Ugens debat: Er den selvkørende bils dilemma reelt?

Læs nogle af holdningerne her og resten under artiklen.

Peder Simonsen

Den bedste løsning er jo ikke nævnt. Når der er et fodgængerfelt, så er vi i en by, hvor bilen højst sandsynligt kun må køre 50 km/t. Ved 50 km/t er det muligt at lave et skarpt sving og tvinge bilen til at ramme autoværnet i venstre side (af kørselsretningen) i en vinkel på f.eks. 45-70 grader, hvilket vil reducere hastigheden med f.eks. 50-70 pct. Chauffør og passagerer vil kun få blå mærker og overleve. Det vil altså være en bedre løsning for alle, hvis bilen drejede voldsomt og kørte ind i noget frem for at fortsætte mod fodgængerfeltet.

Lars Andersen

Så længe en Tesla på autopilot ikke altid kan finde ud af at stoppe for en brandbil på 10 ton, der holder for rødt, så har vi helt andre problemer. Jeg tror, der er lang, lang vej igen, før vi kan begynde at snakke om artiklens etiske problemstillinger.

Henrik Eriksen

Ideen med førerløse biler er ikke, at de kan lave ‘bedre’ uheld end mennesker. Ideen er (blandt andet), at der skal være langt færre uheld. Fordi computere aldrig er berusede eller trætte eller stressede eller distraherede. Og fordi en computer reagerer tusinde gange hurtigere end noget menneske. Og så må vi leve med, at et barn bliver kørt ned i stedet for en pensionist, som går over for rødt, den ene sjældne gang det sker - mens vi glæder os over, at de hundrede børn, der ellers ville være blevet kørt over af menneskelige chauffører, har reddet livet.

Kristian P. Larsen

Bilen vil have en damage-funktion, som den vil prøve at minimere. Der er ikke andet for end at vægte alle mennesker ens. Der vil gå lang tid, før sensorer kan opfatte nok detaljer til at vurdere alderen m.m. på personer.

Flemming Kaa Madsen

Jo mere forudsigelige omgivelserne er, desto sikrere køres der. Det gælder både menneske og maskine. Jeg er forholdsvis overbevist om, at vi kommer til at tilpasse omgivelserne omkring de selvkørende biler. Jo mere komplekse omgivelser, desto mere uforudsigelighed skal der skrælles af. Det kan gøres på mange måder. Hvis man f.eks. tager tegningen med dilemmaet helt for pålydende, er al uforudsigelighed skrællet af: Der er opsat en lav mur på begge sider af vejen, så alle fodgængere vælger fodgænger­overgangen. Hvis en selvkørende bil ikke kan klare det, er den ikke selvkørende!

Kjeld Flarup Christensen

Det er et meget sciencefiction-agtigt scenarie, som ligger mange årtier ud i fremtiden. Og selv til den tid vil scenariet være måske en tusindårshændelse. Elbiler bremser jo ikke som traditionelle biler, da de bruger motoren som dynamo, og fart­reduktionen afpasses, så den fysiske bremse ikke aktiveres. Så i eksemplerne vil der altså være tale om et dobbelt bremsesvigt.

Harry Jessen

Hvad nu, hvis det på sigt viser sig, at selvkørende biler er skyld i 90-99 procent færre uheld og deraf følgende færre skadede og døde personer? Så bliver spørgsmålet vel hurtigt, om det er etisk forsvarligt fortsat at producere og sælge biler, hvor der skal sidde et menneske bag rattet?

Maciej Szeliga

MIT vil slet ikke finde en løsning, de prøver at påvise, at problemet som sådan er uløseligt. Ved 50 km/t kan vi måske skelne, om det er ældre eller børn i fodgængerfeltet, men det kan vi ikke ved 70 km/t. Og bortset fra det ville den korrekte løsning være at trykke på hornet og trække håndbremsen. Det eneste korrekte svar er, at bilen skal køre, som det nu er muligt – dvs. nærmer den sig en fodgængerovergang, og der er folk tæt på overgangen, så sætter den hastigheden ned. 10 personer materialiserer sig ikke i fodgængerfeltet ud af ingenting.

René Low

Selvkørende biler kan udover egne informationer også få informationer fra biler længere fremme. Det giver helt nye muligheder for mere effektiv og behagelig trafikafvikling.

Fortsæt gerne debatten under denne artikel.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Selvkørende biler skal afpasse hastigheden efter forholdende. Det betyder at , modsat menneskelig og manuel vurdering, skal dette valg ikke være nødvendigt. Uanset hvor utåmodig et menneske måtte være i en given situation, skal et automatisk system vurdere at dette eller hint skal kunne køre uden risiko. Derfor er præmissen efter min mening forkert. Valget bør ikke opstå.

En paralell kan drages til CNC styrede systemer, hvor der tages højde for risiko for kollision med værktøjer og råemne ud fra en given risikozone. Denne zone kan også sættes for autonome køretøjer.

Jan

 • 3
 • 2

"Fordi computere aldrig er berusede eller trætte eller stressede eller distraherede." Måske de aldrig bliver trætte eller stressede, men de kan godt være distraherede af alt muligt andet. Opdatering af kort, opdatering af software, fokus på noget uden betydning for selve kørslen. Et tænkt eksempel: Bilen med 4 personer i bremser voldsomt for en fodgænger der pludselig går ud, og samtidig kommer der en stor lastbil bagfra med stor hastighed. Der kan godt gå lidt "bean counting" i det.

 • 0
 • 1

Er den selvkørende bils dilemma reelt?

Finn Tüchsen.

Allerede nu finder mange af de faciliteter, som udvikles til selvkørende biler, vej til den almindelige bilpark. De reducerer antallet af ulykker. Jeg er selv, formentlig, blevet reddet af ”attention assistent” der analyserer kørslen de første minutter og sammenligner den løbende med den senere kørsel. Når korrektioner af retning mv. bliver langsommere, gør den opmærksom på at det er på tide at få en kop kaffe. En avanceret ”cruise control” sørger for at holde bremseafstanden til forankørende og bremser bilen ved hindringer forude. Blind vinkel assistenten advarer mod at dreje ud foran overhalende biler, der gemmer sig i den blinde vinkel. Disse og flere nye faciliteter vil blive forbedret i de kommende år. Dermed reddes mange liv og vi kan glæde os til at kunne køre mere sikkert på vore gamle dagen end vi kunne som unge.

Det drejer sig om at undgå ulykker ikke om at udvælge dem det skal gå ud over. Hvis det havde været vigtigt, burde det for længst være indført, som en del af den almindelige køreprøve.

 • 6
 • 0

Nu har jeg spillet computer spil i snart 3 årtier og brugt programmer osv, jeg ved selv med de bedste opdateringer så kan der altid indsnige sig meget alvorlige bugs og glitches osv, for ikke at sige virus, jeg husker "genstartsskandalen" for nogle år siden med Windows opdatering der essentielt var een stor virus.

Vi er ved at komme ud på en glidebane, billedgenkendelsen vil ikke være god nok og dette spørgsmå kan tidligts være relevant om 10 år.

 • 3
 • 3

I en ikke alt for fjern fremtid, ved selvkørende biler allerede hvad der er i vente forude. Den ved om der er forgængere på vej mod overgange, den ved om der er fodgængere langs vejen, den kender disses profil, og ved om der tidligere har været episoder mellem disse fordængere og biler (om f.eks. en forgænger er "noteret" for tidligere at have hoppe ud foran en bil, eller på anden måde have en opførsel som afviger fra gennemsnittet (kunne være en registrering af at personen har et handicap). Bilen kender også til andre trafikanter både foran, bag og fra siderne, og hele kørslen indrettes efter denne strøm af oplsyninger. Det betyder dog ikke, at ulykker helt kan undgås - men nedbringes antallet til nogle få procent af hvad det er i dag, er de få tilfælde som sker, formodentlig alle af en art hvor de fleste vil sige, at den ulykke kan simplet hen ikke undgås. Det er i mine øjne langt bedre end situationen i dag, hvor langt størsteparten af tarfikulykker kunne være undgået, fordi de skyldes totalt uansvarlige bilister. Derfor er dilemmaet for de selvkørende biler fiktivt, fordi det er baseret på hvordan mennesker i dag opfører sig i trafikken. Det bør baseres på automatikkens langt overlegne egenskaber i forhold til mennesker, og på den væsentlige reduktion af ulykker det vil have til følge. Er det blind tro på at teknikken virekr? NEJ, allerede nu sidder man i forsikringsbranchen og river sig i håret overt, at de nye biler med kørestøtte systemer (dvs. altså ikke er selvkørende, men fortsat har et chauffør element inde) laver langt færre ulykker end gammeldags biler. Det betyder en helt anden måde at beregne forsikringspræmier på. Mon man kan nå så langt, at man slet ikke behøver en bilforsikring.

 • 1
 • 3

Spørgsmål af typen “skal bilen ramme to ældre eller en mor og et barn” har nok hele tiden været overeksponeret. I de 20 år, jeg har arbejdet med dybdeanalyser af trafikulykker, er problemstillingen aldrig dukket op.

Derimod kan spørgsmålet om prioritering af at beskytte personer i bilen vs. personer udenfor bilen måske være relevant. Et ikke helt urealistisk scenarie er følgende: Bilen kører på en landevej med én person i bilen. En modkørende lastbil trækker uventet over i bilens kørebane og vil kollidere frontalt, hvis bilen ikke undviger til højre. Men her kører en cyklist, så bilen skal vælge mellem at blive smadret i en voldsom frontalkollission, og så påkøre en cyklist med høj fart, men redde personen i bilen. I begge tilfælde vil ét menneskeliv sandsynligvis gå tabt.

Her kan man med lidt god vilje se et dilemma. En bil der generelt beskytter personer i bilen frem for dem udenfor, vil næppe kunne accepteres af samfundet. En bil der generelt ofrer personer i bilen for at beskytte dem i bilen, vil ikke være attraktiv at købe og køre i.

Men jeg tror, at selv dette mere realistiske dilemma forsvinder ved at bilen simpelt hen skal gøre hvad den kan for at mindske de menneskelige omkostninger. Der vil i praksis altid indgå sandsynlighedsbetragtninger i en kritisk situation, og den eneste etisk gangbare løsning jeg kan se er at bilen skal prøve at minimere omfanget af personskader uden hensyn til hvilke personer der er tale om. Og efter ulykken vil det i princippet være muligt at dokumentere, hvordan bilen "ræsonnerede".

 • 7
 • 0

Spørgsmål af typen “skal bilen ramme to ældre eller en mor og et barn” har nok hele tiden været overeksponeret. I de 20 år, jeg har arbejdet med dybdeanalyser af trafikulykker, er problemstillingen aldrig dukket op.

Enig. Selv om min tilgang til emnet kun stammer fra avisernes artikler om trafikdødsfald, kombineret med egne og bekendtes erfaringer med, hvordan vi handler i en akut situation i trafikken.

Den underforståede præmis, når man bringer emnet "selvkørende bilers evne til at løse etiske dilemmaer" op, er, at det kan mennesker håndtere, så det skal biler også kunne håndtere.

Men det er jo lodret løgn. Vi mennesker kan ikke håndtere disse etiske dilemmaer. Vi forsøger som regel ikke engang. Vi handler i panik og gør et eller andet irrationelt og ender med at slå os selv og/eller andre ihjel helt unødigt.

Mit yndlingseksempel er kollisioner med små dyr. Hvis man googler lidt, kan man finde utallige eksempler på, at en bilist har slået sig selv eller andre personer ihjel i forsøget på at undgå et sammenstød med et lille dyr på vejen. Jeg tror ikke på, at disse personer har været så store dyrevenner, at det var en etisk overvejelse, der bragte dem til at ofre deres eget liv for at redde et dyrs liv. Det har simpelthen bare været en panikhandling for at undgå et lille uheld - og denne panikhandling førte så til en meget værre ulykke.

Det er den standard, vi skal holde selvkørende biler op mod.

 • 11
 • 0

Når en selvkørende bil qua sin opsætning af handlemuligheder alligevel forårsager et trafikuheld med eller unden tilskadekomne eller døde, må ansvaret placeres hos den der har designet bilens automatiske styresystem.

Da designeren har overtaget chauførens funktion, har vedkommende dermed også påtaget sig ansvaret. Alt andet vil være ulogisk i enhver normal menneskelig forståelig jura.

Og derfor skal vi naturligvis IKKE frigive "selvkørende biler" på offentlige veje og pladser og arealer.

En ting er chaufførens hjælpemidler så som cruse control, parkeringscensorer og automatisk nedbremsning. Det er hjælpemidler og lægger ikke op til at flytte ansvar på samme måde som "selvkørende biler" under reklamer med en åndeligt fraværende person i "føresædet."

 • 2
 • 10

Jeg er enig med de fleste andre, at dette dilemma, er vi slet ikke fremme ved endnu, vi er stadig meget langt fra selvkørende biler(ala dem hvor man ikke selv skal gøre noget) på trods af nogen optimister tror de er lige på trapperne, der er så mange situationer som er rigtig svære at både forudsige, og lave en fornuftig løsning på.

Et par eksempler, når man ser førerløse biler kører selv, så synes jeg altid de kører i flot vejr, og mest i dagslys(selvom mørke ike burde være noget problem) men hva med snevejr, kraftig regn/hagl.

Hvordan vil en bil kører på en vej hvor både vejen, cykelsti, fortov, buske, træer er dækket af f.eks 20 cm fygesne. Og kan bilens indstrumenter se gennem sneen om der ligger ting under sneen?

Hvilekn fart bilen skal køre med kan jo ligge på indbyggede kort i bilen som bliver opdateret online, men ved vejarbejde skal den jo tage højde for at hastigheden kan være ændret, der kan den læse hastigheds tavler, men hvad hvis tavlen er forkert/dækket af sne? hvad hvis en vejarbejder hænger en tavle op med 80 km/t istedet for en med 30 km/t, et sted hvor der f.eks er ujævne overgange, med en snæver bane foran en skole med fodgænger overgang. Hvordan gør man så bilen tænker, ej det kan ikke være rigtigt?

Hvordan genkender den en person som står med en paraply på siden af kroppen. og ville en bil kunne se forskel på børn/uge og ældre, hvis de er klædt i vintertøj med huer og halstørklæde

Hvordan fungere en bils radar og div andre ting der skal bruges til navigering, hvis der er isslag over hele bilen.

Og sidst, den ulykke i arizona, hvor en uber bil påkørte en kvinde, det var vist fordi de havde udkoblet bilens eget nødbremse system, men hvorfor havde de det, er det fordi det lavede for mange fejl, og hvis man ikke skal bortkoble et system som jo skal virke, kan de fejl gøre at den selvkørende bil alligevel ikke "Er selvkørende", hvis man skal tage over hvert 20 min fordi bilen bliver forvirret?

Jeg tror vi er meget langt fra endnu, der er meget langt fra at kunne lave et system som kan holde en bane og fart på motorvejen, til et fuldt selvkørende system hvor man kan sidde på bagsædet og læse avisen, vi er kun nået 2% af vejen endnu...

 • 5
 • 6
 • man kunne opfinde tilsvarende teknik til at forhindre unge mennesker i at begynde at ryge. Da der som bekendt (???) dør cirka 70 (halvfjerds) gange så mange som følge af rygning i forhold til trafikken, ville gevinsten jo være enorm. Desværre er indsatsen imod den livsfarlige rygning vel nærmest 70 gange mindre end fokusen på trafikkens farer.
 • 3
 • 1

Når en selvkørende bil qua sin opsætning af handlemuligheder alligevel forårsager et trafikuheld med eller unden tilskadekomne eller døde, må ansvaret placeres hos den der har designet bilens automatiske styresystem.

Næ. Ikke hvis styresystemet har gjort det, lovgiverne - eller en standardiseringsorganisation, som lovgiverne har godkendt - har krævet, at det skulle gøre i den situation.

Men pøbelen vil naturligvis altid gerne have en skyldig, de kan klynge op.

 • 6
 • 1

Næ. Ikke hvis styresystemet har gjort det, lovgiverne - eller en standardiseringsorganisation, som lovgiverne har godkendt - har krævet, at det skulle gøre i den situation.

Vi må også acceptere at intet system er perfekt. Der vil være situationer, hvor systemet gør noget dumt og uacceptabelt. Det vil så udløse en erstatning til offeret og et krav om forbedringer i systemet.

Det vil være rigtigt dyrt i menneskeliv, hvis vi kræver at de automatiske systemer skal være perfekte (sker ikke) før at de kan indføres. I stedet skal vi se på om systemerne er så gode, at der sker færre dødsfald og skader. Men derfra skal kravene hele tiden løbende skærpes, ligesom man gør med den passive sikkerhed.

 • 1
 • 0

Etiken burde vendes på hoved...

Hvis vi vil have selvkørende biler i bymæsig bebyggelse, som kan kører med en rimelig hastighed så vi kan komme til og fra arbejde, uden at passagererne er spændt fast med H-seler og styrthjelm, så bliver vejene nød ti lat være forbeholdt bilerne...

Cykellister og fodgængere skal have en hvis respekt for de selvkørende biler, ellers vil hverdagen blive fuld af katastrofeopbræmsninger og piskesmeld for dem der vælger at sætte sig ind i den selvkørende bil. Bare den bemærkning at man med 50 km/h bare kan køre ind i et autoværn, siger alt...

For at fastholde respekten, bliver er nød til at blive slået en fodgænger og en cykellist ihjel i ny og næ... Kynisk ja, men også nødvendigt... Eneste alternativ er at trafikanterne adskilles totalt...

 • 1
 • 6

1:Hvordan bliver bilfabrikanterne enige om hvordan trafikken skal afvikles. Hvem har forkørsels ret og hvem skal holde lidt tilbage. Jeg kan ikke forestille mig at nogen bil modeler/mærker kan få lov at køre mere offensivt end andre. Det bliver nødt til at være giv og tag til alles bedste. P samme måde som myrene i myre kollonen afvikler deres trafik færdselsåre mere effektivt end nogen mennesker nogensinde ville være i stand til. Hvem skal styre det store/programere det system der guider de tusindevis af biler gennem en storby. Eller skal det være op til hver enkelte bil at klare sig igennem den indproframerede rute. Det er klart at et stort overordnet trafik system vil have gigantiske fordele.

2: Måske det er byerne der skal bestemme hvordan der skal køres i deres egen by. Også må det dermed være op til indbyggerne at bestemme f.eks max hastighed/trafikbelastning/støj helt ned på gade niveau.

 • 0
 • 3

1:Hvordan bliver bilfabrikanterne enige om hvordan trafikken skal afvikles. Hvem har forkørsels ret og hvem skal holde lidt tilbage.

Det er selvfølgelig et meget relevant spørgsmål, som man skal være varsom med at svare på, fordi svaret hurtigt han blive baseret på bagudrettet erfaring - noget i stil med: "bilsen skal opføre sig som havde der været et menneske bag rettet, blot skal bilen tænke selv".

Det kommer IKKE til at ske. Det vil kun flytte usikkerheden i trafikken fra menneske til maskine, og det er næppe nogen god ide, når maskiner og mennesker er blandet sammen.

Så der er to løsninger: Maskiner - dvs. de selvkørende biler - holdes separat fra alle andre, eller, bilerne får ikke lov til selv at beslutte hvordan de vil køre - dvs. styres alle sammen fra centrale (om man vil offentlige) datacentre.

Trafikseperation er en dyr foranstaltning, som næppe vil pynte i bybilledet. Til gengæld vil vores byer summe af IoT og informationer om alle mulige forhold, fra vejbanens beskaffenhed, bilernes egne målinger, fodgængernes gang, cyklernes hastighed og sandsynlige rute, osv. osv.

Al denne information skal bearbejdes og stilles til rådighed for bilerne i real tid, så bilen (som tog på et spor) styres fra 0 km/t til max. hastighed og tilbage til 0, uden at nogen kommer til skade, og så alle kommer nogenlunde hurtigt og ensartet frem. Og frem for alt, så det ikke er bilen men omgivelserne som styrer forløbet. Bilen selv skal kun reagere når den selv indser at noget er galt, og i de (få) tilfælde vil "galt" formodes at være forhold ingen med rimelighed kan forudse - f.eks. hvis en person bevidst hopper ud foran en bil, en bro kollapser osv.

Fagre ny verden: Næ, det er jo bl.a. det vi skal bruge URLLC i 5G til.

 • 0
 • 0

Du beskriver en situation hvor Politiet fraraader al udkoersel, og hvor personer der trodser dette burde have fradoemt deres forerret.

Ahhh er det ikke lige hårdt nok, godt nok er vintrene i danmark blevet mildere med årene, men 20 cm sne kommer der alligevel relativt ofte, men det var måske også lidt højt sat, da mange biler ikke kan kører i 20 cm sne alligevel da de ikke har frigang nok.

Min point var bare at man kan ikke kalde det en selvkørende bil før de kan håndtere de samme udfordringer som et menneske kan, indtil da skal folk der bruger dem stadig have et kørtkort og kunne køre den selv..

Det er først en selvkørende bil når brugeren ikke længere behøver kørekort og kan sætte sig på bagsædet..

 • 3
 • 0

Ahhh er det ikke lige hårdt nok, godt nok er vintrene i danmark blevet mildere med årene, men 20 cm sne kommer der alligevel relativt ofte, men det var måske også lidt højt sat, da mange biler ikke kan kører i 20 cm sne alligevel da de ikke har frigang nok.

Jeg reagerede specielt paa ordet fygesne. Hvis du har 20 cm snedriver pga af fygesne, saa er det altsaa rigtigt daarligt vejr, som de fleste bilister ikke er hverken udstyret til (smaabil/sommerdaek/frigang/vinduesviskere/lygtefoering) eller har fornoeden erfaring til at overskue. See blot hvor mange der har overvurderet situationen, og havner i groeften eller andre steder de ikke burde vaere. Eller slet ikke kan koere hvis det for eksempel gaar lidt op ad bakke.

Vi taler her om serioes overvurdering af egne evner. De skulle slet ikke koere ud. En autonom bil boer vaere programmeret til ikke at paabegynde koersel i saadanne tilfaelde - eller hvis den allerede er ude, at soege sikker havn.

 • 2
 • 2

Men pøbelen vil naturligvis altid gerne have en skyldig, de kan klynge op.

Ja. Feks. familien til kvinden som blev dræbt, fordi "en eller anden" havde fundet det nemmere at slå bremsefunktionen fra den selvkørende Uber-bil. Så, jeg er i den sammenhæng pøbel. Det skal ikke være muligt at slippe fra det med en fyreseddel og en gylden faldskærm. Der vil altid være nogen, som er klar til at sænke sikkerheden, hvis det er mere bekvemt, eller øger indtjeningen.

 • 1
 • 0

Ja, så har du altså diskvalificeret samtlige bilister jeg kender, som har haft kørekort i mere end 2 år.

Det er jeg ked af - Det var ikke min mening. Jeg kender saa nogle andre bilister. De fleste (ikke alle) ville taenke sig godt om, og ikke koere ud under saadanne betingelser.

Din pointe med 2 aar er nok rigtig. Jeg har da ogsaa vaeret en klovn da jeg var ung og uerfaren. Og netop snevejr er nok en ting man skal have erfaret foer man kan forstaa hvor farligt det kan vaere.

Men erfaringen kan man saa til gengaeld bygge ind i autonome bilers algoritmer.

 • 1
 • 0

Indrømmet jeg har da også kørt ud nogen gange hvor vejret har været skidt, skal ikke kunne sige om det det er særlig smart, men det gik da fint, jeg vil dog sige at jeg kan ikke huske om politiet havde frarådet udkørsel, og det værste der kunne ske var nok at jeg kørte fast,jeg kørte naturligvis efter forholdene. Der lå dog en del sne, og jeg kunne hører sneen gnide på undervognen og bilen var ikke nogen lav sportsvogn :)

Dog på vores lille vej, som bliver prioriteret lavest af kommunen, kommer man aldrig ud hvis man ikke kan kører i 10-15-20 cm sne, kommunen kan nemt være 3 dage om at komme fordi og rydde, og der er det hele kørt til is alligevel..

 • 2
 • 0

Der er flere her der ser ud til at mene, at selvkørende biler er ubrugelige og ligefrem ikke kan kaldes for selvkørende, hvis ikke bilerne lever op til det mytiske "level 5":

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-driving...

SAE Level 5: under all roadway and environmental conditions that can be managed by a human driver

Men tror i virkelig at det vil stoppe nogen i at lancere en robot-taxi service i København? De biler kommer så snart der kan køres et rimeligt antal dage om året. Det er ikke særligt sandsynligt at de første biler kan køre under forhold, som kun de bedste menneskelige chauffører vil vove sig ud i. Men de vil være fuldt automatiske alligevel og køre uden chauffør. De vil blot holde stille når vejret er for dårligt.

Tilsvarende når vi taler om selvkørende funktioner i biler som ejes af privatpersoner. Revolutionen er ikke at min bil kan køre automatisk alle dage og under alle forhold. For mig er det en revolution, hvis blot den kan de fleste dage og under de fleste forhold. Tænk hvis jeg kunne arbejde på min laptop, læse en bog eller se TV 90% af dagene.

Man behøver ikke nødvendigvis kørekort for at anvende en bil, som kun kan være selvkørende under gode forhold. Man vil naturligvis være forhindret i at anvende bilen under dårlige forhold. Men hvad vil der være i vejen for at sende barnet i skole i den automatiske bil, på dage hvor vejret er godt? Jeg tror nok der er nogle forældre der kunne se fidusen i det, specielt dem der er skilt og skal have sendt ungen på tværs af landet.

Der gælder de samme argumenter for dårlige veje. Robot taxien kører kun i de områder som de kender godt. Min bil er kun selvkørende til markvejen. So what? De store samfundsændringer sker længe inden at de selvkørende biler strengt opfylder SAE Level 5.

"At SAE 3, the human driver still has the responsibility to intervene when asked to do so by the automated system. At SAE 4 the human driver is relieved of that responsibility".

Det er level 4 der er revolutionen.

 • 4
 • 0

Det er level 4 der er revolutionen.

Helt enig det vil tilfredstille de aller aller fleste inklusiv mig selv. Og jeg er mentalt indstillet på ikke at skulle køre bilen det meste af tiden. Jeg glæder mig og sælger bilen med det samme jeg kan dække mit bil køre behov billigere end hvad det koster mig at holde bil.

 • 1
 • 0

Mercedes var da ude allerede i 2016 og erklære, at deres systemer altid skal søge en løsning der giver overlevelse til bilens passagerer. Vupti, dilemma afvist.

 • 0
 • 0

Ja. Feks. familien til kvinden som blev dræbt, fordi "en eller anden" havde fundet det nemmere at slå bremsefunktionen fra den selvkørende Uber-bil.

Det er dækket i den del af mit indlæg, som du behændigt udelod fra dit citat.

Så jeg gentager det lige: "Næ. Ikke hvis styresystemet har gjort det, lovgiverne - eller en standardiseringsorganisation, som lovgiverne har godkendt - har krævet, at det skulle gøre i den situation."

Det var næppe et myndighedskrav, at Uber skulle slå bremsefunktionen fra. Her handlede Uber på egen hånd, og så må de bære ansvaret.

 • 1
 • 0

Det var næppe et myndighedskrav, at Uber skulle slå bremsefunktionen fra. Her handlede Uber på egen hånd, og så må de bære ansvaret.

Nej, et eller flere mennesker, ansat hos Uber, tog den beslutning at slå bremsefunktionen fra. Hvis jeg af en eller anden grund vælger bevidst at køre rundt uden fungerende bremse, så bliver jeg personligt straffet. Jeg skal ikke kunne gemme mig bag organisationen, hvis jeg som UBER-ansat sender en bil ud, uden fungerende bremse. Det skal stadigt være et personligt ansvar under straffeloven. Som jeg skriver i det, du behændigt undlod at citere: "Det skal ikke være muligt at slippe fra det med en fyreseddel og en gylden faldskærm."

 • 0
 • 0

Ja, og den lastbil holder sin bremseafstand som den skal og derved når den at bremse ned uden problemer.

Ja - det gør de jo ikke i dag. Men det vil ændre sig når det bliver AI der kører. Min Volvo er allerede meget bedre til at holde afstand end jeg selv er.

Det er der så nogle folk der ikke kan forstå, når de ligger bagved og presser på for at jeg skal trække til højre, til trods for at jeg allerede holder den korrekte afstand til forankørende, og at jeg ved at trække til højre får for kort bremseafstand til forankørende SAMT at jeg ødelægger bremseafstanden for ham jeg trækker ind foran.

Heldigvis har vi fået strækningskontrol på flere motorveje nu. Det giver langt mere harmonisk kørsel med færre hasarderede overhalinger.

 • 0
 • 0

Det er selvfølgelig et meget relevant spørgsmål, som man skal være varsom med at svare på, fordi svaret hurtigt han blive baseret på bagudrettet erfaring - noget i stil med: "bilsen skal opføre sig som havde der været et menneske bag rettet, blot skal bilen tænke selv".

Det kommer IKKE til at ske. Det vil kun flytte usikkerheden i trafikken fra menneske til maskine, og det er næppe nogen god ide, når maskiner og mennesker er blandet sammen.

Ja det er den bagudrettet erfaring/logik der bliver andvendt på nuværende stadie af udviklingen. Man vil smide robot biler ud i den gammel kendte menneske styret trafik, og det skal såmænd nok virke ok, og med nogen sikerheds og komfort fordele. Men når de første robot biler har bevist deres værd kommer det til at gå hurtigere end nogen kan forstille sig. Det kan man ligeså godt forberede sig på.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten