Status

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Udbredt elmåler giver solcelleejere ekstraregning

Solcelleejere med en bestemt type elmåler risikerer at komme til at betale mellem 200 og 1.800 kroner mere om året i afgifter og nettarif til deres lokale netselskab end en solcelleejer med en anden type elmåler.

For dårligt, mener solcelleejernes interesseorganisation, Dansk Solcelleejere, der har kontaktet Energitilsynet med opfordring til helt at afskaffe tarif-betalingen for nettoforbruget for solcellekunder, indtil problemet er løst.

Læs også: Solcellebranchen: Lange sagsbehandlingstider kvæler branchen

»Vi mener, at myndighederne bør rette ind og kun tillade én målertype,« siger formand Michael Hvitfeldt.

Netselskabernes brancheforening, Dansk Energi, som godt kender problemet, har med ’et godt ingeniørmæssigt sjus’ anslået, at ekstraregningen til solcelleejere med såkaldte fasemålere ligger i størrelsesordenen 200 til 1.800 kroner på årsbasis. De 200 kroner gælder for de solcelleejere, som er årsafregnet, hvilket stadig gælder de fleste.

Læs også: Nyt skattesmuthul på vej til solcelleejere

»Solcelleejere skal behandles ens og ikke have nogen ekstraregning. Derfor arbejder vi nu på at finde en løsning sammen med myndighederne,« siger forsknings- og teknologidirektør Jørgen S. Christensen fra Dansk Energi.

Fase- eller summationsmåler

Han anslår, at omkring halvdelen – cirka 50.000 - af landets solcelleejere har en såkaldt fasemåler installeret. Mens cirka 40.000 har de såkaldte summationsmålere.

Forskellen på regningen til solcelleejerne ligger i den måde, som de to målertyper virker på.

En såkaldt summationsmåler trækker hele tiden selv solcellernes elproduktionen fra husstandens elforbrug og sender nettoresultatet hen til netselskabet.

Læs også: Solcelle-ejere kan se frem til årlig ekstraregning på 500-1.500 kroner

Den anden målertype er en fasemåler. Her afregnes forbrug/produktion individuelt på hver af de tre faser.

På fase 1 findes typisk solcellernes elproduktion og noget af husets elforbrug, mens kraftforbrug til tørretumbler eller vaskemaskine aflæses på fase 2 og 3. Hermed kan solcelleejeren for eksempel blive afregnet for et 2 kW effektforbrug, samtidig med at solcellerne producerer 3 kW.

Værst i gruppe 4 og 5

Forskellen har først for alvor fået betydning fra sidste år, hvor netselskaberne kunne vælge at lade solcelleejerne betale nettarif af den solcelle-el, som har været ude at vende på elnettet, og som de senere selv forbruger.

Det sker ud fra en filosofi om, at solcelleejerne låner nettet til opbevaring af strømmen, indtil man selv kan bruge den, og at det koster. Nettariffen, som er forskellig fra netselskab til netselskab, ligger typisk mellem 30 og 40 øre pr. kWh.

Læs også: Kommuner og regioner står til store solcelle-ekstraregninger fra netselskab

Samtidig vil nogle solcelleejerne også betale elafgifter og PSO af forskellen, hvilket er i størrelsesordenen 1-1,20 kr. pr. kWh. Dette udgør hovedparten af den potentielle ekstraregning solcelle ejeren kan få.

For de solcelleejere, der er årsafregnet - hvor produktion og forbrug sammenlignes på årsbasis – betyder måleprincippet ikke nogen stor forskel, fordi netselskabet på årsbasis alligevel opgør forbrug og produktion pr. år.

Men på de nyere solcelleanlæg, hvor reglerne er ændret, og hvor forbrug og produktion sammenlignes pr. time eller løbende (såkaldt gruppe 4 og 5), får forskellen større betydning.

Problemet kendt i flere år

Dansk Solcelleejeres formand, Michael Hvitfeldt, vil ikke give sig af med at gætte på, hvorfor man har sat en målertype op, som ikke kan nettoafregne ordentligt. Han kan heller ikke sætte beløb på ekstraregningen:

»Hvis man skal regne på, hvor meget det betyder for den enkelte solcelleejer, så kræver det adgang til målerdata fra den enkelte,« siger han.

Læs også: Energinet.dk: Nettoafregning af solceller er stadig muligt

Ifølge Dansk Energis forsknings- og teknologidirektør, Jørgen S. Christensen, har man kendt til problemet med de to slags målere i flere år og har også spurgt det måleransvarlige selskab, Energinet.dk, om man ikke skulle præcisere og vælge ét bestemt måler-princip.

Men det mente Energinet.dk ikke – ifølge Jørgen Christensen - på daværende tidspunkt:

»Nu er vi i gang med at kigge på afregningsvilkår for batterianlæg og blev samtidig opmærksom på, at fasemålerne med time-nettoafregning ville komme til at opkræve alt for meget i afgifter og nettarif. Derfor henvendte vi os til Energistyrelsen og bad dem om at se på sagen,« forklarer han.

Kigger på sagen

Hos Energistyrelsen bekræfter chefkonsulent Torben Normann Schulze, at Dansk Energi for en måned siden har rettet henvendelse til Energistyrelsen om problemstillingen, og at man nu – sammen med branchen og Energinet.dk – går i gang med at finde ud af, hvordan man finder en løsning på problemet:

»Det er et reelt problem, at man opgør solcelleejernes nettoforbrug og produktion forskelligt, og det skal løses,« siger han.

Læs også: Solcellebranchen lammet igen: Hvad skal vi nu ansøge om - og hos hvem?

Jørgen Christensen fra Dansk Energi mener ikke, at løsningen behøver at omfatte udskiftning af samtlige fasemålere, hvilket vil koste omkring 100 mio. kroner:

»Vi mener, at man kan løse problemet rent beregningsteknisk i Energinet.dk’s datahub, hvor alle netselskabernes måledata kommer ind,« siger han og henviser til, at man ikke tidligere har haft denne mulighed.

Læs også: El-sektorens store satsning: Sådan skal data-knudepunkt til 225 millioner kr. fungere

Danske Solcelleejere vil ikke på nuværende tidspunkt kommentere på, om de finder Dansk Energis beregningsløsning acceptabel.

Emner : Solceller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ud fra artiklen mener jeg at problemet bare er bureaukrati, for bureaukratiets - eller måske mest KMD/CSC's skyld - at man bare fordi man på nogle målere teknisk kan "afregne separat for hver fase" så gør man da det sådan spredt ude over landet.

I stedet for at normalisere målingerne til en "standardmåler" - et Interface - først, så alle beregningerne er eens.

 • 7
 • 0

Der er jo et reelt teknisk-økonomisk problem bag problemstillingen. Hvis man betragter et mindre, isoleret, lavspændingsområde - altså bag 10-20kV transformeren - så kunne forbrugerne jo fordeles på de 3 faser, så de var jævnt belastet. I den situation kunne man argumentere, at hver forbruger skulle debiteres for 1) forbrugt energi og krediteres for 2) leveret energi (måske med forskellige satser).

Man kan lave samme argumentation for den enkelte forbruger og den enkelte fase - hvilket ville motivere forbrugeren til at sikre en vis omkobling (dynamisk) eller brug af en solcelleconverter med dynamisk fasevalg, måske endog et split.

Det koger naturligvis ned til en politisk beslutning om monopolselskabets afregning. Der kan argumenteres for begge de modeller som målerne har nu. Almindelig dansk snusfornuft taler for en netto-model, som antager jævn fordeling på faserne.

 • 4
 • 0

Jeg er en af dem, der kun har en af faserne koblet til anlægget. Vi lægger lidt flere kWh på nettet end vi producerer;0) Så for os bliver det dyrt!

Forstår ikke rigtigt sætningen i artiklen: "For de solcelleejere, der er årsafregnet - hvor produktion og forbrug sammenlignes på årsbasis – betyder måleprincippet ikke nogen stor forskel, fordi netselskabet på årsbasis alligevel opgør forbrug og produktion pr. år." Der skal jo nu betales ekstra.????? Tak til Solcelleforeningen

 • 3
 • 0

En del af denne problematik kommer helt sikkert af troen på, at overskuds-strømmen fra et solcelle anlæg "løber tilbage" til EL-værket, hvor det så bliver "opbevaret" (!)

Ergo solcelle-ejerne nasser bare på ledningsnettet og vil ikke bidrage . . .

Når denne misforståelse bider sig fast, efter at være gentaget ofte nok, opstår der en "Det er da også for galt og skal stoppes ! " holdning.

Så bliver der straks lavet en politisk hovsa-løsning.

Sagen er jo at strømmen kun løber derhen, hvor hurtigst kan blive forbrugt. Hvilket som oftest er inde hos naboen.

\Petter

 • 14
 • 2

Det påvirker også den gamle årsnetto afregning - men ikke i samme grad som de senere ordninger.

På årsnettoafregningen har målemetoden kun betydning for transport betalingen på typisk ~30 øre per kwh

Jeg kan desværre ikke regne på hvor stor forskel det er for jeg har ikke adgang til mine egne måledata på fasenivau. Det er kun det samlede køb / salg som el net selskabet sender til eloverblik.dk. Men når jeg ser på 10 min gennemsnittet at jeg ofte samtidigt har køb og salg kan jeg jo gætte på omfanget.

Men de meget udbredte echelon målere der anvendes fase måling kan jo opdateres remote så kunne ikke forestille mig at det er så stort et problem at lave en opdatering der kunne anvende summations metoden.

Men i sidste ende er det en politisk beslutning hvordan strømmen skal afregnes.

I enhver omtale af netto måler ordningerne taler man om netto på kunde niveau. Så når en solcelle kunde med en time netto aftale kun skal betale for den strøm der er købt netto giver det mest mening at der også kun skal betales for transport og afgifter af den mængde strøm.

Vælger man den målemetode bør man så gøre det for samtlige kunder selvom øjebliks eller års afregnede anlæg kunne afregnes på en anden måde uden at det på samme måde syner uretfærdigt.

 • 1
 • 0

Når loven er timeafregnet nettoforbrug af strøm:

forbrug 3KWh - solproduktion 2KWh = betales for 1KWh pris: 220øre

og elselskabet selv om de er blevet gjort opmærksomme på det forsætter med at udregne:

forbrug 3KWh : 660øre solproduktion 2KW : -210øre + 2*40øre = -130øre betales: 530øre

så er det med fuldt overlæg og bør straffes med bøde og fratagelse af ret til at drive virksomhed i Danmark.

 • 5
 • 5

Princippet er jo en opdeling i en net del (drevet af et monopol selskab) og en handels del

Netto måler ordningerne handler kun om handels delen.

El net selskaberne har fået godkendt en ny tarif model der slet ikke beskæftiger sig med om der skal måles på fase eller måler niveau.

Fra et teknisk synspunkt kan begge dele være lige rigtige - så det er mere et politisk/økonomisk valg. Ihvertfald for kunder med "øjebliksafregning" for både køb og salg.

Men sammenholder man det med lovgivningen omkring netto køb/salg af el kan vel have en berettiget forventning om at man skal betale for transport af den samme mængde strøm som man køber og sælger.

Energinet skriver at man på gruppe 2 time afregningen hver time vil have enten have et køb, et salg eller et 0 ....

 • 1
 • 0

Der er også en software løsning. Da el-selskabet aflæser alle målere mindst en gang i timen, så kunne man lade nettarif blive betalt af netto-lagringen pr time (eller hvad måleintervallet nu er), i stedet for at måle hvert sekund på hver fase.

Kort sagt, alt der forbruges indenfor samme time skal der ikke betales nettarif af. Så ville man spare de 2000 kr der koster at købe en ny måler og få en montør ud for at skifte den. Det ville nok være en bedre samfundsøkonomisk investering.

 • 1
 • 0

Hvad er "den rigtige" måling?

Kunden køber strøm på 3 faser og producerer på en fase...

Hvis der er tale om en målersum, så konverterer netselskabet produktion på fase 1 til forbrug på fase 2 og 3, uden beregning...

Hvis der er tale om en fasesum, så betaler kunden for forbrug og får penge for produktion...

Set fra netselskabet side er den "rigtige" måling helt klart fasemålingen, da det er den der måler kundens faktiske forbrug/produktion løbende og summerer over en time. Det er så en ekstra fordel at den belønner de kunder der investerer i 2- og 3-faset produktionsanlæg, hvilket helt klart er en fordel for både netselskabet og de øvrige forbruger i området...

Set fra den enkelte kunde, er det naturligvis den "rigtige" måling hvor de får mest ud af deres produceret energi og samtidig kan nøjes med at købe det billigste anlæg...

Så længe der ikke er en lovgivning på området, så er der ikke nogen netselskaber som "snyder" kunderne. Nogen betaler de faktiske omkostninger og andre får en rabat fordi netselskabet tager udgiften ved at konverterer fra en fase til de to andre...

 • 2
 • 1

Men de meget udbredte Echelon målere der anvendes fase måling kan jo opdateres remote så kunne ikke forestille mig at det er så stort et problem at lave en opdatering der kunne anvende summations metoden.

Det har du nok ret i fra et teknisk perspektiv, men du kan være sikker på, at målerens typegodkendelse bygger på dens måleprincip med mere. Hvis man via software opdatering ændrer dette, åbner man op for en myriade af juridiske komplikationer. Derfor tror jeg kun på modellen med konvertering af faseaflæsningerne til summationsprincippet i DataHub. Ud fra et forbrugersikkerhedsperspektiv kunne man ønske sig adgang til sine egen målers data, således at man kan verificere sit regningsgrundlag præcis som man kunne i gamle dage med drejeskivemåleren.

 • 1
 • 0

Kigger man i prislisterne fra el net selskaberne er der temmelig stor forskel mellem kunder der øjebliks eller timeaflæses og kunder der "kun" kvartals eller års-aflæses

De fleste solcelle kunder kan nøjes med det billige abonnement da der ikke er krav om timeaflæsning.

Men du har ret i at el selskaberne i praksis hjemtager måledata med mindst time opløsning og leverer den videre til databsen under eloverblik.dk hvor handels selskaberne også har adgang til den. Men de hjemtager mig bekendt ikke faseaflæsning men kun de to køb/salgs tællere.

Derfor vil en ændring fra fase til summation på disse data samtidigt indebære midling over en klokketime.

Klart en fordel for solcellekunderne men en yderligere komplikation at medtage tidsfaktoren udover blot princippet om per face <> summation.

 • 1
 • 0

Set fra netselskabet side er den "rigtige" måling helt klart fasemålingen

Lovgivningen er (heldigvis) formuleret således, at det hverken er netselskaberne eller os, der bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert. Der er også enighed om, at forbrugere ikke kan være tjent med forskellig afregning efter det lokale netselskabs valg af målertype. Når der anvendes termer som produktion, forbrug, el, elektricitet og el-mængde, er det alt sammen energi på ingeniørsprog og afregnes i kWh. Lovgivningen handler kun om energi, ordet "faser" indgår slet ikke i teksten, og sammenligningen med måleren, der drejer baglæns, indgår stadig. Da elmåleren ikke kan dreje begge veje samtidigt, peger alle formuleringer i samme retning, nemlig Summationsmåleren. Det er lidt af en gåde, hvordan den individuelle fasemåling har sneget sig ind. Så længe der kun er forbrug, gør det ingen forskel, men så snart der er lokal produktion fra fx solceller, vil fasemålingen kun opfylde lovens krav i tænkte tilfælde - ikke i det generelle tilfælde...

 • 3
 • 0

Det har ikke tidligere for solcelleejere været nødvendighed for en summationsmåler da regningen kun blev op gjort en gang om året. Der blev afregnet for udgående og indgående strøm.

 • 1
 • 0

Denne tekst er taget for gældende lovgivning på solcelleområdet.

"Den årlige opgørelse sker enten ved anvendelse af en elmåler, der kan »løbe baglæns», når der er overskudsproduktion, eller ved en separat måling af henholdsvis den el som leveres fra nettet og til nettet, hvorefter nettoforbruget er forskellen mellem de to målte værdier."

Så ordlyden at elmåleren render baglæns er faktisk indført i den gældende lovgivning på solcelleområdet.

 • 4
 • 0

Poul, Alle elmålere i Danmark skal i følge §4 i Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, hvor der står:

Tekniske krav til fjernaflæste elmålere § 4.

En fjernaflæst elmåler skal kunne 1) registrere aftag og levering af elektricitet i det kollektive elforsyningsnet særskilt og med en registrering hvert 15. minut eller med kortere intervaller, 2) ændre indstillinger for registreringsfrekvensen via et fjernaflæsningssystem, og 3) lagre målte data til brug for forbrugsafregning. Stk. 2. Målersystemet skal kunne registrere forsyningsafbrud hos forbrugeren og på forespørgsel fra netvirksomheden overføre afbrudsdata.

Den løsning du foreslår giver selskaberne en fortjeneste på 100 millioner, som forbrugerene har betalt for at få de rigtige målere og lovgivningen hvor der står: Den årlige opgørelse sker enten ved anvendelse af en elmåler, der kan »løbe baglæns», når der er overskudsproduktion, eller ved en separat måling af henholdsvis den el som leveres fra nettet og til nettet, hvorefter nettoforbruget er forskellen mellem de to målte værdier. er fra foråret 2010, så selskaberne har HAFT meget god tid til af have rette denne fejl.

 • 4
 • 1

Der findes faktisk en ganske klar lovgivning på området, med den har ikke været attraktiv for netselskabernes afregning for forbrugerene med solcelleanlæg. Der findes en lovgivning fra foråret i 2012 hvor det er beskrevet at "den årlige opgørelse sker enten ved anvendelse af en elmåler, der kan »løbe baglæns», når der er overskudsproduktion, eller ved en separat måling af henholdsvis den el som leveres fra nettet og til nettet, hvorefter nettoforbruget er forskellen mellem de to målte værdier". Derfor er der ingen diskussion om hvilken måler der skal anvendes, da en individuel måler foretager måling på 3 - 6 måleværdier i måleren og ikke som nævnt i loven 2 måleværdier.

 • 1
 • 0

Der findes en lovgivning fra foråret i 2012 hvor det er beskrevet at "den årlige opgørelse sker enten ved anvendelse af en elmåler, der kan »løbe baglæns», når der er overskudsproduktion, eller ved en separat måling af henholdsvis den el som leveres fra nettet og til nettet, hvorefter nettoforbruget er forskellen mellem de to målte værdier".

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710...

I lovgivningen omkring elmåler fra 2013, står der intet om "at løbe baglæns"

Der imod i §5 står der at måleren som minimum skal kunne vise akkumulerede værdier...

CITAT: "§ 5. En fjernaflæst elmåler skal være i stand til at videreformidle målte data om aftag og levering af elektricitet for de enkelte tidsserier til netvirksomheden og en ekstern enhed. Den fjernaflæste elmåler skal som minimum kunne bringes til at vise akkumulerede værdier for aftag og levering af elektricitet samt den aktuelle elektriske effekt."

Omvendt, kan man jo argumenterer for at hvis der anvendes en summåler, så er det ikke muligt at vise den akkumulerede værdi for aftag og levering... Så nej, loven er ikke klart defineret...

 • 0
 • 2

Omvendt, kan man jo argumenterer for at hvis der anvendes en summåler, så er det ikke muligt at vise den akkumulerede værdi for aftag og levering... Så nej, loven er ikke klart defineret...

Nu har jeg mest kendskab til den måler jeg selv har modtaget - da jeg har hentet manualen fra producenten.

Den måler internt aftag og levering seperat for hver af faserne. Den har også 2 akkumulerede værdier for aftag og levering og det er ændringerne i disse som net selskabet leverer til datahuben (eloversigt.dk)

Men begge akkumulerede værdier tæller op samtidigt hvis der f.eks. leveres strøm på en fase mens der aftages strøm på de andre. Dvs den akkumulerende tæller for levering er en sum af de 3 fase tællere for levering og ligeledes for forbrug.

Teknisk ville det være nemt istedet at have akkumulerede sum tællere - der vil blot skulle regnes på alle 6 tællere og tælle op i enten forbrug eller levering.

Min information om at den regner som ovenfor fik jeg på email fra Benjamin, Installationskonsulent, Nettilslutning og måledata, Energi Midt i marts i år.

PS Jeg siger ikke at den ene metode er mere korrekt end den anden. Man kan argumentere begge veje men specielt i forhold til solcelle kunder der timeafregner det købte strøm virker det underligt hvis der skal afregnes anderledes for transporten af strømmen ...

PPS Med henvisningen til elmåler loven fra 2013 har jeg igen taget kontakt til selskabet for at få adgang til mine egne måledata. Det gjorde jeg også i 2012 men da tilbød de det ikke og da de fik online adgang til timedata op at køre var det godt nok. Men med den nye tarifmodel er det blevet relevant at få adgang til de fulde måledata for at kunne optimere egetforbruget.

§ 7. Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at tilkoble eksterne enheder til den fjernaflæste elmåler og løbende udtage forbrugsrelevante data, jf. § 5.

 • 3
 • 0

Michael, det er heller ikke hentet derfra, som skrevet står det i en lovgivning fra foråret i 2012. Vil på nuværende tidspunkt ikke fremlægge hvilken, så længe sagen køre.

 • 0
 • 0

Hej Anders

I den lovgivning og faktaark, som jeg i øjeblikket anvender er det som minimum årsafregnede solcelleejere der fritaget for elafgifter, tariffer m.v., PSO og moms heraf

 • 0
 • 0

Anders lovgivning fra foråret i 2012. Den vil jeg på nuværende tidspunkt ikke fremlægge, så længe sagen køre hos Energitilsynet.

 • 0
 • 0

Vi har et mindre solcelleanlæg på 3.9kw og afregnes med en fasemåler. Jeg synes vi får utroligt lidt ud af disse solceller og har derfor forhørt om man kunne skifte til en summationsmåler. Det var ikke muligt. Nogle som ved om man kan "klage" over at være stavnsbinde til noget som koster en penge?

 • 1
 • 0

I foråret gjorde jeg mit netselskab opmærksom på problemet. Svaret var arrogant og nedladende: Vores målere er godkendte, basta.

For noge år siden bad jeg om en ny måler, da jeg havde haft lyn. Svaret var at man da gerne ville tage min måler ned. "Jamen, uden måler har jeg jo ingen strøm?" Det er dit problem, ikke vores.

Som man kan se, BETAL eller vi lukker!!

Hvordan forventer I at komme igennem med jeres protest?

 • 1
 • 0

Hvordan forventer I at komme igennem med jeres protest?

Nogle som ved om man kan "klage" over at være stavnsbinde til noget som koster en penge?

Man kommer længst ved at stå sammen, og Danske Solcelleejere har kæmpet for denne sag længe og står tilsyneladende foran et gennembrud - og der kan komme flere sager. Jeg meldte mig ind for kort tid siden for symbolske 200kr (som for nogle oven i købet er fradragsberettiget!) på danskesolcelleejere.dk.

Inden jeg meldte mig ind, havde jeg rettet henvendelse til mit eget netselskab, som fortsat er tøvende med svar. Henvendelsen i grove træk er:

Til Kundesupport, målerafdelingen

Jeg har ikke modtaget svar på min henvendelse af 13. oktober nedenfor. I stedet kom I 31. oktober og udskiftede min tre år gamle Echelon måler fra december 2013 med denne Kamstrup OMNIPOWER: ​ Det ændrer naturligvis ikke på, at jeg har brug for jeres svar vedrørende den nye Kamstrupmålers måleprincip jvf min email nedenfor sendt 13/10:

Til Radius Venligst oplys om min elmåler er sat op til at måle forbrug og produktion individuelt pr fase eller ved summation over alle tre faser (Ferraris metode).

Af jeres svar skal jeg kunne forstå, om vi skal betale nettarif af 1kW forbrug, når solcelle-inverteren producerer 6kW jævnt fordelt på tre faser, samtidigt med at huset forbruger 3kW på en enkelt fase.

Hvis måleren afregner pr fase, vil denne situation registreres som 2+2kW produktion på to faser og 1kW forbrug på en fase, dvs med nettarif.

Hvis måleren afregner samlet, vil denne situation registreres som 3kW produktion, dvs uden nettarif.

Mange hilsner Mads Aarup

 • 0
 • 0

Torben Bauer, på nuværende tidspunkt nytter det ikke at kontakte elselskaberne, for informationen skal komme fra Dansk Energi før elselskaberne reagere på noget som helst.

Vi venter svar fra Energitilsynet om hvad der skal gøres i midten af januar 2017, inden da sker der intet.

 • 1
 • 0

Jeg er formand i Foreningen af Danske Solcelleejere. De sidste 2½ år har jeg brugt på at støve den ene lovgivning efter den anden for, at finde løsningen på markedsføringen m.v. af solcelle i Danmark. Jeg fik i forbindelse med at Energinet i juni 2016 sendte deres høringssvar ud, nok af sektorens begærlighed overfor solcelleejerene. Den 24. november 2016 sendte jeg et brev til Energistyrelsen med en andmodning om, at Dansk Energis Tarifmodel skulle suspenderes. Den er diskriminerende over for solcelleejere. Dette har efterfølgende sat gang i en lavine, da vi nu kan dokumentere alle vores påstande med. at der for mindst de årsafregnede solcelleejere ikke skal betales elafgift, tariffer m.v., PSO og momsen heraf. Regler om hvilken elmåler der skal anvendes i forbindelse med mindre VE-producenters anlæg .m.m.

Så stødt derfor op om vores arbejde i Foreningen af danske Solcelleejere med et MEDLEMSKAB., så vi kan vise at “VI STÅR SAMMEN”. fordi… SAMMEN ER VI STÆRKEST.

Der er i dag mindre medlemmer i Danske Solcelleejere, da der i dag er 98000 solcelleejere i Danmark, så der er plads til en forbedring i medlemstallet.

Foreningen kan på den måde også i fremtiden være med til sikre og varetage solcelleejerenes fælles problemer i forhold til myndigheder, elselskaber og producenter m.v. http://www.danskesolcelleejere.dk/bliv-med...

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten