Ugens debat: Hvorfor er det så svært at fikse den kollektive trafik?

Læs nogle af holdningerne her og resten under artiklen.

Rasmus Nielsen

Harry Lahrmann ser ikke andre løsninger end at gøre bilejerskab dyrere ... Det vil sige, at i erkendelse af, at man har en offentlig trafik, som i stigende grad er utiltrækkende, så må vi gøre andre muligheder endnu mindre tiltrækkende for at gøre offentlig trafik mere populær.

Christoffer Hansson

Det hele skal vel tackles ligesom ryge-problematikken: Sørg for, at de unge ikke begynder at køre bil. Sørg for, at der er et incitament til, at de fortsætter med offentlig transport, også efter de kommer ud på arbejdsmarkedet og får råd til bil.

Nicholas Ipsen

Mon ikke det kunne have noget at gøre med manglen på ringbaner, mangelfuld vedligeholdelse og utryghed, grundet at man har fjernet personale fra stationer og tog?

Maciej Szeliga

For at få folk ind i offentlig transport skal tingene køre, det gør de ikke!

Jan C. Damgaard

Netop! Derfor er det paradoksalt, at en trafikforsker kommer frem til, at bilen skal gøres dyrere. En dybt­gående markedsanalyse ville jo nok afsløre, hvorfor pendlere i højere grad ‘tvinges’ til at opgive den kollektive trafik. Desuden er der med rejsekortet ikke blevet lettere at pendle.

Jens Frederik Nyborg

Efter vores erfaring er det den sidste/første kilometer, der er problemet. Vores busbetjening ude mellem fingrene i hovedstaden er en bus i timen, og man kan hverken komme med det første eller sidste tog. Så vi henter og bringer flittigt hinanden på nærmeste S-togsstation 6 km væk. Selve tidsforbruget i bil er vel halvt så stort, til gengæld vinder kollektiv transport på, at man slipper for at holde i kø. Men grænseomkostningen ved at køre bil (benzinprisen) er faktisk blot 1/3 af billetprisen med kollektiv transport, og det trækker altså i retning af bilen. Når jeg tager kollektiv transport, er det for at få cyklen med og få rørt mig, når vi ikke kører sammen.

Casper Steinhauer

Lad os gøre kollektiv transport væsentligt dyrere og meget mere besværlig og se, hvad der sker ... OK, det har vi allerede gjort, og resultatet var ikke overraskende. Nu når alt bliver gjort op i CO2, mon ikke gratis kollektiv transport så ville være en billig måde at nedsætte CO2-udslippet på?

Martin Duekilde

Hvad mon det netto ville koste at gøre kollektiv transport gratis? Hvor stor en del af de tabte billetindtægter ville kunne vindes ved at spare vedligehold og administration af billetsystem, rejsekortstandere m.m.?

Flemming Bach Thomassen

At gøre offentlig transport gratis skaber flere problemer, end det løser. Som flere har nævnt, er et af problemerne ved den offentlige trafik, at den mange steder er overfyldt i myldretiderne. Det vil kun blive meget værre. Når indtægterne forsvinder, kommer der til at mangle rigtig mange penge. De kan kun hentes ved at øge de offentlige udgifter eller ved at skære ned på den offentlige trafik. Så det vil også gøre situationen meget værre.

Michael Hansen

Det er jo bizart, at når folk flygter fra den kollektive trafik, så åbner man godt nok en ny metro i København/Frederiksberg, men nedlægger samtidig buslinjer. Ydermere sætter man prisen op med 20 pct. for pendlerne. Det giver intet incitament til, at folk skal benytte den kollektive trafik, og man får ikke folk til at stille bilen i yderkredsen af København ved en metrostation

for så at tage metroen resten af vejen. De kører da selvfølgelig i bil helt til deres bestemmelsessted. Havde man samtidig med nedlæggelsen af busserne gjort det sværere at køre bil eller helt forbudt det, så havde det givet mere mening. Men det, politikerne foretager sig, kan kun tolkes på den måde, at man fjerner busserne for at give mere plads til de bilister, man ikke tør gøre noget ved.

Sonnich Jensen

Jeg tillod mig at skrive til Harry

Lahrmann, der ovenfor foreslår at gøre det dyrere at have bil med forslag om bedre og mere attraktiv transport. Han svarede: »Jeg refererer blot, hvad forskningen viser – men du har selvfølgelig lov til at mene noget andet.« Hvis ‘forskere’ og ‘eksperter’ og ikke mindst politikere er ud af trit med den virkelige verden, så kan jeg blive bange. Det løser jo ingen problemer.

Harry Jessen

Wien har i 20-30 år arbejdet på at gøre det mere besværligt for bilister, blandt andet ved at indskrænke

køre­banerne. Samtidig har de udbygget den kollektive transport kraftigt. Man kan købe et årskort for 365 euro – under 8 kroner om dagen.

Bent Johansen

Vi, som bruger cykel, S-tog og metro, har et stort ønske: Tænk jer om, jer, som driver den kollektive trafik. Et eksempel: I søndags klokken 22.40 lukkede metroen helt ned fra Kastrup Lufthavn. Alle blev guidet ind i toget, som var så fuldt, at DSB låste dørene, så folk på perronen kunne stå og glo på os inde i toget. Køre gjorde toget imidlertid ikke, for der var spor­arbejde og kun ét spor hele vejen til Hovedbanegården. Det tog mig længere tid at komme helt hjem til min lejlighed på Østerbro, end det havde taget at flyve hele vejen fra Napoli.

Ole Kofod

Den enkle og effektive løsning: I december får samtlige politikere og trafikplanlæggere forbud mod at køre i bil. Så kan de opleve, hvor elendigt forbindelserne hænger sammen. Naturligvis kan den kollektive trafik ikke løse alle transportbehov (hvilket der vel heller ikke er nogen, som forventer/efterlyser), men ressourcerne kan bruges langt bedre, ikke mindst hos DSB, Banedanmark og DOT. Forbindelser til/fra og mellem knudepunkter kan forbedres markant, uden at det vil koste en bøjet femøre.

Fortsæt gerne debatten under denne artikel.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Offentligt transport er både dyrt og besværligt og upålideligt Banegårdene og bus holdepladser og tog ligner noget der er et uland værdigt Når offentligt transport er dyrt /koster det samme eller mere end privat transport i bil Ja så vælger folk da egen transport .. At ville gøre privat transport/ kørsel dyrere ved at hæve afgifter osv det er en fallit erklæring Danmark trænger til et opgør med DSB og Banedanmark det hele sejler,,Man skammmer sig næsten når man ser togene og i særdeleshed tog stationerne Ps : på et tidpunkt skulle min søn til Hirtshals fra Vejle hvor jeg skulle droppe ham af på vores vej hjem fra Fyn Hvor vi erfarede at en tog billet kostede væsentligt mere end det ville koste at køre dertil i bil ., Så vi afbestilte billeten da vi hørte prisen og jeg kørte ham til Hirtshals

 • 12
 • 3

Hvem ville frivilligt bruge en masse penge på bil, benzin samt tid, hvor man kan læse ol. mens man bliver fragtet og ikke selv kører. Og så skal man finde p-plads, hvilet kan være svært og meget dyrt.

Der må være årsager. Kollektiv transport er - upålidelig. Busser er forsinkede, eller kommer slet ikke. Bilen er der bare. - undertiden langsomt, hvis man skal en rute der ikke er dækket særlig godt. - dyrt - specielt lange togstræk til Aalborg, Tyskland, og er man 3-4 stykker til at dele benzinen kan det slet ikke svare sig rent økonomisk.

De fleste politikeres løsening på de 3 ovenstående problemer er desværre at gøre det dyrt og besværligt for bilisterne, så deres produkt bliver så tilpas dårligt at de måske overvejer det offentlige.

 • 12
 • 1

Hele vejen rundt konstateres, at den offentlige transport ef for dyr, for usikker og sidst især: den tager for meget af ens tid. Derfor er det en rigtig dårlig idé at gøre individuel transport dyrere og bruge endnu flere penge på den offentlige, som folk alligevel ikke ønsker at spilde tid på. Sats på SMÅ individuelle elektriske køretøjer. Det er fremtiden. Ikke Tesla eller tilsvarende skrumler, men små 1 eller 2 personers køretøjer, som selvfølgelig skal være godkendt til at kunne følge med bytrafikken.

 • 1
 • 1

Hele vejen rundt konstateres, at den offentlige transport ef for dyr, for usikker og sidst især: den tager for meget af ens tid. Derfor er det en rigtig dårlig idé at gøre individuel transport dyrere og bruge endnu flere penge på den offentlige, som folk alligevel ikke ønsker at spilde tid på. Sats på SMÅ individuelle elektriske køretøjer. Det er fremtiden. Ikke Tesla eller tilsvarende skrumler, men små 1 eller 2 personers køretøjer, som selvfølgelig skal være godkendt til at kunne følge med bytrafikken.

Helt enig. Den kollektive trafik kan ikke bruges til meget, og har næppe nogen fremtid. Selv med kunstig åndedræt vil den uddø. Det, som er fremtiden, er små selvkørende elektriske biler der fungerer som taxa og erstatter den offentlige trafik. De vil sandsynligvis kunne gøres billigere per transport kilometer end bus. Og de kan bestilles, så de kører når man har brug for dem, og kører den strækning som behøves.

I dag har vi ikke selvkørende taxaer - og at have en person ansat til at køre dem, gør taxa kørsel for dyrt. Taxaerne er ikke elektriske, og de er ikke miljøvenlige. For at kunne tilbyde transport til dem der ikke har bil, så er nødvendigt med offentligt transport. Specielt tog er nødvendigt, da man ellers ikke kan fragtes på cykel over store afstande. Over korte afstande, vil de fleste sikkert foretrække taxa, el-cykel, knallert, og cykel, fremfor offentligt transport. Tog, er dog nødvendigt som supplement, ved kørsel over længere afstande.

Når vi en gang i fremtiden får selvkørende el-taxaer, der erstatter den offentlige trafik bortset fra tog, så bliver den offentlige transport måske mere attraktiv. Der er dog ikke nogen ulempe ved egen bil, og det vil de fleste sandsynligvis foretrække. Jeg håber at alle biler på et tidspunkt bliver selvkørende - det vil muliggøre, at man lader sin egen bil være uber taxa, når man ikke selv vil bruge den, og kan få penge ind på det.

 • 2
 • 2

Det er korrekt at offentlig transport er dyr, langsommelig og upåligelig - idag. Men i større byer er der ikke andet valg: Der er ikke plads til flere veje og de er allerede overfyldte. "Individuel transport" tager selv i sin mest miljøvenlige form meget mere plads end et tog eller en bus.

Løsningen er ikke at tvinge folk ved at gøre biler dyrere. De koster nok i forvejen.

Den offentlig transport er ikke kun presset af bilen. Flere og flere cykler, kører på løbehjul ol. El-cykler alene giver langt flere mulighed for at undgå bilkøerne.

Hvis nok tog den offentlig transport ville problemet nærmest løse sig selv: Med nok passagerer vil alle busser kunne køre med 5-10 min mellemrum, Letbanerne ville give overskud og ville kunne nå fra udkanten til centrum hurtigt og andre byer end København ville kunne få en metro.

Selv er jeg ikke i tvivl om, at på meget lang sigt er løsninger som Metroen eller Letbane en god investering, forudsat at man ikke forringer busservice for passagerer der har mere end 10 minutters gang til en station. Det sker desværre, fordi man har svært ved at lave den meget langsigtede investering det er at lave en tundel eller nye skinner.

Andre gange er projekterne dødsdømt på forhånd, såsom Århus 2. letbanetrækning, der i et forsøg på at nå flere passagerer lader strækningen sno sig så meget at det er meningløst at køre med den. Nogen gang skal man også indse at hvis man ikke har 50 år til at tilbagebetale anlægget, er det bedre at vælge den mindre løsning, såsom én lang dedikeret busbane.

 • 3
 • 1

Det er korrekt at offentlig transport er dyr, langsommelig og upåligelig - idag. Men i større byer er der ikke andet valg: Der er ikke plads til flere veje og de er allerede overfyldte. "Individuel transport" tager selv i sin mest miljøvenlige form meget mere plads end et tog eller en bus.

Små selvkørende taxaer optager ikke nær så meget plads som normale biler, og jeg tror at man i fremtiden lukker storbyerne næsten af for normale biler, når det bliver muligt med selvkørende taxaer. Vi skulle have udviklet RUF for 25 år siden - så havde vi haft fremtidens transport allerede i dag. I dag er det nok for sent - vejret har ikke været med RUF, og i dag er der næppe mange, der vil konstruere et system hvor der tages højde for is og sne. Selvkørende biler er et gammelt koncept, og metoden med at pløje en ledning ned i jorden, som der køres efter, har man kendt i 60 år. Opfindelsen af den selvkørende bil nærmer sig 100 års jubilærum. Man har altid diskuteret sikkerhed, men reelt er der jo heller ikke sikkerhed ved biler, sporvogne og letbaner: Hopper en person ud foran dem, så kan de ikke nå at standse. Og automatisk kørende tog forsøger heller ikke. Der har man løst problemet ved at lovgive - det er ulovligt, at springe ud foran et automatisk kørende tog. Historie for selvkørende biler i de sidste 100 år: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_s...

 • 2
 • 3

...... for så ville du have oplevet "OLLIE" familien af selvkørende minibussers ringe evner. Når de kører derude, er der altid en menneskilig fører med. For når de møder en forhindring så kan de ikke finde ud af at køre rundt om den, den stopper helt op og dytter med sit horn men hvis genstanden normalt en bil ikke flytter sig, bliver den holdende :) Den medbragte fører må så styre det "autonome" køretøj uden om forhindringen. Man skal ikke sige at der aldrig kommer selvkørende køretøjer, men at de skulle komme så mange, at de kan gøre de kendte former for offentlig transport arbejdsløse, tvivler jeg på

 • 2
 • 0

Michael Hansen rammer hovedet på sømmet. Det eneste metroen gør er at fjerne busserne fra vejene, så der bliver mere plads til bilerne, som igen vil gøre det endnu mere uudholdeligt for de, der stadig benytter busserne. Den nye Citytring vil højst flytte nogle få lokale rejser over i Metroen. Men de der pendler ind i bil fra forststæderne og det øvrige Sjælland vil fortsat vælge bilen, fordi det er ikke muligt at skifte over i kollektiv transport pga. manglende parkeringsmuligheder.

Det der skal til er en total omlægning af bilafgifterne fra registreringsafgift til kørselsafgift, så er der et reelt valg at tage stilling til på den enkelte tur. Det er der ikke nu, da det ikke kan svare sig at lade bilen stå.

Men faktum er bare, at ingen af de regeringsbærende partier tør gøre det mere besværligt for bilisterne at færdes i København, fordi det vil koste for mange stemmer.

 • 1
 • 0

Hvad ville ønskescenariet så være? Mit bud er en metrobane i (det indre) København, og selvkørende biler for resten. - Naturligvis kombineret med cykler, løbehjul, gåben, mv.

Bilen har vist sig unik mht. individualitet (tid, sted og ”last”), fleksibilitet (korteste og hurtigste) og privatliv (et ”hjem” i bevægelse). Man bør naturligvis gå efter, at gøre biltransporten så offentlig som muligt for bedre ressourceudnyttelse. - Det kan være at stakke dem sammen, hvor det er muligt, for lavere vindmodstand, men det vil også være i form af udnyttelse. Det vil være naturligt at en del af dem bliver offentlige, eller private med helt eller delvis offentlig brug (taxa/Uber), men en del vil også være rent private (”min bil”, hvor jeg bestemmer renholdelse, og hvad jeg har liggende i den). Ved en vis befolkningsdensitet kommer bilen til kort, da personen skal omkranses af kollisionsbeskyttelse, men i modsatte ende går meget massetransport tabt i omstigninger og til/fra transport, herunder taxa og forældrekørsel.

Det nuværende jernbaner, vil kunne blive nogle fantastisk gode cykelstier.

Hvis scenariet holder vand, bør man finde gode løsninger til opbevaring af biler (der ikke skal køre formålsløst rundt), - specielt skal det ved metrostationerne være muligt at stille sin bil, så så få som muligt føler anledning til at tage bilen ind i indre by.

OK. Den teknologiske løsning findes ikke endnu, men forhåbentlig går der ikke mange år, og det vil i hvert fald være dumt at udbygge (nuværende) løsninger der modarbejder den individuelle transport. – ”Folket” har ”stemt” med pengepungen.

 • 0
 • 2

For den kollektive trafik fungerer jo rimelig godt i nabolandet Sverige.

I Stockholm har de for nogle år siden fået sporvogn helt til deres hovedbanegård. Den kom til på bekostning af bilerne.men hold nu op for et lækkert område de i stedet har fået i indre by. Jeg har været der mange gange både før og efter og stockholmerne synes jo også det er blevet et rart sted at være nu.

Andre steder er de ved at fjerne bilbaner, også for at få færre biler og gøre området mere attraktivt og få den kollektive trafik til at flyde bedre.

Og jeg behøver vel ikke nævne, at da de fik betalingsring for 10 års tid siden, så fik den i forvejen gode kollektive trafik et ordentlig boost.

På landstrafikken er der også himmelvid forskel på DSB og svenskerne. Dels har de konkurrence på banen, men jeg sidder også i et 30 år gammelt X2000. Det er behageligt, komfortabel tog, der er fuld smæk på både wifi og den fysiske hastighed (200 km/t). Både tog og station er pæne, rengjorte og uden grafitti.

Og modsat DSB, så bliver lyntoget her ikke til et regionaltog med stop alle steder midt i det hele. Derfor synes jeg det er 1000 gange bedre at rejse i Sverige.

Så hvorfor kan vi ikke det i Danmark? Er det fordi vi har et Banedanmark og et DSB, der ikke kan tænke nyt, der ikke kan tænke på passagererne og som har den typiske “det plejer vi ikke” holdning?

 • 2
 • 0

Selvkørende biler er ikke vejen frem i centrum af de større byer, da de vil optage for meget plads på vejene. Det gælder især selvkørende taxier og delekøretøjer som for en stor del af tiden vil køre uden passagerer. I centrum af København er metro det eneste som giver mening, da der ikke er plads til letbaner eller BRT busser i eget tracé på de smalle veje.

Omvendt ser jeg selvkørende køretøjer som den oplagte mobilitetsløsning i de tyndt befolkede områder af landet, da det vil kunne spare kommunerne for milliarder i driftsudgifter til ikke-rentabel buskørsel.

 • 0
 • 1

“Jeg tror, den vigtigste årsag er, at de offentlige tilskud til offentlig transport er væsentligt større i Sverige end i DK.“

Nu kender jeg ikke tilskudet til den mere “lokale” kollektive trafik, men på fjernbanen er det da så vidt jeg ved på markedsvilkår og uden tilskud, også for SJ?

 • 0
 • 0

“I centrum af København er metro det eneste som giver mening, da der ikke er plads til letbaner eller BRT busser i eget tracé på de smalle veje.”

Det er jeg ikke helt enig i. Der er massere af plads til letbaner i indre by, Store Kongensgade, Bredgade, Gothersgade, Kongens Nytorv, HC Andersens Blv, ja selv Nørregade over Nytorv.

Men det vil selvfølgelig gå ud over biltrafikken, som der åbentbart er plads til i øjeblikket på de smalle veje.

 • 0
 • 0

Selvkørende biler er ikke vejen frem i centrum af de større byer, da de vil optage for meget plads på vejene. Det gælder især selvkørende taxier og delekøretøjer som for en stor del af tiden vil køre uden passagerer.

Hvorfor skulle de da køre rundt uden passagerer? Når de kører med en passager, så kan godt ske de skal køre et stykke, uden at tage andre passagerer med hvis vedkommende vil hurtigt frem. Men, så snart passageren står af, så skal de kun køre hen til nærmeste passager, der har bestilt en taxa - og det vil normalt ikke være særligt langt væk. Den tid som bilerne kører med passager er langt den største del af tiden. Tages en passager der har ekstra tid op, så der konstant søges at få to i bilen, så kan der køres rundt med 1-2 passagerer i vognen hele tiden.

Til sammenligning kører busserne 2-3 gange så langt som den strækning de skal med passagererne.

 • 1
 • 0

kommer ikke til at køre tomme rundt. er der ikke nogen passager bruges tiden til at oplade køretøjet. Max hastighed 20-30 km/t men man kommer stadigvæk hurtigere frem til destinationen end med den forældede bil tankegang vi benytter os af i dag til transport af en enkelt person. Det betyder meget billige kompakte køretøjer. Uden spildplads, lav vægt, ingen behov for airbags eller masser af stål til beskyttelse, lavt energi behov til fremdrift., små batteri pakker. Smalle hjul=ingen støj og minimal mikroplast udledning fra disse.

Offentligt transport består af større enheder, man informeres via den personlige håndholdte computer hvor man skal stå af og hvor lang tid der er til næste tværgående transport enhed ankommer. Størelsen på transportenheden afhænger af behovet som kan vides i forvejen. man kan også skifte til el-løbhjul eller enkelt persontransporter. De er lave så indstigning med løbehjul, rullestol, rolator, barnevogn er ikke noget problem.

El-cyklen er noget alle ejer og vil blive brugt på samme niveau som selvkørende transport. Frit valg på alle hylder. En speed-pedelec kan køre til rødovre centrum på et kvarter via de superkomfortable 2 sporede højhastigheds cykelstier der forbinder København med hele provinsen.

 • 0
 • 0

byplanlægningen, der de sidste 100 år er sket med bilen som forudsætning. Hvor mange danske byer er udbygget med henblik på at transporten skal ske på skinner? Mange steder har man fine regionalbaner ud fra de store byer - men lægger man byudviklingen langs disse? Persontransport er kun en ting - varetransporten er helt overladt til last- og varebiler. Hvis man nu forbød lastbiler på motorvejene, så skulle varerne føres rundt med tog - og distribueres det sidste stykke med varebil. Man kunne også forbyde lastbiler i de indre byer. Det er da helt ude i hampen, at 20 tons lastbiler skal køre rundt i vores gamle middelalder bykerner. Jeg bliver så harm, når en fragtlastbil stopper i gågaden og chaufføren bærer en papkasse ind i en forretning. Kun få af butikkerne i midtbyen sælger over en trillebør-fuld varer om dagen. Det er ligesom at der skal opfindes nye transportformer: Selvkørende eller underjordiske for at løse trafikperoblemerne. Jeg påstår ikke at alt er bedre i andre lande - men der findes gode løsninger nogen steder i f. eks. Holland, Østrig. Jeg er enig med et par indlægsholdere i at el-cykler eller lignende kan komme til at gøre en kæmpe forskel, fordi de vel kan fordoble cyklernes aktionsradius - men det kræver et godt cykelstinet - som de har mange steder i Holland. Og så har vi tilbage at snakke de tyndt befolkede områder: Der må være inspiration at hente i nord og øst?

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten