Udlandet nægter at røre Risøs atomskrot

Selv om EU har givet Danmark grønt lys til at eksportere det radioaktive affald fra reaktorerne på Risø, har det vist sig, at de 233 kg forsøgsbrændsel kan blive svære at komme af med.

Trods den relativt lille mængde er det nemlig ikke lykkedes Videnskabsministeriet og Dansk Dekommissionering at finde et andet land, der kan eller vil modtage og opbevare det brugte brændsel fra de danske forskningsreaktorer.

Det fremgår af et referat fra et møde mellem borgmestrene fra de fem kommuner, der er udpeget som potentielle placeringer til depotet, og minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag (SF).

Læs også: Tre typer atomdepoter

Læs også: Seks placeringer af dansk atomaffald

»Det har vist sig vanskeligere, end man forventede. Mange lande har forbud mod at tage imod brændslet, eller der kan være politiske forhold, der ikke gør det muligt,« siger Ole Kastbjerg Nielsen, der er administrerende direktør for Dansk Dekommissionering og selv deltog i mødet den 30 april.

Stort set siden Dansk Dekommissionering blev stiftet i 2003 som et statsligt selskab, har man forsøgt at finde en særlig ordning for brændslet, der indeholder store mængder langlivede isotoper. Årsagen er, at man med hjemmel i den oprindelige folketingsbeslutning skulle forsøge at eksportere brændslet.

»Vi har været i dialog med 3-5 lande på forskellige niveauer og sonderet mulighederne i OECD-regi. Men det har altså ikke kastet noget af sig,« siger Ole Kastbjerg Nielsen, der af hensyn til kontakterne ikke vil fortælle, hvilke lande der er tale om.

Juridisk set er der fra dansk side intet til hinder for, at Danmark eksporterer affaldet. Andre lande er i øvrigt i samme situation, hvor man enten på grund af kraftproduktion eller forskning har genereret brændselsaffald fra atomreaktorer.

Håber på fælles europæisk løsning

EU har givet sin opbakning til ideen om at deles om byrden, og en gruppe på ti lande har allerede skabt organisationen European Repository Development Organisation, Erdo, der arbejder for en multinational løsning. De lande er blandt andet Østrig, Italien, Holland, Irland og Polen, og senest er også Danmark kommet med i arbejdsgruppen, fortæller talsmand Charles McCombie til ing.dk.

»Arbejdsgruppen skal udforske alle elementer, der er forbundet med multinationalt samarbejde inden for radioaktivt affald. Der er dog endnu ingen specifikke diskussioner om konkrete depoter i nogen af landene,« lyder det fra Charles McCombie.

I USA har flere delstater delt opgaven mellem sig. I Europa er det hidtil kun Luxembourg og Belgien, der har noget lignende. De to lande indgået en bilateral aftale, hvor sidstnævnte tager mod radioaktivt affald fra Luxembourg.
Der er med andre ord et stykke vej, før et fælles europæisk depot er en realitet. Hos Dansk Dekommissionering er der alligevel optimisme at spore.
Ole Kastbjerg Nielsen håber, at samarbejdet i Erdo-regi kan føre til en regional løsning. Samtidig er der stadig gang i bilaterale forhandlinger, fortæller han.

»Jeg er nok mere optimistisk nu, end jeg var for et par år siden. Men der er stadig et stykke vej endnu til, der er fundet en løsning,« siger Ole Kastbjerg Nielsen.

Indtil videre ligger affaldet hos Forskningscenter Risø, og der bliver det, indtil der er fundet en løsning, eller politikerne ændrer beslutningen. Sker det ikke, vil det få konsekvenser for det danske depot, for i så fald skal et terrænnært depot kombineres med et dybt borehul til det langlivede affald.

»Sikkerhedsmæssigt er det ikke noget problem. Men det vil helt klart påvirke omkostningerne for anlægget af depotet og gøre det dyrere,« lyder det fra Ole Kastbjerg Nielsen, der dog ikke kan sætte tal på omkostningen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis vi ikke vil uskadeliggøre HCB fra Australien og Ukraine på Kommunekemi, så kan vi heller ikke forvente at andre vil tage noget affald fra os.

 • 0
 • 0

Vi Tvinger Tyskerne til at tage det med henvisning til,at tager de det ikke,så tæver vi Dem til EM.

 • 0
 • 0

Her på Ingeniøren er det ellers i debatten blevet udredt vidt og bredt at det da bare kunne komme til Sverige, og at hele debatten om et dansk lager derfor var latterlig og spild af penge.

 • 0
 • 0

Sveriges politik er hverken at im- eller eksportere radioaktivt materiale. Desuden er deres slutdepot knap nok påbegyndt, selv om de har kylet en snes millarder i research.

Finland, måske?

 • 0
 • 0

At spørge andre lande om de vil hjælpe os af med den mængde radioaktivt affald!

Hvad havde politikerne tænkt sig? Så skulle vi løbene eksporterer alt vores radioaktive affald der bliver skabt rundt omkring i landet?

Helt ærligt det klæder altså ikke et moderne samfund ikke at kunne håndtere sine affaldsproblemer selv.

 • 0
 • 0

Det er ganske rimeligt, at vi selv skal sørge for at opbevare skidtet, for man skal ikke kunne betale sig fra at opbevare noget, der alligevel ikke kan nedbrydes på en eller anden måde. Det afskærer i hvert fald diverse grumsede statsledere fra at sælge deres landes undergrund for at få penge i egen lomme. Anderledes med de stoffer der rent faktisk kan nedbrydes. Her skal de lande der besidder den nødvendige viden kunne tilbyde det mod betaling.

 • 0
 • 0

Det var et hovedpunkt i REO's forslag fra 2007 at lade reaktortanken fra DR3 stå og bruge den til opbevaring af dette affald. Det er en billig og forsvarlig løsning.

 • 0
 • 0

Dansk Dekommissionering hvad er det for en størrelse? Er det et af disse mange korrrupte langsomtarbejdende projekter, som blæaser sig op på vores regning!

Nok en "Sir Humprey" komission, vi holder bare et møde med ministeren hvert 3. år.

Jeg synes nu at man gennem 30 år har hørt at der var kontrakt på at kunne afhænde det højradioaktive affald. Never mind, hvis det hænger på os må vi komme i gang inden der der går IC4 i sagen.

 • 0
 • 0

Jeg finder også forslaget meget relevant.

Hvorfor arbejdes der så ikke videre med det? Jeg går ud fra, at affaldet findes i reaktoren den dag i dag. Så lad det dog blive der. Om 50 - 100 år er der vel andre løsninger, som kan benyttes

 • 0
 • 0

Prop det i IC4 togene og bryd kontraken. Så er vi ude af begge problemer og italienerne opdager det såmænd aldrig for togene kan jo ikke køre

 • 0
 • 0

Hvorfor flytte skidtet, nu har man jo forurenet der hvor det ligger, så lad det blive liggende der. Så forurener man da ikke et nyt sted.

 • 0
 • 0

233 kg fordelt over 43.094 kvadrat kilometer, hvor meget ændrer det på den naturlige baggrundsstråling? Under 1 promille? Og hvor let er det for skumle personer at samle det sammen igen og bruge det til 'fyrværkeri' ? I følge planerne skal det opbevares i pæne æsker med pæne skilte og store neon pile: "Her er radioaktivt materiale, må ikke stjæles!". Det må koste en bondegård at holde øje med det.

 • 0
 • 0

Det har jeg også tidligere foreslået. Nu har det fungeret i 30 år, så lad det bare blive stående på Risø. Så må der jo komme en og fylde vand på engang imellem og en anden til at efterse taget, men så er den vel hellr ikke længere ? vh/

 • 0
 • 0

Grav det ned under rådhuspladsen i københavn, så skal den ikke saltes om vintern, det må da være et plus og i en anden artikle var der en der skrev at der er kalk nedenunder og så et lille bly tag over så folk ikke bliver selvlysende, problem løst. Hvor svært kan det være ????

 • 0
 • 0

Der er da ingen, der skal prøve på at bilde mig ind, at der ikke er taget højde for håndtering af atomaffaldet, da man besluttede at bygge reaktoren. Hvis dette kommer bag på nogen, skal RISØ behandles som en IC4-sag.

 • 0
 • 0

Der er da ingen, der skal prøve på at bilde mig ind, at der ikke er taget højde for håndtering af atomaffaldet, da man besluttede at bygge reaktoren. Hvis dette kommer bag på nogen, skal RISØ behandles som en IC4-sag.

Det var der skam taenkt over. Ideen var at affaldet fra forskningsreaktoren skulle haandteres sammen med affaldet fra de kernekraftvaerker der ville blive bygget senere.

Hele ideen med en forskningsreaktor var at undersoege materialer og bane vejen for kernekraft og den fredelige udnyttelse af atomenergien.

Forudsaetningen aendrede sig efter bygningen men det vil jeg egentlig ikke bebrejde dem der besluttede at opfoere Risoe.

 • 0
 • 0

Att. Bertel Lohmann Andersen

Citat:------"Det var et hovedpunkt i REO's forslag fra 2007 at lade reaktortanken fra DR3 stå og bruge den til opbevaring af dette affald. Det er en billig og forsvarlig løsning."-------

Forslaget er kun en nødløsning og der mangler enhver form for ingeniørmæssig konception for et slutlager med alle de krav der skal tilgodeses ifølge teknisk videnskabelig standard.

 • 0
 • 0

Der er da ingen, der skal prøve på at bilde mig ind, at der ikke er taget højde for håndtering af atomaffaldet, da man besluttede at bygge reaktoren. Hvis dette kommer bag på nogen, skal RISØ behandles som en IC4-sag.

Nu har menneskene jo altid gjort ting uden at have helt styr på alle konsekvenserne. Heldigvis da.

Ellers havde vi kunnet høre udsagn som: "Der er da ingen, der skal prøve på at bilde mig ind, at der ikke er taget højde for håndtering af stenafslagene, da man besluttede at lave stenøkser."

eller "Der er da ingen, der skal prøve på at bilde mig ind, at der ikke er taget højde for håndtering af den stigende incidens af diabetes pga. letomsættslig stivelse, da man besluttede at lave agerbrug."

 • 0
 • 0

Jeg troede at selve brændslet var sendt tilbage til USA og at der kun var tale om at lagre mellem- og lavradioaktivt affald i Danmark.

Har jeg misset noget eller er dette bare endnu en artikel fuld af forkerte oplysninger.

Til alle dem der siger at affadet bare skal blive på Risø vil jeg lige huske jer på at der konstant bliver dannet en masse radioaktivt affald fra sundhedssektoren og industrien. Dette skal også lagres et eller andet sted.

Mvh Steen

 • 0
 • 0

Anbring det i Grønland, ved Marmorilik´"Den Sorte Engel" og så højt som muligt! Hvis man ikke vil dette fra dansk side, hvorhenne i Danmark vil det gøre størst skade, ikke på miljøet, men på turisme og andre steder hvor folk kommer!

 • 0
 • 0

Det var et hovedpunkt i REO's forslag fra 2007 at lade reaktortanken fra DR3 stå og bruge den til opbevaring af dette affald. Det er en billig og forsvarlig løsning.

Glimrende ide, Roskildeegnen har haft det så længe at de har vænnet sig til det.

 • 0
 • 0

Jeg troede

Ja, det med akraft er i den grad en trossag. Uanset hvor usagligt det forekommer - kan man altså ikke engang komme af med affaldet fra en lille 35 kW forsøgsreaktor. Det er jo totalt lårklaskende til grin. IC4 er det rene ingenting i sammenligning. En industri som drømmer om at dække Jordens energiforbrug med atomreaktorer kan ikke håndtere denne bagatel. Jamen jamen.

 • 0
 • 0

Alle spørgsmål vedr. Risøs nukleare anlæg har været vendt og drejet på alle måder i Folketinget tidligere, og den offentlige administration af alle ansøgninger fra Risø er gået helt efter bogen. Nu kan de kloge politikere så gå og kigge på affaldet, nedsætte en kommission og få snakket ud om sagen. Længere er den historie vel ikke. Sagen egner sig bestemt ikke til en høring i almenbefolkningen.

 • 0
 • 0

Nå ja Kim Nielsen, men hvad rager det egentlig debatten, hvor højt din forståelse af sammenhænge rækker. Der kan vel højst være tale om en selverkendelse, ellers burde du da i det mindste påpege, hvad det er, du ikke fatter.

 • 0
 • 0

Nej men så er det da en forsømmelse, at sagen ikke blev genoptaget politisk dengang det blev erkendt, at de oprindelige forudsætninger ændrede sig. De ansvarlige og politikerne har så blot ladet problemet ligge til i dag. Problemer løser ikke altid sig selv lige hurtigt, Så hvis der er et problem i denne sag, så hører det hjemme på Miljøministerens bord og ikke i den almene offentlighed.

Det er OK at blive informeret både om problemet og om løsningen af det efter gældende regler og lovgivning. Alt andet er helt til grin.

 • 0
 • 0

Politikerne synes at have prioriteringsproblemer. De har i dag besøgt Christiania for at kigge på hashhandel. Burde de ikke først have taget en tur til Risø for at kigge på atomaffald?

Fra Christania til hovedbanegården og derefter til Roskilde med et IC4, 3 store problemer i eet hug.:)

 • 0
 • 0

Nej men så er det da en forsømmelse, at sagen ikke blev genoptaget politisk dengang det blev erkendt, at de oprindelige forudsætninger ændrede sig. De ansvarlige og politikerne har så blot ladet problemet ligge til i dag. Problemer løser ikke altid sig selv lige hurtigt, Så hvis der er et problem i denne sag, så hører det hjemme på Miljøministerens bord og ikke i den almene offentlighed.

Det er OK at blive informeret både om problemet og om løsningen af det efter gældende regler og lovgivning. Alt andet er helt til grin.

Saa laenge reaktorerne koerte var det sikreste og bedste givetvis at lade affaldet langsomt hobe sig op paa Risoe hvor ekspertisen var til stede til at haandtere det forsvarligt.

Da reaktorerne blev lukket blev der prompte oprettet Dansk Dekommisionering til at finde en loesning paa problemet med affaldet og til at staa for nedrivning af reaktorerne.

Man kan jo ikke klandre nutidens politikere eller nutidens vaelgere for at deres forgaengere ikke gav problemet prioritet. Det positive er at der bliver set paa det nu.

 • 0
 • 0

Dansk Dekommisionering er formodenligt et andet af disse ufrugtbare beskæftigelsesprojekter som vi skatteydere bare skal betale til ialt over 70 personer som siden 2003 har krydret røv nede på Risø og omegn, har dog lidt svært ved at forestille hvad de egentligt foretager sig til dagligt, men lønomk. må mindst være 40 millioner årligt plus alle deres rejseomk. etc.- Kiss my hiney

 • 0
 • 0

@Karsten Skyum Larsen

Nu var det et indirekte spørgsmål henvendt til Anders Juhl Jensen første kommentar - hvis du ellers gider læse og forstå. Sagt på en anden måde lad være med at blande dig i noget der egentlig ikke rager dig. Så er det sagt på en pæn måde

 • 0
 • 0

Ja ja Leif, men kan du på en skala fra 1-10 prioritere problemerne for politikerne, sådan at de kan vælge, hvad der skal sættes størst fokus på nu her og nu? En hyggelig skovtur til Christiania med fuld mediedækning, mener jeg er at aflede borgernes opmærksomhed fra det, der større betydning og som er langt sværere at håndtere.

 • 0
 • 0

Kim, alt det, der står på denne side rager mig lige så meget som det rager dig. Hvis du mener noget andet, kan du spørge moderatoren.

 • 0
 • 0

Til Oluf Bagger, jeg mener ikke, at klaveret spiller sådan, som du antyder. Det ville da være helt hen i hegnet, hvis man kan løse væsentlige problemer blot ved at udskifte en politiker. Ansvaret må da fortsat være forankret et sted, ellers hører alt dog op.

 • 0
 • 0

Nej -Du har vist selv kontakte moderatoren om passende og upassende indlæg mht at blive personlig osv. overfor et indlæg du overhovedet ikke har forstået og stadig ikke har - for jeg har ikke grund til det.

Og lad Anders Juhl Jensen svare på mit indirekte spørgsmål selv - hvis han har lyst -

 • 0
 • 0

Dansk Dekommisionering er formodenligt et andet af disse mange ufrugtbare beskæftigelsesprojekter som vi skatteydere bare skal betale til ialt over 70 ( skriver syvti )personer som siden 2003 har krydret røv nede på Risø og omegn, har dog lidt svært ved at forestille hvad de egentligt foretager sig til dagligt, men lønomk. må mindst være 40 millioner årligt plus alle deres rejseomk. etc.- Kiss my hiney

 • 0
 • 0

Til Oluf Bagger, jeg mener ikke, at klaveret spiller sådan, som du antyder. Det ville da være helt hen i hegnet, hvis man kan løse væsentlige problemer blot ved at udskifte en politiker. Ansvaret må da fortsat være forankret et sted, ellers hører alt dog op.

Ansvaret er forankret hos de til enhver tid siddende politikere og den stemmeberettigede befolkning. Hvis der er en embedsmand et sted der ikke loefter sin opgave er det vore valgte representanters opgave at skifte ham eller hende ud med en der goer.

Hvis ikke politikerne goer det er det befolkningens ansvar at vaelge andre politikere.

Blog kommentarer om at alle politikere bare er ens og det ikke vil hjaelpe vil blive besvaret med at saa kan skribenten jo bare selv stille op hvis han eller hun mener at kunne goere det bedre.

 • 0
 • 0

Til Oluf: Du nok har delvis ret i hvad du skriver. Vi husker jo tydeligt, da en medarbejder ved Forsvarskommandoen lagde Jægerbogen på arabisk ud på nettet. Det kostede et par embedsmænd + Admiral Sloth Jørgensen deres job. En embedsmand i Forsvarsministeriet blev også fyret og Forsvarsministeren blev flyttet i "flyverskjul" og har vistnok helt forladt politik nu. Det værste med RISØ-sagen er jo blot, at en lignende procedure der ikke løser det store problem med det radioaktive affald, men det må kunne skræmme andre til ikke at handle på samme måde i fremtiden. Det er en alvorlig sag at stå med 233 kg radioaktivt materiale, som man ikke aner, hvad man skal gøre ved. Der er ingen der vil have det, og det skal jo opbevares sikkert i mange mange år.

 • 0
 • 0

Til Oluf: Du nok har delvis ret i hvad du skriver. Vi husker jo tydeligt, da en medarbejder ved Forsvarskommandoen lagde Jægerbogen på arabisk ud på nettet. Det kostede et par embedsmænd + Admiral Sloth Jørgensen deres job. En embedsmand i Forsvarsministeriet blev også fyret og Forsvarsministeren blev flyttet i "flyverskjul" og har vistnok helt forladt politik nu. Det værste med RISØ-sagen er jo blot, at en lignende procedure der ikke løser det store problem med det radioaktive affald, men det må kunne skræmme andre til ikke at handle på samme måde i fremtiden. Det er en alvorlig sag at stå med 233 kg radioaktivt materiale, som man ikke aner, hvad man skal gøre ved. Der er ingen der vil have det, og det skal jo opbevares sikkert i mange mange år.

Forsvarsministeren var Søren Gade der blev direktør for Landbrug og Fødevarer. Flyverskjulet duer ikke idet han netop dd bliver omtalt i pressen, noget omkring Irak.

 • 0
 • 0

Til Leif: OK for så vidt angår dårlig omtale, dur flyverskjulet ikke helt, men han har jo fået en anden pind at sidde på, så han stille og roligt kan slæbe månedslønnen hjem til familien, og det er jo godt nok for dem.

 • 0
 • 0

Nu er radioaktivt materiale i DK jo ikke noget nyt.

Hvad har man de seneste 75 år gjort af radioaktivt materiale fra NDT isotoper, isotoper fra medicoteknisk sterilisation, medicinsk udstyr, skolers fysiklokaler, røg detektorer og meget andet som indeholder radioaktivt materiale?

Det må da dreje sig om "radioaktivt affald" som udgør mange, mange tons?.Hvad er der blevet af det? Kan vi ikke bare sende de 275 kg fra Risø samme vej?

I am just a simple man... men på mig virker det som om man gør noget simpelt til noget kompliceret..

Venlig hilsen

Kristian Lund Jepsen

 • 0
 • 0

Brændselselementerne fra DR3 er leveret tilbage til USA efter aftale. De berømte 233 kg affald stammer fra et forsøg med bestråling af brændsel og har intet at gøre med brændselselementerne til DR3. Risø have en betydelig forskning og udvikling på området reaktorbrændsel. Således fremstillede man selv elementerne til DR3. Oprindelig skete det i et samarbejde med Helsingør Værft.

 • 0
 • 0

Nu er radioaktivt materiale i DK jo ikke noget nyt.

Hvad har man de seneste 75 år gjort af radioaktivt materiale fra NDT isotoper, isotoper fra medicoteknisk sterilisation, medicinsk udstyr, skolers fysiklokaler, røg detektorer og meget andet som indeholder radioaktivt materiale?

Det må da dreje sig om "radioaktivt affald" som udgør mange, mange tons?.Hvad er der blevet af det? Kan vi ikke bare sende de 275 kg fra Risø samme vej?

I am just a simple man... men på mig virker det som om man gør noget simpelt til noget kompliceret..

Venlig hilsen

Kristian Lund Jepsen

Indtil nu har man sendt det hele til Risoe. Det er det vi nu skal have fundet en permanent loesning paa.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten