Udstyret med 'haveredskaber' og ukuelig olietro: Råstof-jagten på Lolland fortsætter

En endelig tilladelse til efterforskning af olie, gas og geotermisk energi på Lolland-Falster er blevet udskudt grundet politisk modvind. Men selvom den politiske debat er ny, er de omstridte ansøgninger blot endnu et kapitel i en historie om lollandsk råstof-jagt med de samme hovedpersoner.

Læs også: Olie-tilladelse udskudt endnu en gang

I 2007 landede en ansøgning fra det danske selskab Danica Resources ApS på Energistyrelsens skrivebord. Med ansøgningen søgte selskabet om tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter i et større område af Syddanmark, og fra marts 2008 indledte Danica Resources sit første olieeventyr på blandt andet Lolland-Falster.

Læs også: Ukendt selskab i hidtil største olieeftersøgning på dansk jord

Frem til 2014 gennemførte selskabet først alene og fra 2012 via selskabet New World Resources ApS flere hundrede jordbundsprøver og seismiske undersøgelser i 2D og 3D af den syddanske undergrund. Og nu vil folkene bag Danica Resources så fortsætte oliejagten – nu gennem sit ejerskab i Nail Resources ApS:

»Vi fik aldrig lavet boringer i løbet af sidste licensperiode,« forklarer Jens Vasehus, som er administrerende direktør i Danica Resources, og fortsætter:

»Vi tror på, at der er noget at komme efter i den danske undergrund. Om ikke andet ønsker vi at få det efterprøvet.«

Tro på olie i den danske undergrund

Derfor gik Danica Resources sammen med det hollandske selskab Nail Petroleum B.V. ApS om at stifte Nail Resources, som nu afventer en endelig tilladelse til efterforskning af olie, gas og geotermisk energi på Lolland-Falster ud fra den såkaldte åben-dør-procedure (se boks).

Læs også: Geolog: Lollandsk olie-eventyr er højrisiko

Medstifter af Nail Resources Peter Veenhof fra Nail Petroleum forklarer, at det primære mål er eftersøgning af geotermisk energi, som kan bruges til fjernvarme. Men han vedstår, at det ikke er det eneste mål:

»Det her er et kommercielt projekt. Så jeg vil ikke lægge skjul på, at vi leder efter olie,« siger Peter Veenhof.

Selvom der ifølge ham ikke tidligere er gjort kommercielle fund af olie eller gas på Lolland-Falster, har både han og Jens Vasehus en solid tro på, at der ligger kulbrinter gemt i to til tre kilometers dybde. Tidligere undersøgelser har vist spor af kulbrinter, og ser man på de geologiske bælter, som giver olieforekomster i Polen og Østtyskland, virker det sandsynligt, at samme forhold er til stede i Syddanmark:

»Vores drivkraft har hele været at få efterprøvet, om den danske landegrænse virkelig var kendt for 60 mio. år siden (da de geologiske forhold blev til, red.), så der på den ene side af den grænse ikke skulle være noget olie, mens der i Polen og Østtyskland er noget,« siger Jens Vasehus.

Olien skal findes med haveskeen i hånden.

I forbindelse med Nail Resources' ansøgning har Energistyrelsen redegjort for, hvordan en mulig tilladelse bliver givet til et seksårigt efterforskningsforløb fordelt i tre faser af to års varighed. I første fase vil Nail Resources dels lave et studie af tidligere fund i området, dels lave egne geokemiske undersøgelser.

Geologen Brian Holland er teknisk direktør i Danica Resources og medstifter af Nail Resources, og han forklarer, at studiet er en slags 'post mortem'-analyse af eksisterende, men ikke aktive, brønde på Lolland-Falster. Målet er at finde frem til, hvorfor selskaber som Dong og Gulf ikke har haft held med sine olie-aktiviteter i området.

Firmaets egne undersøgelser er med Brian Hollands ord 'ikke-invasive undersøgelser':

»Vi vil samle jordprøver fra de øverste 10 cm af overfladen i et gittersystem med en prøve pr. tre kilometer. Det gør vi ved hjælp af en slags lille haveredskab, som indsamler, hvad der svarer til en håndfuld jord,« forklarer geologen.

Prøverne sendes herefter til analyse i USA, hvor de undersøges i et fotometer. Eftersom kulbrinter udsender lys ved specifikke bølgelængder, kan man påvise deres eksistens i de øverste jordlag, selv hvis meget små mængder er nået derop fra en underliggende reserve. Noget som Danica Resources påviste i de tidligere efterforskninger.

Lang vej til eventuelle boringer

Kun i tilfælde af positive resultater i første fase vil Nail Resources gå videre til næste fase, som består af seismiske undersøgelser. Igen vil denne fase efterfølges af en evaluering, inden tredje fase indledes.

Her efter fire års efterforskning er der ifølge Energistyrelsen mulighed for de første efterforskningsboringer, og de vil kun finde sted, såfremt der er positive fund, fortæller Brian Holland. I så fald vil det være nødvendigt for Nail Resources at finde investorer til boringen af en eventuel brønd, som ifølge Brian Holland nemt kan koste 6 mio. dollars.

Både han og Peter Veenhof lægger vægt på, at det ikke er planen, at fracking i klassisk forstand skal være en del af eventuelle boringer, selvom Brian Holland peger på, at stimulering af reserver ved hjælp af sand pumpet ned i jorden kan komme på tale.

Læs også: Teknologisk spredehagl skal klemme den sidste olie ud af Nordsøen

Bør den fossile energi blive i jorden?

Netop spørgsmålet om fracking har fyldt meget i den politiske debat om Nail Resources' ansøgning, eftersom en formulering i Energistyrelsens redegørelse pegede på, at den omdiskuterede metode måske vil blive nødvendig at tage i brug ved eventuelle olie- og gasfund.

Samtidig har politikere fra oppositionen peget på, at efterforskning og mulig indvinding af fossil energi ikke stemmer overens med klimaudfordringen og deraf følgende grønne omstilling.

Læs også: Minister vil tillade olie-jagt på Lolland - det kan føre fracking med sig

Jens Vasehus ønsker ikke at kommentere på kritikernes røster om, at man bør lade de fossile brændsler blive i undergrunden. Han siger dog:

»Jeg synes, at vi skal arbejde på at være selvforsynende i Danmark. Og i den sammenhæng kan nye olie- og gasressourcer blive nødvendige.«

Tilladelsen skal drøftes på et møde i Folketingets energi-, forsynings- og klimaudvalg 29. juni, hvorfor der tidligst vil falde en afgørelse på ansøgningen til den tid.