Ugens debat: Knastørt tømmer og brændbart skum

Branden i Vanløse fredag den 25. marts udviklede sig så hurtigt gennem tagkonstruktionen, at 90 lejligheder blev ødelagt. Illustration: Regitze Bryld

Læs nogle af holdningerne her og resten under artiklen.

Kurt Hansen

Knastørt tagtømmer! På tidspunktet for branden havde det være tørvejr og sol fra morgen til aften i fire uger. Det må derfor formodes, at alt tømmer og træværk i tagkonstruktionen har været fuldstændig udtørret, bl.a. på grund af den lave relative luftfugtighed, da vinden i perioden fortrinsvis er kommet fra de polare egne nord for Danmark.

Asger Hyldgaard

Hvis tegltaget har været understrøget, kan det måske være udført med brændbart skummateriale? Det kan måske forklare, at branden er kommet ret uhindret forbi brandmuren. Hvis det er en art PUR-skum, der er gået ild i, smelter det og brænder samtidig – det kan formentlig sprede en brand ret hurtigt.

Bo Andersen

Det med understrygning med brandbart skum har jeg også tænkt på. En anden ting er, at spidsloftet nærmest må have været ét stort rum. Man er jo tæt på noget, der ligner en overtænding af spidsloftet. I det øjeblik brande for alvor bryder løs, vil der formentlig være et overtryk inde på spidsloftet, der blæser varme gasser gennem de små åbninger i brandmuren. Bjælker der er ført igennem en brandmur, brænder ikke igennem lige med det første. Det samme gælder taglægter, der er ført over brandmuren. Problemet er så passagen mellem mur og tagbeklædning, der åbner for varme røggasser. Det problem undgår man med en brandkarm.

Nis Schmidt

Der var for nogle år siden snak om at udnytte uudnyttede tagetager. Hvis man har gjort det og tilladt sammenlægning af to lejligheder i hver sin opgang (inkl. gennembrydning af brandmur) og samtidig har tilladt understrygning med brændbart skum, så kan man virkelig tale om ‘uudnyttede’ tagetager. Jeg ville nok benævne det ‘brandfælder’ – af den griske slags. Men hvorfor male fanden på væggen?

Kurt Hansen

Har man talt med vicevært/varmemester? På en så stor ejendom må der have været en fast ejendomsfunktionær, som vil kunne fortælle, hvordan konstruktionerne i de øverste etager har været opbygget, og om der for eksempel har været udført horisontale og/eller vertikale lejlighedssammenlægninger. Han/hun må også kunne henvise til de håndværksfirmaer, som har udført ombygninger og løbende vedligehold af ejendommen. Vi har desværre gennem årene set flere eksempler på, at øverste boliger i en boligblok inddrager uudnyttede loftsrum (for eksempel gamle tørrelofter) som et ekstra rum til boligen til TV-stue, computerspil o.l. uden at respektere gældende brandsikringsregler og uden at søge om byggetilladelse.

Fortsæt gerne debatten under denne artikel.

Emner : Ulykker