Udbudsaftale: Højhastighedstog kan stadig komme til Danmark

Illustration: DSB

I stedet for blot et enkelt udbud om tog i Danmark, bliver udbuddet delt op i to: Det første faldt på plads i dag, men nærlæser man aftaleteksten, er det tydeligt, at der er potentiale for et udbud om højhastighedstog i Danmark.

Af aftaleteksen fremgår det:

»... at denne aftale ikke udelukker, at der på et senere tidspunkt gennem et nyt udbud kan indkøbes højhastighedstog til realisering af timemodellen.«

Kim Christiansen, transportordfører for Dansk Folkeparti, forklarer:

»Det er noget, der er skrevet ind, fordi de her tog ikke kan leve op til timemodellen. Det er der nogen, der går meget op i, og derfor er der skrevet ind, at det skal være muligt på et senere tidspunkt at købe nogle hurtigere tog.«

Politikerne er stadig splittede

Diskussionen om højhastighedstog splitter Folketinget, hvor de røde partier ønsker en stor investering i forbedring af den offentlige transport, mens de borgerlige holder igen.

Venstre mener, at det vil være en alt for dyr løsning at købe højhastighedstog, men Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører fra Venstre, understreger samtidig, at han ikke har et problem med, at formuleringen står i aftaleteksten.

»Vi har ingen planer om at købe tog, der kan køre 250 km/t. De koster det dobbelte af de andre tog, men det var vigtigt for nogle partier.«

Kristian Pihl Lorentzen mener, at sætningen er en selvfølgelighed.

»Man kan jo når som helst beslutte at købe nogle nye tog og så lave et udbud,« siger han.

»Vi har intet behov for, at det står der. Vi prioriterer ikke at bruge mange milliarder, der ikke er fundet, på de her tog, men det er der andre, der gør,« fortsætter han.

Må vente nogle år endnu

Karsten Hønge, transportordfører for SF, regner dog ikke med, at et udbud om højhastighedstog er lige rundt om hjørnet:

»Der vil gå nogle år. Vi skal jo også først have nogle strækninger, de kan køre på,« siger han.

Læs også: DSB afliver timemodellen: Nye eltog bliver ikke højhastighedstog

Andreas Steenberg, transportordfører for Radikale Venstre, har på Twitter skrevet følgende om, hvorvidt aftalen med eltog betyder, at der ikke skal købes højhastighedstog:

Emner : Tog
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ærligt, jeg forstår ikke hvorfor politikerne i timeplanen satser på den gamle lillebæltsbro. Ved at bygge en ny motorvej og jernbane fra Odense til Bogense og bro videre til Juelsminde, ville man løse både timeplanens problem for jernbanen og Vejle fjordbroens problem.

 • 7
 • 5

Mærkelig som erhvervspolitik og togpolitik er to forskellige verdener. Politikerne arbejder ihærdigt på at fordele befolkningen og erhvervsmuligheder ud i alle eksisterende byer, men togdriften skal på "højhastighed" der kun giver mening hvis der er 100 km imellem stoppestederne.

Hvem tror politikerne egentligt skal sidde i disse "højhastighedstog." Kundegrundlaget bliver jo efterladt måbende på stationerne medens de klamrer sig til alt opstående imedens toget suser forbi.

 • 7
 • 11

Jeg kan godt se at der bør være en vis afstand mellem stop, hvis der skal køre højhastighedstog. Men kan det så ikke - f.eks. på strækningen Esbjerg - København, være et spørgsmål om at forskyde de væsentligste stop. Sådan at tog 1 kører Esbjerg - Fredericia non-stop, derefter Fredericia-Korsør non-stop og så non-stop til København. Tog 2 kører non-stop fra Vejen-Odense, Odense-Sorø eller Slagelse og så til København. (Det kører måske også fra Esbjerg, men fra Esbjerg til Vejen, kører det så måske bare ikke tophastighed). Altså sådan at man giver flere mulighed for at stige på et højhastighedstog i en vis nærhed af hvor man bor.

 • 3
 • 2

hvad med at investere i førerløs 5 minutters drift på hele stogsnettet og holde taksterne i ro et årti. Det ville seriøst forbedre mobilliteten og give den kollektive trafik et løft

 • 1
 • 4

5 minutters drift på hele stogsnettet

S-togsnettets akilleshæl har i mange år været strækningen Hellerup - Svanemøllen - Hovedbanegården - Dybbølsbro - Valby, hvor der køres med ca 2 minutter imellem togene, fordi næsten alle linier bruger strækningen helt eller delvis.

Uden en god plan til at afhjælpe dette er der intet der kan give mærkbare forbedringer.

Ny signaler, førerløs drift, andre operatører etc er i bedste fald kosmetik og i værste fald skadeligt for trafikken.

For at en plan er god, så skal det være besluttet hvordan man skaffer pengene til at realisere den HURTIGT

 • 3
 • 0

Det viser sig at det stadig ikke er muligt at få alle IC tog til at stoppe 1 gang i timen på Langeskov Station. Hvordan har du Thorvald, forestillet dig at din, i mine øjne, lidt forvirrende plan, skulle kunne gennemføres, når togene samtidig skal køre 250 km/t i stedet for nuværende 120 km/t.

 • 1
 • 1

Hvis der på de samme skinner skal køre både lokaltog med stop i stationsbyerne, og samtidig køre højhastighedstog med 250 km/timen, skal køreplanen overholdes stramt, så højhastighedstogene kan overhale præcist når lokaltogene holder på et sidespor på et mindre standsningssted.

Al erfaring viser at dette ikke er muligt. Sikkerhedsafstandene er meget lange på grund af togenes meget lange bremsningsafstand, så vi kan forvente at lokaltogene ustandseligt vil blive holdt tilbage af hensyn til højhastigheds-prestige-projektet. Så dermed er toget som pendlertransport imellem stationsbyerne i praksis aflyst.

Fint nok: Busdrift kan jo ofte gøre det samme både bedre og billigere. Men højhastighedstogsfortaleren skylder os at vedkende sig den konsekvens af deres milliardforetagende.

 • 2
 • 2

Hvis der på de samme skinner skal køre både lokaltog med stop i stationsbyerne, og samtidig køre højhastighedstog med 250 km/timen, skal køreplanen overholdes stramt, så højhastighedstogene kan overhale præcist når lokaltogene holder på et sidespor på et mindre standsningssted.

Al erfaring viser at dette ikke er muligt.

Planen er jo netop også at bygge nye jernbanestrækninger. Den eneste der er ved at blive bygget til 250 km/t er København-Køge-Ringsted. Nyt signalsystem medføre sporene ikke længere er ensrettet, så principielt kan der lokaltoget køre i det andet spor mens det overhales. Kapaciteten øges altså både med nye spor og nye signaler. Den stærkt forøgede kapacitet kan give plads til både lokaltog og hurtigtog.

Der er mange som pendler mellem Fyn og København, de vil have stor glæde af kortere rejsetid.

 • 0
 • 0

Jeg var sidste uge med toget mellem Paris (hvor jeg bor) og Strasbourg. De 490 km tog en time og 50 minutter. Og (til Bertel Johansen) der blev ikke stoppet een eneste gang.

Et tilsvarende koncept er naturligvis ikke muligt i det langt mindre Danmark. Men vi burde nu nok holde op med at argumentere, at "timemodellen" er for ambitioes. I europa-sammenligning er den latterligt uambitioes.

 • 4
 • 1

Jeg var sidste uge med toget mellem Paris (hvor jeg bor) og Strasbourg. De 490 km tog en time og 50 minutter. Og (til Bertel Johansen) der blev ikke stoppet een eneste gang.

Ovenstående fine eksempel illustrerer jo dilemmaet: København er IKKE Paris og Ålborg er IKKE Strasbourg. Det danske skinnenet er i dag beregnet til at servicere alle mellemstationerne, og da højhastighedstoget jo netop IKKE skal stoppes før om et har hundrede kilometer, er der ikke rigtigt plads på skinnerne til andet.

 • 2
 • 1

@Bertel Johansen

Ovenstående fine eksempel illustrerer jo dilemmaet: København er IKKE Paris og Ålborg er IKKE Strasbourg. Det danske skinnenet er i dag beregnet til at servicere alle mellemstationerne, og da højhastighedstoget jo netop IKKE skal stoppes før om et har hundrede kilometer, er der ikke rigtigt plads på skinnerne til andet.

Højhastighedstog skaffer plads til andre tog på de gammel strækninger, som ligger parallel med nuværende baner. Fx kunne den øget kapacitet bruges til flere regionaltog på Vestfyn og flere regional til supplering af de nuværende Intercity-tog.

Hastigheden imellem fx Odense-RIngsted bliver højst 200 km/t når den er opgraderet - så der plads til de nuværende tog sammen med nye højhastighedstog - de følges ad, når de deler en strækning.

Modellen har fungeret de steder jeg har været i Tyskland... Sågar har jeg være ude for at et Interregional-tog undervejes hoppede ind på højhastighedsbanen fra Göttingen til Kassel. De fleste højhastighedsbaner kan bruges af flere kategorier af tog. Det giver bare mere fleksibel udnyttelse af jernbanenettet.

 • 0
 • 0

@per egholm

Det viser sig at det stadig ikke er muligt at få alle IC tog til at stoppe 1 gang i timen på Langeskov Station. Hvordan har du Thorvald, forestillet dig at din, i mine øjne, lidt forvirrende plan, skulle kunne gennemføres, når togene samtidig skal køre 250 km/t i stedet for nuværende 120 km/t.

Det er længe siden at standard-hastigheden var 120 km/t på de hovedstrækningerne. Typisk er hastigheden 180 km/t hvis det ikke er kurver eller en større station.

Og tophastigheden på 250 km/t er kun på nyanlagte strækninger, hvor man stadig har den gamle strækning til.

Og i Langeskov er det mulig at standse hyppigere - men der mangler passagergrundlag til det, som det er nu.

 • 1
 • 0

Undskyld: Jeg huskede fejl på målet for mulig hastighed på Kystbanen. Men 160 km/h er jo også noget, og 120 km/h er vel tilstrækkeligt, når de 45 km alligevel tager 45 til 51 minutter for at få kunderne med om bord.

 • 1
 • 0

Det samme gælder jo for resten af Danmark. Det nytter ikke at den kollektive massetransport, skal overspringe store dele af Danmark. Det gør fravalget af kollektiv trafik endnu større. Der skal være tid til at stå af og på, samt minimere ventetid ved omstigning til videre forbindelse. Ellers bliver alternativerne tilvalgt og det kollektive (eller eksklusive= kun for få snobber) fravalgt.

 • 0
 • 2

Modellen har fungeret de steder jeg har været i Tyskland... Sågar har jeg være ude for at et Interregional-tog undervejes hoppede ind på højhastighedsbanen fra Göttingen til Kassel. De fleste højhastighedsbaner kan bruges af flere kategorier af tog. Det giver bare mere fleksibel udnyttelse af jernbanenettet.

Og Tyskland har ikke problemer med med vejene? De steder hvor toget ikke stopper, eller slet ikke kører langt fra motorvejen, er der kun buser. Busserne kører en strækning som en bil kun tager en tredjedel tid at køre. Skal der bygges parallel-spor? Hvor få kunder(ikke politikere der alligevel flyver) vil og kan selv betale for et sådant? Er tog kun for eliten? Derfor er markedsundersøgelser mm. vigtigere for at belyse de behov der er. Det er "Nice to have or need to have" på Dansk: Sjovt at have eller absolut nødvendig.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten