Ugens debat: Affaldsgebyrer stiger – men gør gennemsnittet også?

Illustration: ingeniøren

Læs nogle af holdningerne her og resten under artiklen.

Mikael Boldt

På Bornholm har kommunalbestyrelsen godkendt en 40 pct. stigning af affaldsafgifterne i 2021 eller 1.381 kr. for en almindelig husstand.

Ditlev Petersen

Hvis de 55 kr. holder, må der være en del kommuner, hvor gebyret falder ganske voldsomt.

Dan Jensen

Klimaminister Dan Jørgensen er citeret for følgende: »Det er blevet besluttet, at der parallelt med strømliningen skal ske omkostningsreduktioner, der som minimum udligner den samlede stigning i affaldsgebyret.« Hvilket så specifikt, i hvert fald i et tilfælde, betyder, at kommunen indfører krav om, at affaldsbeholdere skal placeres i skel. Altså vil villavejene fremover blive nydeligt flankeret af 4-8 affaldscontainere ud for hver eneste matrikel. Hvilket sammenholdt med lokalplaner for levende hegn, der kan have fomålet »at sikre et grønt vejbillede«, vel så løses ved at beholderne er grønne ...

Gert Madsen

Det har man da skullet længe i flere kommuner. Det skal man ikke forvente den store besparelse ved.

Maciej Szeliga

Det der affald er lidt suspekt ... Da jeg var barn, samlede spejderne aviser ind, fordi de fik penge for det. Nu skal jeg betale for at komme af med aviserne. Det er ressourcer, som vi skal betale for bliver genanvendt, i stedet for at vi får penge for at levere ressourcer – et eller andet sted sidder der nogen og tjener fedt på det og griner af os, som betaler.

Mikael Boldt

Der er bare en forskel på en professionel renovationsarbejder med en 18 ton kompaktorbil, der skal tjene til dagen og vejen, og så en gruppe spejdere, der blot ønsker sig et supplement til sommerlejr-udgifterne. Dengang vejede en ­søndagsberlinger 5 kg, i dag skal man samle aviser hver dag i en hel måned for at nå samme vægt. Dengang var der ikke organiseret papirindsamling, og spejderne tog kun avispapir.

Maciej Szeliga

Jeg vil meget gerne spare udgiften og den ekstra skraldespand, så skal jeg nok køre det til et opsamlingspunkt selv - vel at mærke hvis jeg får noget for det pr. kilo.

Mikael Boldt

Priserne stiger, fordi de nye beholdersystemer er meget, meget langsommelige at tømme op i skraldebilen. Biler med ét affaldskammer kan tømme op til tre containere ad gangen, hvorimod de nye 2-/4-kammer containerbiler kun kan tømme en ad gangen. Hvor jeg bor, bruger vi stadig affaldssække. ­Skraldemanden går fra hus til hus med en trillebør, som tømmes, når der er samlet 5-6 sække. Men de nye ruminddelte beholdere kan kun tømmes en ad gangen. Det er den tid, der koster.

Finn Langgaard

I Fredensborg stiger gebyret med 145 kroner – ja, fra 2021 til 2022, men det steg jo sidste år med 522 kroner, så den samlede stigning nu er 667 kroner. Og det vil stige igen, når fraktionerne madaffald, føde­varekartoner, tekstiler og farligt affald skal implementeres.

Finn Langgaard

Kan man regne serviceforringelser for besparelser? Hvis man er politiker så ja, men ellers nej. En serviceforringelse er levering af en anden og ringere vare. Og levering af ændrede emballagestørrelser, fordi ­varen så kommer til at se billigere ud, koster rent faktisk ekstra emballagemængder. Det bliver billigere, når vi får spande i stedet for sække. Til gengæld skal vi selv holde dem rene, ofte selv sætte dem ud og selv tage dem ind. Men vi får øgede lugtgener oveni. Nej, at spare på servicen for at holde prisen lav, bør være kundens valg og ikke leverandørens.

Fortsæt gerne debatten under denne artikel.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Ud over de pålignede gebyrer kommer der også udgifter til etablering af nye / udvidede standpladser til beholdere - og ved fælles opsamling ofte også til nedgravede beholdere i 'opsamlingsøer'.

Sidstnævnte udgifter kan blive ganske store - der er nævnt beløb på mere end kr. 4.000 pr. husstand (op til 8 enheder for hver ca. 50 husstande), som ganske vist skal afskrives over en årrække, men bliver det over 10 år, skal de aktuelle husstande betale kr. 400 ekstra årligt - ud over det gebyr, som de pålignes.

Disse udgifter kan ikke ses ud af gebyrpåligningen, men skal jo betales.

Opstilles der i stedet containere, skal der påregnes etablering af belægning og overdækning, så beboernes håndtering kan ske under tag - det er heller ikke billigt. Og det vil give betydeligt større tømningsudgifter.

Alt afhænger dog af i hvilket omfang beholdere finansieres via gebyrer, hvilket er meget forskelligt fra kommune til kommune. Så i nogen gebyrer er det medregnet - i andre ikke.

Så det er helt i skoven, når kommunerne sammenligner gebyrer, fordi opgørelsesmetoderne er så forskellige, at det rent faktisk ikke er muligt at sammenligne.

  • 1
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten