Udvalgte ansatte kan få skattefri sygdoms-behandling

Skatteminister Svend Erik Hovmand har fremsat et lovforslag om, at medarbejderne kan slippe for at betale skat af det personalegode, det er, hvis virksomheden betaler udgifterne til medarbejdernes sundhedsbehandling. Forslaget ændrer derimod ikke ved virksomhedernes mulighed for at trække udgifter til sundhedsbehandling fra i skat.

Ifølge Svend Erik Hovmand vil lovforslaget forbedre den generelle velfærd og gøre det mere attraktivt for virksomhederne at påtage sig et socialt ansvar.

Den enkelte virksomhed får selv mulighed for at vælge, hvilke ansatte der skal nyde godt af arbejdsgiverbetalt sygdomsbehandling. Der stilles således ikke krav til, at alle virksomhedens medarbejdere skal være omfattet af dens behandlingstilbud.

Tværtimod vil lovforslaget fjerne den nuværende betingelse for, at virksomhederne kan tilbyde skattefri alkoholafvænning. Indtil nu har det været et krav, at tilbud om en sådan afvænningskur skal omfatte alle virksomhedens ansatte, men skatteministerens forslag giver også på dette område virksomheden lov til kun at lade tilbudet omfatte visse medarbejdere.

Lægefaglig begrundelse

Skattefriheden for sundhedsbehandling er betinget af en lægefaglig begrundelse. Det udelukker kosmetiske behandlinger og behandling mod barnløshed. Derimod er behandling for psykiske lidelser omfattet af skattefriheden.

Ud over lønmodtagere vil også revisorer og konsulenter på det tredje arbejdsmarked blive omfattet. Det samme gælder bestyrelses- og udvalgsmedlemmer og tilknyttet medhjælp.

Ifølge skatteministeren er fordelene mindre sygefravær på arbejdspladserne, sparede penge til behandling og sygedagpenge samt kortere ventelister i det offentlige sygehusvæsen. Skatteministeriet skønner, at det reelle tab i skatteindtægter vil være omkring 50-60 millioner kroner, og gevinsterne sættes til 20 millioner kroner, så netto vil det offentlige tab blive ca. 35 millioner kroner.

Lovforslaget skal gælde fra 1. januar 2002, selv om det vedtages senere. Dog skal de ændrede regler for arbejdsgiverbetalt alkoholafvænning først gælde fra 1. juni.