Ugens ekspertspørgsmål: Hvorfor er hjernen delt op i en venstre- og højre halvdel?
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Ugens ekspertspørgsmål: Hvorfor er hjernen delt op i en venstre- og højre halvdel?

Bent Rosenkrands spørger:

Hvorfor er hjernen delt op i en venstre- og højre halvdel?

Lektor i psykologi og hjerneforsker Ann Elisabeth Knudsen svarer:

Allerede i det stillede spørgsmål gemmer sig en del af svaret. Mennesket er det eneste pattedyr, der har to forskelligt fungerende hjernehalvdele - også kaldet en specialiseret hemisfærefuntion.

Højre hjernehalvdel undrer sig over verdens sammenhænge, religion, filosofi, psykologi osv. mens venstre hjernehalvdel formulerer de kritiske og analytiske spørgsmål. Samarbejdet mellem de to hjernehalvdele henover hjernebjælken (corpus callosum) sikrer os en enestående overlevelse i tid -survival of the fittest!

Hjernen er ganske rigtigt bygget af to symmetriske hjernehalvdele. Den højre hjernehalvdel styrer kroppens venstre side og venstre hjernehalvdel styrer kroppens højre side.

Der sker med andre ord en "krydsning" af nerveforbindelser - både for kroppen, arme, ben, hænder, syn, hørelse m.m.

Denne krydsede forbindelse mellem de to hjernehalvdele er ikke helt let at forklare, men et kvalificeret bud lyder på, at det selvfølgelig har og har haft en væsentlig funktion i vores overlevelse.

Nogle biologer mener, at det har været ret praktisk, at hvis den ene side af kroppen er blevet angrebet af en sabeltiger, så er den den hjernehalvdel længst væk fra angrebet (og altså dermed bedst beskyttet) der planlægger en strategi for mulig overlevelse af angrebet.

Men det faktum, at de to hjernehalvdele også fungerer forskelligt i forhold til kognition og tænkning, er alligevel et forholdsvis nyudviklet fænomen.

Hvis hjerneudviklingens historie strækker sig over 500 millioner år, er det først for 1 million år siden, at hemisfærespecialiseringen kom til.

Dette er et særtræk for mennesket. Andre pattedyr har også to hjernehalvdele, men de forskellige funktioner man ser fuldt udfoldet i den menneskelige hjerne er højst tilstede i rudimentær form hos f.eks. chimpanser og kanariefugle.

Vores venstre hjernehalvdel fungerer digitalt, dvs. opsplitter i enkeltdele og her har 95-97% af alle mennesker de to store sprogområder - Brocas og Wernickes.

Højre hjernehalvdel fungerer analogt, dvs. tænker i helheder, helmeninger, mønstergenkendelse og rum. Denne specialisering åbner potentiale for to samtidige bearbejdningsmåder af sansninger og en unik mulighed for at skabe sammenhæng mellem en indre og en ydre verden.

Mennesket kan med andre ord tænke nyt og skabe ting det ikke har set før, men altså også fortsat stille undersøgende, udfordrende og nysgerrige spørgsmål.

Bent Rosenkrands vinder to billetter til Danfoss Universe for sit spørgsmål.

Er du rigtig klog? Nu kan du udfordre dine venner med ekspert-spørgsmål fra Scientariet i Ingeniørens nye Facebook-quiz "Så ka' du lære det!". Klik her for at deltage i quizzen og teste dine venner.

Spørg Scientariet er redigeret af Julian Henlov

Spørg Scientariet

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til Scientariet.

Svaret til spørgeren og os andre,er blot en opremsning af konstaterede forsøgsresultater.Et kvalificeret svar på "Hvorfor",er åbenbart svært,eller umuligt at give. Det mest ærlige svar ville derfor have været "DET ANER VI IKKE".

  • 0
  • 0

Ifølge Elkhonon Goldberg (prof. i neurologi, New York University School of Medicine) er opdelingen snarere karakteriseret ved at venstre hjernehalvdel står for erfaringen og indlærte mønstre (herunder det sprog vi tidligere har lært os), mens højre står for det nye, som er "undervejs til at blive lært" (herunder sprog, især når vi er børn). Denne opdeling er den samme for alle pattedyr.

Så venstre hjerne=erfaringshjernen og højre hjerne = indlæringshjernen ?

  • 0
  • 0

Der er i mange år anstillet et stort antal hjerne-forsøg, mange af disse fokuserer på de to hjernehalvdele, og hvordan spørgsmål besvares og ting udpeges når de to dele hindres i et samarbejde - enten er hjernebjælken kirurgisk overskåret, eller et af øjnene dækket, og
nu undersøges en række hjerne-forhold, for afsløring af delenes asymmetri (uensartethed).
Krydsning af nerverne er iøvrigt ikke 100 %; f.eks. er nerverne for hvert øje, tilført både højre og venstre hjernehalvdele.
Selv tror jeg ikke på en åndelig/mentalt skarp adskildelse ml. hjernedelene, men som en god stereo-musikoptagelse, er der i venstre kanal også en mindre del musik fra højre kanal/i højre kanal er der også en mindre del musik fra venstre kanal. Når det drejer sig om stryring af kropsdele, tyder det dog på en skarpere hjerneopdeling i højre og venstre (eksempler på genoptræning af lamhed, syntes igen at udviske noget af denne skarphed).

  • 0
  • 0