Ugens debat: Har restriktive indgreb i Norge og Danmark for lille effekt?

Der er blevet mennesketomt i Nyhavn under corona-epidemien, hvor regeringen har indført omfattende restriktioner mod bl.a. restauranter for at inddæmme smitten. Illustration: Flickr/ News Øresund, Soie Paisley

Læs nogle af holdningerne her og resten under artiklen.

Torben Worm

Måske lidt præmaturt at konkludere noget om, hvad der har haft effekt eller ej. Om 2-6 mdr. kan vi nok mere præcist sige, hvem som tacklede covid-19 bedst.

Niels Vestergaard Jespersen

Sammenligning mellem Sverige og Norge/Danmark viser da, at Sverige nok kommer ud på toppen allerede nu. De har jo opnået meget større immunitet i samfundet og vil komme til et stadie, hvor de ikke har risiko for epidemispredning, når de har ca. 50 pct. smittede. Det ved man da nu. Samtidig minimerer Sverige jo den tid, ældre og andre med risiko­profiler bliver udsat for smitte fra andre. Det må jo alt andet lige betyde mindre dødsfald på længere sigt end det, vi vil se i Danmark og Norge.

Kjeld Flarup Christensen

Befolkningerne i de forskellige lande med forskellige covid-19 strategier er reelt forsøgskaniner lige nu. Om et års tid kan forskerne stille og roligt afgøre, hvem der var heldige at bo i et land, hvor myndighederne gættede rigtigt. Vi vil helt sikkert konstatere, at mange tiltag var spildte. Der er sikkert også mange tiltag, som myndighederne allerede på forhånd kunne sige var spildte, men nu gjorde man det andre steder, og hvis det alligevel betød noget, så må vi hellere også.

Flemming Bach Thomassen

Artiklen fokuserer meget på lukningen af skoler. Men omkostningerne ved det må være ret begrænsede sammenlignet med nedlukningen af store dele af erhvervslivet. Og der mener jeg godt, man kunne have gået ind og set på, om ikke langt mere kunne have været holdt åbent under håndhævelse af en række restriktioner.

Mads Øbro Nannestad

Rigtig spændende artikel, men jeg er dog ikke enig i, at antal døde er det korrekte tal at benchmarke. Det ville være rigtig spændende at se en beskrivelse af de forskellige strategier baseret på antallet af indlæggelser og specielt antal intensive, da det jo er trykket på syghusvæsenet der kan skabe store problemer.

Christian Larsen

Man skulle hellere prøve at finde ud af, hvad de kan i Norge, som vi ikke kan her, siden dødeligheden er det halve. Jeg ved, at de f.eks. tager losartan fra folk, der bliver indlagt, og som er i behandling for forhøjet blodtryk med dette middel. Sverige har meget højere dødelighed for covid i forhold til dødeligheden for almindelig influenza, hvilket artiklen og undersøgelsen slet ikke hæfter sig ved. Man kunne også kigge på Australien, hvor dødeligheden er meget lavere end andre steder.

Niels Jensen

Umiddelbart ser det ud til, at de norske forskere ikke har forholdt sig til forskellen mellem covid-19 og den sæsonbetingede influenza, som baseret på offentliggjort information har vidt forskellige Ro-værdier. Og det er dem, man tager udgangspunkt i, når man forsøger at begrænse smitten.

Fortsæt gerne debatten under denne artikel.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det ville være særdeles klogt, som i Taiwan havde gjort, at planlægge for fremtiden. Den er så svær at spå om fremtiden, så derfor vælger jeg nogle skræk-scenarier: - epidemi af samme omfang som forudset 1/3 - epidemi af dobbelt omfang Begge skal vurderes ud fra såvel det "røde" scenarie og det "grønne" scenarie - som udtrykker to forskellige epidemiske vækst-scenarier.

Disse scenarier kan udspilles til efteråret som covid-19 bølge 2, eller senere som samme eller en anden, ny, virus.

For at kunne imødegå truslen kræves 1) materiel ( bygninger, isolationsstuer, respiratorer, laboratorier), 2) forbrugsmaterialer (værnemidler og test-midler (råvarer)), samt produktionsfaciliteter, og 3) sundhedspersonale.

Sundhedspersonale er specielt fordi det især tager tid at tilvejebringe. Her skal spilles på MANGE heste samtidigt: - udbredt opkvalificering af læger og sygeplejersker (som set i lille skala) - identifikation (og opkvalificering) af tidligere personale (som set i lille skala) - identifikation af andet personale i den offentlige sektor som kan reallokeres - identifikation af andre frivillige (som kan oplæres eller indsættes)

Der kan blive tale om en total-mobilisering af et ukendt omfang,og der skal virkelig tænkes kreativt. Pyramiden skal være større, og det kan ske ved at opkvalificere, sidemandsoplære, partnerhold, og inddrage nye ressourcer til delopgaver.

Bare eet eksempel: på en ulance benyttes to højt uddannede og kvalificerede redere. Hvis de nu blev suppleret med en chauffør, gerne ældre, og to stærke personer, så kunne de to redere pludseligt deles på to ambulancer. Andet eksempel: På hospitaler og plejehjem kunne .........

I øvrigt tror jeg der skal bruges en helt anden mentalitet til at forestå det task force som kan lave denne plan. Det har jo vist sig at Sundhedsstyrelse, Statens Serum Institut, regionerne og politikerne ikke har det nødvendige initiativ og handlekraft.

Afslutning: det er da meget godt at situationen, nu, håndteres (godt eller dårligt). Men det ville jo være TÅBELIGT ikke parallelt og uafhængigt heraf, at igangsætte NY planlægning. DET ville være RETTIDIG OMHU inden næste gang !

Lad os snarest, denne måned, få nedsat det kraftfulde task force, med en bemyndiget og stærk lederperson, som kan planlægge og handle. Der er HØJST 5 måneder at løbe på - hvis nu........

Er det virkelig så svært at fatte ?

 • 7
 • 1

Virussen er kommet for at blive, så den kan ikke bekæmpes som sådan. Hver vinter, især vintre med influenza-epidemi, har en peak på dødelighed, og den efterfølgende tid har et fald der har det med at udjævne det hele over en meget kort årerække. Så hvad har vi opnået for 300 milliarder ? Store tab og ødelæggelser i meget af erhvervslivet, mange arbejdsløse, ruinerede og ødelagte små erhvervsdrivende i liberale erhverv, ruinering af meget halv- og helprivat kulturliv og oplevelsesindustri, millioner af tabte undervisningstimer, og en ungdomsgeneration der berøves deres livs forår. Der bliver ikke noget af "dreng-møder-pige" på camps og musikfestivaler. Og så tilmed: angiveri borgerne imellem !

Og vi har fået en befolkning der er skræmt fra vid og sans af en hysterisk statsminister der helt tabte overblikket, og valgte at fukusere ensidigt på hospitaler, frem for Samfund.

Smittesprdning kan udmærket hæmmes ved hygiegnetiltag og stop for det der umådeholdne "krammeri" og med sikkerhedsfokus på plejehjem og en oprustning af hospitalssektoren.

For: Hvor er rationalet i at lukke bibliotekerne medens boghandlerne sælger bøger som sædvanligt ? Biblioteksbøger smitter jo ikke imellem aflevering og nyt udlån, der går jo lang tid. I boghandelen går bøger fra hånd til hånd. ! Nå: De offentligt ansatte fik så Coronaferie over en bred bank. Hvor er rationalet i at renovationen i københavnske parker er sendt hjem ? o.s.v fortsæt selv listen . . .

 • 6
 • 11

Så hvad har vi opnået for 300 milliarder ?

Hva får deg til tro at korono har kostet 300 milliarder så langt? Det aller meste av samfunnet har fungert tilnærmet som vanlig opp til nå. I løpet av en uke vil barnehager (20. april) og barneskolen (1 til 4 klasse, 27. april)vil åpne (i Norge) og snart vil de aller fleste være i normal virksomhet. Man har unngått at en stor andel av befolkningen har blitt alvorlig syke og med moderat ubehag og snille tiltak (inklusive app) vil vi holde smitten på et minimalt og kontrollerbart nivå. Ser ut som at Danmark og Norge er en stor suksess, spør du meg!

 • 10
 • 1

Mine angivne 300 milliardr DKR er hvad den danske regering selv offentligt har anslået udgiften til for de statslige støtteordninger til erhvervslivet, for blot at afbøde nogle af de økonomiske tab. Og Den danske Nationalbank anslår nu, at det danske BNP vil falde 3-6% i år p.g.a. coronavirussen og de restriktioner regeringen i den anledning har iværksat. Hvad regningen ender på véd vi selvsagt ikke før en gang til efteråret - tidligst. Og igen: Den peak enhver influenca-epidemi forårsager i dødstallene om vinteren, efterfølges af et fald der jævner det hele ud . Så hvad har vi fået: Formentligt kun et stærkt begrænset antal leveår for et forholdsvis meget lille antal menensker. Og til en pris der får alle andre dagligdags beslutninger i sundhedssektoren om "prisen på behandling" til at ligne de rene pebernødder. Regeringens politik på denne epidemi forekommer komplet hovedløs, ansvarsløs og båret af populisme og trang til at regere uanset omkstningerne.

 • 4
 • 16

Bertel Johansen

De 300milliarder er der jo ikke noget at gøre ved og ligeså med faldet i BNP.

Danmark er en lille åben økonomi i en stor og nu lukket verden.

Det er det som koster dig og samfundet.

Det er med 100% sikkerhed billigere at fjerne COVID-19 helt og derefter holde den nede, men det fik SST og SSI jo forpurret, fordi de ikke havde og stadigt ikke har overblik.

Læs gerne hvad Lars Seier mener om situationen. https://www.berlingske.dk/business/lars-se...

Statsministeren derimod fik i sidste øjeblik trampet på bremsen og er nu klar til at lette lidt på den.

 • 6
 • 2

Den danske Nationalbank anslår nu, at det danske BNP vil falde 3-6% i år p.g.a. coronavirussen og de restriktioner regeringen i den anledning har iværksat. nu, at det danske BNP vil falde 3-6% i år p.g.a. coronavirussen og de restriktioner regeringen i den anledning har iværksat.

Virkningen på BNP er jo det beste mål på utslaget. Den danske Nationalbank anslår altså en nedgang i BNP fra ca 72 til 144 milliarder (BNP 2019 ca 2.400 milliarder). Det er mange som strør om seg med tall uten kritisk sans!

 • 5
 • 1

Jens Østergaard og andre: Først: Tallene 300 mia. i statsudgift til støtteordningerne og et BNP-fald på 3-6% er citater fra de normale autoriteter på området, gengivet fra de statsaotoriserede officielle medier. Og jeg strør ikke om mig med tal uden kritisk sans, for jeg skrev jo også "Hvad regningen ender på véd vi selvsagt ikke før en gang til efteråret - tidligst."

Men der er vel trods alt en grund til at sætte en smule lid til, at de politikere der har besluttet at ødelægge økonomien med erhvervsforbud og voldtægt af Grundloven, også har et nogenlunde bud på prisen.

Og det er vel rimeligt at bruge disse tal når corone-indsatsen skal vurderes kvalitativt i forhold til hvor meget samfundet, og de samme politikere, mener at samfundet har råd til at bruge på meget dyre korttids-livs-forlængende behandlinger i hverdage.

Jeg synes at rigtigt mange i corona-debatten mangler at forholde sig til et overordnet samfundshensyn og til de tilgængelige megadata.

 • 1
 • 9

Bertel Johansen

Lad os prøve at finde hinanden i det her.

Der kommer ikke nogen turister her.

Vi kan ikke sælge alle vores produkter som før, da vores handelspartnere også har frosset deres økonomi.

Uanset hvad folketinget beslutter, så kan vi bare ikke ændre på det og det er de internationale forhold som enten vil smadre mange danske virksomheder og vores BNP.

Hele folketinget har besluttet at afbøde for en masse arbejdstagere og virksomhedsejere.

Jeg er selv skeptisk overfor omfanget. Det må iøvrigt være mega frustrerende for dygtige virksomheder med god konsolidering at deres konkurrenter ikke bukker under.

 • 4
 • 2

Jeg er ganske enig i at danske politikere ikke kan ændre på eksportbetingelserne i det omfang de forringes på grund af andre landes corona-foranstaltninger. Så jo: Vi kan sikkert sagtens blive enige om meget. Udlandet betyder en hel del for BNP. Men det er også danske politikere der har lukket tyske turister ude fra turistmarkedet i Danmark, selv om tyske turister uden tvivl vil holde samme corona-hygiegne som danske borgere, og derfor ikke kan gøre hverken fra eller til i smitteregnskabet. Og det er danske politikere der har fået ødelagt handelen i Helsingør med samme grænselukning vendt imod svenskere, medens vi kan tage til Helsingborg og nyde et næsten normalsamfund. Fortsæt selv på de ødelæggende virkninger af grænselukningen. Meget kommer udefra, men endnu mere elendighed er skabt af useriøse og hysteriske danske tiltag der ikke kan begrundes i smitterisiko. Smitten ER her jo. Og den kan IKKE udryddes. Og i farlighed tyder ingen metadata på, at den afviger specielt fra tidligere vi overkom UDEN alle disse ødelæggende tiltag, orkestreret af regeringen og statsministeren og med tilslutning fra hele Folketinget. Bemærk lige, at de praksiserende læger efterlyser patienter ! - og de har fået en overenskomst der indebærer, at de får flere hundrede kroner ekstra for hver coronapatient de har ! (min kilde er ansatte i sundhedssystemet). Og bemærk, at hospitalerne står med tomme senge og ledige hospitalskapacitet, imedens ventelisterne til afhjælpning af alvorlige handicaps stiger og stiger ! Regeringen overså, at Danmark ikke er Italien, hverken på borgeradfærd eller på hospitalsorganisering, og gik amok i "handlekraft" orkestreret af spindkktorene i statsministeriet. egningen kendes først om et års tid.

 • 3
 • 9

Jeg synes at rigtigt mange i corona-debatten mangler at forholde sig til et overordnet samfundshensyn og til de tilgængelige megadata.

Jeg tviler ikke på at du har lest et eller annet sted at det koronaepidemien koster 300 milliarder. Jeg ville ikke ta et slik tall for god fisk og ville ha undersøkt hva som ligger bak. Kanskje er mye av pengene lån, er det et estimat eller faktisk utløpte penger, hvilken periode gjelder beløpet for etc og hvilke forutsetninger. Når du først kommer med et slikt tall, så kunne du gjerne ha underbygt det (særlig når jeg også tidligere har oppfordret deg til det).

 • 0
 • 1

NPJ: Der er da byer og områder hvor de lokale bedemænd ikke har kapacitet til andet end den ordinære hverdags døde, (de er jo private liberale forretninger) ligesom kirkegåede heller ikke alle vegne er parat til at modtage peak på den daglige dødsrate. Dertil er der jo samfund hvor det ofte koster mere end de efterladte vil betale for at få ordnet en jordefærd. Endeligt er der jo også den variant, at forsamlingsforbuddene gør, at nogle udsætter begravelsen til de må forsamles, hvorfor der opmagasineres døde.

KJ: Jeg finder det ikke rimeligt, at De ikke vil acceptere den danske regerings og Den Danske Nationalbank`s tal for hvor meget de politiske tiltag kommer til at koste, og hvor meget BNP måske vil falde.

 • 1
 • 1

KJ: Jeg finder det ikke rimeligt, at De ikke vil acceptere den danske regerings og Den Danske Nationalbank`s tal for hvor meget de politiske tiltag kommer til at koste, og hvor meget BNP måske vil falde.

Jeg har ikke betvilt Den Danske Nationalbanks tall. Jeg spør deg bare hvor du har de 300 milliarder fra. Du kunne i det minste komme med en referanse, så kunne jeg ta det derfra (plukke tallet fra hverandre).

 • 0
 • 0

Hej Bertel Johansen Dine kommentarer giver da ingen forklaring på at man ser sig nødsaget til at lade militæret køre døde væk eller begrave dem i massegrave. Og din tidligere påstand er på ingen måde underbygget.

Smitten ER her jo. Og den kan IKKE udryddes. Og i farlighed tyder ingen metadata på, at den afviger specielt fra tidligere vi overkom UDEN alle disse ødelæggende tiltag, orkestreret af regeringen og statsministeren og med tilslutning fra hele Folketinget.

Lad os på hvad dine "forklaringer"

Der er da byer og områder hvor de lokale bedemænd ikke har kapacitet til andet end den ordinære hverdags døde, (de er jo private liberale forretninger) ligesom kirkegåede heller ikke alle vegne er parat til at modtage peak på den daglige dødsrate.

Her giver du mig direkte ret i at dødsrate er større ned normalt.

Dertil er der jo samfund hvor det ofte koster mere end de efterladte vil betale for at få ordnet en jordefærd.

Det er givetvis korrekt, men det må jo også gældende før Coronaen.

Endeligt er der jo også den variant, at forsamlingsforbuddene gør, at nogle udsætter begravelsen til de må forsamles, hvorfor der opmagasineres døde.

Kørsel med militær og massegrave kan vel ike siges at være opmagasinering.

Så alt i alt; hvad er det for metadata du referer til eller tror du bare?

 • 3
 • 0

Nogle steder opbevares corona-relaterede døde med det angivelige formål at de efterladte VIL have mulighed for en ordentlig begravelde med en større forsamling tilstede. Og det kan jo dramatiseres. Alle disse rækker af lig. Og nogle steder hjælper militæret de lokale bedemænd, og det kan jo også dramatiseres. Alternativet var måske en for lang liggetid på et uhensigtsmæssigt sted ? - jeg véd det ikke, og De næppe heller. Og sådan kan "the gentlemen of the press" så dramatisere alt, og i disse tider hvor også den danske statsminister ser det som sin opgave at skabe angst, frygt og rædsel for "en usynlig og uindbudt fjende" er det jo nemt. Men det er bestemt ikke samfundsgavnligt, tværtimod.

 • 1
 • 3

"KEINE NEUINFEKTIONEN Warum Jena mit der Maskenpflicht Erfolg hatte ... DRESDEN... AKTUALISIERT AM 21.04.2020 -"

Meget interessant - mundbind virker - kan DK få fordele ved at alle bruger mundbind i offentlig transport.

Berlin er også påvej med mundbind krav.

Sover vores politikere - har vi ikke nogen i UM, som kan informerer om hvilke erfaringer de har i vores naboland mod syd??

Kilde til det tyske citat. https://m.faz.net/aktuell/politik/inland/k...

 • 2
 • 3

Rolig Nu, som tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen sagde når noget blev dramatiseret. Vi har faktisk et maskeringsforbud i det offentlige rum. Mundbind er en foranstaltning for specielle faggrupper og i særlige situationer, og bør ligesom visir bruges der. Det er muligt at der på nogle hot-spot på geografiske lokaliteter kan argumenteres for generelt mundbind ude i offentligheden, men disse lokaliteter har måske også nogle sociale omgangsformer og en beboertæthed og et sundhedsvæsen der afviger markant fra det gængse Nordeuropæiske og Danske. I offentlig transport kan vi vel klare os med en udtynding til passende afstand, sådan som det nu også praksiseres, og sådan som det i øvrigt fungerer langt de fleste steder hvor mennesker er nødt til at dele lokalitet.

 • 1
 • 4

Det er muligt at der på nogle hot-spot på geografiske lokaliteter kan argumenteres for generelt mundbind ude i offentligheden, men disse lokaliteter har måske også nogle sociale omgangsformer og en beboertæthed og et sundhedsvæsen der afviger markant fra det gængse Nordeuropæiske og Danske.

Man skal ikke bruke ansiktsmasker fordi vi ikke har en kultur for det (selv om det ville hjelpe veldig for å unmngå videre smitte når samfunnet normaliseres igjen). Kultur er viktig å opprettholde (ironi er tilsiktet).

 • 3
 • 2

Vi er kke restriktive nok

Tror vi må et gear op i krise fokus.

Bolig markedet kan gå 20-30% ned, inden statsministeren holder bryllup, og det kan gøre dele af ungdomsgenerationen teknisk insolvente, og "bare" for at please regeringens optimisme ønsker. Det er ikke at handle med rettidig omhu.

Regeringen ønsker at vi alle skal vaere "lettede" og glade frem til og med Mettes bryllup - hvorefter hun kan udskrive et efterårs valg.

Tror det er klogt at Danske Bank aendre låne regler "" Vi gør det for at beskytte de mest sårbare kunder«"" klogt.

https://jyllands-posten.dk/premium/erhverv...

 • 0
 • 4

Mon ikke eftertiden vil se på regeringen Mette Frederiksen som en machiavellistisk regering der med en ren magtorienteret holdning til politik satte statens og egne politiske interesser over samfundets og befolkningens ? en regering hvor hensigten helliger midlet ?

En regering "passer jo ikke på samfundet" ved at udstede erhvervsforbud, berøve mennesker deres levebrød, men ved at sørge for midler og metoder til at passe på de udsatte og ved at allokere midler til sundhedssektorens aktuelle udfordring, og ved at lovgive på hygiegneområdet.

Skærpede krav til egenfinanciering på boligmarkedet er jo ikke affødt af corona-virussen, men derimod af regeringens erhvervs-forbudspolitik og den økonomiske nedtur regeringen dermed har skabt. Og i øvrigt: 10% egenfinanciering burde vel egentligt ikke være uoverkommeligt for seriøse købere. Heller ikke førstegangs. For kan de ikke klare det, kan de næppe heller klare at sidde i ejerbolig og betale ejendomsskatterne.

 • 3
 • 5

Hej Bertel Johansen

Mon ikke eftertiden vil se på regeringen Mette Frederiksen som en machiavellistisk regering der med en ren magtorienteret holdning til politik satte statens og egne politiske interesser over samfundets og befolkningens ? en regering hvor hensigten helliger midlet ?

Nå da da; der fik du godt fyret noget uunderbygget ævl ud. Måske du skulle prøve med en lille smule dokumentation, som kan underbygge dine noget bombastiske betragtninger.

 • 2
 • 0

Niels Peter Jensen: - jeg kan jo spørge lidt retorisk, og De selv tror på, at erhvervsforbud i sig selv ændrer noget på corona-virus-smitten, når vi fra sundhedsmyndighederne og statsministeren er blevet belært om, at vi kan beskytte os med simple værn og hygiegnetiltag ? Også under erhvervsudøvelse ?

Men erhvervsforbuddene gør menensker fattige og fratager dem deres frihedsrettighed til fri erhvervsudøvelse, kun begrænset af de regler og forordninger loven fastsætter for denne erhvervsudøvelse. F.eks. hygiegneregler.

Og jeg kan jo spørge lige så retorisk. om De kan se smittefornuften i, at de offentlige biblioteker med udlån er coronalukket, medens boghandlerne holde råbent for almindeligt bogsalg med selvbetjening fra hylderne - under udførelse af udvidet hygiegne ?

o.s.v - fortsæt selv .

 • 0
 • 2

Den selvskadende adfærd er farlig. Det var fornuftigt nok med en kort indkøring for at lære folk at vise afstand og udøve hygiejne aktivitet. Nu er det på tide at få lukket op. Der er ikke nogen vaccine lige om hjørnet. Nej til gengæld er der 52 diverse potentielle mulighede for at skaffe lindring herunder er nævnt 'Remdesivir' og nu endnu bedre 'Niclosamid' 'Chloroquine' var ikke så heldigt, men under alle omstændigheder kan vi hjælpe de svage meget hurtigere end bare at vente på en vaccine. Det er opfundet det skal bare 'godkendes'. 37.000 dødsfald i Dk svarer til et tab på ca 9 mia kr. De store tab er understøttelse af folk, der går og hygger sig det er mindst 16 mia per halvår, dertil kommer så alle lukningerne af selvstændige fleksarbejdere, løsarbejdere etc som slet ikke får nogen hjælp. Hvorfor biblioteket og domstolene holdes lukekt er da helt uforståeligt de behandler jo ikke mennsker måske domstolen behandler dem 'dårligt' (men det er jo noget andet.). Jeg er ikke interesseret i at overlevere et kæmpe fallit bo til mine efterkommere, og jeg kunne da godt tænke tænke mig at tilbringe nogle få timer med dem inden jeg forlader denne isolation for stedse (verden)

 • 0
 • 1

Hej Bertel Johansen

jeg kan jo spørge lidt retorisk, og De selv tror på, at erhvervsforbud i sig selv ændrer noget på corona-virus-smitten, når vi fra sundhedsmyndighederne og statsministeren er blevet belært om, at vi kan beskytte os med simple værn og hygiegnetiltag ? Også under erhvervsudøvelse ?

Du kan evt se ud og overveje hvad alternativet er. Vi kan fint diskutere tiltag og evt politiske holdning i den forbindelse, men dine logiske kortslutninger og uunderbyggede bombastiske betragtninger er ikke værd at spilde energi på.

 • 3
 • 0

"Oportet memento mori," som de sagde i det gamle Rom. Og end ikke Det Samlede Danske Folketing kan holde os alle i live altid.

Alligevel fører statsministeren en politik der passer sig bedre for en leder af et plejehjem. Men regeringen har påtaget sig et ansvar for hele samfundet, hele tiden, og har naturligvis både pligt og ret til at udstede forordninger for udøvelse af den frie næring. Men erhvervsforbud er at skyde langt over målet i forhold til udfordringen. Men al denne handlekraft har åbenbart imponeret nogle !

Beklageligt at statsministeren ikke nåede at komme i mesterlære som statsminister hos Poul Nyrup Rasmussen og fik hørt hans "Rolig Nu" når nogle overeksponerede et problem.

 • 1
 • 3

Hej Jan Nielsen

Alligevel fører statsministeren en politik der passer sig bedre for en leder af et plejehjem.

Lød det fra liberal Alliance. Danmarks mest useriøse parti.

Det er også trælse tider for en Liberal Alliance mand.

Det er stater med stærk centralmagt der larer sig bedst.

LA gude-lande som UK og USA klarer sig skidt, og både Boris og Trump gør en decideret elendig figur.

Og hvordan er kuren for økonomien? god gammel statsstøtte og keynesianisme.

Og for virkelig at strø salt i såret. Det eneste land der bare nogenlunde har succes med at holde økonomien åben og har røv nok i bukserne til at fortsætte er det mest socialdemokratiske land med prototypen af en socialdemokratisk leder; Sverige.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten