the Fish and Wildlife Service] said. "We're in a very early phase of the science here; there is not a lot of experimental work or practical work upon which to base the work we're doing."

http://www.nytimes.com/gwire/2010/05/21/21...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten