Tyske socialdemokrater kræver genforhandling af Femernbro

For første gang er der kommet bæven og tøven i et af de store tyske partier, når det gælder holdningen til en bro eller en tunnel til Danmark.

SPD, det tyske socialdemokrati, i delstaten Schleswig-Holstein, kræver nu for første gang, at mulighederne for at genforhandle hele traktaten med Danmark skal undersøges. Det viser beslutningerne fra partiets kongres for nylig.

De tyske socialdemokrater er lige akkurat i mindretal i delstaten, og de har endnu ikke fået deres partifæller i Forbundsdagen med sig i kravet om en genforhandling af traktaten.

Hvorfor skal vi bruge penge på ny motorvej og jernbane, når vi alligevel efterlader en flaskehals på broen over Femernsund, spørger de tyske socialdemokrater blandt andet. (Foto: Wikimedia) Illustration: Wikimedia

Derfor har de foreløbig nedsat en arbejdsgruppe, som frem til næste år skal kulegrave hele projektet. Det sker i et forsøg på at overtale den borgerlige delstatsregering og partifællerne i Berlin til at bede Danmark om genforhandling.

»SPD kræver af forbunds- og delstatsregeringerne, at de gør brug af mulighederne i artikel 22 i statstraktaten om Femern Bælt-forbindelsen og går i nye forhandlinger med Danmark om planlægningen og byggeriet af forbindelsen på grund af ændrede forudsætninger,« hedder det i SPD's beslutning fra kongressen.

Traktaten om den faste forbindelse over Femern Bælt kan kun opsiges af begge parter i fællesskab, men lige præcis artikel 22 giver mulighed for at genoptage forhandlingerne. Den siger blandt andet:

»Skulle forudsætningerne for projektet eller for dele af projektet udvikle sig markant anderledes end antaget og anderledes end, hvad der er kendt pa tidspunktet for indgåelsen af traktaten, drøfter de kontraherende stater situationen igen.«

Det er, mener tyskerne, lige præcis, hvad der på grund af finanskrisen er tilfældet. De offentlige budgetter er skrumpet væsentligt på begge sider af Femern Bælt, og krisen giver også anledning til at stille spørgsmålstegn ved, om broen overhovedet bliver nødvendig.

De tyske socialdemokrater bekymrer sig ikke så meget om økonomien i selve brobyggeriet, som Danmark skal betale mod at få alle indtægterne fra biler og tog. De er mere optagede af miljøpåvirkningen og af, om de har penge til at udbygge jernbanen fra Lübeck og vejen over øen Femern, sådan som de har forpligtet sig til.

»Finanskrisen har haft enorme konsekvenser for den offentlige husholdning,« skriver socialdemokraterne og henviser til, at deres mulighed for at finansiere offentlige opgaver er skrumpet betragteligt.

»Samtidig er forventningerne til høje vækstrater reduceret. Det bliver også forventningerne om større trafikmængder mellem Schleswig-Holstein og Skandinavien på grund af Femern-forbindelsen ramt af,« mener de.

Det borgerlige parti CDU's trafikordfører i landdagen i Kiel, Hans-Jörn Arp, beskylder ifølge tyske medier socialdemokraterne for »at sprede panik« med deres krav om genforhandling af aftalen.

»Der er overhovedet ingen grund til at skabe uro med sådan en beslutning,« siger han.

Det har fået SPD til at udsende en udtalelse med budskabet om, at 'det er absolut legitimt at stille spørgsmål' til så stort et projekt.

Forleden arrangerede de tyske modstandere af forbindelsen til Danmark en demonstration, der ifølge tyske medier samlede et par hundrede deltagere.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det lyder fint, det kan da være Rostock hellere vil lege med os. Så må man da sige det kunne blive en win-win

 • 0
 • 0

I beslutningsgrundlaget for broprojektet indgik ikke, at den globale olieproduktion i løbet af få år vil toppe for derefter i henhold til den ofte efterviste peak-oil teori vil begynde at falde.

Den gradvist voksende knaphed vil i henhold til almindelige markedsmekanismer føre til store prisstigninger på olieprodukter, som også vil indvirke på trafikgrundlaget for den planlagte bro.

Det her opstillede scenarie vil være aktuelt allerede inden broen er færdigbygget, hvorfor der er en god portion ræson i SPD's forbehold overfor brobyggeriet, omend der henvises til miljøproblemerne, som også er væsentlige.

Tiden er ikke til øget mobilitet og energiforbrug. Det burde være en grundlæggende præmis ved offentlige anlægsarbejder. Men fremdeles planlægges der, som om der var 50 år til at vi når peak-oil.

Der er ingen grund til at tro, at det vil tage så mange år, som er minimumslevetiden for store trafikanlæg. Forudsigelserne for USA, UK, Norge og flere andre lande, når det gælder peak-oil, har været forbavsende præcise.

Derfor er der heller ingen grund til at tro, at den globale peak-oil situation ikke kan forudsiges med den samme sikkerhed med en margin på op til 5 år, som er meget få år når det gælder et trafikfølsomt broprojekt.

 • 0
 • 0

og amerikansk olie fra golfen :-)

Hvis vi får en bro/tunnel så skal den erstatte en olieforbrugende færgefart.

Det kan vi godt blive enige om ikke sandt?

For det er vel ikke således at al samfærdsel ophører fordi der ikke kan fås olie. Biler og tog køres så på kul, el, rapsolie,DME,brint,ethyl og methylog gas.

Færdslen bliver så bare anderledes, måske lidt mindre. Når vi skal tilbage til hestedrift så kan det også meget bedre lade sig gøre med en bro :o)

 • 0
 • 0

Wiki: "On June 16, 2007, Queen Beatrix of the Netherlands presided over the opening ceremony for the section connecting Rotterdam 160 kilometers (99 mi) to the German border. Ignoring the TEN-T and bilateral agreements, the Germans will not complete reconstruction of their section before 2015. Project management hopes to reach within five years a daily average of 150 freight trains. Due to problems with safety equipment, and the unfinished German connection, traffic is still marginal as of December 2007."

Søg google earth efter Zevenaar-Emmerich. Den første tyske overkørsel i niveau kommer kun 1km efter grænsen. Jeg har end ikke læst at tyskerne er startet med opgraderingen på deres side af grænsen.

Der er allerede gode jernbane forbindelser fra Rostock.

 • 0
 • 0

Der er allerede gode jernbane forbindelser fra Rostock.

Og motorvej, i modsætning til den tosporede landevej hen over Femern.

Bent.

 • 0
 • 0

Jeg er lige forundret hvergang nogen nævner de gode forbindelser fra Rostock, og selvfølgelig kan økonomien i en fast forbindelse blive ringere hvis alt transit sejles til/fra de Svenske havne direkte til Rostock, jeg tror bare ikke at det er det som vil ske.

Nu går det så op for Tyskerne at der kommer betydeligt mere trafik end deres Femernsund forbindelse kan klare, men det må da være et internt Tysk anliggende, alternativt kan de jo forhøre sig om der kan laves et par tunnelelementer til at lægge under Femernbælt, det kan være som generalprøve til kostpris, så erfaringerne kan bruges til at optimere produktionen inden vi lægger det lange stykke til Danmark.

 • 0
 • 0

Jeg er lige forundret hvergang nogen nævner de gode forbindelser fra Rostock, og selvfølgelig kan økonomien i en fast forbindelse blive ringere hvis alt transit sejles til/fra de Svenske havne direkte til Rostock, jeg tror bare ikke at det er det som vil ske.

Det er ikke pointen. Pointen er, at en bro Gedser/Rostock giver meget mere mening end Femernbroen. Femernforbindelsen er et levn fra den gang Sydslesvig var dansk.

Bent.

 • 0
 • 0

Pointen er, at en bro Gedser/Rostock giver meget mere mening end Femernbroen.

Du forudsætter at afstanden er den samme, og at den Danske infrastruktur er rettet mod Gedser, sådan er virkeligheden ikke, den gode Danske motorvej er for længst anlagt, den fører til Rødby, og prøv at se på et kort, et hurtigt øjemål siger at afstanden over bæltet ikke er i nærheden af at være den samme.

 • 0
 • 0

Du forudsætter at afstanden er den samme, og at den Danske infrastruktur er rettet mod Gedser

Rigtigt. Der mangler 33 km motorvej Ønslev-Gedser. Men i forhold til hvad broen koster kan det ikke vælte budgettet. Broen bliver ganske rigtigt ca. dobbelt så lang, men bundforholdene er meget bedre, så den behøver ikke blive dyrere. Eneste dårlige strækning er A24 mellem Wittstock/Dosse og Dreieck Havelland som bør udbygges, men det er allerede planlagt.

Bent.

 • 0
 • 0

Du forudsætter at afstanden er den samme, og at den Danske infrastruktur er rettet mod Gedser, sådan er virkeligheden ikke, den gode Danske motorvej er for længst anlagt, den fører til Rødby, og prøv at se på et kort, et hurtigt øjemål siger at afstanden over bæltet ikke er i nærheden af at være den samme.

Og du forudsætter af havdybderne er de samme. Fra en tidligere tråd her på ing. http://ing.dk/artikel/86597-aartusindets-t...

Rødby - Puttgarten, afstand ca. 19 km. Dybden falder fra et par m tæt under kysterne til ca. 20 m ca. 1 km fra kysterne, dette er også ca. udstrækningen af den hårde bund. På de mellemliggende ca. 17 km er vandybderne på mellem 20 m - 25 m med meget blød og mudret bund. Afstanden Gedser Odde - Dierhagen er med grove tal: Gedser Odde - Kadetrenden N. ca. 13 km med lave vanddybder på mellem 4 m - 5 m tæt på kysten ved Odden og stigende/faldende til ca. 10 m - 12 m ved den nordlige kant af Kadetrenden. Kadetrendens bredde er ca. 3 km, hvor det vil være muligt at sætte f.eks. 2 pyloner for en hængebro med samme spændevidde som Østbroen i Storebælt på ca. 15 m / 17 m vand med fast bund. Fra fastlandet ved Dierhagen (25 km NV af Rostock) til Kadetrenden S er der vandybder på 4 m -5 m tæt kysten og stigende til ca 17 m ved Kadetrenden S. Det eneste sted, hvor der er blød bund er i det dybeste område af Kadetrenden på ca. 1,5 km. Strømforholdene er groft skrevet nok mere eller mindre det samme pga. den lavere vandybde mellem Gedser Odde og Dierhagen. På Gedser Rev, er der dog mulighed for kompensationsafgravninger, der kan modsvare opbremsningen af vand forårsaget af en kunstig ø / bropiller .

Broers (og tunnnellers) pris afhænger jo ikke kun af længden de skal kan forbinde. Det afhænger ligeså meget af havdybden

 • 0
 • 0

Jeg håber at alle vil besinde sig og forstå at netop nu med nedskæringer over hele EU , ja endda store dele af den vestlige verden . Så er det NU vi skal præstere en ny såkalt Poul NYRUP og investere i b. l.andet infrastruktur i stedet for at spare, selv om det skal lånefinancieres Boe Jørgensen

 • 0
 • 0

......at gå rigtigt bankerot ....du milde. Hvor skal den rige vestlige verden låne noget fra.....congo..mars?

Det lyder ikke som en Nyrop, men nærmere som en Anker Jørgensen, hvis man skal være venlig overfor socialistisk tanketåbegods. Nyrops måde var ren Keynes. Anker med samtlige andre partier var virvar.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten