Uden mæslingevaccine ville børnedødeligheden være dobbelt så stor

En amerikansk-hollandsk forskergruppe konkluderer på baggrund af data fra USA, England/Wales og Danmark, at de gavnlige virkninger af vaccination mod mæslinger er langt større end hidtil formodet.

Efter vaccination mod mæslinger blev indført i USA og Storbritannien i midten af 1960’ene, indtrådte et markant fald i dødeligheden ved andre smitsomme sygdomme. Det samme skete i Danmark, efter at MFR-vaccinationer blev indført i midten af 1980’erne.

Forskerne konkluderer, at i den periode, mæslinger var en almindelig sygdom i disse lande, var den direkte og indirekte gennem et svækket immunforsvar årsag til halvdelen af alle børnedødsfald.

Michael Mina fra Princeton University og de øvrige forskere skriver i deres videnskabelige artikel i Science, at dette er et vigtigt budskab, da der i mange kredse er opstået en forkert antagelse om, at mæslinger generelt er en mild form for børnesygdom.

Forskernes analyse dokumenterer, at mæslingevaccination har en beskyttende virkning over for andre smitsomme sygdomme i en periode på to-tre år.

Børn, der har været ramt af mæslinger, har derimod et svækket immunforsvar efter sygdommen, idet antallet af de såkaldte B- og T-lymfocytter, der er hvide blodceller, som indgår i immunforsvaret, er mindsket i en efterfølgende periode.

Mæslinger beskadiger immunsystemet, så det så at sige glemmer, hvordan det skal bekæmpe andre sygdomme.

Tidligere har man formodet, at den generelt gavnlige virkning af vaccinationen kun har holdt sig i uger eller måneder. Det viser sig nu altså at være i flere år.

Forskerne skriver, at kun relativt få lande har et statistisk materiale, der kan vise denne effekt, men de kunne finde relevante data i USA, England/Wales og Danmark.

Der foreligger ikke data, der kan sige noget om sygeligheden, men forskerne formoder, at effekten kan have været endnu højere på dette område end for dødeligheden.

Dansk forskning har længe vist effekten

Den gavnlige effekt af mæslingevaccination ud over vaccinationens primære formål har været kendt i mange år.

Danske forskere med Peter Aaby fra Statens Serum Institut som drivkraft har gennem mere end 30 år påvist, at børnedødeligheden i Guinea-Bissau faldt markant, efter at vaccinationsprogrammer mod mæslinger blev indført.

Denne forskning videreføres nu i Forskningscenter for Vitaminer og Vacciner.

Centerets leder, Christine Stabell Benn, har tidligere forklaret, at 6.500 børns liv kan reddes hver eneste dag, hvis erfaringen fra bl.a. Guinea-Bissau bruges på verdensplan.

Hun har påpeget, at det ikke kun vil være i lavindkomstlande, at sundhedstilstanden vil kunne forbedres, men at der også vil være meget at hente i Danmark og andre vestlige lande.

Det forhold bekræfter den nye undersøgelse beskrevet i Science.

Emner : Medicin
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvad skal alle de mennesker leve af? De står jo allerede på nakken af hinanden i Afrika. Holder det først op når de dør af sult, eller kommer der krige?

 • 3
 • 21

Hvis nu rækken af uroplagede lande var fredelige og velstående lande, med velfungerende uddannelsesinstitutioner, sygehuse og et stærkt og stabilt offentligt bureaukrati og system, hvis der var job til langt de fleste og en økonomisk sikkerhed for resten mod sult og sygdom.

Så ville befolkningen nok blive i hjemlandet. Så ville fødselstallet falde til omkring 2 per kvinde.

Ovenstående er ikke for at være utopisk, men for at påpege hvad der skal til for at gøre Europa mindre attraktiv. Faktisk kan meget mindre gøre det, fred og en beskeden økonomisk vækst og bare håbet om en fortsat bedre fremtid hjemme vil være tilstrækkeligt. Se f.eks. på Kenya.

 • 18
 • 2

Jeg fik mæslinger som 5 årig, og vi var i lånt sommerhus, så min mor cyklede til lægen, der udskrev en recept på hostesaft (som jeg omgående kastede op)- og glemte det med mellemørebetændelsen (som jeg fik!).

Jeg har haft alle de sk. børnesygdomme (skarrlagensfeber dog som voksen- og jeg var syg med tårnhøj feber og halsbetændelse). Det er muligt mit immunsystem ikke virker, som det skal. Jeg døjer ihvertfald med allergier- senest går jeg har nyseformelse- øjne i vand- og hoster. Men det er så "kun" pollenallergi. Derudover har jeg kontakt allergi overfor græs, hø, halm og savsmuld- Og duftallergi (der er en meget dyr mandedeo- som jeg nyser og snotter over)

Er det sjovt- at jeg ikke kan køre i bus mere? De unge mennesker, der har nærmest badet i duftmidler? NEJ.

Mit immunsystem virker. Jeg vaccinet mod TB og kopper. Og burde få fornyet den mod stivkrampe (tetanus).

Mvh Tine

 • 0
 • 0

I forbindelse med debatten om mæslingevacciner, bliver der i medierne ofte nævnt, at ét barn i Berlin er dødt af mæsninger. De nærmere omstændigheder til dødsfaldet bliver i den forbindelse aldrig nævnt, fx hvorvidt barnet havde andre sygdomme, og om barnet allerede var vaccineret. Hvorfor mon?

 • 0
 • 6

@ Thomas Jensen: Hvad mener du egentlig? Hvad er efter din mening årsagen til, at disse omstændigheder ikke bliver nævnt?

 • 0
 • 0

Jeg mener, at man dør sjældent af mæslinger, hvis man ellers er sund og rask, og derfor burde pressen undersøge de nærmere omstændigheder, når de bruger eksemplet. Årsagerne til det ikke bliver nævnt kan være dårlig journalistik, eller at man ikke ønsker sandheden frem i lyset. Det er selvfølgelig også muligt, at barnet var sundt og raskt, og døde fordi det ikke var vaccineret. Det er bare dét ved gerne vil vide.

 • 0
 • 6

I øjeblikket kører diskussionen igen om børnesygdommene i medierne, som om der var tale om en ny ebola. Det er hysteri. Før vi i Danmark begyndte at vaccinere var der årligt ca. 70.000 tilfælde af børnesygdommene og antallet af børn som døde i forbindelse med komplikationer var mellem 3 og 5 om året. Det kan næppe komme længere ned. Børnesygdommene vil naturligt ramme alle børn der ikke er vaccinerede. De ligger som en ZIP-fil i alle børn og venter kun på at blive aktiveret. Børnesygdommene er en naturlig del af menneskets udvikling da alle børn siden tidernes morgen har fået sygdommene. Og man får dem kun en gang i livet. Formålet er at børnesygdommene skal træne barnets immunforsvar til bedre at kunne håndtere fremtidige infektioner. Siden 1987 hvor man herhjemme begyndte med MRF vaccinen er sygdomsraten blandt børn steget dramatisk. Alene sidste år fik over 200.000 børn sat dræn i ørerne. Dertil kommer vaccinationsskaderne som man fra myndighedernes side forsøger at bagatellisere. Hver gang vi mennesker prøver at bøje naturen får vi tæsk, hvornår lærer vi det ?

 • 0
 • 12

Jeg mener, at man dør sjældent af mæslinger, hvis man ellers er sund og rask

En ud af 2000 af mæslingeinficerede får hjernebetændelse som følge, én ud af 3000 dør. Det er i vestlige lande med velfungerende sundhedssektorer.

Antallet af mæslingdødsfald i Afrika faldt fra 360.000 i 2000 til 36.000 i 2007 fordi man indførte masse-vaccinationer (478 millioner vaccineret i perioden).

Det er mig ubegribeligt at folk argumenterer imod MFR.

 • 13
 • 0

Årsagerne til det ikke bliver nævnt kan være dårlig journalistik, eller at man ikke ønsker sandheden frem i lyset.

Altså det væsentlige er statistikken, ikke om en bestemt dreng er død af mæslinger eller ej. Når pressen hænger sig i en bestemt dreng, er det fordi mange mennesker har svært ved at forholde sig til statistik. Tag f.eks. rygning. Men en død dreng, det kan alle forstå. Det er vores hjerner bygget til at forstå (jeg får det faktisk lidt dårligt af bare at skrive det her, tænker på min egen 3-årige).

 • 1
 • 0

Det er mig ubegribeligt at folk argumenterer imod MFR.

Det kan da ikke være svært at forstå, at folk er bange for, at påføre sit barn et eller andet, pga. en vaccine. Man kan også tolke dine tal som, at man udsætter 3000 for en ukendt risiko, for at forsøge at gardere sig imod, at en enkelt dør. Havde det været en ud af 300 der døde af mæslinger, er jeg sikker på, at holdningen havde været en anden.

 • 0
 • 6

Altså det væsentlige er statistikken, ikke om en bestemt dreng er død af mæslinger eller ej. Når pressen hænger sig i en bestemt dreng, er det fordi mange mennesker har svært ved at forholde sig til statistik.

I dette tilfælde snakker jeg ikke statistik, men simple fakta. Jeg læste et sted, at drengen i Berlin havde en hjertefejl, som reelt var årsagen til han døde, og at han i øvrigt var blevet vaccineret, så det faktisk var vaccinen han døde af. Dette kan jeg ikke dokumentere, men vil meget gerne have det dementeret, da det jo sætter sagen i et noget andet lys.

 • 0
 • 7

Helt ærligt: Du har læst et eller andet uspecificeret sted, at drengen i Berlin i virkeligheden døde af vaccinen, men det kan du ikke dokumentere. Til gengæld vil du gerne have, at andre dokumenterer, at du tager fejl.

Hvad med om du selv skaffede dokumentation for din egen mildest talt uunderbyggede og kontroversielle påstand?

 • 11
 • 1

3 til 5 døde om året uden vaccine sammenlignet med ingen døde med vaccine. Væssenligt færre bivirkninger og følge sygdomme med vaccine, f.eks er der 10-15% sandsynlighed for også at få mellemørebetændelse, sinuitis, bronkitis eller pneumoni ved en mæsling infektion (https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laeg...).

Det er ikke natur givet at børn skal rammes af børnesygdomme. Din zip fil analogi er ganske enkelt noget vrøvl. I naturen er der kun et formål, nemlig overlevelse. Dvs at formålet med mæslinger er: mæslinger, og vi mennesker lever bedre uden. Artiklen som vi kommentere på viser f.eks. at vaccinerede børn har bedre immunforsvar end ikke vaccinerede børn også når det gælder andre infektioner end det der vaccineres imod.

Vi har ikke fået tæsk for at udrydde kopper, vi har heller ikke fået tæsk for at udrydde kvægpest (som i øverigt er relateret til mæslinger), men mennesker er døde fordi de har fulgt råd baseret på hjemmestrikkede filosofier baseret på manglende natur forståelse.

 • 9
 • 0

@Thomas Hvis vi træder et skridt tilbage og et øjeblik ignorerer om man er for eller imod vaccinen, så er der nogle ting du glemmer I din bekymring.

Det konkrete tilfælde i Berlin kan ikke bruges til særlig meget ift. at beslutte om vaccine er en god eller dårlig idé. Det er et enkeltstående tilfælde og har ingen sammenhæng med den generelle risiko for eller imod vaccine. Du stopper jo heller ikke med at køre dit barn i bil fordi en familie er død i et trafikuheld i den anden ende af landet.

Det er statistikken, der er vigtig. Det er det i al vaccinationssammenhæng og i øvrigt også i mange behandlingsforløb. Spørgsmålet er, om du vil udsætte dit barn for X% risiko ved at blive vaccineret eller Y% risiko for at dø af mæslinger eller følgesygdomme pga. svækket immunforsvar. Det er det valg man skal træffe som forælder. Begge valg indeholder risici, men spørgsmålet er, hvor stor risiko, der er forbundet med de to valgmuligheder. I tilfældet MFR-vaccine er Y >>>> X (meget større end X), og det er netop den sammenhæng vaccinemodstanderne overser. Der er udemærket dokumentation for dette i bl.a. tilfældet Guinea-Bissau, som er linket i artiklen herover.

Hvis man som forælder skal vælge vaccine eller ej, så skal man træde et skridt tilbage og ikke lade følelserne råde. Er MFR-vaccine en garanti for at noget ikke går galt? Formentlig ikke. Står risikoen mål med de positive virkninger? Det må man sige.

 • 4
 • 0

Men så kan de "hvide mand" jo ikke komme og udplyndre de ustabile lande, og tørre råddent kød af på dem.

Politik min ven!

 • 0
 • 2

Du har selv læst det et sted....Jeg foreslår såmænd bare, at du ulejliger dig med at finde det sted, inden du poster dit indlæg. Det må du jo være den nærmeste til at gøre. Lad os høre, hvor du læste det, så vi har en mulighed for at vurdere din kilde. Hvis det f.eks. var en artikel fra British Medical Journal ville jeg tillægge det noget større vægt end hvis var fra vaccinesammensværgelsen.dk (opdigtet site, men du forstår sikkert, hvad jeg mener)

Det vil jeg nu ikke kalde at blive sablet ned.

Hvorfor gør et simpelt ønske om kildeangivelse dig skeptisk? Hvad præcis bliver du skeptisk overfor?

 • 3
 • 0

Du har selv læst det et sted....Jeg foreslår såmænd bare, at du ulejliger dig med at finde det sted

Det var på Facebook, og jeg kan ikke finde kilden igen, har skam forsøgt. Men eftersom der ikke officielt er kommet noget frem, om de nærmere omstændigheder ved drengens død, så kan den ene påstand jo være lige så god som den anden. Jeg efterlyser jo bare noget dokumentation på noget, som de fleste åbenbart tager for givet, nemlig at drengen var sund og rask, og døde alene pga. mæslinger.

 • 0
 • 7

Det er netop der, du tager fejl. Der er uhyre solid videnskabelig evidens for, at vaccinen nedsætter børnedødeligheden markant - ikke alene dødeligeheden som følge af mæslinger, men også dødeligheden som følge af andre infektionssygdomme. Det er netop det, som artiklen handler om.

Hvordan kan du i fuld alvor mene, at en påstand fra en eller anden uidentificeret facebookside er lige så god som en artikel baseret på solid videnskabelig forskning?

Desuden tager du også fejl mht. vaccination i den konkrete sag. Berlins sundhedsborgmester (eller do.senator, som det hedder på de kanter) har officielt erklæret, at den 18 måneder gamle dreng IKKE var vaccineret.

"...eller at man ikke ønsker sandheden frem i lyset." Jeg stopper her - husk sølvpapirshatten.

 • 2
 • 0

Hvilke personer fra forskellige sundhedsmyndigheder kan man komme efter, med hensyn til de 7.000 døde tyske børn herhjemme i årene EFTER Krigen? Personkredsene har jo trods alt efterkommere og fordi der er gået 70 år fritager vel ikke alle for omtale, eller kan man skrive det var rettidig omhu man undlod gøre det som man nu undlod.

Pårørende til de her børn følte vel at man var reddet, men ligesom overlevende i vand kan drukne umiddelbart før de bliver samlet op.

Man erkender have tabt, opgive kæmpe videre og D Ø R. hvilket forældrene også måtte erkende.

 • 0
 • 0

@Thomas

"An autopsy on the child, who died on Feb. 18 and wasn't immunized against measles, showed he had an unspecified medical condition, but it wouldn't have led to his death without the measles infection, the Charite hospital said Tuesday."

Citat fra NY Times om det 18 måneder gamle barn fra Berlin, som jeg går ud fra, vi diskuterer. En søgning giver samme beskrivelse på tværs af medier og lande. Der skal dog nok sidde nogle konspirationsteoretikere på Facebook, som giver udtryk for, at man ikke kan stole på hospitalets udtalelser.

 • 3
 • 0

showed he had an unspecified medical condition, but it wouldn't have led to his death without the measles infection

Tak for hjælpen! :-) Uden at konspirere for meget, kan man vel konkludere, at drengen fejlede andet end mæslinger, og at denne "unspecified medical condition" var medvirkende hans død. Dermed ikke sagt, at vaccinen er en dårlig ide! Mit ærinde i denne diskussion har kun været, at få denne information frem i lyset, da drengen fra Berlin har været brugt som pragteksempel på, at man skulle lade sig vaccinere.

 • 0
 • 5

Jeg synes du cherry- picker i citatet. Det centrale her er:

"...wasn't immunized against measles..." og "...wouldn't have led to his death without the measles infection...".

Drengen døde fordi han fik mæslinger. Havde han været vaccineret, så havde han levet i dag. Det er konklusionen og derfor er det et pragteksempel på, hvorfor man skal vaccineres.

Som forælder til det barn ville jeg sidde tilbage med en enorm skyldfølelse, som det nok ville tage mange år at kommer over. Jeg håber, at en læge har været nærværende nok til at fortælle forældrene sandheden, så de vaccinerer deres næste barn.

 • 5
 • 0

Check forfatterne til artiklen. Det skulle vel ikke være vaccineindustriens ansatte?

http://en.wikipedia.org/wiki/Ab_Osterhaus

Der mangler stadig viden om vaccine-bivirkninger, deres diagnosticering og behandling, jævnfør sagen om de vaccinerede piger (med Gardasil-vaccinen).

Det er interessant, at vaccine-industrien ikke er ansvarlig for skadelige virkninger af deres produkter.

Der mangler, set med mine øjne, en del "oprydning" før det kan være forventeligt, at befolkningen generelt har tillid til myndighedernes vaccinations-programmer. Herunder også med myndighedernes mange fadæser under svineinfluenza H1N1 pandemien i mente.

 • 1
 • 9

Re: @ Thomas Jensen:

Drengen døde fordi han fik mæslinger. Havde han været vaccineret, så havde han levet i dag. Det er konklusionen 

Hvem ved om han ikke lige så godt kunne have været død af en influenza, lungebetændelse, eller andet, pga. hans uspecificerede sygdom? Han kunne måske endda have været død af bivirkninger fra vaccinationen, og i så fald ville forældrene nok have haft endnu større skyldfølelse.

Netop derfor er det vigtigt at man som forældre ikke ser på de enkeltstående tilfælde, men den store mængde. For 25-30 år siden var jeg også selv i tvivl om hvorvidt vi skulle lade være børn vaccinere, men jeg er da glad for at vi valgte vaccinen (på den anden side ville jeg have haft det skidt, hvis de var blevet alvorligt syge af bivirkninger).

Det er dog vigtigt at vi ikke blot siger det er godt at vaccinere, men også holder medicinal-industrien i ørerne med hensyn til bivirkninger og ansvar, så det kan betale sig (mindre erstatninger/bøder og dermed større overskud) for dem at være åbne med hensyn til bivirkninger mv.,

 • 1
 • 0

Undskyld mig Hanne Koplev, men dit indlæg ligner et skoleeksempel på konspirationsteori.

En komplet uunderbygget påstand om, at forfatterne er betalt af industrien, nødtørftigt camoufleret som et spørgsmål. Hvorfor undersøger du det ikke selv?

Desuden er hovedforfatteren ikke Osterhaus, men Michael J. Mina. Hvorfor nævner du ikke ham? Jeg synes egentlig også det er lidt besynderligt, at du overhovedet ikke kommenterer artiklens indhold, nemlig at vaccine mod mæslinger generelt styrker immunforsvaret og ikke svækker det.

Hvor har du i øvrigt fra, at vaccineindustrien har andre ansvarsregler end resten af medicinalindustrien?

Jeg synes nu også, at mere end 8 ud af 10 vaccinerede børn tyder på, at befolkningen generelt har tillid til mfr-vaccinen.

Se figur 2 her: http://www.ssi.dk/aktuelt/temaer/sygdomsud...

3,3 dødsfald som følge af mæslinger pr. år i gennemsnit fra 1960-1986. Hertil kommer så alvorlige bivirkninger som lungebetændelse, hjernebetændelse og blodplademangel.

Mener du stadig, at mfr-vaccinen burde afskaffes?

 • 4
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten