Udenrigsministeriet frifundet i satellitsag

Udenrigsministeriet klarer frisag i et nyt notat om det omstridte satellitkommunikationssystem, GlobalKom, som både har været kritiseret skarpt i Ingeniøren og i TV2. Det er dog kun en del af projektet, som er blevet kigget efter i sømmene - nemlig selve udbuddet.

I forhold til processen omkring udbuddet af systemet og de afgørelser om økonomi og teknik, som Udenrigsministeriet har taget, har Rigsrevisionen ingen bemærkninger, som det hedder i Rigsrevisionens sprog.

Satellitsystemet, som skulle forsyne op imod 100 ambassader og repræsentationer i udlandet med telefon, dataforbindelser og Internet, var i sommer ramt af alvorlige problemer med stærkt forsinkede og forsvundne emails.

Revisionen rejser en kritik af selve dokumentationen på indkøbssagen. Den har ikke været tilfredsstillende, lige som Rigsrevisionen konstaterer, at det har været vanskeligt at vurdere ministeriets styring og konkrete afgørelser isoleret, da man har benyttet sig meget af en ekstern konsulent.

Sagen blev rejst i Folketingets udenrigsudvalg over for daværende udenrigsminister Mogens Lykketoft (S), og førte til en indrømmelse fra Udenrigsministeriet om, at leverandøren WorldCom udnyttede den indkøbte båndbredde på satellitterne på en teknisk set meget ringe måde.

Ministeriet blev i Ingeniøren kritiseret for valget af leverandør af eksperter i London og København. Kritikerne undrede sig over, hvorfor man ikke valgte leverandøren Emperion, som havde gennemført et pilotprojekt med satellitkommunikation mellem 15 repræsentationer med tilfredsstillende resultat.

Rigsrevisionen finder dog ikke anledning til at kritisere valget af WorldCom på baggrund af kriterier om økonomiske og tekniske forhold, herunder at WorldCom tilbød stor båndbredde og blev vurderet som værende kompetent.

Tilbage står en vurdering fra Rigsrevisionen af projektets organisering, styring og kontrol samt revision af projektregnskabet og budgetkontrol. Det skyldes, at der endnu mangler et færdigt projektregnskab, da etableringen af kommunikationssystemet først afsluttes til sommer. Den endelige afrapportering kommer i forbindelse med Rigsrevisionens beretning om statsregnskabet for 2001.