Ugens debat: Er brint fra Afrika også en måde at blive grøn på?

Læs nogle af holdningerne her og resten under artiklen.

Ole Rasmussen

Tror, Tysklands regering leder i panik efter noget grønt, de kan profilere sig på ...

Jan Nielsen

Hvis man har el nok fra solceller i Sahara, kan det vel være en udmærket idé, hvis der ikke er andre muligheder for at anvende strømmen lokalt. Det vil næppe heller være helt gratis og tabsfrit at bygge de nødvendige højspændingsforbindelser, der kan transportere strømmen til Tyskland.

Jens-Otto Ravn Andersen

For 15-20 år siden havde den tyske regering tilsvarende storslåede planer om at få dækket det tyske energi­behov vha. solceller i Sahara og et passende monstrøst transmissionssystem. Det blev heller ikke til noget. Ord som ‘overspringshandling’ trænger sig på. Ideen er attraktiv, fordi den – indtil den viser sig økonomisk urealisabel – for en stund tillader beslutningstagerne at blive hængende i en éndimensionel ‘fossil’ tænkning. For en regering, der ikke engang magter at få etableret nogle entydigt nødvendige indenlandske transmissionsforbindelser, er dette værre end blot tidsspilde.

Jens Ole Stilling

Brint er godt til Power-to-X, biogas, syngas, methan, flydende brændstof og ammoniak. Det er billigere at bygge en pipeline til brint end en elledning med samme energikapacitet. Brint kan bruges direkte i tog- og lastbiltransport. Japan er nok verdens største brintforbruger og -producent (desværre blåt), der bliver det også brugt til privatbiler. Så spørgsmålet er til kritikerne, hvad er alternativet lige nøjagtigt?

Bertel Johansen

Brint er billigt at lagre, og ret beset har vi i dag ikke andre muligheder for at producere miljøvenlig energi til anvendelse i transportsektoren, såfremt vi ikke skal ødelægge både rækkevidde og tankningstid. Og hvis brinten er produceret på solenergi eller overskudsvindenergi, er den dårlige virkningsgrad frem til slutforbrugeren jo ret uinteressant, blot økonomien holder i sammen­liging med andre VE-muligheder.

Harry Jessen

Hvis man tænker på prisen for en enkelt brinttankstander med dertil hørende tank, så har brint allerede tabt. Den sidste brinttankstation, der blev indviet i Tyskland, havde en pris på 1,5 millioner euro eller omkring 11,2 millioner kroner. En del af beholderen til brint er kølet ned til minus 40 grader, for at de kan opnå et tryk på 1.000 bar, hvilket er nødvendigt, hvis der er flere biler, der skal tankes hurtigt efter hinanden, men efter cirka 10 biler skal anlægget lige have tid til at genopbygge trykket. Hvis man tager alt forbrug af el, fra man producerer det, til det er i tankene på bilen, så er der nok brugt mindst 70 kWh pr. kilo brint, og det kører man omkring 100 km på.

John Johansen

Tak for tal, Harry!

Peder Stoholm

Jeg er enig i meget af det allerede nævnte, herunder at det nok snarere bør være (VE-)kulbrinter end brint, der importeres. Det er forventeligt, at der vil opstå muligheder for import af mere eller mindre færdigt fremstillede VE-brændstoffer fra steder i verden, hvor VE-ressourcerne er både billigt tilgængelige og rigelige i forhold til lokale behov. Især for meget energiforbrugende lande med relativt begrænsede VE- ressourcer – som Tyskland – kan sådan import være meget smartere end at etablere en tilstrækkelig brændstofproduktion baseret på sparsomme indenlandske (primære) VE-kilder – bl.a. fordi en sådan produktion risikerer at blive udkonkurreret eller meget støttekrævende grundet muligheder for billigere import. (...) Jeg ser altså ikke noget hverken pinligt eller odiøst i, at Tyskland overvejer nogle – på mange måder yderst fornuftige – muligheder for import af VE-brændstoffer.

Jens Ole Stilling

Transport af VE-brændstof er en naturlig konklusion, men hvad er billigst: brinttransport i rør eller transport med skibe? Der er vist heller ikke meget tab ved brinttransport i rør?

Fortsæt gerne debatten under denne artikel.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er takevækkende at både i DK og Tyskland vil man hellere plukke de højeste "frugter først" . Power-to-X koster 3 gange så meget som at bruge el direkte (Elbiler og Varmepumper) . Sahara tja det lyder som "en by i Rusland" forstået på den måde at det lugter langt væk af at nogen forskere og virksomheder kan få snablen langt ned i nationale og EU kasser til noget vi i bedste fald får behov for at gøre om + 10 år . Hvis Tyskerne endelig vil "gå over å efter vand" kunne de jo passende omsætte deres weekendstrøm som de spreder ud over hele EU hver weekend. Her lørdag sendes der ca 12 GW støm til tysklands naboer inc DK. Samtidigt har de elproduktion på ca det samme fra brunkul og stenkul . Her i DK har det den konsikvens at elprisen bliver negativ med de tab det giver danske vindmølleejere .

Hvor er det polititiske mod til at lægge en fornuftig plan??

JA TAK til at transportsektoren bliver elektrificeret asap og at VP både til private og varmeværker . Der skal opsættes langt flere møller og solceller før der bliver behov for Power-to- X . I første omgang handler det om at langt flere lande i EU stopper med at afbræde forcile brændstoffer . Og kun bruger biomasse som backop .

Her en oversigt over sammensætingen af tysk el : https://www.energy-charts.de/power_de.htm

 • 12
 • 1

ViTriCity hævder at de har et trådløst opladesystem der også kan have V2G funktion. Det er forventeligt at næste generation af batterier vil kunne oplades mere en dobbelt så mget som nutides batterier. Dette vil i så fald være en kæmpe buffer til smart gread 2.0 når elbiler kan lagre og afgive el efter hvad nettet har behov for. Se den intresante video her mom trådløs oplading : https://www.youtube.com/watch?v=6qoHCMy-la...

 • 1
 • 1

Jeg har altså svært ved at slippe tanken om et ONDT (i betydningen kraftigt) distributionsnet hele kloden rundt. Hvis vi vil væk fra fossile brændstoffer til elproduktion, må det alt andet lige begrænse den nødvendige overkapacitet (vand, sol, vind, geotermi etc.) væsentligt, hvis man kunne blive enige om at deles... Og så ville overkapaciteten kunne udnyttes strategiske steder til power-to-x. Jeg er klar over, at det er store afstande, så der vil blive tab (enten transmissionstab eller overhead når vi engang får et gennembrud på høj-temperaturs superledere ;-). Men fordelene ved at dele overskud når solen skinner, vinden blæser etc. burde opveje ulemperne (?)... Under alle omstændigheder bliver man jo nok aldrig enige (se bare Paris-aftalen) - og hvis det skulle lykkedes, skal der nok være nogle idioter, der vil se netværket som et terrormål (der i sagens natur bliver småsvært at beskytte)... Men man har vel lov til at drømme lidt her i regnen? ;-)

 • 1
 • 0

Svar til Harry Jensens kommentar: Nu er 70 kWh per kg hydrogen ikke alverden hvis det kommer fra vindmøller, i følge vestas udleder en mølle over sin levetid 6,6 g CO2 per kWh hvilket så vil betyde knap 500 g CO2 per 100 km eller 5 gram per kilometer. Sammenlignet med en almindelig personbil som ligger omkring 100 g CO2 per kilometer er det ret effektivt. Og nu vi er ved det er der jo ikke medregnet hvad det koster på CO2 regnskabet at producere benzin eller diesel, så skal der omkring 20 % oveni (alt afhængig af kvaliteten af olien). Det vil sige at det er billigere at producere hydrogen (en faktor 4) end fossilebrændstoffer. Lad os så sige at det er meget ineffektivt at transportere hydrogenet samt at opbevare det, og det skulle koste endnu 210 kWh (fra vindmøllestrøm) at få det ind i bilen så sparer vi stadig al den CO2 der vil blive skabt af at forbrænde fossile brændstoffer i en bil.

Så power to x on site er efter min opfattelse en god idé, og kunne spildvarmen fra elektrolyse blive udnyttet er der jo også en business case der. Men ja der er udfordringer på at lave tankstationer, men mon ikke at teknologien modnes hvis der pludselig er en masse billig brint til salg og biler til at aftage den?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten