Ud med omstillingsanlæggetDansk udviklet løsning gør

det muligt for virksomhederne selv
at omstille opkald i operatørens mobilnet

Speakanet Virksomheden er stiftet i juli 2001 af Olaf Grønvaldt og Arne Winther som et softwareudviklingsselskab, der bl.a. har arbejdet for TDC og det finskejede udviklingsselskab Microcell. Speakanet har i dag otte medarbejdere og er selvfinansieret. MobileSwitchboard er det første produkt, virksomheden markedsfører i eget navn.

ram@ing.dk En danskudviklet softwareløsning gør det nu muligt for virksomheder, hvor mobiltelefonen er medarbejdernes eneste telefon, at få alle velkendte funktioner fra traditionelle omstillingsanlæg knyttet til deres mobiltelefoner uden at skulle investere dyrt i hardware. Softwareløsningen udnytter, at omstillingen af et udefrakommende opkald kan foregå direkte i operatørens mobilnet uden, at opkaldet fysisk forbindes gennem virksomheden. I dag må virksomhederne koble mobiltelefonerne til et traditionelt omstillingsanlæg til fastnettelefoni for eksempelvis at lade en receptionist viderestille opkald til mobiltelefoni. Det betyder, at opkaldet rent fysisk forbindes i nettet via virksomhedens omstillingsanlæg til mobiltelefonen. Det kan være en udmærket løsning, hvis virksomheden både har fastnet- og mobiltelefoner i brug. Men for en mindre virksomhed, der kunne nøjes med mobiltelefoner til deres medarbejdere, er det en både dyr og besværlig løsning.
Den lille københavnske udviklingsvirksomhed Speakanet har på

den årlige GSM-konference i Cannes i februar vist en løsning, der lader virksomhederne udnytte faciliteter i GSM-nettet til viderestilling. Administrerende direktør Olaf Grønvaldt siger: Vi fik på konferencen bekræftet, at der blandt teleoperatørerne er behov for nye forretningsapplikationer som vores. Vi har allerede nu en dialog med flere selskaber. Teknisk set kræver løsningen, at operatøren har installeret en såkaldt Open Service Access (OSA)/Parley-gateway eller på anden måde har en lignende funktionalitet i GSM nettet. OSA/Parlay har været flere år undervejs, og teknologien er nu ved at blive installeret hos flere teleoperatører, ikke mindst i Asien og Sydeuropa. Herved kan operatørerne nemlig lade løs nin ger fra tredjeparts leveran dører indgå i nettets virkemåde frem for udelukkende at lade nettet være styret af den software, som netværksleverandøren har leveret. Speakanet har indgået en samarbejdsaftale med den svenske virksomhed Appium, der udvikler sådanne OSA/Parlay-systemer om markedsføring af det nye produkt, Mobile Switch board. Det var da også på Ap piums stand på GSM-udstillingen, at Speakanet deltog. Direktør Arne Winther forklarer, at det dog også lader sig gøre at installere en løsning hos operatører, der ikke har en OSA/ Parley-gateway. Løsningen skal dog så skræddersys det enkelte netværk. Og det tager tid. MobileSwitchboard virker ved, at virksomheden via en Internetforbindelse til operatørens netværk kan give opdaterede beskeder om, hvordan opkald skal stilles om. Hvis et udefrakommende opkald til en person i virksomheden ikke kan forbindes (telefonen kan være optaget), kan opkaldet således automatisk blive stillet om til en anden mobiltelefon, f.eks. receptionisten, så mobiltelefonen virker på helt samme måde som en almindelig fastnetlokaltelefon. j