Uafklaret kræftrisiko fra magnetfelter

Trods mange års forskning er der stadig ikke grundlag for at sige, at magnetfelter fra elforsyningsanlæg udgør en sundhedsrisiko. Men forskningen har heller ikke kunnet afvise en sådan mistanke. Det fremgår af en status, som Magnetfeltudvalget under Dansk Energi offentliggør i en ny brochure.

Brochuren, "Om Magnetfelter 2002" beskriver de nyeste forskningsresultater vedrørende magnetfelter og sundhedsrisici. Eksempelvis berøres vurderingen fra 2001 fra det internationale kræftagentur IARC.

Mistanken er stadig koncentreret om leukæmi blandt de børn, der er udsat for store magnetfelter og bygger alene på statistiske befolkningsundersøgelser. Undersøgelserne viser, at hvis magnetfelterne udgør en kræftrisiko, så er det en meget lille risiko. De seneste vurderinger peger ikke i retning af en risiko for andre kræftformer end børneleukæmi og heller ikke i retning af en risiko for kræft hos voksne.

Brochuren indeholder også svar på helt grundlæggende spørgsmål som: Hvad er magnetfelter? Hvor forekommer de? Findes der grænseværdier? Hvad siger forskerne?

En nyttig samling af links til blandt andet WHO og andre internationale organisationer gør det nemmere også at søge viden uden for elbranchen.