Tyske myndigheder: Forsinkelse kan umuligt komme bag på Danmark

Tyskland har advaret Danmark mod, at det kan tage årevis at godkende et byggeri af Femern-tunnelens størrelse. Derfor burde det, som danske politikere nu omtaler som ’en forsinkelse’, ikke komme bag på nogen.

»Det er overhovedet ikke overraskende. Det er normal procedure, at det tager lang tid at godkende en ansøgning om større projekter i Tyskland,« fortæller departementschef Frank Nägele fra trafikministeriet i Slesvig-Holsten, som koordinerer projeket på tysk side.

Læs også: Nye forsinkelser: Femern-tunnelen åbner måske først om 12 år

Selve sagsbehandlingen foregår i et uvildigt team, som ikke må ytre sig offentlig, mens det behandler indsigelser, og som heller ikke sorterer direkte under den politiske administration. Den projektansvarlige i ministeriet er bindeled mellem sagsbehandlingerne og delstatens politiske administration.

»Det kan være, at det er en overraskelse for de danske politikere, at det tager så lang tid, men det er ikke nogen stor overraskelse for os. Det her er meget komplekst, og det er jeg sikker på, at Femern A/S har kendt til,« siger Frank Nägele.

»Vi vidste, at der kunne opstå et tidshul nu. Danmark var meget hurtig til at miljøgodkende Femern-tunnelen, men den tyske procedure kan ikke være lige så hurtig,« fastslår departementschefen.

»Vi har forudset og ville gerne undgå denne sutuation, hvor den danske side fortsætter forhandlingerne med entreprenørerne, selv om den tyske myndighedsbehandling ikke er afsluttet. Det er noget problematisk, og vi har aldrig henvist til, at vi kan accelerere den formelle procedure. Den er, som den er, og den tager tid.«

Læs også: Ny og ukendt ekstraregning rammer Femern-tunnelen

Departementschefen kritiserer på ingen måde det materiale, som Femern A/S har afleveret til de tyske myndigheder, og som ifølge statslige tunnelselskab består af over 10.000 sider.

»Femern A/S har udført et godt stykke hårdt arbejde. Der er ingen tvivl om, at det et af de mest undersøgte projekter overhovedet. Men det er ikke alt, der kan forudses,« siger han.

Læs også: Femern bliver flere milliarder kr. billigere

De tyske myndigheder mener ikke selv, at de er forsinkede med sagsbehandlingen. Derimod ventede de længere, end de havde regnet, på, at Femern skulle indleverede nyt materiale, efter at der var kommet godt 3.100 indsigelser mod tunnelen.

Femern A/S har studeret samtlige indsigelser og svaret klagerne. Der har endda været samtaler med en del af klagerne, fortæller Frank Nägele.

Ifølge den projektansvarlige giver indsigelserne ikke anledning til store ændringer af tunnelprojektet. Derimod er der mange detaljer fra indsigelser, samt »aktuelle tekniske og juridiske udviklinger«, som kan give anledning mindre tilpasninger og ændringer, oplyser Frank Nägele.

Det gør, at det efter alt at dømme bliver nødvendigt med en anden offentlighedsfase, herunder nye borgermøder. Det er myndighederne kommet frem til, efter at de har arbejdet sig gennem alle indsigelserne. Den nye, offentlige høring afventer, at Femern bliver helt færdig med alle ændringer.

Læs også: Ny beregning: Skatteyderne kommer til at hænge på en del af Femern-regningen

Departementschefen nævner støj i vandet under byggeriet af tunnelen for at forklare, hvordan den tyske procedure fungerer. Der er kommet en indsigelse mod støj under byggeriet, som gør, at Femern A/S vil udvikle et nyt koncept for, hvordan støjen kan minimeres. Men de tyske myndigheder kan ikke behandle ansøgningen, før det nye koncept – og et hav af andre småændringer – er færdigt.

I Tyskland er det sædvanligt med mange indsigelser, og Frank Nägele kender ikke til projekter, som ikke er blevet gennemført af den grund.

»Men der kan komme en forsinkelse, og det kan i nogle tilfælde også fordyre projekterne,« siger han.

De tyske myndigheder går meget op i, at alt materialet, som er til godkendelse, skal være perfekt. Det skyldes blandt andet, at tyske tunnelmodstandere efter eget udsagn vil indbringe godkendelsen af tunnelen for en domstol. Den retssag har opsættende virkning, så jo hurtigere, den kan overstås, des hurtigere kan byggeriet komme i gang.

»Det er modstandernes ret at indbringe sagen for en domstol. Men vi kan få en kortere procedure i retten, hvis Femern A/S kan bevise, at arbejdet er gjort rigtigt, og at alle problemerne med tunnelen er overvejet grundigt og omfattende,« forklarer Frank Nägele.

Læs også: Tyskere står fast: Ingen ny jernbane til Femern før 2024

De tyske domstole vil kræve, at alle miljøvurderinger er nye og udført efter de seneste metoder. Det var netop ikke tilfældet, da det tog en domstol to år at afgøre sagen om motorvejen A20, som løber fra Rostock via Lübeck mod vest, og som skal gå tværs gennem Slesvig-Holsten. Her var myndighederne nødt til at foretage en ny kortlægning af en bestand af flagermus.

»Det bliver først problematisk med retssagen, hvis der mangler noget materiale, hvis godkendelsen bygger på gamle tal, eller hvis metoderne ikke er up to date,« forklarer den projektansvarlig.

»Hvis alle dokumenterne er udarbejdet efter alle kunstens regler, kan en retssag måske gøres på et år, men erfaringen fra A20 er, at det tager to år,« tilføjer han.

Læs også: DF: Femern-tunnel får ekstraregning på to milliarder kroner

De tyske myndigheder forventer at have færdigbehandlet ansøgningen inden 2017. Derefter skal der være tid til en retssag, hvilket gør, at den tidligste byggestart er 2019. Med en byggetid på 6,5 år er tidligste åbningsår i det mest optimistiske estimat derfor 2025.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det var den tidligere konservative Transportminister (fodtøjshandler) Flemming Hansen, som gennemtrumfede starten på Femernforbindelsen trods Tysklands manglende interesse, og lovede at Danmark ville betale for de tyske landanlæg til forbindelsen. Derfor kan forsinkelsen vel ikke komme bag på nogen.

 • 11
 • 8

Det fine ved tunneller er at prisen i store træk er per rør. Byg to og fordel dem efter jernskinner og asfalt når vi nærmer os 2025.Hvis det bliver godt lægges der nogle flere rør og nu vides der hvordan dvs fornuftige priser.Om biler,lastbiler med farligt gods eller tog skal færges og de andre kan køre i rør er nemmere at afgøre om 10 år

 • 2
 • 6

Man fristes et svagt øjeblik til at ønske at tidligere tiders "Blitz-metoder" kunne inspirere den omstændige tyske myndighedsbehandling til at sætte farten op og nå i mål nogle år før. Men det er nok forbundet med andre ... omkostninger.

Det er når alt kommer til alt, nok klogest at danse med til den pibe der hedder "tysk grundighed", så ikke Femern a/s selv bliver skyld i yderligere forsinkelser.

 • 4
 • 0

Det er da en sjov tanke du fremlægger. Det kunne altså være sjovt at sabotere den skrækindjagende tyske antivejbyggerlobby

 • 2
 • 0

Lars' betragning om murens fald (hvortil kan føjes åbningen in Polen og Tjekkoslovakiet) er nok også relevant i en anden sammenhæng: det ændrede Tysklands trafikale priorieter markant. I nogen tid har deres topprioritet, hvilket vel ikke er videre overraskende, været øst-vest forbindelser. Selv rygraden i det tyske højhastigheds-jernbanenet (forbindelsen Hannover-Würzburg) ligger noget inoptimalt i forhold til et genforenet Tyskland. I den sammehæng er det nok ikke overraskende, at en forbindelse mellem Schleswig-Holstein og Skandinavien ikke vækker den store entusiasme?

Men dette nu een gang sagt: den langsomme sagsbehandling er altså ikke noget de gør for at genere os - eller nødvendigvis et tegn på manglende interesse. Selv et par bittert nødvendige jernbaneprojekter i det centrale Tyskland har ligget på is i årevis, fordi det tager op mod 10 år at komme igennem den tyske "Planungsverfahren"

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten