Ugens debat: Ørsted sælger Radius

Læs nogle af holdningerne her og resten under artiklen.

Jonathan Dybkjær

Godt at det ikke blev en udenlandsk investeringsfond!

Ketill Jacobsen

Det er godt gjort å selge et firma for 21,3 milliarder kroner, når samme firma i lovs form ikke har anledning til å ta høyere betaling for sine varer enn egen kostnad, avskrivning og investeringer. Eneste konklusjon må være, at Radius klarer på en eller annen måte å unngå disse kravene og tar enn langt høyere pris for distribuasjon av strøm, enn de har anledning til. Altå nøyaktig det en måtte tro tatt i betraktning Radius sitt høye prisnivå.

Raymond van Wonterghem

Det store problem er, at man må forrente indskudt kapital, endda med en fornuftig rente. Så hver gang et sådant selskab med ‘køre rundt’-egenskab bliver solgt, så stiger forbrugerprisen væsentligt, selvom der »bare« er sket et ejerskifte – loven må simpelthen laves om.

Jakob Østergård

Eldistributionsvirksomhed i Danmark er ikke underlagt hvile- i-sig-selv-regulering. Danske eldistributionsvirksomheder må gerne oparbejde overskud indenfor indtægtsrammer fastsat af Forsyningstilsynet.

Søren Stig Abildgaard

Og ikke at forglemme, at københavnerne allerede har betalt for ‘deres’ elnet (mindst en gang), så må det være lidt surt at se på, at andre skal tjæne en investering hjem.

Hvor mange gange skal københavnerne betale?

Søren Stig Abildgaard

Mon ikke de rammer bliver noget højere, når man har brugt 21 mia. på at købe - det er jo rimeligt at tage penge, for at investerngen skal kunne svare sig.

Carl-Erik Ravn

Samfundsmæssig vigtig infrastruktur må ikke være en handelsvare tilfældige politikere m.fl. kan sælge. Den skal altid være ejet af fælleskabet. Driften af infrastrukturen kan derimod gerne lægges hvor det giver mest værdi og sikkerhed for pengene.

Jakob Østergaard

Nej, købsprisen vil ikke influere på de fremtidige indtægtsrammer (og dermed tariffer). Eldistributionsvirksomhedernes indtægtsrammer fastsættes efter en række elementer oplistet i elforsyningsloven – uafhængigt af, hvad en eventuel ny ejer måtte have valgt at betale for overtagelse af en eldistributionsvirksomhed.

Christian Nobel

Hvordan kan et forbrugerejet selskab som Seas-NVE lige hoste op med 21,3 milliarder i kontanter?

Det er immervæk en ret stor formue (tre gange Seas-NVE’s årlige omsætning), som jeg har svært ved at forstå, at et forbrugerejet selskab lige skulle være i besiddelse af – og hvordan har beslutningsprocessen været omkring hele forløbet?

Givetvis er det juridisk i orden, jeg undrer mig bare og undrer mig også over, hvad Seas-NVE i det hele taget vil med Radius, for er det ikke en meget, meget dyr måde »at udvikle store kundeporteføljer og nye smarte, teknologiske løsninger«?

Jakob Østergård

Prøv eventuelt at læse pressemeddelelsen fra Seas-NVE. Her fremgår det, at Seas-NVE vil nedbringe sin aktiebeholdning i Ørsted fra knap 10 pct. til omkring 5 pct. Det kunne være en af finansieringskilderne.

Michael Mortensen

Prøv at kigge på Seas-NVE-koncernens regnskaber for de seneste par år. Der er så rigeligt med penge i den koncern. Dertil, om Seas-NVE skulle låne lidt penge i banken, mens der sælges aktier, ændrer det ikke ved, at Ørsted modtager pengene i kontanter.

Jakob Østergård

Ja, og tidspunktet for effektureringen af handlen (closing) – og dermed betalingen – er angivet til først at skulle finde sted i første halvår 2020.

Søren Stig Abildgaard

De behøves jo heller ikke at ændre på tarifferne. Københavnerne betaler jo allerede dobbelt tarif af, hvad vi gør i Jylland, og derfor har Radius den temmeligt høje værdi – københavnerns har jo betalt for elnettet allerede. Hvad ville Seas mon sige, hvis de blev pålagt ‘jysk’ tarif?

Søren Stig Abildgaard

Der er dog ualmindelig gode grunde til at ændre på Elforsyningsloven.

Tarifferne beregnes langt oftest ud fra Dansk Energis standardiserede vejledninger. Og hvad angår udformingen af de standarder, har Forsyningstilsynet selv konkluderet (vedr. §73b.):

»... Bestemmelsen blev indføjet i elforsyningsloven i 2004 (L 495), primært for at gøre det klart, at konkurrencelovens bestemmelser om konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug

af dominerende stilling ikke finder anvendelse på standardiserede vejledninger, som er udarbejdet af energibranchens organisationer.«

Så Seas kan da bare køre løs og misbruge deres monopol igennem Radius. Så lever de nok også med, at de allerede urimeligt høje priser ikke må hæves.

Fortsæt gerne debatten under denne artikel.

Emner : El