Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

I udbud: Nu skal 13.300 ton døde mink graves op

»Hvem vil byde ind på opgaven med at opgrave 13.300 ton døde mink og sende dem til forbrænding?«

Sådan skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse i forbindelse med udbuddet af de nedgravede mink ved Karup og Holstebro. Opgaven med at grave minkaffaldet op og transportere materialet til forbrænding samt reetablering af opgravningsområderne anslås til en samlet værdi eksklusive moms på 40 millioner kroner.

»Denne kontrakt omfatter udførelse af opgravning af estimeret mellem 16.000–24.000 ton materiale, dvs. minkkadavere, kalk og omkringliggende jord, og transportere det til affaldsforbrændingsanlæg. Derudover omfatter kontrakten yderligere opgravning og transport af organisk forurenet jord, klassificeret som affald, fra bunden af renderne samt efterfølgende reetablering af områderne,« fremgår det af af Fødevarestyrelsens åbne udbud.

Coronafri kadavre

Opgravningen skal begynde i udgangen af maj 2021, hvor minkene vurderes at være fri for smitte med covid-19, og skal være afsluttet i midten af juli.

»Tilbudsgiveren skal stille en kapacitet til rådighed for kontraktens udførelse, der gør det muligt at bortskaffe alle mink i begge områder inden for en periode på 6 uger,« skriver Fødevarestyrelsen.

Når alle mink er opgravet og transporteret væk fra områderne, forventes det, at der skal opgraves en mængde jord fra bunden af renderne. Her er det en forudsætning, at den opgravede jord ikke vil blive klassificeret til at indeholde animalske biprodukter, fremgår det af udbuddet.

»Det opgravede materiale skal transporteres til affaldsforbrændingsanlæg i hele Danmark, men den konkrete plan herfor fastsættes først på baggrund af en prøveopgravning, der forventes at ske i maj 2021,« skriver Fødevarestyrelsen og fortsætter:

»Såfremt affaldsforbrændingsanlæggene ikke kan modtage materiale til afbrænding, kan ordregiver anvise en anden modtager af materialet.«

Særlige krav til håndtering

De 13.300 ton mink, kalk og lidt jord, det skal transporteres til affaldsforbrændingsanlæggene, betegnes som et animalsk biprodukt, og »der gælder derfor særlige krav til håndtering af dette, herunder til arbejdspladsens indretning og løbende rengøring af maskiner og udstyr«.

Fødevarestyrelsens udbud kommer i forlængelse af den politiske aftale, der blev indgået den 20. december 2020, om, at de nedgravede mink skal opgraves og bortskaffes ved forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg. Minkaffaldet skal graves op, når de efter seks måneder er fri for covid-19-smitte, fremgik det af aftalen.

Frem til 23. marts klokken 9.00 kan interesserede firmaer byde ind på opgaven.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Jeg føler mig ganske tryg ved hele forløbet. For den højeste faglige ekspertise og hele vores politiske establishment står bag enhver lille detalje i hele beslutningsprocessen. Der har kun været et moderat tidspres, ved forberedelsen af hele procesforløbet. For minkene var jo i deres bure, og løber ikke nogen steder. Så der har været tilstrækkelig tid til at gennemtænke alle detaljer og alle afledte konsekvenser i hele procesforløbet. ELLER HVAD ?? Ved en sidste gennemlæsning bliver jeg sgu lidt i tvivl. Gad vide om forløbet kunne have været planlagt bedre, så det set fra sidelinien havde virket noget mindre panikagtigt og uigennemtænkt. Nå, jeg er bare maskiningeniør, så det skal jeg nok ikke gøre mig klog på. Men jeg trykker nu på GEM knappen alligevel.

  • 14
  • 2

Kan nogen huske hvordan det blev beskrevet hvilken utrolig dårlig ide det var at aflive alle disse mink. Kan nogen huske hvordan nedgravning blev beskrevet som den dårligste løsning? Hvordan der blev gravet tæt på en sø?

Der bliver taget nogen virkeligt gennemtænkte beslutninger engang i mellem!

  • 12
  • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten