Udskældt fracking skal rense danske giftgrunde

På en grund i Nivå nord for København afprøver Region Hovedstaden i disse uger en helt ny metode til oprensning af industrigrunde forurenet med chlorerede opløsningsmidler.

Metoden kaldes jet-injektion og minder om den frackingmetode, der bruges ved udvinding af skifer­gas. Jorden sprækkes, ved at en blanding af vand, sand og jernpulver under stort tryk presses ud i undergrunden, hvor det opløser chlorforbindelserne.

Jet-injektion er især egnet til områder, hvor chlorforbindelserne er låst inde i kompakt moræneler. Den type grunde ligger typisk i tætbefolkede områder og dermed også tæt på drikkevandsboringer.

Læs også: Gelé med sand og jernpulver renser gammel giftgrund i Nivå

Derfor vækker udsigten til en ny og effektiv metode stor interesse hos vand- og spildevandsbranchens interesseorganisation, Danva:

»Gamle grunde forurenet med chlorerede opløsningsmidler udgør i dag den største punktkildetrussel mod grundvandet i bynære områder,« siger konsulent i vand og miljø, Claus Vangsgård.

30.000 grunde skal renses

De danske regioner vurderer, at der findes omkring 30.000 grunde, som på et eller andet tidspunkt skal renses for giftstoffer. Der er endnu ikke noget samlet overblik over, hvor mange af disse der ligger i moræneler.

Jet-injektion er mindre energikrævende og formentlig billigere end de metoder, man hidtil har anvendt, forklarer Peder Johansen fra Region Hovedstaden, der er projektleder på forsøget i Nivå:

»Hvis jet injektion viser sig at være så effektiv, som vi håber, vil metoden kunne bruges på 100-200 tilsvarende grunde bare i Region Hovedstaden. Vi må dog vente på måleresultaterne, før vi kan fastslå, hvor meget der reelt kan spares,« siger han og tilføjer, at metoden ud over at fjerne chlorforbindelser også fungerer som en barriere ud mod grundvandet.

I Region Midtjylland vurderer geolog Rolf Sørensen, at mellem 50 og 100 grunde vil kunne renses med jet injektion i stedet for at grave hele forureningen bort:

»Når man graver jord væk, kommer man også til at fjerne en masse ren jord. Her er den nye metode særdeles interessant,« siger han.

En tredje mulighed er at fjerne opløsningsmidlerne ved hjælp af dampkogning af jorden. Men den metode er meget energikrævende.

Chlorerede opløsningsmidler er målet

Jet-injektion vil primært være et våben mod forurening med det chlorerede opløsningmiddel tri­chlor­ethylen (TCE), som er blevet brugt i forbindelse med metalvare- og tekstilindustri. TCE er kræftfremkaldende og kan forurene grundvandet direkte ved nedsivning eller dampe op i bygninger, som er placeret oven på forureningen.

Ved projektet i Nivå er det forventningen, at de fleste af chlorforbindelserne vil være væk cirka fem år efter rensningen med jet-injek­tion. Men den tidshorisont er noget optimistisk, mener lektor Mette Martina Broholm fra Institut for Vand og Miljøteknologi på DTU:

»Metoden virker meget lovende, men netop fordi moræneler er så kompakt, transporteres stoffer langsomt i leret, og det kan derfor være meget tidskrævende at opnå kontakt og dermed reaktion mellem forureningen i leret og jernpulveret i sprækkerne. Jeg vil derfor tro, at det tager noget længere tid« siger hun.

Mette Martina Broholm er dog enig i, at det tilbageværende jern­pulver vil kunne fungere som en barriere, så forureningen ikke trænger yderligere ud i miljøet.

Udviklingen af teknikken og arbejdet med oprensningen sker i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Cowi og de amerikanske virksomheder Geosyntec og FRx.

Skifergas

Produktprisen 2013 Skal Danmark udnytte skifergassen i undergrunden eller ej? Beslutningen kræver indsigt i tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold. Ingeniøren dækker emnet hele vejen med artikler og debatmøde. Følg hele skifergas-dækningen her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

... med fracking i skifer har altid været at man skaber kunstige forkastninger, disse forkastninger kan give mulighed for at spændinger i skiferen, eller omkringliggende lag, kan frigøres - i form af "micro quakes", altså små jordskælv. Jeg er klar over at moler er et plastisk materiale og at der derfor ikke er så store spændinger i det, men kan man ikke risikerer alligevel at de frakturer man danner kan resulterer i ujævn sætning af leren og de overliggende jordlag, og dermed medfører sætningsskader på de bygninger hvis jord man forsøger at rense?

 • 0
 • 0

Af den ene eller den anden grund er af mindre betydning. Man forsøger dog om det kan reddes med denne "fracking-metode".

Så det er altså det over man forsøger at redde og ikke det under (grundvandet) man forsøger at rede? Jeg var af den opfattelse at oprensning af giftgrunde hovedsagelig var af hensyn til undergrunden - specielt grundvandet man forsøgte at redde. Men okay, hvis alternativet er at fjerne huset for at oprense jorden kan det selvfølgelig stadig være værd at forsøge.

 • 1
 • 1

Om man laver fracking over grundvandsdepotet, eller man borer igennem det og laver fracking under det og dermed gør det utæt for de stoffer man pumper ned og de stoffer der er dernede.

Så det lille hul, der normalt er foret med tre uafhængigt trykprøvede casings, skulle være farligere for grundvandet end at fracke direkte over det?! Alright, der er stor sandsynlighed for at grundvandet allerede er forurenet når man laver en oprensning, men jeg syntes ikke det er fair at påstå at skiferfrakturering er farligere. Der er gerne flere kilometer imellem frakturerne og grundvandsspejlet i en skiferolie/gasboring. Her er der ganske få meter. Det kommer måske som en stor overraskelse for mange, men frakturering sker meget ofte i forbindelse med olieboringer, og risikoen for en forplantning hele vejen til grundvandet er meget lille. På trods af tusindvis (hvis ikke millioner) af olie- og gasboringer rundt omkring i verden, så er det meget få tilfælde hvor der er set forurening af grundvandet som følger af frakturpropagering. Den mest normale forureningskilde, er utilstrækkelig kontrol med bortskaffelsen af kemikalier på overfladen hvor kemikalier bare hældes ud og derved trænger ned til grundvandet.

 • 0
 • 2

Typisk at forsøge at skabe stemning for den slags uden at der tages hensyn til grundvandet. Er selv frygteligt ligeglad med hvad det koster at få renset grunde, når bare ikke det medfører større udgifter for mig. Lad de virksomheder der forurener betale for rensningen, hvor svært kan det være. Men hvor tit sker det - faktisk så at sige aldrig, og undskyldningerne er mange - men overtræder en privat loven, betaler de nærmest uforskammet i forhold til erhvervslivet, de skal nok hytte deres egne næringsveje - men åh så har man jo ikke råd til at drive en virksomhed, sikke noget sludder. Hele spørgsmålet burde være afvist i samme øjeblik der er risiko for at skade grundvandet, det kan for f... da ikke være meningen at skulle betale rensningen i første omgang og så senere for at købe drikkevand. Det er for den da vel ikke amerikanske tilstande der ønskes indført, der kan man jo bare henvise til nestle koncernen, og andre store koncerner der ødelægger drikkevandet, og det i den grad at befolkningen må købe deres drikkevand. Erhvervslivet skal nok varetage deres interesse, men at de nu vil gøre forsøg på at fjerne adgangen til drikkevand som en menneskeret http://action.storyofstuff.org/sign/nestle... er direkte uforskammet, og de naive politikere politikere hopper gladeligt på den galej. Føj for den da.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten