Tyskland opfører 2.500 havvindmøller

Med planen om at opføre 2.500 havvindmøller foretager den tyske regering et kraftspring bort fra kernekraft og i retning mod grøn strøm.

De 2.500 vindmøller skal fordeles på 40 parker, 30 i Nordsøen og 10 i Østersøen. Samlet bliver de i stand til at producere 12.000 MW, tilstrækkeligt til at forsyne 12 millioner husstande med strøm.

»Dermed nærmer vi os målet om at kunne producere 23.000 megawatt i 2030,« siger transportminister Wolfgang Tiefensee (S) til Hamburger Abendblatt.

40 GW i 2020

Tysklands vindudbygning flugter godt med den nyeste udmelding fra den europæiske vindmølleforening, EWEA. I sin nye rapport påviser foreningen det enorme potentiale, der er for offshore vindenergi:

Det samlede mål for EU-landene er 40 GW i 2020. Det kan nås med en gennemsnitlig årlig udbygningsvækst på 28 procent de næste 12 år. Det skal ses i forhold til, at EU's marked for vindmøller på land årligt steg med 32 procent fra 1992 til 2004.

Samtidig med rapportens offentliggørelse har Vestas bekendtgjort, at selskabet er klar med en helt ny havmølle.

Ud med atomkraft

Wolfgang Tiefensee vil offentliggøre planen, der skal beskæftige 30.000 mennesker, på onsdag. Derefter ventes området for vindmølleparken i Nordsøen først udpeget. I alt bliver der stillet 100 kvadratkilometer til rådighed inden for 12-mile-grænsen.

Samtidig vil den storstilede plan for alvor få Tyskland ind på en anden energikurs end atomkraftens, betoner transportministeren:

»Den aktuelle diskussion om atomaffaldslageret i Gorleben viser os atter ganske tydeligt, at vi må udbygge den vedvarende energi.«

Dokumentation

Se Ewea's rapport

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg syndes det er ærgerligt med holdningen om at den gode grønne energi skal afløse den anden bedste energi form vi kan levere. hvorfor kan politikerne profilere sig med at ville erstatte atom med vind når de i forvejen har masser 'sort' energi fra kul og andre fossile brandstoffer.

 • 0
 • 0

Mikael Andersen:

Jeg syndes det er ærgerligt med holdningen om at den gode grønne energi skal afløse den anden bedste energi form vi kan levere. hvorfor kan politikerne profilere sig med at ville erstatte atom med vind når de i forvejen har masser 'sort' energi fra kul og andre fossile brandstoffer.

Fordi det ikke handler om have XXX GW generatoreffekt eller at producere XXX antal GWh.

Det handler om at kunne levere energi, når der brug for den.

Løs rangliste over garanteret energitilgængelighed:

Hydrokraft Fossil afbrænding Kernekraft VE

Erstatter du kernekraft med VE, får du brug for mere fleksible produktionsenheder et andet sted i dit mix.

Har du ikke hydrokraft, er der kun en vej frem.

 • 0
 • 0

Erstatter du kernekraft med VE, får du brug for mere fleksible produktionsenheder et andet sted i dit mix.

Det er jeg grundlæggende enig med dig i. Der er dog andre måder at tilpasse på, men det bliver først aktuelt med større penetration af VE.

"Erstatning" af kernekraft skal vist ikke overfortolkes, udover den politiske retorik. De eksisterende Tyske KK-værker skal nok få lov at leve, så længe de kan holdes forsvarligt i live, uden alt for bekostelige renovationer. Affald eller ej.

Det er ganske fornuftigt, og kommer formentligt til at række en rum tid fremover. Men det er en kendsgerning, at de bliver udrangeret én efter én, samtidig med at Tysklands elbehov vil stige, som i alle andre lande.

Erstatningen ligger derfor i valget af VE i stedet for installation af nye KK-værker.

Når de kommer så langt at udbygning af VE kommer på forkant af elbehovet, vil jeg gætte på at det er kulkraftværker (som heller ikke er populære i Tyskland) der ryger først.

Foreløbig er de på vej mod en vindkraftpenetration på 20-25%, som i DK. Da Tyskland er et større geografisk område, og de godt kan finde ud af at anvende el til varme, så får de ingen tilpasningsproblemer med det.

Efter den tid forventer jeg, med god Tysk medindflydelse, at der kommer gang i udbygning af HVDC-net, så VE kan udveksles og udbygges yderligere i hele Europa, uden tilpasningsproblemer.

 • 0
 • 0

Søren Lund:

Foreløbig er de på vej mod en vindkraftpenetration på 20-25%, som i DK. Da Tyskland er et større geografisk område, og de godt kan finde ud af at anvende el til varme, så får de ingen tilpasningsproblemer med det.

sådan en penetrationsgrad harmonerer perfekt med tyskernes planer om massiv udbygning af kulkraft. Det sikrer os endnu ~40 år med betydelig CO2-udledning.

Den største geografiske afstand tyske potentielle off shore farme får fra eksisterende danske farme er 200km. hovedparten af generatoreffekten og de mest konkrete projekter ligger meget tættere. Til sammenligning er afstandene i DK-vest større.

Efter den tid forventer jeg, med god Tysk medindflydelse, at der kommer gang i udbygning af HVDC-net, så VE kan udveksles og udbygges yderligere i hele Europa, uden tilpasningsproblemer.

Hvilket åbner en Pandoras æske af alle mulige nationale hensyn.

 • 0
 • 0

sådan en penetrationsgrad harmonerer perfekt med tyskernes planer om massiv udbygning af kulkraft. Det sikrer os endnu ~40 år med betydelig CO2-udledning.

Det var jo hvad vi hørte indtil for et par år siden. Sagen er bare, at hvis deres vindkraft skal opnå nævnte penetration, så skal det erstatte al KK meget hurtigt.

Realiteten er derfor snarere; ja, der bliver installeret og opgraderet ny kulkraft i D. Mest for at erstatte nogle af de gamle med lav effektivitet.

Men da jeg næppe kan tro at vindkraft kommer til at fortrænge KK, bortset fra ved udtjening, så kommer det til at fortrænge kulkrafts i stedet, ved at kulkraft reguleres i forhold til vindproduktionen.

Den største geografiske afstand tyske potentielle off shore farme får fra eksisterende danske farme er 200km. hovedparten af generatoreffekten og de mest konkrete projekter ligger meget tættere. Til sammenligning er afstandene i DK-vest større.

Enig. Det bliver ikke foreningen mellem Dansk vindkraft og hovenparten af tysk vindkraft, som ligger i samme "vindområde" som vort eget, der kommer til at skabe nogen udligning af betydning.

Men tysk vindkraft i sig selv, vil kunne tilpasse til Tysk forbrug for nogle % yderligere, pga at de har møller spredt helt ned til Alperne, og at deres elforbrug er mere fleksibet end vores.

[quote]Efter den tid forventer jeg, med god Tysk medindflydelse, at der kommer gang i udbygning af HVDC-net, så VE kan udveksles og udbygges yderligere i hele Europa, uden tilpasningsproblemer.

Hvilket åbner en Pandoras æske af alle mulige nationale hensyn.[/quote] Det er en win-win situation for alle, så det bliver ikke problemet.

 • 0
 • 0

Søren Lund:

Det var jo hvad vi hørte indtil for et par år siden. Sagen er bare, at hvis deres vindkraft skal opnå nævnte penetration, så skal det erstatte al KK meget hurtigt.

Realiteten er derfor snarere; ja, der bliver installeret og opgraderet ny kulkraft i D. Mest for at erstatte nogle af de gamle med lav effektivitet.

Tidshorisonten er 20 år. Er vi enige om at energibehovet vil være stigende, kernekraften faldende og med en kraftigt øget VE-mængde medfølger der uundgåeligt investeringer i kulkraft og en masse CO2? energitilgængeligheden skal jo bevares, uanset hvad.

Enig. Det bliver ikke foreningen mellem Dansk vindkraft og hovedparten af tysk vindkraft, som ligger i samme "vindområde" som vort eget, der kommer til at skabe nogen udligning af betydning.

Det underminerer den hidtil udlignende effekt ved forbindelserne til kontekområdet, da de tyske områder nu vil få et tilsvarende produktionsoverskud som vor egne havvindmølleparker.

Ligeledes vil de 12.000 MW ligeledes kunne udveksles med vores tradtionelle handelspartnere som Norge og Sverige. Det er en kraftigt forringet situation for Danmark.

Det er en win-win situation for alle, så det bliver ikke problemet.

HVDC er ikke en win-win. Det er intet andet end en dyr investering i et gøre energitilgængeligheden i Europa til et Common-pool resource. Og hvordan er det lige det plejer at gå med sådanne markeder?

 • 0
 • 0

Är väl fri? Polen kommer 2020 ha minst de 6GWe kk de fattat belut om i drift. De har även beslutat om egna urangruvor. De kommer troligen bygga mångdubbelt mer om tyskarna bygger dessa vindmøller.

Då blir elkraft gratis då det blåser och Polen får fina exportinkomster då det inte blåser, som senaste vintern.

De kan ju bygga högtempsreaktorer och tillverka H2 då spotpriser sjunker under en viss nivå.

Jag skulle bli så glad om Danmark byggde världens första högtempsreaktorer som tillverkade H2 då det blåser och elkraft då møllerna står still.

Men då faller ju hela hotbilden och alla inser att mänskligheten fortsätter att gå från bra till bättre.

Ibland leker jag med tanken att Tjernobyllkatastrofen var på flit, det har ju givit Ryssland enorma exportinkomster för gas, ingen annars velat köpa.

 • 0
 • 0

Tidshorisonten er 20 år. Er vi enige om at energibehovet vil være stigende, kernekraften faldende og med en kraftigt øget VE-mængde medfølger der uundgåeligt investeringer i kulkraft og en masse CO2? energitilgængeligheden skal jo bevares, uanset hvad.

Nej, vi er ikke helt enige. Energibehovet vil ikke være stigende, snarere faldende, men meget lægges over på el, så elforbruget vil stige omkring 20%, ligesom det forventes i DK.

At der investeres i kulkraft betyder ikke at der bruges mere kul.

På 20 år udfases måske al KK. Vindkraft når 20% i 2020, og muligvis 30-40% i 2030.

Solkraft er også i kraftig vækst, og kan muligvis nå 10-15% i 2030, og bio skulle gerne være 15% også.

Dermed vil kulkraft og gas udgøre mindre end idag. Men kapaciteten er nødt til at være større, da det skal være regulerebart i forhold til den store andel af VE, så mindre kapacitet udnyttes.

Samtidig vil det være mere effektivt, og dermed udsende mindre CO2. Til reduktionen af CO2 fra kul- og gaskraft, skal så lægges reduktionen af al det opvermning og landtransport, som blev lagt over på el.

Det kunne være mere ambitiøst end beskrevet, og vil sikkert blive det med i takt med udbygning af Europæisk HVDC-grid.

Men det er jo en relativt ny tankegang, så der mangler vi at se nogle målsætninger.

Det underminerer den hidtil udlignende effekt ved forbindelserne til kontekområdet, da de tyske områder nu vil få et tilsvarende produktionsoverskud som vor egne havvindmølleparker.

Ligeledes vil de 12.000 MW ligeledes kunne udveksles med vores tradtionelle handelspartnere som Norge og Sverige. Det er en kraftigt forringet situation for Danmark.

Prøv at regne resten af EU og Schweiz med også.

HVDC er ikke en win-win. Det er intet andet end en dyr investering i et gøre energitilgængeligheden i Europa til et Common-pool resource.

Ja, sikkert omkring et trilliard eller to, for hele EU, Norge og Schweiz. Det er kapitalomkostninger for 1-2 øre/kWh for al strøm i hele området.

Nordpool-området er foreløbig længst fremme med udbygningen HVDC, men det er kun en begyndelse.

Og hvordan er det lige det plejer at gå med sådanne markeder?

Formodentligt ligesom med Nordpool, blot i meget større omfang. Hvad er problemet i det?

 • 0
 • 0

Är väl fri?

Ikke reelt. Pga. for lille transmissionskapacitet mellem de forskellige nationale net, så har du i dag monopoler mere eller mindre. Lidt som i dk.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Sverige planerar flera överföringsledningar till Polen. Politikerna påstår de ska sälja framtidens vindel. Men vi vet ju att det blir inte el från vindmøller som kommer strömma genom de kablarna.

Jag tror att tyskarna om de genomför denna gigantiska kapitalförstöring (fast ändå ingenting mot då de växlade en Dmark mot en Østmark) kommer de vilja dra elkablar överallt, så priset så sällan som möjligt hamnar under noll.

Så vindmøllekramarna bygger och betalar allt, sen är det bara att sälja kärnkraftel dyrt när vinden inte behagar blåsa.

Jag är iofs säker på att den Svenska modellen bara är för att få alla väljare att tigga och be om fri utbyggnad av den kk som börjar konstrueras i världen.

Först var det avveckling, i vintras blev det evigt tio reaktorer, av obegränsad storlek... det blir enkelt att ändra upparbetslagen och ta bort ett larvigt antal, då effekten ändå inte är bestämd.

Vänta och se, jag påstår att Sverige kommer ha dubblerat sin kkeffekt 2025 till 18GWe...

Snittpriserna på norpol kommer ligga under 20øre/kWh.

 • 0
 • 0

Vänta och se, jag påstår att Sverige kommer ha dubblerat sin kkeffekt 2025 till 18GWe...

Snittpriserna på norpol kommer ligga under 20øre/kWh.

Vi behøver jo ikke at vente så længe.

Hvis i skal have 18 GWe i 2025, så skal i have påbegyndt anlægning af mindst 13 GWe nye reaktorer inden 2015, så I har allerede travlt !

Jeg ved ikke hvor I Svenskere handler, hvis I kan anlægge nye kraftværker med så lav kWh-pris.

Så vidt jeg kan finde frem til, skal i regne med 39 mio DKr/MWe, ved 90% udnyttelse, selv når man ser helt bort fra eksterne anlægsomkostninger (i håb om at alle installationer fra tidligere anlæg kan genanvendes).

I min beregner giver det 38,8 øre/kWh, med en råuranpris på nuværende 46 $/lb.

Med 12 øre/kWh for de eksisterende 5 GWe reaktorer bliver gennemsnitsprisen 31,5 øre/kWh (Dansk valuta), med den stiger jo til 38,8 idet de sidste gamle reaktorer udfases.

Men det er da en rimelig pris, så længe den holder (for det skal den jo i 60 år). I skal blot håbe at ikke alt for mange i verden gør som jer, for hvis der bliver rift om uranreserverne i verden, stiger prisen sandsynligvis til 60-70 øre/kWh.

Men det er jo jeres valg ;-)

 • 0
 • 0

Nja helt som du tror inte jag. Med Ryska smältsaltreaktorer typ MOSART kan Sverige tillverka all sin elkraft och alla sina drivmedel i 500 år bara med energi i det som i dag kallas avfall. Redan får du reaktorer i drift 5 år efter beställning, men vänta 2 år ska du se att de finns för driftstart 36mån efter beställning. Uran är inget problem då vi dels kan bryta mycket mer dels köra på Th232 och dessutom ska utnyttja 99% i stället för ett par.

Du kommer få se, bara lugn.

Tänk vad skönt att även fattiga länder som nu Jordanien fattat beslut om kärkraft i drift 2015..

Med de extremt låga priser som växer fram av kk-byggbomen, kommer snart många kunna ta sig ur sin fattigdom.

Här kan du läsa lite: www.world-nuclear-news.org/ENF_More_U_mine...

Men jag är säker på att du redan läser om kk några timmar om dagen för att kunna skriva om framtidens kk-utbyggnad.

 • 0
 • 0

Det lyder som om I ikke tror på den med naturgasbaseret mikrokraftvarme, drevet af brændselssceller eller gasmotorer? Hvorfor ikke?

"VW vil skaffe el kapacitet som 2 atomkraftværker, på få sekunder, hvem kan konkurrere med det?"

http://ing.dk/artikel/102156-t...rker

Vi har selv opsat kæmpe dieselgeneratore herhjemme for at udligne for den svingene vindkraft, dette er ikke noget nyt, men man kan jo på den baggrund ikke ligefrem kalde vindkraft på CO2 neutral eller for VE.

 • 0
 • 0

kan jo på den baggrund ikke ligefrem kalde vindkraft på CO2 neutral eller for VE.

Det er vel ikke så vigtigt hvad vi kalder den. Disse mikrokraftvarme værker har noget vi mangler. Bundlinien bliver at vi lynhurtigt, og med dansk ekspertise, kan fordoble vores vind-effekt uden at miste forsyningssikkerhed. Ret mig hvis jeg tager fejl...

 • 0
 • 0

Som skrevet andet steds anvender vindmøller af idag asynkrongeneratorer der nødvendigvis skal have en net at arbejde op imod og de nævnte mikrvarmeværker kan ikke anvende strømmen fra møllen direkte men skal have den over nettet.

 • 0
 • 0

Som skrevet andet steds anvender vindmøller af idag asynkrongeneratorer der nødvendigvis skal have en net at arbejde op imod og de nævnte mikrvarmeværker kan ikke anvende strømmen fra møllen direkte men skal have den over nettet.

Som jeg forstår mikroanlæggenes rolle, er det at levere strøm når møllerne står stille. Kan du uddybe, Bjarke?

 • 0
 • 0

Som skrevet andet steds anvender vindmøller af idag asynkrongeneratorer der nødvendigvis skal have en net at arbejde op imod [...]

Som skrevet andetsteds, er det trivielt at skaffe dem et kunstigt net eller at lave dem selvmagnetiserende.

De større møller er allerede selvmagnetiserende.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

søren Lund:

Nej, vi er ikke helt enige. Energibehovet vil ikke være stigende, snarere faldende, men meget lægges over på el, så elforbruget vil stige omkring 20%, ligesom det forventes i DK.

Okay, vi er ihvertfald enige om at elforbruget vil stige.

At der investeres i kulkraft betyder ikke at der bruges mere kul.

På 20 år udfases måske al KK. Vindkraft når 20% i 2020, og muligvis 30-40% i 2030.

Solkraft er også i kraftig vækst, og kan muligvis nå 10-15% i 2030, og bio skulle gerne være 15% også.

Biomasse kan jeg acceptere som en kilde der øger energitilgængeligheden, men ikke de andre. De massive investeringer i ny kulkraft lægger under alle omstændigheder beslag på energiinvesteringer der kunne være anvendt på forureningslet teknologi.

Altså investering i VE -> Investering i Kulkraft.

Reinhard Loske fra de grønne har udtalt at Tyskland ikke når deres klimamål, hvis de her kulkraftværker installeres. Han deler mange holdninger med Wolfgang Tiefensee på energiområdet mht. kernekraft. Det eneste der kan redde emissionerne i kulkraftsboomet er CCS, hvilket er et utroligt spinkelt håb.

Altså Investering i Kulkraft -> uopnålige klimamål.

Dermed vil kulkraft og gas udgøre mindre end idag. Men kapaciteten er nødt til at være større, da det skal være regulerebart i forhold til den store andel af VE, så mindre kapacitet udnyttes.

Hvilket kræver en høj kapacitetsfaktor og en spredning på VEen så det udligner intermittens, døgnvariationer og sæsonvariationer. Det tror jeg ikke på når over halvdelen af de 23.000 MW opstilles geografisk tæt i Nord- og Østersøen. Det skal erstatte ca. 20.000MW kernekraft med høj kapacitetsfaktor og energitilgængelighed. med den lave VE-penetrationsgrad, ender det med en masse kulkraft.

Samtidig vil det være mere effektivt, og dermed udsende mindre CO2. Til reduktionen af CO2 fra kul- og gaskraft, skal så lægges reduktionen af al det opvermning og landtransport, som blev lagt over på el.

Det forudsætter at CCS bliver en succes. Skal vi ikek være realistiske og kalde det "usikkert"?

Prøv at regne resten af EU og Schweiz med også.

Jeg kiggede på lande i umiddelbar nærhed med en høj energitilgængelighed de kunne sælge ud af. Kan du finde andre end Norge i umiddelbar nærhed, hvor der er planlagt transmissionkapacitet?

HVDC er ikke en win-win. Det er intet andet end en dyr investering i et gøre energitilgængeligheden i Europa til et Common-pool resource.

Ja, sikkert omkring et trilliard eller to, for hele EU, Norge og Schweiz. Det er kapitalomkostninger for 1-2 øre/kWh for al strøm i hele området.

Det er lige meget hvilket (urealistisk) overslag på kapitalomkostningerne du når frem til. Driftsomkostningerne fra kendte transmissionslinier er langt højere, så det tror jeg ikke på.

Det er slet ikke prisen på selve nettet jeg diskuterer. Det er omkostningen ved at den energitilgængelighed du vil høste fra nettet er en common-pool resource.

Hvordan er det lige markeder reagerer på common-pool resources? Det er nærmest en naturlov at alle investerer aggresivt for der er ingen gevinst veden defensiv startegi.

Gode eksempler er kvotefri fiskeri og sportsklubber. Alle kender historien med overfiskeri, fordi fiskerne har investeret aggressivt for at få en størst mulig bid af fiskene, men der er ikke fisk nok til at finansere alle bådene. De dårligste knækker halsen og skal have ophugningsstøtte.

Sportsklubber budgetterer kun meget sjældent med nedrykning. Klubber der fejlinvesterer ender med nedrykning, uanset hvor dyrt de har investeret.

Sådan kan et elmarked aldrig fungere, for det første fordi det er afgørende at investeringerne ikke spildes, da de er så store og langsigtede. For det andet fordi det er et krav at udbuddet kan dække efterspørgslen af hensyn til forsyningssikkerheden. Lagring er dyrt og meget svært.

Vi ender i en situation, hvor vi ikke kan få en garanti på at høste af den norske energitilgængelighed, fordi Tysklands eller Norges kommende møller ligeså vel kan høste den før os.

 • 0
 • 0

Vi ender i en situation, hvor vi ikke kan få en garanti på at høste af den norske energitilgængelighed, fordi Tysklands eller Norges kommende møller ligeså vel kan høste den før os.

Det er en meget vigtig pointe, men også i større målestok.

F.eks er strategien med at købe CO2 reducerende projekter i udlandet meget følsom når de store lande går i panik og kommer ind på det marked.

Den sikreste position for Danmark, er at reducere energispildet via teknologisk lederskab på området.

Vurder selv chancen for det sker, når man ikke engang kan finde nogen der vil betale for at udskifte glødelamperne i Københavns julebelysning under topmødet:

http://www.berlingske.dk/article/20090915/...

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Poul-Henning Kamp:

F.eks er strategien med at købe CO2 reducerende projekter i udlandet meget følsom når de store lande går i panik og kommer ind på det marked

Den sikreste position for Danmark, er at reducere energispildet via teknologisk lederskab på området.

Teknologisk lederskab kræver teknologi der også er egnet til fattige områder. Dvs. kr/kWh skal ned og energitilgængeligheden op, for her kan støtteordninger og afgifter ikke sminke driftsøkonomien i samme grad.

Kan VE-industrien klare den opgave? Ja, selvfølgelig. Men det gør VE-industrien kun hvis det er et bedre marked end det nuværende, hvor det handler om at score støttemidler.

 • 0
 • 0

Tysk vindkraft får et behov for magasin for så meget vindenergi?

Danmark kan tilbyde samarbejde om ØSTERS og NORDS til glæde for dansk vindkraftindustri, SIEMENS og VESTAS.

Og tænk på krisens alle arbejdsløse, hilser Tyge

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten