Ugens debat: Lynetteholm vedtaget – debatten fortsætter

Illustration: By og Havn

Læs nogle af holdningerne her og resten under artiklen.

Frank Jumppanen Andersen

Alle er enige om, at der er lavet seriøse beregninger, men nogle mener, der mangler detaljer. OK – men det gør ikke beregningen forkert og kan let forbedres. Nogle mener, nordtragten er begrænsende og ikke syd. Fint nok – men det er tydeligt, at i forhold til nordtragten har Lynetteholm ingen konsekvens. Det har den i forhold til syd – derfor er sydtragten det relevante sammenligningsgrundlag (for at påvise en mulig effekt). Nogle sammenligner med Øresundsbroen. Fint – men der er en klar forskel mellem at ­anlægge bro/kunstig ø, landanlæg midt i hovedstrømmen, og så fylde lidt op ved kysten, hvor Nordhavn i forvejen rager ud. Det er at sammenligne pærer og bananer – og helt ved siden af!

Jacob Steen Møller

DHI’s beregninger viser, at Lynette­holms blokering af strømningen til og fra Østersøen er ca. halvt så stor, som den blokering Øresundsbroen ville have forårsaget uden kompensa­tionsuddybninger, så referencen til Øresundsbroen er helt OK.

Jacob Steen Møller

Det er fortsat en gåde, hvordan Folke­tinget kan beslutte ­dette projekt uden at tage eksplicit stilling til, hvorfor man netop med Lynetteholm foretager en radikal ­ændring af hidtidig dansk miljøpolitik om gennemstrømningen til ­Østersøen. Ingen har forklaret, hvorfor de tidligere beslutninger om ­Øresunds- og Storebæltsforbindelserne var forkerte, eller om der er kommet nye oplysninger til, som kan begrunde skiftet (og det er der ikke). København er bygget på opfyld, og det er en god ide at bygge en Lynetteholm, men ikke i den nuværende monstrøse udformning. Forhåbentlig bliver det muligt at modificere ­perimeteren og mindske blokeringen også nu efter vedtagelsen af loven. Det var det, der skete med Øresundsprojektet, som efter at loven var vedtaget blev væsentligt forbedret. SF og Radikale Venstre begrunder deres deltagelse i flertallet med, at de vil forbedre det i den kommende proces. De har påtaget sig et stort ansvar.

Jens Bjørn

Vandmiljøet i Østersøen er én ting, det må selvfølgelig ikke påvirkes negativt, noget andet er, om man virkelig får udnyttet de muligheder for at skabe noget fantastisk, som kan forundre verden og give gode turistindtægter – og en bedre økonomi. Hvorfor ikke udskrive en konkurrence om at skabe noget, hvor mennesker virkelig gerne vil bo, og hvor der er taget hensyn til til miljø m.v. Det, jeg har set indtil nu, virker bare massivt og kvælende.

Holger Skjerning

Fint, at der endelig er kommet debat om Lynetteholm! Et nærmere kig på skitsen viser, at man vil skabe en tragt fra Sundet ind mod havnen. Det betyder, at når en vandstigningsbølge (ved storm fra nordvest) kommer ned gennem Sundet, så vil vandstigningen forstærkes af denne tragt. Så umiddelbart vil Lynetteholm forværre en stormflod, der rammer os i fremtiden.

Fortsæt gerne debatten under denne artikel.