Ugens debat: Forkerte tal eller ej – hvorfor dog genanvende plast?

Læs nogle af holdningerne her og resten under artiklen.

Chris Bagge

For folk med indsigt er dette næppe nogen nyhed. Ved industriel genanvendelse ved man, at plasten skal være meget ren, hvis den skal kunne genanvendes. Der er mange forskellige typer plast, og når de først er blevet blandet, som de er i husholdningsaffald, er brugsværdien begrænset. Den plast, der kommer her, kan kun bruges til ganske få ting. Derfor er det vigtigt at se på, hvor mange ressourcer der bruges på at genanvende et produkt. En af vejene frem må være at se på, hvor man kan erstatte plast med andre materialer, der f.eks. er baseret på træ. Her er der store mængder materiale tilgængeligt. Materiale, der tidligere blev brugt til papir, og som nu brændes som flis.

Allan Olesen

Og jeg kan tilføje, at det heller ikke kan være nogen nyhed for folk, der forstår, hvordan de tyske gen­anvendelsesstatistikker fungerer. Jeg har flere gange i ing.dk’s debat­spalter brugt disse eksempler: A) 1 ton affald kommer ind ad porten til et tysk genanvendelsesanlæg. De fisker 100 kg metal ud og sender resten til forbrænding. Dette regnes i statistikkerne som 1 ton genanvendt affald. B) 1 ton affald kommer ind ad porten til et tysk affaldsforbrændingsanlæg. De brænder det hele af, fisker 100 kg metal ud og sender det til et genanvendelsesanlæg. Dette regnes i statistikkerne som 1 ton afbrændt affald. I begge tilfælde har man reelt genanvendt 100 kg metal og afbrændt 900 kg restaffald.

Bjarne Bisballe

Hvis nogen kan få en fornuftig forretning ud af at genbruge noget af plastaffaldet, så fint med det, men brug så resten som det gode fossil­brændsel, det er. Så bliver noget andet fossilbrændsel liggende i kulminen eller olie- og gasfelterne.

Ulrik Johansen

Men hvordan skal vi så få aflad for vores miljøsynder, når det nu viser sig, at vores møjsommelige sortering er spil for galleriet?

Henning Therkildsen

31 pct. bliver med sikkerhed genanvendt. Til hvad? Det er utroligt sjældent, man støder på genanvendt plast, mig bekendt er det svært at genanvende indsamlet plast til andet end de sorte blokke, man sætter afspærringspæle i, og til det brug bør man nok kalde det deponering i stedet.

Thomas Jørgensen

Send det hele til Kina – så er der da ingen, der opdager, hvor lidt der bliver genanvendt ... Det er jo sygt. Det var langt bedre at få det brændt ordentligt uden at bruge fossilt brændsel på at transportere det rundt i verden.

Oluf Damsgaard Henriksen

Det er jo så også det, man har gjort de seneste mange år, indtil Kina (og mange andre østasiatiske lande) sagde pænt nej tak til vores ubrugelige affald.

Thomas Mygind

Og nu om dage, hvor man har eddy current separators, kan man i forbindelse med forbrændingen opsamle alt metalaffald alligevel – inklusive det metal, som ikke er magnetisk. Så reelt set kunne man lige så godt smide sit metalaffald i den almindelige dagrenovation.

Henning Therkildsen

Jeg spurgte engang en højtplaceret medarbejder fra en forbrænding, hvad der sker, hvis jeg putter en øldåse i dagrenovationen. Det politisk ukorrekte svar var, at ‘så bliver vi rigtig glade, for vi får gode penge for de metaller, der udvindes fra slaggen’.

Finn Langgaard

Hvis vi ikke indsamler plast fra husholdningerne, får vi fire store fordele: maksimal energiudnyttelse, mindre forurening, væsentlige besparelser i renovationssystemet og endelig som sideeffekt en betydelig klimagevinst (ved større energi­udnyttelse og mindre energiforbrug ved indsamling og transport af plast). Er jeg negativ over for udsortering af plast til genanvendelse? Ja - og nej. De emballager, som egner sig, skal mærkes tydeligt. Så kan vi miljøbevidste tage dem fra og aflevere dem på genbrugspladserne. Læg så afgift på de emballager, som ikke kan mærkes som genanvendelige, så vil en del af dem med tiden blive produceret, så de kan slippe for afgiften.

Lone Bech

En detalje: Jeg mener, at en rapport har set på rengøring af plasten. Hvis man fratrak energiforbruget fra det varme vaskevand ved rengøring af plast i husholdningerne, var genanvendelse ikke altid den optimale løsning, når man så på det samlede miljøregnskab (kan desværre ikke huske eller genfinde referencen). Størstedelen af mit plast kommer fra madopbevaring, og en pæn del skal rengøres. Efter i nogle år at have brugt tid, vaskevand og benzin på at køre plast til genbrugsstationen lander al plast herfra i almindelig skraldespand til forbrænding, indtil jeg er helt overbevist om, dels at plasten ikke ryger i havet, og dels at genanvendelse er en miljømæssigt faktuel rigtig god idé.

Fortsæt gerne debatten under denne artikel.