Tysk rapport: Økonomien i Femern-broen hænger slet ikke sammen

Færre biler vil køre over Femern Bælt-forbindelsen end antaget, og den bliver dyrere at bygge end beregnet. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport, som det tyske rådgiverfirma Vieregg Rössler har udarbejdet for den tyske naturfredningsforening, Naturschutzbund Deutschland, Nabu.

Rapporten konkluderer, at manglen på trafik til at betale de voksende udgifter vil gøre det umuligt at betale for byggeriet med indtægter fra biler og tog. Hele projektet bliver urentabelt.

Ifølge de tyske beregninger har prisstigninger inden for byggeriet gjort, at prisen for at bygge broen er steget fra 35,8 milliarder kroner til 43,2 milliarder kroner. Hvis priserne på energi og råstoffer fortsætter deres himmelflugt risikerer prisen at ende på 67 milliarder kroner i 2018. Dertil kommer investeringerne i de veje, der skal føre til og fra broen.

Samtidigt vil færre biler, lastbiler og tog krydse broen end beregnet. Hvor det danske og tyske trafikministerium er nået frem til, at omkring 8.000 motorkøretøjer og 100 tog vil passere Femern-broen dagligt, så konkluderer de tyske rådgivere, at de realistiske tal nærmere er 5.000 motorkøretøjer og 36 tog per dag.

Rapporten konkluderer derfor, at kun 10 procent af kapaciteten på broens firesporede vej bliver udnyttet. Det samme gælder kun fem procent af jernbanesporenes kapacitet.

I myndighedernes prognose er der ingen begrundelse for, hvordan man er nået frem til antallet af persontog per dag, ligesom den antagne vækstrate inden for godstransport over den vestlige Østersø er ubegrundet, konkluderer de tyske rådgivere.

Myndighederne har ifølge Nabu også overset, at en del af den eksisterende trafik over Femern Bælt faktisk skyldes færgerne, der dels giver mulighed for toldfri indkøb, dels tid til overholdelse af køre/hviletidsbestemmelserne for lastbil- og buschauffører.

Dokumentation

Rapporten fra Naturschutzbund Deutschland

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Den omtalte rapport ligner bestillingsarbejde. Nogle rådgivere vil gerne please deres kunde, som jo er den der betaler deres regning. Forhåbentlig får rapporten ikke indflydelse på byggeriet at Femeren forbindelsen. Se blot på tallene for Storebælts - og Øresunds- broerne, det var vist i går aviserne skrev og forudsagde trængselsproblemer på Øresundsbroen. Med venlig hilsen / Poul Vestergaard

 • 0
 • 0

Femern broen ligger ikke direkte op til 2 storbyer og giver ikke en hurtigere forbindelse imellem fabriker, kunder og familie i samme land. En Femern forbindelse vil kun gavne de få der har brug for at transportere varer og personer imellem Hamburg, samt dele af Europa og Sjælland og Norden. Transporten imellem det østlige Tyskland og Øst Europa vil være hurtigere og billigere med færgerne imellem Gedser og Rostock og den eksisterende motorvej igennem Berlin samt det eksisterende motorvejsnet mod både syd, øst og vest i Tyskland. Det skal ikke glemmes at fremtiden byder på nye politiske indgreb for at begrændse forureningen, det vil begrændse den meget forurenende trafik over længere afstande. Kort sagt, er det tvivlsomt om en fast Femern forbindelse vil være rentabel, det er sund fornuft at revurdere beslutningen om at investere i en fast forbindelse over Østersøen.

 • 0
 • 0

Citat: "Nogle rådgivere vil gerne please deres kunde, som jo er den der betaler deres regning".

Ja, men det gælder alle vegne og i begge retninger. De, der har beregnet, at det kan "hænge sammen" er jo også lønnet af nogen og det er i prakcis umuligt ikke at skæve lidt til hvad kunden gerne ser. Erfaringen viser jo at stort set alt offentligt byggeri overskrider både beregninger og budgetter. Prøv bare at se på TV-byen.

vh Mogens Bülow.

 • 0
 • 0

Jeg har lige gennemlæst en grundig rapport om kernekraftværkers pris og økonomi i forskellige lande og med forskellige realrente-satser osv. En Femernbro vil med stor sikkerhed øge biltrafikken, både lokalt og nordeuropæisk. Og dermed øge de truende klimaproblemer. De samme penge kunne financiere ca. tre mellemstore kernekraftværker øst og vest for Storebælt (vel 2-1) plus et solidt kabel over samme bælt. Så ville DK være sikret førerskab i CO2-reduktion de næste 30 år, da det ville reducere elproduktionens CO2-udslip ca. 70%. Undskyld sidespringet, men jeg er tilhænger af både hyggelige færger og vestlig/dansk kernekraft, og her får jeg begge dele. - Hvis altså.......

 • 0
 • 0

tyske naturfredningsforeninger har hele tiden været imod en fast forbindelse derfor overrasker det jo ikke at den rapport de har bestilt giver dem ret ;-)

 • 0
 • 0

Privatbilismen falder ikke - tvært imod - og løsningen bliver biodrivstof eller el - og det vil tage fart indenfor 10 år - dvs. før broen er færdig

Og - der bliver arbejdet kraftigt på - og vedtaget - udbygning af banenettet, og når det er sket (om 10-15 år), vil der kommet langt mere person og gods trafik med tog - hvilket jo også understøttes fint af en jernbanebro - ovenikøbet i forbindelse med en strækning som ikke er belastet voldsomt i forvejen, og som er korteste vej Sverige - Tyskland. Togene giver også indtægter til broen - og er en massiv mulighed for at spare CO2!

...kort sagt: det er umuligt at spå om fremtiden - og mine bud er mindst lige så valide som alle mulige andre!

 • 0
 • 0

Pudsigt at rapporten om at økonomien i Femern Bælt-broen ikke hænger sammen bliver kaldt bestillingsarbejde. Eftersom broen skule stå som et monument over den tidligere trafikminister Flemming Hansens ministertid, er motivet til at levere bestillingsarbejde, som viser at økonomien hænger sammen, vel endnu større fra den anden side. Beslutningen om broen er iøvrigt taget helt uden vurdering af miljøbelastningen, som følge af, at Danmark/Sjælland i endnu højere grad kommer til at fungere som transitland mellem Norge/Sverige og Tyskland/Sydeuropa. Helt ærligt synes jeg at motivet til at beskytte miljøet vejer en del tungere end tragikministerens trang til at bygge monumenter over sig selv. Mange eksperter har jo gjort opmærksom på, at projektet slet ikke er gennemtænkt - bl.a. har tyskerne tilsyneladende ikke tænkt sig at udvide den bro, som forbinder Femern med fastlandet, så trafikken kan godt komme til Femern fra Danmark, men kommer sandsynligvis til at holde i kø for at komme over den næste bro. Meget miljøvenligt, ikk'!

 • 0
 • 0

Beslutningen om at bygge en fast Femern forbindelse uden at sikre at der er vilje og økonomi i Tyskland til at bygge en tilsluttende motorvej samt en ny motorvejsbro til fastlandet i Tyskland og til at etablere dobbeltsporet elektricificeret jernbane i Tyskland fra den nye forbindelse over Østersøen og til Hamburg inc. dobbeltsporet jernbanebro fra Femern til fastlandet var ubetænksomt. Der er motorvej og dobbeltsporet elektricificeret jernbane til Rostock havn idag. I Danmark er der hverken dobbelt jernbane spor eller el. til Rødby eller Gedser. Den korteste vej til Berlin er via Gedser - Rostock

 • 0
 • 0

Frank Andersen: Jeg håber naturligvis, du har ret, men hidtil har folks ønske om individuel transport - og den førte politik - medført konstant voksende biltrafik, så jeg mener, det er optimistisk, at tro, det vender. - Med mindre da, at man politisk hæver benzin- og bilafgifter så meget, at det virkelig gør ondt at bile derudad. Og/eller giver klækkelige tilskud til tog-ismen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten