Ugens ekspert-spørgsmål: Hvorfor er bakterier ikke feber-resistente?

"Hvorfor kan kroppen stadig bekæmpe sygdomme med feber? De bakterier, der forårsager sygdommene, har haft millioner af år til at vænne sig til den ubetydelige 2-3 graders temperatur-stigning, som er kroppens våben mod dem. Hvorfor har de ikke luret tricket, som de i stor stil, og meget hurtigt, har gjort med antibiotika?"

Det spørgsmål stillede elektronikingeniør Paul Felbo sig selv, da hans søn havde lungebetændelse.

Svaret har Niels Feentved Ødum, professor, dr.med. fra Institut for Molekylær Biologi på Københavns Universitet, som forklarer, at de fleste bakterier er tilpasset det miljø, de lever i. Derfor er der en del bakterietyper, for hvilke det ikke har været særligt vigtigt at kunne tåle høje temperaturer.

I mange tilfælde hæmmer feberen bakteriernes vækst, uden at den ligefrem slår bakterien ihjel. Niels Ødum nævner spedalskhed som eksempel på sammenhængen mellem temperatur og bakterievækst: Den bakterie, der forårsager spedalskhed, trives i lave temperaturer, og derfor ser man, at den spedalske ofte er hårdest medtaget på hænder, arme og fødder, hvor kropstemperaturen er lavere.

Der er dog en del bakterier, der har fundet forskellige måder at tackle feber på: Pneumokokker trives f.eks. fint i feber og var derfor meget farlig, før penicillinen blev opfundet.

Nogle bakterier har formået at tilpasse sig, så kroppen ikke reagerer på dem med feber. Det gælder f.eks. Gonore-bakterien, der udløste høj feber, da den kom til Europa i 1500-tallet, men som efterhånden har forandret sig så meget, at man i dag kan blive smittet uden at mærke det.

Andre bakterier har tilpasset sig højere temperaturer. De lever f.eks. i varme kilder, men de er ikke sygdomsfremkaldende for mennesker.

I denne uge er der også kommet svar på, om bioethanol virkelig er miljøvenligt, og hvordan metroen skal se ud i fremtiden.

Læs flere spørgsmål og eksperternes svar på http://ing.dk/scientariet/sporg

Dokumentation

Spørg Scientariet
Hvorfor er bakterier ikke blevet feber-resistente?
Hvordan skal fremtidens metro se ud?
Er bio-ethanol virkelig miljøvenligt?