Udsigt til førerløse biler i Københavns Nordhavn

Illustration: Google LLC

I en måske ikke så fjern fremtid er borgerne i Californien langtfra de eneste, som kan støde på førerløse biler i gadebilledet. Den oplevelse har borgere og besøgende i Københavns Kommune også udsigt til.

Det fremgår af et punkt, som kommunalpolitikerne i Københavns teknik- og miljøudvalg stemte igennem den 29. marts. Punktet gælder forsøg med selvkørende biler i Nordhavn.

»Teknisk lyder det spændende, men det skal ikke blot være en ingeniørs våde drøm. Det kræver maksimal sikkerhed, og der må ikke være nogen former for tekniske tvister,« siger Flemming Steen Munch, tidligere vicepolitiinspektør og nuværende medlem af teknik- og miljøudvalget for Venstre.

Læs også: Nordjysk kommune klar med selvkørende biler efter sommerferien

»Lovhjemmelen skal også være helt på plads, så der ikke hersker nogen tvivlsspørgsmål eksempelvis med forsikringen, hvis der opstår et uheld,« betoner han.

Lovgivning rummer slet ikke førerløse biler

At forsøget med de førerløse biler gælder Nordhavn i første omgang er ikke et tilfælde. Bydelen er vært for projektet EnergyLab Nordhavn - et voksende storbylaboratorium, som skal vise, hvordan el, varme, energieffektive bygninger og elektrisk transport kan samtænkes i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem.

Bag projektet står et konsortium ledet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Konsortiet tæller Københavns Kommune, Hofor, Radius Elnet, Danfoss, By og Havn, ABB, Balslev, CleanCharge, Metro Therm, Dimplex og PowerLab DK.

'I det samarbejde er der et ønske om at lave et forsøg med førerløse biler. Det er imidlertid en udfordring, at den nuværende danske lovgivning ikke kan rumme førerløse biler, og der er derfor behov for en relativt hurtig fastsættelse af lovmæssige rammer, der som minimum rummer muligheden for en forsøgsordning,' lyder det i punktet, som de københavnske politikerne skulle tage stilling til.

Biler kræver dispensation fra regler

Punktet er en del af et større såkaldt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor en række kommuner, herunder Københavns Kommune, kan søge fritagelse fra regler eller ændre regelgrundlaget med det formål at opnå ny viden og erfaring, som kan bidrage til at forenkle de statslige regler.

Læs også: Danske veje gøres klar til selvkørende biler

Hvilke selvkørende biler der er i kikkerten, og hvornår konsortiet håber, at de triller rundt i Nordhavn, er det dog sparsomt med oplysninger om på nuværende tidspunkt.

»København vil jo gerne være foregangsby, og det er derfor rigtigt set, at man skal tage fat i regelværket tidligt for at skabe rammerne for banebrydende demonstrationer. De førerløse biler er en udvikling, som tager fart, og der kan være en sammenhæng med den integration af energisystemerne, som er selve kernen i EnergyLab Nordhavn,« siger Christoffer Greisen, projektleder for EnergyLab Nordhavn og DTU Elektro.

Vesthimmerland er i overhalingssporet

Københavns Kommune kan blive overhalet af førerløse biler i Nordjylland. Som beskrevet på ing.dk i mandags, gør Vesthimmerlands Kommune sig klar til at teste selvkørende biler til transport af borgere og pakker efter sommerferien. Målet er at omlægge tusindvis af kørte kilometer i kommunalt regi til chaufførløs transport.

»Man må sige, at de er fremme i skoene i Vesthimmerland. Denne vilje til tidlig opbakning til projekterne er noget, de fleste smart city-projekter kan have gavn af. Ofte ser vi, at love og regler kan være en større udfordring end selve teknologien,« siger Christoffer Greisen.

Bag initiativet i Nordjylland står fonden Autonomous anført af Henrik Schärfe, der for tiden er på orlov fra sin stilling som professor på Aalborg Universitet, hvor han især har forsket i relationer mellem mennesker og robotter. Ligesom hos DTU og Københavns Kommune vil han heller ikke lige nu løfte sløret for, hvilke producenter af førerløse biler, som der er dialog med.

Artiklen fortsætter efter grafikken

Illustration: MI Grafik

Når planerne om førerløse biler i København bliver endnu mere konkrete, kan DTU og de øvrige partnere regne med opbakning fra de lokale politikere.

»De førerløse biler skal ikke gribe ind i den øvrige trafik, og så længe det er tilfældet, er det spændende, og noget vi skal gøre erfaringer med. Generelt bifalder vi, at Københavns Kommune samarbejder med bilproducenter om ny teknologi, især hvis det også kan lede til færre emissioner«, siger Jakob Hougard fra Socialdemokraterne.

»Det er godt, hvis København kan fungere som et showroom, og de førerløse biler også kan lede til mindre trængsel. I første omgang er der interesse fra firmaer, som har brug for flere daglige kørsler om dagen i et afgrænset område. For eksempel med udbringning af fødevarer,« siger Peter Theil fra SF.

Sverige er meget langt fremme

Når det gælder lovgivningen skæver både Københavns Kommune og konsortiet i Nordhavn til Gøteborg, som også vil teste selvkørende biler. Sveriges minister for infrastruktur modtog i marts et lovforslag, som skal tillade kørsel med test af førerløse biler, og som forventes vedtaget i maj 2017.

I en ekspertundersøgelse i tilknytning til lovforslaget hæfter den udpegede undersøger sig ved, at en tilladelse til testkørsel ikke er i konflikt med de gældende regler.

'Jeg baserer primært denne vurdering på det faktum, at konventionerne tilsigter en facilitering af den internationale vejtrafik og forbedring af sikkerheden på vejen. Efter min mening vil international vejtrafik ikke blive påvirket af forsøg med selvkørende biler,' skriver undersøgeren.

I en efterfølgende fase af den svenske undersøgelse af potentialet for førerløse biler forventes det, at den svenske infrastrukturminister i november 2017 modtager et forslag om fuld kommerciel tilladelse til selvkørende biler.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det kan undre mig at rød blok kan synes at førerløse biler er godt. For hvad er konsekvensen af dette her for samfundet. Det bliver at vi inde for en årrækker ser alle typer af chauffør jobs forsvinder. Jeg kan sagtens se det smarte, men samfundsøkonomisk banker vi endnu et søm i kisten. For ligesom alt andet, så skal de selskaber som overtager opgaverne, nok gøre deres for at slippe for at betale skat i danmark. Chaufførerne betaler da trods alt skat.

 • 4
 • 13

Jeg er helt enig. Min egen farfar mistede sit job som svend på en gård, da de ikke længere havde brug for en ordenlig, hånddrevet plov, fordi der blev anskaffet en traktor. Så stod han uden job - for galt!

Når vi nu er i gang, så burde vi nedlægge alt udvikling af robotter og teknologisk "hjælp", da de også tager vores arbejdspladser.

 • Vi er meget bedre til selv at bore huller i loftet til opsætning af lys.
 • Et menneske gør altid medicinalt arbejde bedre en en robot, der blot eksperimenterer sig frem.
 • Lyskryds kunne blive bemandet af en betjent der forstod morgentrafikanternes behov, i stedet for de dumme jernpæle, der uintelligent kommanderer os rundt!

Nej, hvad skal vi dog med den slags? Det var meget bedre før i tiden!

 • 17
 • 2

Jeg synes, man skal være meget opmærksom på, at man ikke vælger teknologi, som kun fungerer på særligt indrettede vejstrækninger. Det fører meget let til, at det disponible vejnet og dermed mobiliteten indskrænkes, og til dårligere service i stedet for det modsatte. Forestiller mig, at der kan blive tale om, at man skal bo ved en automatiseret vejstrækning for at kunne modtage post, få hjemmehjælp, køre med offentlig transport eller bestille en taxa, få ambulancehjælp, stå til rådighed for arbejdsmarkedet, kunne tegne en forsikring, ... nå ja, for overhovedet at være her - ligesom med offentlig digitalisering i øvrigt. For ikke at tale om, når vejnettet "går ned" fordi det bliver afhængigt af kommunikation som gps, mobildata eller trådløst net? Sådan behøver det ikke at blive, men nogle af tankerne går den vej.

 • 1
 • 0

For ikke at tale om, når vejnettet "går ned" fordi det bliver afhængigt af kommunikation som gps, mobildata eller trådløst net?

Ja, der er behov for at tænke robusthed ind i de førerløse bilers kommunikation.

Heldigvis er eksisterende teknologier som GPS og Internet designet til at fungere også i krig, så der er noget fornuftigt at bygge på.

Særlig kritisk information, f.eks. besked om et uheld der er ved at opstå få biler længere fremme, kan kommunikeres direkte fra bil til bil, så det skal nok komme til at fungere.

 • 1
 • 0

Det er selvfølgelig indlysende, at selvkørende biler vil koste mange jobs, men det er kun én type jobs der vil forsvinde inden ret længe.

Derfor er det nødvendigt at tænke i en ny samfundsmodel, hvor det ikke gør noget, at man ikke arbejder, eller man har mulighed for at arbejde få timer om ugen.

 • 9
 • 0

Derfor er det nødvendigt at tænke i en ny samfundsmodel, hvor det ikke gør noget, at man ikke arbejder, eller man har mulighed for at arbejde få timer om ugen.

Problemet er, at en sådan samfundsmodel sandsynligvis favoriserer dem, der allerede har optjent formue. De kan typisk leve for mindre, og det sættes borgerlønnen efter.

Jeg tror at selvkørende biler i København primært afløser busser og privatbilisme. Privatbilismen er den største årsag til arbejdsløshed blandt taxavognmænd.

 • 1
 • 0

Hvordan forventer i at en føreløs bil skal opføre sig på vejene i følgende eksempler: 1. Der står 2 personer ved starten af et fodgængerfelt og snakker, med øjenkontakt kan man se at de med stor sandsynlighed ikke vil gå over mens man passere i bilen. Færdselsreglerne siger at bilen skal holde for fodgægere. 2. En vildfaren ballon fra en havefest eller en indkøbspose flyver rundt på vejen 3. En politi mand længere fremme vinker dig ind til kontrol 4. En gammel kone er faldet om på cykelstien men du har travlt med at læse avis og du ænser hende ikke

 • 4
 • 1

Alle burde være mulige at genkende vha. god maskinlæring, at have gode sensorer og kameraer og at have nok regnekraft.

 1. Hvis de ikke er på vej til at flytte sig, og vender ansigtet mod hinanden må der køres. Hvis den ene pludselig løber ud foran dig, kan bilen stoppe hurtigere end du kan.

 2. Et klassificeringsproblem ud fra bevægelsesmønster og genstandens form. Ikke noget problem.

 3. Gestusdetektering findes i en vis grad i eksisterende systemer, endda til hjemmebrug. Man har forsket i at bygge "computerskeletter" alene af fotos og videoklip, for at finde ud af hvordan folk poserer og bevæger sig, og hvilken retning de bevæger sig i, og det kan lade sig gøre idag. Det er iøvrigt meget eftersøgt i overvågningssystemer.

 4. Det er så mere et spørgsmål, om du eller bilen skal gøre noget her. Man kan detektere det, så længe bilen har lært det.

Jeg vil påstå, at maskinen vil med tiden være bedre til at genkende menneskers opførsel end mennesker, især hvis der er mange mennesker på gaden. Det kommer mere an på kvaliteten af kameraerne i bilen, og hvor meget regnekraft man har.

Der er også snak om, at kameraerne godt kan være billige, men jeg vil hellere, hvis bilen har gode højopløsningskameraer, der kan se lige godt om natten og i stærk solskin.

 • 5
 • 1

Hvordan forventer i at en føreløs bil skal opføre sig på vejene i følgende eksempler: 1. Der står 2 personer ved starten af et fodgængerfelt og snakker, med øjenkontakt kan man se at de med stor sandsynlighed ikke vil gå over mens man passere i bilen. Færdselsreglerne siger at bilen skal holde for fodgægere. 2. En vildfaren ballon fra en havefest eller en indkøbspose flyver rundt på vejen 3. En politi mand længere fremme vinker dig ind til kontrol 4. En gammel kone er faldet om på cykelstien men du har travlt med at læse avis og du ænser hende ikke

1: bilen ved om der er grønt eller rødt,lys signalet giver signal om dette, træder de alligevel ud på kørebanen og bilen ikke kan nå at bremse eller undvige er det deres egen skyld. og ja advokater og dommere må finde noget andet at beskæftige sig med for beviserne er klokke klare. 2: meget nemt at genkende kør ind i objektet. 3:Der er ikke brug for politi kontrol(alkohol,fart,bilens tilstand) skulle det alligevel være nødvendigt så har politiet nok en funktion de kan bruge der parkere bilen. Og ja biltyve og politibetjente må finde på noget andet at lave. 4: så er det godt bilen gør det og kan give signal om at noget "usædvanligt" er sket på denne position og her er i øvrigt et biled af hændelsen.

 • 3
 • 4

Ford, Renault, Nissan, Tesla o.m.a. lover alm. selvkørende biler i 2020 - Ford og Renault taler om mindst 10 modeler at vælge imellem, og at det bliver niveau 5 biler. Vi har lige set semiautomatiske lastbiler køre igennem Danmark, og Aalborg får selvkørende busser, måske allerede næste år. Faktisk er lovgivningen bagud (igen fristes man til at sige), ift. projekter som allerede i sat i søen. Børn født i år, vil slet ikke have brug for et kørekort, men så langt (tør) politikerne ikke gå endnu, så det betyder, at lovgivningen på dette område, vil ændre sig markant flere gange over de næste 4-8 år.

PS. Man kan følge med i udviklingen på https://www.facebook.com/automatiskebiler/

 • 0
 • 1

"1: bilen ved om der er grønt eller rødt,lys signalet giver signal om dette, træder de alligevel ud på kørebanen og bilen ikke kan nå at bremse eller undvige er det deres egen skyld. og ja advokater og dommere må finde noget andet at beskæftige sig med for beviserne er klokke klare."

Der findes jo mange fodgængerovergange, hvor der ikke er signaler. Svenskerne er jo rigtig gode til at stoppe op ved den slags fodgængerovergange. Vil en selvkørende bil være lige så god som svenskerne?

 • 2
 • 1

1: bilen ved om der er grønt eller rødt,lys signalet giver signal om dette, træder de alligevel ud på kørebanen og bilen ikke kan nå at bremse eller undvige er det deres egen skyld. og ja advokater og dommere må finde noget andet at beskæftige sig med for beviserne er klokke klare.

Nu er det jo altså, især udenfor landets største byer, langt fra alle fodgængerfelter, der er bestykket med lysreguleringer, hvilket gør situationen noget mere kompleks. Jeg siger ikke, at det ikke kan lade sig gøre, du virker bare absolut ikke til at have tænkt den tanke jvf. dit svar ;-)

 • 2
 • 0

Det er bedre at lovgivningen halter bagud i forhold til teknologien end omvendt. Tænk på den skade et par cowboy selskaber kunne udvirke, hvis deres biler bare kunne slippes løs i trafikken.

Mon ikke optimisterne viser sig at blive skuffede. Men jeg tror vi snart vil se førerløse biler alligevel. Der er så store forventninger til dem at vi nok begynder at bruge dem når de er "gode nok", i stedet for at vente til de opfylder alle betingelser.

 • 0
 • 1

Svenskerne er jo rigtig gode til at stoppe op ved den slags fodgængerovergange. Vil en selvkørende bil være lige så god som svenskerne?

Jeg er ret sikker på at den vil være mindst lige så od som en svensker, da den vil operer med antagelsen om, at alle der står ved forgængerfeltet vil over. Danskere bliver sur, hvis man går over et fodgængerfelt på en måde, så de må nedsætte hastigheden. Lærte de aldrig færdselsloven da de fik kørekort!

 • 5
 • 0

1: bilen ved om der er grønt eller rødt,lys signalet giver signal om dette, træder de alligevel ud på kørebanen og bilen ikke kan nå at bremse eller undvige er det deres egen skyld. og ja advokater og dommere må finde noget andet at beskæftige sig med for beviserne er klokke klare.

Nu er det jo altså, især udenfor landets største byer, langt fra alle fodgængerfelter, der er bestykket med lysreguleringer, hvilket gør situationen noget mere kompleks. Jeg siger ikke, at det ikke kan lade sig gøre, du virker bare absolut ikke til at have tænkt den tanke jvf. dit svar ;-)

I det fodgængeren eller i dette tilfælde fumlegængeren tager sit første skridt ud på kørebanen, vil bilen inden fodgængerens fod er landet på asfalten have observeret en adfærd ud over det normale og begynder at tage sine forbehold, samt alarmere de nærmeste biler om at en situation er under udvikling. I forhold til et menneske der stivner et kort sekund, og der efter skal bremse og orientere sig i tilfælde af at en nedbremsning ikke er nok og der skal laves en undvige manøvre, så ved bilen alt dette i forvejen. Bilen vil sikkert kunne genkende en fuld person, da denne ikke bevæger sig som en normal person vil gøre det.

 • 1
 • 1

Det er da dejligt at der er store ide'er med selvkørende biler og det skaber da også nye tekniske arbejdspladser

Men det kommer til at tage laaaanng tid før det er helt automatisk... der skal blot være et par få (0,01 %) biler der ikke fungerer efter hensigten til at det fu..er op for alle de andre.

Se blot på hvor svært det er at afvikle S-tog drift med helt nyt super signal system, her kører togene endda på skinner i hver sin retning og der er mange minutter i mellem dem ... men det er tilsyneladende ikke bare lige :-)

Lidt det samme at få lys reguleringer til at virke korrekt, der er adskillige tilfælde hvor de er ude af synk og skaber enorme forsinkelser til trods to alle tekniske muligheder er tilgængelige.

Kender endda et intelligent lys kryds der slet ikke kan finde ud af registrer de ganske få biler der køre der om natten hvilket medfører at folk må køre over for rødt efter at have ventet over 10 min som eneste bil.

 • 2
 • 3

"I det fodgængeren eller i dette tilfælde fumlegængeren tager sit første skridt ud på kørebanen, vil bilen inden fodgængerens fod er landet på asfalten have observeret en adfærd ud over det normale og begynder at tage sine forbehold, samt alarmere de nærmeste biler om at en situation er under udvikling. I forhold til et menneske der stivner et kort sekund, og der efter skal bremse og orientere sig i tilfælde af at en nedbremsning ikke er nok og der skal laves en undvige manøvre, så ved bilen alt dette i forvejen. Bilen vil sikkert kunne genkende en fuld person, da denne ikke bevæger sig som en normal person vil gøre det."

Men svenskerne forstår at aflæse fodgængeren allerede inden han/hun træder ud på kørebanen. Det er danskerne knap så gode til, for at sige det mildt. Men vil en førerløs bil kunne det - eller skal fodgængerne til at lære at vade ud foran de selvkørende biler, for at den standser... og hvad så, hvis bilen pludselig ikke er førerløs.

Den førerløse bil skal jo køre som svenskerne gør. I god tid forinden have sat farten ned og standset foran fodgængerfeltet, så fodgængerne kan komme sikkert over.

Jeg kan godt fornemme, at der er stor tiltro til, hvad en computer kan regne ud, men jeg tror der går rigtig mange år før den får samme fintfølende fornemmelse som et menneske kan have.

 • 2
 • 1

Hvordan forventer i at en føreløs bil skal opføre sig på vejene i følgende eksempler: 1. Der står 2 personer ved starten af et fodgængerfelt og snakker, med øjenkontakt kan man se at de med stor sandsynlighed ikke vil gå over mens man passere i bilen. Færdselsreglerne siger at bilen skal holde for fodgægere. 2. En vildfaren ballon fra en havefest eller en indkøbspose flyver rundt på vejen 3. En politi mand længere fremme vinker dig ind til kontrol 4. En gammel kone er faldet om på cykelstien men du har travlt med at læse avis og du ænser hende ikke

1: bilen ved om der er grønt eller rødt,lys signalet giver signal om dette, træder de alligevel ud på kørebanen og bilen ikke kan nå at bremse eller undvige er det deres egen skyld. og ja advokater og dommere må finde noget andet at beskæftige sig med for beviserne er klokke klare. 2: meget nemt at genkende kør ind i objektet. 3:Der er ikke brug for politi kontrol(alkohol,fart,bilens tilstand) skulle det alligevel være nødvendigt så har politiet nok en funktion de kan bruge der parkere bilen. Og ja biltyve og politibetjente må finde på noget andet at lave. 4: så er det godt bilen gør det og kan give signal om at noget "usædvanligt" er sket på denne position og her er i øvrigt et biled af hændelsen.

Den førerløse metro laves sådan, at det er ulovligt at gå ud foran metroen. Der er placeret en masse følere - men de virker ikke i praksis. Så går du ud foran toget, bliver du kørt over. Plus, du får en bøde. Indretter man sig ikke efter de automatiske køretøjer, er det som at gå overfor rødt: 1: Man risikerer at blive kørt over. 2: Man får en bøde, da det ikke er lovligt.

Jeg prøvede en gang at række en hånd ud foran den førerløse metro - og klagede til DSB over, at den ikke reagerede. Svaret var, at det var ulovligt, og at toget derfor ikke skulle stoppe på grund af det.

Jeg havde ellers forventet nogle gryntelyde fra metroen.

 • 0
 • 1

Det vil jeg så sige er en anden udviklingsmodel: Man bygger infrastruktur der skal automatisere i stedet for at gøre bilerne automatiserede indenfor infrastrukturen. Det er sværere at få infrastrukturen automatiseret, fordi det er sværere at gennemprøve.

Jeg tror Tesla og Google får 97-98% selvkørende biler inden 5 år. Det bliver på en måde, hvor visse køreture kan 100% gøres førerløse, men ikke andre. Så vil folk indrette sig efter, at bilen selv kan køre ved at undgå dårlige veje eller droppe kørevaner, der kræver at man selv kører. Så bliver det "100%", men på en måde, hvor folk er helt bevidste om bilens begrænsninger og bevidst undgår dem.

Resten af bilbranchen må følge med, når de vil, for de bruger en langsommere udviklings- og testmodel, men der bliver heftig konkurrence om det, når det kommer med som en salgsparameter, at bilen er selvkørende og dermed mere sikker.

 • 1
 • 0

Drop letbanen og brug et par milliarder på førerløse biler og køb 25meter busser for et par milliarder ,så vi fleksible i fremtiden ,det nemt og skifte ud i trit med udviklingen

 • 2
 • 2

"I det fodgængeren eller i dette tilfælde fumlegængeren tager sit første skridt ud på kørebanen, vil bilen inden fodgængerens fod er landet på asfalten have observeret en adfærd ud over det normale og begynder at tage sine forbehold, samt alarmere de nærmeste biler om at en situation er under udvikling. I forhold til et menneske der stivner et kort sekund, og der efter skal bremse og orientere sig i tilfælde af at en nedbremsning ikke er nok og der skal laves en undvige manøvre, så ved bilen alt dette i forvejen. Bilen vil sikkert kunne genkende en fuld person, da denne ikke bevæger sig som en normal person vil gøre det."

Men svenskerne forstår at aflæse fodgængeren allerede inden han/hun træder ud på kørebanen. Det er danskerne knap så gode til, for at sige det mildt. Men vil en førerløs bil kunne det - eller skal fodgængerne til at lære at vade ud foran de selvkørende biler, for at den standser... og hvad så, hvis bilen pludselig ikke er førerløs.

Den førerløse bil skal jo køre som svenskerne gør. I god tid forinden have sat farten ned og standset foran fodgængerfeltet, så fodgængerne kan komme sikkert over.

Jeg kan godt fornemme, at der er stor tiltro til, hvad en computer kan regne ud, men jeg tror der går rigtig mange år før den får samme fintfølende fornemmelse som et menneske kan have.

Det der blev beskrevet var en ekstrem situation med 2 mennesker der taler med i hinanden uden at kigge på kørebanen, og for at gøre det mere ekstremt tilføjer jeg at den ene lige pludselig beslutter sig for at gå over kørebanen fuldstændigt uden nogen form for varsel. Robot bilen kan aktivere hornet og starte nedbremsning på under et sekund. Chancen for at et menneske har sin fint følende sanser fokuseret et andet sted er meget støre, og derfor sker der også mange ulykker hvert år. Robot bilen skal ikke føre telefonsamtaler, tænke på indkøb, være i en stres situation, være forbandet over det trafikale kaos, vred over andre bilisters opførsel eller bare dagdrømme et kort sekund eller 2. Den koncentrere sig kun om en ting.

 • 1
 • 0

som vi har kendt det de sidste 50-70 år. Fremtidens føre løse biler kommer til at færdes på lige fod med alle andre mennesker i tæt bebyggede områder. Vi kommer ikke til at vende tilbage til en situation hvor mennesker er generet af støj,trængsel og forurening. Bilerne kommer ikke til at køre særligt stærkt i by områder, præcis som situationen er i dag. Der er ikke nogen der vil have lyst til at opleve hårde opbremsninger i en føre løs bil, det vil være ulideligt, og der er ikke nogen grund til det, trafikken er forudset længere fremme. På den villavej jeg bor på kan hastigheden nedsættes til 25 km/t og vejbump kan fjernes, er der nogen børn der leger på vejen opdages det i god tid og hastigheden nedsættes til 10 km/t og alle er glade.

Som mange i KBH sikkert har lagt mærke til så er mennesker i stor stil begyndt at indtage byrummet, mange flere mennesker opholder sig meget mere i det offentlige rum de sidste par år. De selv kørende biler vil ikke dominere mere end end en cykel gør det, og hvis nogen skulle glemme at tænke på det så bliver det meget nemt at gøre noget ved, det er såmænd bare at flytte kaffe bordet ud på kørebanen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten