Ugens debat: Skal bilisterne sætte farten ned for at støje mindre?

Læs nogle af holdningerne her og resten under artiklen.

Bent Johansen

Meget få beboere har købt hus der, inden motorvejene kom. Har man købt hus der efter 1974, har man også betalt en væsentlig lavere pris for det af selv samme grund.

Kjeld Flarup Christensen

Hvis man sænker hastigheden på motorvejen, vil GPS’erne udregne nye ruter. Det vil næsten med sikkerhed betyde, at flere bilister vil tage biveje, og så er det bare nogle andre, der bliver støjplagede, foruden at de får farligere trafik.

Mads Vibe Rasmussen

Man skulle også kigge på kilderne til støjen. Jeg bor selv i et etagebyggeri ~500 meter fra Køge Bugt-motorvejen og hører den kun som en svag susen, indtil der kommer en lastbil/motorcykel forbi, der finder det morsomt at have modificeret udstødningen til langt over niveau. Og det sker et par gange i timen.

Svend Frost Bondorf

Mon ikke de støjramte kommuner i stedet skulle kæmpe for, at staten bygger nogle flere støjmure? Og så i øvrigt lade deres borgmestre kæmpe kampen i stedet for at sende deres tekniske chefer ud i så politisk en kamp?

Michael Mortensen

Hvis vi laver 90 km/t på motorvejene i hele hovedstadsområdet inden for det område, Rute 6 omkranser, vil de fleste pendlere skulle bruge 4 minutter ekstra morgen og aften på at komme til/fra arbejde. Den pris vil jeg meget gerne betale for at få halveret antallet af dage, hvor trafikken er i total kaos grundet uheld. 90km/t vil betyde færre uheld, og de uheld, der sker, vil være mindre alvorlige og derfor betyde hurtigere oprydning.

Morten Hertz

Det er da tudetosset at sætte hastighedsgrænsen ned på veje, der netop er brugt penge på at bygge til høj hastighed, bare fordi nogle tosser har tilladt boliger på den billige jord tæt ved motorvejen.

René Low

Om hastigheden så blev sat helt ned til 50 km/t, ville ingen bilist ved sine fulde fem forlade motorvejen til fordel for andre veje. Vi er på vestegnen 10-15 km fra Københavns centrum, og i myldretiden kan en speed pedelec komme hurtigere frem end nogen bil. Men alle skal være velkomne i kø-/start-/stop-helvedet, så larmer de ikke så længe.

Steen Christensen

Al biltrafik kører i et hastighedsområde, der starter ved 0 km/t og bevæger sig opad til et ikke nærmere defineret maksimum. Langt de fleste på motorvejene omkring København bevæger sig allerede med 90-100 km/t. Men så er der de få, der ødelægger det for resten ved at køre uforholdsmæssigt meget for hurtigt og således bliver en bremseklods for et fornuftigt flow – eller sågar bliver årsag til ulykker.

Fortsæt gerne debatten under denne artikel.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Måske kunne man opsætte støjmålere, ligesom hastighedsmålerne, der blinker når et køretøj passerer med for højt støjniveau.

Der er brug for at bryde støjtabuet og få stoppet de værste støjsendere - typisk motorcykler - uanset hastighed.

 • 13
 • 1

Måske lidt ud af det blå, men ville det ikke også reducere luftforureningen? Og i så fald hvilken samfundsøkonomisk effekt ville det så have? Og hvordan ville effekten være på offentlig transport?

 • 7
 • 1

Ud over MC´ere er min erfaring at nogle lastvogne udsender en infernalsk dækstøj, som kan høres flere kilometre væk. Ved ikke hvorfor det kun gælder nogle - men det burde vel ret enkelt kunne elimineres (da andre jo ikke støjer nær så meget). Nye støjdæmpende vejbelægninger hjælper gevaldigt - så dejligt at se flere og flere af disse. Den værste motorstøj kommer ofte fra de store motorer (lastvogne, entreprenør- og landbrugsmaskiner - i boligkvarterer kommer de største gener fra hobbymaskiner, plæneklippere, trimmere, motorsave, ulovlige knallerter mm. - så der burde efter min mening også fokuseres på denne støj. Det er let og billigt at lave støjsvage motorer, men mange producenter og købere prioriterer ikke dette. Støjkravene burde derfor strammes gevaldigt.

 • 11
 • 0

Der er brug for at bryde støjtabuet og få stoppet de værste støjsendere - typisk motorcykler - uanset hastighed.

Det kan ikke siges nok! Jeg skal være den sidste til at brokke mig over en velpasset og velafbalanceret motorgang, som på elegant vis "spinder" når den får en smule gas. Men den der perverse overdrevne larm der kommer fra udstødninger der for det meste næsten har få fjernet al isoleringen fra udstødninge for at lette flowet.... det er sgu lige i overkanten. Og hvordan bliver det ikke opdaget og stoppet?

 • 8
 • 0

Så når hele DK’s bilpark bliver elektrificeret,

så kan vi hæve farten igen (måske) ?

Måske - med mindre disse udsender andre former for støj, der også taler for tilbageholdenhed?

Det siges, at el-biler er så lydsvage, at man er nødt til at tilsætte kunstig lyd for at fx fodgængere ol. er advaret. Nu kommer der ofte elbiler fra den kommunale hjemmepleje på den hjemlige kør-langsomt vej. Nogle af disse lyder omtrent som grislinger, i det øjeblik nogen klipper halen af dem uden bedøvelse.

Når sådanne forventeligt lydsvage elbiler indimellem viser sig at være alt muligt andet, må der jo være en årsag. Evt. er de folk, der tildeler lydsvaghed til elbiler lidt hørehæmmede på de højere frekvenser. Eller evt. kunstig lyd på det konkrete bilmærke er kreeret af en lydtekniker med en lykkelig barndom på en bestemt type landejendom(?)

 • 4
 • 1

Personligt finder jeg evigt bimlende og kimende kirkeklokker som det mest irriterende. Moderne biler larmer ikke meget og det bliver bedre og bedre efterhånden som trafikken bliver elektrisk. Dækstøj kan reduceres væsentligt via krav til dæk og vejbelægninger.

 • 1
 • 1

Men den der perverse overdrevne larm der kommer fra udstødninger der for det meste næsten har få fjernet al isoleringen fra udstødninge for at lette flowet.... det er sgu lige i overkanten. Og hvordan bliver det ikke opdaget og stoppet?

Det er ganske enkelt lovgivning - mc'ere fra før 1991 (mener jeg) er der ikke de store støjkrav til.

Og det ved jeg i praksis, for jeg har en af de der larmemaskiner fra 1983 med ingen støjdæmpning i - overhovedet - og den er synet med det.

Hvor nogen kan lide symaskine lyd, så kan jeg lide en stor V2'er med fri udblæsning - sådan er vi så forskellige, men det er altså fuldt lovligt.

 • 1
 • 5

Jeg siger takt til kommunerne for deres udmelding, politisk eller teknisk begge dele er velkomne! Men regering og folketing burde sætte de generelle fartgrænser ned på alle, alle!!, landets vejstrækninger. 90 km/t på motorveje 70 km/t på øvrige veje uden for byområder og 40km/t i byområder og her ja måske ligefrem 30 km/t samt fjerne alle 60 og 70 km/t zoner i byerne. Bor selv knap 4 km fra motorvejen ÅrhusVest i Århus Ådal hvor støjen fra motorvejen samt ringvejen mod øst er væsentligste støjkilde i området. Det rekreative område ved Årslev Engsø op til motorvejen er et rent støjhelvede efter 120km/t blev tilladt på strækningen i Århus Ådal . Fordelene ved nye lave fartgrænser vil være substantielle. Mindre brændstof forbrug, mindre støj, færre ulykker som igen vil være af lidt mindre forfærdelig karakter. Og lur mig om ikke fremkommeligheden bliver bedre, så tiden på vejen bliver den samme som med de høje fartgrænser.

 • 3
 • 5

Jeg kørte selv i sin tid 'efter forholdene'. Hvad et eventuelt skilt med et tal på i vejkanten fortalte, var åbentlyst irrelevant. Men for at vise fjolserne at hastighedsbegrænsningerne var for lavt sat og kun førte til spildt tid på vejen, påtog jeg mig den opgave at køre efter hastighedsbegrænsningerne i en periode. Jeg skal love for at jeg blev overrasket! Ikke alene tog alle ture mindre end fem minutter længere tid, jeg fik også mit benzinforbrug til at falde fra ~15 km/l til over 18! Det virker intuitivt forkert med den ringe mængde 'sparet' tid ved at køre hurtigere. Og hvis man har 100 km til arbejde, og er så heldig at hele ruten kan køres på én lang motorvej uden for myldretiden så sparer man rigtignok næsten 17 minutter ved at køre 120 i stedet for 90. Sådan er virkeligheden bare ikke for de fleste. Der er afkørsler, tilkørsler, trafiklys, andre trafikanter, småveje, hovedveje, og hundrede andre situationer hvor hastigheden flere gange må sættes ned. Jeg har ikke tal på hvor mange gange jeg er blevet overhalet af en utålmodig bilist, hvorefter jeg har ligget tre biler fra samme bilist resten af vejen. Jeg vil holde på, at ni ud af ti overhalinger ikke sparer 'overhaleren' for så meget som femten sekunder, og ud fra en betragtning om at en overhaling altid er en forøget risiko, så er det rent ud sagt snotdumt. Så lavere hastighed bliver til større sikkerhed, mindre forbrug og stort set ingen reduktion i transporttid.

 • 7
 • 3

Jeg har fuldstændigt de samme erfaringer Henrik. Og ser jeg på bilens kørecomputer er gennemsnitsfarten typisk 61-62km/t over typisk 9000km med blandet kørsel og skulle den blive 58km/t eller mindre så ok med mig. I mit lange arbejdsliv er det kun de første tre og de sidste 13 år jeg kunnet cykle på arbejde. I den mellemliggende periode har jeg haft rig lejlighed til at studere vejtrafikken. Fra 1996 til 2006 ca 80 km vestover til arbejde næsten uden motorveje og startede med en time til arbejde og endte med 1,5 time af den simple grund at antallet af biler steg og steg!! Nu cykler jeg på arbejde men tager af til bilen, tidsforskellen er ikke værd at nævne. I bil er det i kø fra hjem til arbejde og hjem igen. Der bliver ganske simpelt kørt for meget i de alt for mange biler i Danmark, og ja det virker som at mange bilister ikke har opdaget dette forhold endnu, da der køres som om var vejbanen “helt fri for andre biler”. Måske regering og Folketinget også bør overveje afgift på kørte kilometer i stedet for en fast årlig afgift for en bil.

 • 3
 • 0

Vi står midt i en klimakrise og det er forsat tilladt at køre 130 km/t med stort energiforbrug til følge. Vi har kørt efter de samme regler på motorvej siden 50’erne uden hensyn til den teknologiske udvikling. Indfør nye hastighedsgrænser som giver mening, til acceptable niveauer af støj, udledninger, uheldsfrekvens mv. Og drop så for pokker den tåbelige hold til højre regel for trafikanter som kører det maksimalt tilladte på fartpilot. Det er som om mange er af den opfattelse at de har ret til at køre for stærkt. Hvor kom den lige fra?

 • 4
 • 5

Som motorcyklist er det mig en gåde, at der er behov for at køre med larmende udstødninger, men jeg er kommet frem til at det oftest er en middel der benyttes til at stive det personlige af. Nogen har den holdning, at det hjælper på at blive ”set”, men det er en myte.

Har man brug for bulder og brag, bør det være noget der foregår i en hobbyklub, hvor ingen ufrivilligt udsættes for larmen. Indfør gerne skrappe lovkrav på alle indregistrerede motorcykler.

 • 8
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten