Udtørret sø fundet på Mars

Søen er på størrelse med de amerikanske stater Texas og New Mexico tilsammen. Da søen flød over, udgravede vandet et af de største kanalsystemer på Mars.

Nu er Mars en kold ørkenplanet, men de mange udtørrede kanalsystemer tyder på, at det ikke altid har været sådan. De nyeste resultater fra Mars Odyssey 2001 viser da også, at der findes rester af disse vandmængder nedfrosset lige under overfladen ved planetens pol-områder.

Størrelsen af den 2.100 kilometer lange nyopdagede udtørrede sø peger på, at Mars tidligere har været varmere og mere våd end hidtil antaget, skriver Ross Irwin fra Smithsonians center for planetstudier, der er førsteforfatter på den videnskabelige artikel.

Indtil Mars Global Surveyor kom i kredsløb om planeten i 1997 og begyndte sine målinger, vidste man ikke ret meget om Mars topografi og højdeforskelle.

De detaljerede højdedata fra Mars Global Surveyor peger på, at det store kanalsystem begynder ved kanten af søer. Efterhånden som vandstanden i søen steg, løb vandet over og udløste en enorme flodbølge, der udgravede det store kanalsystem.

Kanalsystemet, kaldet Ma`adim Vallis er mere end 885 kilometer lang og 168 meter dyb, hvilket er større end de største kanalsystemer på Jorden.

Ifølge Irwin, er det, de hidtil bedste geologiske beviser for, at der har været søer på Mars, og data viser endda tydeligt, hvor kystlinien har gået. I det samme område er der fundet to andre mindre søer. Meget tyder på, at de tre søer har haft den samme vandstand inden de flød over. Dette peger på, at de har været forbundet til de samme grundvandstand, og måske til flere andre søer på Mars.
Gamle flodbunde anses for de bedste steder til at lede efter spor efter tidligere liv på Mars. I det rolige vand vil aflejringer kunne have bevaret resterne af små organismer uden at ødelægge dem. De kan måske bruges som landingssteder for fremtidige sonder til Mars.

Fundene blev offentliggjort i 21. juni-nummeret af det videnskabelige tidsskrift Science.