Ugens debat: Brænd mere affald, og stop russisk gas

Hver gang vi sorterer, kommer det tættere på at blive en automatisk handling. Derfor efterlyser forsker i affaldssortering politisk vilje til at sikre muligheden for sortering af affald i på offentlige steder som her ved Odense Rådhus. Illustration: Odense Kommune

Læs nogle af holdningerne her og resten under artiklen.

Illustration: ingeniøren

Henrik Storm Nielsen

Lige i øjeblikket må det handle om at få alt brændbart affald omdirigeret til forbrændingsanlæggene, så vi kan nedsætte gas-, kul- og olieindkøbet fra Rusland.

Flemming Rasmussen

Enig – man burde opfordre alle danskere til en grundig oprydning på lofter og i skure – og hen på genbrugsen med alt det brændbare så hurtigt som muligt. Gad vide, hvor mange PJ, der egentlig ligger og gemmer sig der?

Mikael Larsen

Danske beslutningstagere og vejledere må for po.... da snart forstå, at tiltag i grøn omstilling kun har reel værdi for vores fælles planet og klima, hvis løsningerne i praksis har potentiale til at skalere på globalt plan. Det er ikke tilfældet for manuel affaldssortering. Kina, Indien og USA m.fl. tager det ikke til sig i overskuelig fremtid, og så har det ingen signifikant værdi. Tværtimod skader manuel affaldssortering, fordi det spilder kritiske og knappe ressourcer og stiller sig i vejen for udvikling og anvendelse af automatisk affaldssortering, der har potentiale til at skalere på globalt niveau.

Lone Bech

Som borger har jeg brug for at være helt overbevist om, at et givent stykke affald vitterlig går til fornuftig genanvendelse. Det ville hjælpe gevaldigt, hvis jeg kunne gå ind i en offentligt tilgængelig database og se, præcis hvor f.eks. mælkekartoner, papir og glas fra min by lander på et givent tidspunkt og til hvilket slutformål. Inklusive link til slutmodtagerens firma. Ville det teoretisk være muligt?

Finn Langgaard

Maskinel sortering ville være så nemt, hvis nogen kunne klare opgaven for os, så vi bare skulle gøre som tidligere: blandet affald i én fraktion! Men sådan spiller klaveret altså ikke. Blander man papir og pap med fødevareforurenet affald og bleer med indhold, vil det slet ikke kunne genanvendes – og det er faktisk her, der både er de største mængder og den største værdi. Metal fra husholdninger i blandet affald vil ikke blive renset før udsmidning – og langt det meste af denne fraktion har jo indeholdt mad – altså letfordærveligt affald. Tilsvarende for glas og plast. Maskinel sortering har været prøvet før med meget ringe resultater og med nogle sundhedsmæssige ulemper, som man ikke har kunnet løse. Fødevarerester vil efter nogle ugers opbevaring ved normale udetemperaturer udvikle massive mængder endotoksiner – altså bakterier, svampesporer og meget andet godt. Et sorteringsanlæg vil naturligvis ikke tage skade, men alle de personer, som under alle omstændigheder skal ind på anlægget for at afhjælpe problemer af enhver slags, skal i heldragter med åndedrætsværn og friskluftsforsyning for at sikre deres helbred.

Flemming Bach Thomassen

Affaldssorteringen i Aarhus blev ikke bare droppet, fordi den var økonomisk urentabel. Problemet var, at den var direkte skadelig for miljøet. Og det var ikke, fordi folk sorterede forkert, eller fordi affaldet blev blandet sammen. Der var flere årsager: Der var en del ekstra kørsel med affald, fordi det ikke kunne komprimeres så meget i affaldsbilerne, for så gik poserne i stykker.

For det andet blev der uddelt vanvittig mange grønne og sorte poser til husstandene. Jeg kan sige at vi her 18 år efter stadig har ruller med grønne poser, som vi bruger til alt muligt affald. Vi har aldrig købt affaldsposer, men prøver at minimere mængden af affald.

For det tredje var energiudbyttet ikke højere ved biogasproduktion end ved at brænde affaldet. Metanudslippet var nok noget højere, men det var ikke noget, man var opmærksom på dengang.

Og kommunen var blevet advaret af ingeniører og affaldsfolk. Det triste er, at staten nu er i gang med samme eksperiment. Vi skal så sandelig sortere og genanvende, men vi skal gå efter kvalitet i stedet for at fokusere entydigt på kvantitet. j

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Så er det her også kommet til os i vores kommune.

De vil sågar have vi skal vaske vores affald for madrester, så det kan afleveres forsvarligt. Hvem skal betale det vand der skal pumpes til husstanden og hvem skal betale det vand der skal udledes? pris f.eks vand 10 kr fra pumpe, udleding ca. 35 kr til kloak ialt 45 kr. Hvem tilbagebetaler for det "vi" skal forærere til genbrugsstationen og til forbrændingen? Vi er tvungt til at betale for embelager, også de miljøurigtige, dem bruger forbrændiger m.v. med glæde og tager sig godt betalt for når de sælger varmen til "mig" igen. Dvs. jeg betaler flere gange for min varme. Disse sorteringskurve(spande) - selv med meget meget god vilje, kan jeg ikke tro på, at det ikke ryger i en fælles kasse/skakt fra hver spand. Hvori ligger logikken i at glas og metal skal være i samme rum - hvis de skal omsmeltes, så sker det jo ved forskellige temperature og der skal bruges en sorteringsmetode på det stadie... nååå ja, glas skal være vasket ret og må ikke indeholde madrester... ekstra udgift til borgern, der ikke selv kan eller må vælge - fabrikanteren bestemmer suverænt. Mit intryk er at dette her med affaldssortering er det samme stunt som Coca Cola lavede med glasflasker kontro plastflasker - derefter laves en Handlingplan, og ved evaluringe, siger pressemanden blot 10, 15, 20, 30 år efter, "Vi er ikke endelig nået i mål", vi laver en ny handlingsplan for at nå i mål. Handlingsplaner er blot et skide smart politisk stunt... vi gør som om vi gør noget, men Du borger, du skal bare føle dårlig samvittighed og betale flere gange ved kasse et.

I øvrigt, her bruges den usympatiske konvergens brændeovn til opvarming, hvor alt "brændbart" (pap/papir) minus reklamer og plast, ryger i sammen med brænde stykker, hvorved der kun skal tømmes skraldespand ca. hver 5-6 uge, selv om de kommer hver 2. uge og vil tømme en næsten tom spand, gider jeg ikke stille den ud før den er fyldt - alt som tåler at gå til naturen får lov at blive i naturen, resten ryger i affaldsspanden eller komme hen i affalds containerene ved genbrugsstationen.

Pointe - De gode politiker og lobyister glemmer lidt borgerne og de udgifter lobisterne påfører borgerne ved at påvirke politikkerne til at træffe den og den besluting der mht. det her affaldssortering er en tossegod gerning som kan løses på en bedre og billiger måde for borgeren.

  • 11
  • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten