Tyskland bruger Danmark som skjold i sag om import af giftigt HCB

De tyske miljømyndigheder i Slesvig Holstein hemmeligholder, at de har sagt ja til, at australske Orica må sende tonsvis af giftigt HCB affald til destruktion i Tyskland, fordi de er bange for reaktionen fra de indflydelsesrige miljøbevægelser.

Det fremgår af referatet af et møde mellem Oricas ledelse og vicedirektør i Miljøstyrelsen, Anne Marie Rasmussen og to andre medarbejdere.

»Der er en 'håndslags' aftale med miljømyndighederne i Slesvig-Holsten om, at de skal modtage 25 procent af affaldet (på et anlæg hvor landtransport kan undgås). De tyske myndigheder ønsker ikke efter de første tyske afslag, at være de første, der tager beslutningen om import, og afventer derfor den danske vurdering,« står der i referatet fra mødet, der blev holdt 6. maj 2010 - over en måned før miljøminister Karen Ellemann sagde ja til at modtage HCB-affaldet fra Australien.

Læs også: Sådan skal kommunekemi fyre 10.000 tons HCB af

Orica holdt møde med de danske myndigheder, fordi de vil sende størstedelen af det giftige affald til Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening og lokale borgergrupper har været stærkt kritiske over for, at HCB-affaldet, der over flere årtier er ophobet på storvirksomheden Oricas grund i Sydney, Australien, skal transporteres til Danmark for at destrueres hos Kommunekemi i Nyborg. Flere folketingsmedlemmer har også været kritiske og bedt miljøministeren undersøge, om affaldet kunne modtages andre steder. Det har miljøministeren afvist med henvisning til, at Orica ikke har kunnet få aftaler på plads med lande i regionen eller USA.

Oricas oprindelige plan var at sende samtlige 22.000 tons affald til fire forbrændingsanlæg i Tyskland. Men de tyske myndigheder afslog i 2007 anmodningen, fordi de ikke mente, at de australske myndigheder havde bevist, at landet ikke selv kunne håndtere affaldet. Det har muligvis også spillet ind, at 15.000 tyskere skrev under på en protest mod importen og at borgmestrene for 11 byer samt borgergrupper og kirkelige repræsentanter kritiserede HCB-aftalen.

Da aftalen faldt til jorden, henvendte Kommunekemi sig i stedet med et tilbud, som Australierne havde svært ved at sige nej til: Kommunekemi kunne tage en del af australiernes affald, lovede de. Men samtidigt forhandlede Orica videre med behandlingsanlægget Sava i Brunsbüttel, Slesvig Holsten, om alligevel at sende en del af affaldet dertil.

Orica appelerede også de tyske myndigheders afgørelse. Ifølge Orica havde de udsigt til at vinde et sagsanlæg mod de tyske myndigheder i Nordrhein Westfalen, men på mødet med Miljøstyrelsen fortalte Orica, at de havde droppet sagen, fordi, der var for stor lokal modstand og fordi det ville kræve transport over land at komme frem til anlæggene.

I Tyskland er den tyske afdeling af Friends of the Earth, BUND, meget overraskede over at høre om håndslaget.

»Vi er virkeligt overraskede. Udadtil prøver vores myndigheder, at give indtryk af, at de er temmelig kritiske overfor en import - særligt hvis den skal gå gennem Nord-Ostsee-kanalen. De har hævdet, at hvis Orica spurgte dem, så ville de have omhyggelig bevisførelse for alt ting og så tage en beslutning,« siger Dr. Ina Walenda fra BUND i Slesvig Holsten.

Ifølge hende bekræfter Oricas udtalelser til mødet i Danmark, at de tyske politikere har tænkt sig at gemme sig bag den danske beslutning.

»De vil helt sikkert sige, at hvis Danmark importerer det, så er vi også nødt til det på grund af Basel konventionen. Myndighederne snyder befolkningen om det her. Sikkert fordi de er bange for offentligheden og modstanden i befolkningen.«

Dokumentation

Læs referatet af Miljøsstyrelsens møde med Orica

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Var det egenlig ikke smartere at reagere hexaklorbenzen med natrium hydroxyd for at udvinde fenol og natriumklorid?

Måske mængden af matriale gør dette urealistisk men det virker dog umildbart som en mere fornuftig løsning som jeg ser det. Naturligvis må de have overvejet den mulighed, nogen ide om hvorfor de vil brænde det istedet?

 • 0
 • 0

"I Tyskland er den tyske afdeling af Friends of the Earth, BUND, meget overraskede over at høre om håndslaget."

BUND er en selvstændig organisation, den tilsvarende i DK er Naturfredningsforeningen. At kalde det for en "afdeling" af FoE er fuldstændig misvisende. FoE er et løst netværk af sådanne foreninger, med streg under "løst", altså et nærmest uformelt samarbejde.

MvH,

Bent.

 • 0
 • 0

Var det egenlig ikke smartere at reagere hexaklorbenzen med natrium hydroxyd for at udvinde fenol og natriumklorid?

Ved at gøre som du siger får man ikke fenol men dioxin, så lad endelig være med det! Så vidt jeg ved, brænder man skidtet af ved meget høj temperatur og fisker klorbrinten ud af røgen ved behandling med kalk.

 • Søren
 • 0
 • 0

Det er beskæmmende at diverse interesseorganisationer sådan kan få sat sindene i bevægelse. De har kun interesse i at opretholde en skræk i befolkningen - det giver flere medlemmer.

Det er også sørgeligt at myndighederne ikke offentliggør den risikovurdering, der naturligvis er udarbejdet i forbindelse med søtransporten. Come on - hvor svært kan det være?

 • 0
 • 0

Australien (og verden) skaffer sig af med et gammelt og farligt materiale og Danmark gør en god (økonomisk) gerning.

Men jeg har længe undret mig over, hvorfor alle lande - især sk rige lande - ikke selv har en virksomhed som Kommunekemi.

Er der for de virksomheder som findes til afskaffelse af kemisk affald, en specialisering i bestemte metoder, som gør at det er nødvendigt med mange forskellige værker ?

Hvis ikke, undrer det mig endnu mere, at flere lande ikke selv kan bortskaffe farligt affald.

 • 0
 • 0

Importerer vi HCB som overskriften antyder???

<< i sag om import af giftigt HCB>>

Import er noget man betaler for !

 • 0
 • 0

Som E-ingeniør havde jeg lidt organisk kemi hos prof. Hoffman-Bang for ca. 50 år siden. Hexaklorbenzen, - gætter jeg på - består af en kulstof-ring af 6 C-atomer med skiftevis en enkelt- og en dobbeltbinding. - Og på hvert C sidder et Cl-atom. Når det brændes ved høj temperatur dannes der vel vand, CO2 og en klorforbindelse. Men hvilken klorforbindelse. måske HCl ? I så fald kender vi det fra afbrænding af halm og naturligvis PVC, som også indeholder klor. Og hvis dette klor kan optages af en passende Na-forbindelse, så er processen vel OK? - Salt, NaCl, er jo kun giftigt i store doser! Men også jeg undrer mig over, at Australien ikke råder over "et Kommunekemi". - Men fint, at vi kan hjælpe hinanden! - Og selve transporten er dels 99,99% sikker, dels sker der ikke en brik, hvis lastens indhold ganske langsomt skulle lække ud på havets bund. - Fortyndingsrumfanget er jo på mange millioner kubik-kilometer! Denne risiko kan kun benyttes til politisk skræk-propaganda! - Her og i Tyskland.

 • 0
 • 0

Søren R.J: Ja, 2 HCl + CaCO3 -> CaCl2 + H2CO3, - ikke? Er det sådan, man gør på Kommunekemi?

Holger,

Ja, Jeg gætter på, at det er sådan de gør. Kalk er billigere som base end natriumhydroxid.

Det var nu ikke Hoffman-Bang, der stod for organisk kemi, han underviste i uorganisk kemi; Stig Veibel tog sig af den organiske. - Men måske H-B også serverede lidt organisk kemi for E-ere?

 • Søren
 • 0
 • 0

Kommunekemi i Nyborg har tidligere brændt farlige substanser af, såsom sennepsgas / nysegas, som indeholder arsen og andre giftige ting. Det var ikke noget problem, hvis bare temperaturen var tilstrækkelig høj og dengang var der ingen protester af betydning. Tyskerne har også afbrændt mange tons krigsgas uden den helt store modstand fra befolkningen og dette stod på, over mange år. Hvorfor er folk oprørte, er det fordi man ikke stoler på teknologien eller er man misundelige på dem, der kan tjene nogle gode kroner / euro på sagen ?

 • 0
 • 0

Kan nogen forklare mig hvordan en dråbe HCB kan forurene en kubikkilometer! vand, som man kan læse i medierne?

Som Michael skriver er HCB ikke er opløseligt i vand.

Jeg har hørt at en dråbe olie kan forurene en million liter vand, men det er den mængde vand der skal opsamles for at få al olie(filmen) med.

Men HCBs densitet er 1,57 (ifølge gummibibelen), så det kan jo ikke lægge sig som film på havoverfladen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten