Udvidet vindindsats i hovedstaden kompenserer ikke for regnefejl

Teknik og Miljø i Københavns Kommune anbefaler at udvide indsatsen på vindområdet for at nå målet om at blive CO₂-neutrale i 2025. En øget målsætning med 100 MW vindmøller og investeringer i udlandet er blandt punkterne på en indstilling til næste udvalgsmøde.

Københavns Kommune lærte i sidste måned, at de - grundet en regnefejl - er længere fra klimamålet end tidligere troet. Regnefejlen forårsagede en betydelig undervurdering af CO₂-udledningen i transportsektoren, og gør det ifølge nogle eksperter umuligt at nå ambitionen om et CO₂-neutralt København i 2025.

Læs også: Efter regnefejl: Stort set umuligt for København at nå klimamål

Indstillingen om en udvidet vindindsats hænger dog ikke sammen med regnefejlen og har været planlagt, inden regnefejlen blev kendt. Hvordan man skal kompensere for regnefejlen, bliver først klarlagt i 2018.

»Nu skal vi have sikret, at de vedtagelser, som vi allerede har lavet, overhovedet kan blive gennemført,« siger teknik- og miljøborgmester i København Morten Kabell (EL).

Vindmøller i udlandet

Energiproduktionen er en væsentlig del af Københavns strategi for at blive CO₂-neutral og skal bidrage med 80 procent af den samlede CO₂-reduktion ifølge Klimaplanens Roadmap for 2017-2020. Det svarer til en CO₂-reduktion på 741.000 ton, hvoraf vindmølleindsatsen skal stå for 314.000 ton.

I indstillingen anbefales det, at Borgerrepræsentationen giver mandat til, at Hovedstadens Forsyningsselskab (Hofor) kan øge målsætningen for vindindsatsen fra 360 MW til 460 MW. Hvorvidt det er muligt at producere de ekstra 100 MW forventes først afklaret i 2020.

Læs også: Grafik: Så langt er København fra at nå sine klimamål

Andre punkter anbefaler at styrke vindmølleindsatsen ved at investere i nye typer vindmølleprojekter på land og til havs, samt at investere i vindmølleprojekter i udlandet.

Revideringen af vindmøllestrategien skyldes blandt andet, at Hofor i 2016 trak sig fra statslige udbud om kystnære vindmøller og udbud om havvindmølleparken Kriegers Flak. Regnefejlen nævnes i indstillingen, men problemet med den ekstra CO₂ fra transportsektoren bliver altså ikke løst i denne omgang.

Lang fra målet efter regnefejl

Da det ville være umuligt for kommunen at skabe en CO₂-neutral transportsektor inden 2025, kompenserer man for transportens CO₂-udledning ved at producere mere vedvarende energi, end der er behov for i København Kommune.

Det er planlagt, at den vedvarende energi – især vind og biomasse – skal kompensere for 350.000 ton CO₂ fra transportsektoren. Før regnefejlen var kendt betød det, at kun de resterende 78.000 ton skulle sænkes direkte.

Regnefejlen – der skyldtes, at personbilers gennemsnitlige CO₂-udledning blev beregnet med basis i nyere og mere miljørigtige biler end dem, der befinder sig på vejene – øgede den resterende mængde til 136.000 ton.

Læs også: Trafikforsker: Betalingsring og roadpricing løser ikke Københavns CO2-problemer

Det er svært ved at se, hvor de ekstra nedskæringer skal findes. Det vil nemlig være dyrt og svært for en kommune alene at sænke udledningen i transportsektoren.

»Kommunen har reelt ret begrænset indflydelse på den trafik, der kører i København. Så det er et luftkastel at tro, at man kan sidde som et lille centrum i et stort system og styre tingene,« sagde Henrik Gudmundsson, chefkonsulent i tænketanken Concita, i sidste måned til Ingeniøren.

Energiproduktion kan ikke redde transporten

Planen om at øge målsætningen for vindindsatsen med 100 MW vindmøller skyldes blandt andet, at udviklingen af udledningen i transportsektoren har skuffet. Elbilsalget og den fejlslagne betalingsring nævnes som eksempler og viser, at det er et område, som kommunen har svært ved at kontrollere alene. Planen var dog på bordet, før regnefejlen kom frem.

I forbindelse med opdagelsen af fejlen udtalte Morten Kabell sig til Ingeniøren, at en øget produktion af vedvarende energi ikke kan løse problemet.

Læs også: Vind og biomasse kan umuligt redde de københavnske CO2-mål

»Vores investeringer i vindmøller gennem Hofor er allerede ganske omfattende, og derfor kan vi ikke forsætte med at presse på dette område. Det er derfor nødvendigt, at vi presser på for at skabe CO₂-reduktioner inden for transportområdet,« skrev Morten Kabell i en e-mail til Ingeniøren.

Forvaltningen arbejder nu på at finde frem til, hvordan man får gennemført den ekstra CO₂-reduktion, og svaret forventes i 2018.