Tysk parlamentariker: Femern A/S pynter på budgettet for tunnel

Femerntunnelen befinder sig på 'på gyngende grund'. For de beregninger, der ligger til grund for Folketingets beslutning om at anlægge en sænketunnel under Femern Bælt, er pyntede.

Den alvorlige anklage kommer fra Bettina Hagedorn, SPD's nordtyske medlem af Forbundsdagens parlamentariske revisionsudvalg, som holder øje med Trafikministeriet. Femern A/S afviser påstanden om, at projektet hviler på et for løst grundlag.

I princippet hilser Bettina Hagedorn den danske beslutning om at anlægge en sænketunnel under Femern Bælt velkommen. Men samtidig sætter hun spørgsmålstegn ved projektets rentabilitet. Eksempelvis kritiserer hun de trafikprognoser, Femern A/S baserer sit budget på:

Læs også: Se animation af tunnelløsningen under Femern Bælt

»Det er ikke seriøst, når Femern A/S kalkulerer med 10.800 afgiftsbetalende køretøjer pr. døgn. Det er dobbelt så mange, som Scandlines sender af sted, nemlig 5.500 køretøjer dagligt,« siger Bettina Hagedorn.

I Femern A/S siger kommunikationsdirektør Ajs Dam:

»Trafikprognosen, der er fra 2003, angiver 8.000 køretøjer pr. døgn i åbningsåret. Fem år efter åbningen forventes antallet at være ca. 10.800 køretøjer om dagen. Derefter, siger prognosen, er den gennemsnitlige, årlige trafikvækst på vejforbindelsen 1,7 procent.«

Ajs Dam påpeger, at den faktiske trafik, bortset fra den økonomiske krise i 2008-2010, har ligget over prognosen. Derfor er det også opfattelsen i Femern A/S, at trafikprognosen er udtryk for en forsigtig vurdering af væksten i trafikken de kommende 30-40 år.

»Erfaringen fra Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen er, at den økonomiske aktivitet på tværs af bælterne stiger, når tilgængeligheden øges og rejsetiden formindskes. Ti år efter åbningen ligger både Øresund og Storebælt væsentligt over de oprindelige trafikprognoser,« fastslår Ajs Dam.

Revisor: Femern A/S ville gå konkurs, hvis det var en virksomhed

»Frem for alt er omkostningerne ved at bygge tunnelen undervurderet,« siger Bettina Hagedorn, der undrer sig over, hvordan prisen på tunnelen pludselig kunne falde fra 41 til 37,9 milliarder kroner, mens skråstagsbroen, der oprindeligt var langt billigere end sænketunnelen, viste sig at blive 5,7 milliarder kroner dyrere end planlagt og ende på en pris, der hedder 38,5 milliarder, hvilket gør tunnelen 600 millioner kroner billigere end broen.

»En virksomhed, der kalkulerede på samme måde, ville gå konkurs,« siger parlamentarikeren, der anklager Femern A/S for at pynte på budgettet for at få Folketinget til at give afkald på deres elskede bro.

»Men fakta er, at rentabiliteten i projektet er god. Forudsætningerne om realrente, takster, trafik i åbningsåret og trafikvækst herefter er alle konservative,« svarer Ajs Dam.

»Tilbagebetalingstiden for kyst-kyst-forbindelsen er 30 år for en sænketunnel og 29 år for en skråstagsbro,« oplyser han.

»Men sandsynligvis er tilbagebetalingstiden kortere som følge af lavere renteniveau, højere EU-støtte eller større trafikindtægter.«

Femern A/S anvender en realrente på 3,5 procent.

»Det er en konservativ antagelse, og det nuværende renteniveau på selskabets lån er da også væsentligt lavere,« siger Ajs Dam og henviser til, at Storebæltsprojektet har oplevet en finansiering til 3,0 realrente i gennemsnit, siden det første lån blev optaget for snart 20 år siden, mens tallet på Øresund er 2 procent realrente.

Bettina Hagedorn er ikke medlem af EU-parlarmentets revisionsudvalg, men medlem af Forbundsdagens revisionsudvalg, der holder øje med det tyske trafikministerium. Vi beklager fejlen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når jeg læser de velformulerede argumenter er der to ting der slår mig.

Et. Den tyske stat vil ikke garantere for lånene, det har de overladt helt til Danmark at gøre og tunnellen vil overgå til DANSKstatseje, når den er betalt. Så for mig er det uforståeligt at en tysk politiker blander sig i vore dispositioner........med mindre at man bemærker at hun er fra SPD.

Det fører nemlig over til

To: Tyskerne har forpligtet sig til at betale landanlæggene på Fehmarnsiden og som jeg ser det så kunne SPD godt tænke sig at undgå at skulle dette, for at putte kronerne(euroerne) i nogen af deres egne mærkesager og beholde færgerne...........formålet som jeg ser det er kun beregnet for at stikke lus i skindpelsen og undgå en fast forbindelse.

Tager jeg fejl?

 • 0
 • 0

Vi ved at hvert generation af politikerne gerne vl bygge deres egen pyramid, og ikke er bange at pudse tal. Hvad med Storebælt og Øresund? Har deres beregninger hold stik op til nu?

 • 0
 • 0

Tager jeg fejl?

Hmm, hvis de tyske politikere tror på tallene så skal vejnettet hurtigt forbedres, det vil tiltrække endnu mere af den nuværende trafik til/fra Rostock til Gedser og Trælleborg.

Bemærk at 15% af trafikken forventes at køre gennem Danmark uden stop, og på jernbanen vil koncessionerne over Fyn udløbe, vores jernbane over Fyn skal som lovet bruges til udvidet køreplan for regionaltog.

Tyskerne skal også beslutte om de skal udvidde den nuværende jernbane eller om de skal bygge en ny, der skal bruges rigtig mange penge, penge som de forskellige politikere sikkert allerede har lovet at bruge i den valgkreds hvor de selv er valgt (det kunne aldrig forekomme i Danmark), det vil nu være bekvemt hvis der kan sås tvivl om Femern forbindelsens trafikprognoser.

Det er min helt ubegrundede teori.

 • 0
 • 0

Tyskene ønsker fornuftigvis - i modsætning til denne regering - at bruge ressourcerne hvor behovet er størst, og det bestemt ikke på Fehmern Bælt, men i øst-vest-trafikken. Tyskerne vil hellere udvide forbindelserne til Østeuropa og Rusland. Her er der et marked på 100 mio mennesker, mens der blot er lidt over 20 mio i Norden. Desuden satses der stort på at udbygge havnene i Travemünde, Rostock og Sassnitz, og baglandsinfrastrukturen til disse havne, hvilket fortæller hvor lavt tyskerne prioriterer Fehmernbækt-forbindelsen. Alt dette skal man være dansk transportminister for ikke at have opdaget, og Schmidt vil stadig påstå, at det er uden betydning for trafikunderlaget på Femernbælt.

 • 0
 • 0

Men tyskerne har jo altså skrevet under på aftalen, så man må formode, at de går ind for forbindelsen. Men når det er sagt må man også konstatere, at Betina Hagedorn ikke er den eneste der undrer sig over at prisen for tunnelen med et svagt begrundet snuptag pludselig falder med ca. 3 milliarder samtidig med at prisen for broen stiger med ca. 6 milliarder.....og vips er tunnelen ca. 1/2 milliard billigere end broen. Det smager unægtelig af, at man havde bestemt sig for tunnelen i forvejen. Når dertil lægges, usikkerheden om sikkerheden, som nemt kan tænkes at skulle opgraderes for milliarder, er det meget sandsynligt at en tunnel vil blive væsentlig dyrere end en bro.

 • 0
 • 0

Hvor mange tyske politikere/embedsmænd/projektansatte har så offentligt forsvaret projektet efterfølgende? Jeg tror heller ikke, at tyskerne har så stor interesse i den femernforbindelse.Tyskland er sluppet afsted med kun at finansiere de tyske landanlæg samt ikke garantere for de nødvendige lån. Derfor er det mere et dansk projekt end tysk.

Den pludseligt meget billigere tunnel virker også lidt mærkelig. Men hvorfor skulle det være en tunnel i det hele taget? er det blot fordi, det var den løsning politikerne syntes allermest om, men, erhm, den var lige 6 mia dyrere end den anden løsning. Derfor skulle den gøres billigere, og den anden løsning dyrere. Jeg tror, at de projektansatte blot skal tjene det politiske flertals ønske, for enhver pris. Så er det ikke en faglig vurdering, men som om, at man har backup planer med hvordan man kan skære her og tilføje dér, så hele billedet kan vendes om, alt efter hvad det politiske flertal vil. Så bliver der bygget. Så kommer udgifterne, besparelsen holdt ikke og værsgo, den første budgetoverskridelse. Så den næste, osv. Det er bare opskriften på budgetoverskridelser på offentlige projekter!

 • 0
 • 0

Jeg synes da det er meget mærkeligt at Danmark ikke ser mod central- og øst europa i denne her sag. På sigt er der et stort marked også for Danmark her.

 • 0
 • 0

Overskrift:

Tysk statsrevisor:...

Brødtekst:

Den alvorlige anklage kommer fra det nordtyske medlem af Europa-Parlamentets revisionsudvalg, Bettina Hagedorn fra SPD

 • hun er vel næppe samtidigt tysk statsrevisor og medlem af et EP udvalg, må man formode!(?) Så var det ikke en idé lige at få fastlagt, på hvilken baggrund, damen udtaler sig??
 • 0
 • 0

........indtil du får nye briller :o)

Tag forstørrelsesglasset frem og læs :o)

"Den alvorlige anklage kommer fra det nordtyske medlem af Europa-Parlamentets revisionsudvalg"

Skal jeg udpensle det yderligere?

He He! Undskyld HHH, jeg kunne ikke nære mig :o)

Det var derfor jeg skrev det første indlæg, fordi jeg føler hun er "sendt i byen" af den tyske opposition.

 • 0
 • 0

Den pludseligt meget billigere tunnel virker også lidt mærkelig.

Nej, opgaven er at så tvivl om trafikprognoserne fra Femern A/S, hvis vi kan få alle deres tidligere beslutninger til at fremstå suspekte, mærkelige, og fejlbehæftede, så er opgaven løst, for så kan vi nok heller ikke regne med trafikprognoserne.

Der er ikke noget mystisk over prisfaldet på tunnelen, det var måske det Tyske krav om at alle alternativer skulle undersøges lige grundigt, der vendte udviklingen, det viste sig at der var betydelige fald i udledningen af partikler og NOX fra lastbiler, en udvikling der fortsætter frem mod åbningen i år 2020, og som vil fortsætte efter 2020, udledningen af partikler og gasser fra trafikken falder hurtigere end mængden af trafik vil stige, derfor kan grænseværdierne overholdes uden ventilationsø, og mindre tværsnit med længdeventilation, giver mindre dimensioner på tunnel elementerne, mindre dimensioner giver igen mindre tværsnit osv, tunnel gruppen blev simpelthen fanget i en positiv spiral.

Når tunnelen så også er den mest skånsomme for naturen, den sikreste for skibsfarten, den laveste risiko for uforudsete udgifter, den mest lavteknologiske, og det blev så også den billigste, de øvrige hensyn gør at tunnelen skulle vælges også hvis den havde kostet et par mia kr mere, men det slap vi bekvemt for at tage stilling til.

 • 0
 • 0

Og hvad sker der hvis staten kommer til at indløse noget af garantien?

Så har vi fået en forbindelse helt utroligt billigt. Javel ikke gratis, som vi er blevet forvænt med efter Storebælt og Øresundsbroerne. Husk at førhen plejede vi faktisk at betale for vores infrastruktur.

Set fra samfundet er der faktisk ikke nogen reel risiko i at bygge denne forbindelse.

Tyskerne får naturligvis forbindelsen gratis ligemeget hvad der sker, så for dem at indgå i debatten om prisen er ikke seriøst. Det handler helt sikkert om at de ikke gider betale for landanlæggene, hvilket man godt forstår når Danmark sandsynligvis får landanlæggene på dansk side gratis. Men det var jo deres egen beslutning.

 • 0
 • 0

Skal jeg udpensle det yderligere?

 • nej kære Bjarke! Men nu stod der faktisk 'Tysk [b]statsrevisor[/b]' (jf. mit citat), altså indtil redaktionen åbenbart (stiltiende) fik det rettet! Så mon ikke brillerne/autorisationen holder et stykke tid endnu? :) Der stod forresten heller ikke:

SPD's nordtyske medlem af Forbundsdagens parlamentariske revisionsudvalg

 • men noget om et EP udvalg!
 • 0
 • 0

Jeg vil faktisk foreslå, at redaktionen gør en bemærkning, når ordlyden af en artikel revideres væsentligt - specielt hvis der har været knyttet læserkommentarer til den oprindelige formulering!

 • 0
 • 0

Det handler helt sikkert om at de ikke gider betale for landanlæggene.

Helt enig, og jo mindre trafik de skal bygge landanlæggene til jo billigere, kan de få prognoserne ned, har de ryggen fri til at lave tarvelige anlæg, og når Femern A/S oprindelige prognoser så holder, er der ingen der har ansvaret for det totale trafiksammenbrud.

En anden interessekonflikt kunne være at Bettina Hagedorn også er næstformand i budgetudvalget som er tilsynsmyndighed for WSV (vand og skibsfartforvaltningen), af de 14.000 medlemmer er der 2.100 fra Slesvig Holstein, det kan ikke undgås at det vil koste transport på vandvejene, og deraf afledte effekter i shipping industrien, måske er hele den indstigren så afhængig af helheden at den vil forsvinde sammen med de tilhørende arbejdspladser. http://www.bettina-hagedorn.de/

 • 0
 • 0

Det er efterhånden almindeligt at rettelser bliver kommenteret af den pågældende journalist.....senest hvor solsystemet blev rettet til universet her i dag, men jeg er enig HHH.

 • 0
 • 0

Hvis nu vi ikke har råd til projektet hvad så. Kan ikke lade være med at tænke på at man måske bare kunne lave tunnelløsning for jernbane eller vi har jo færgeruten, hvad hvis vi byggede et par færgelejer til en jernbanegods færgerute, umiddelbart tror jeg ikke det vil være dyrt at etablere (ligesom den gamle danlink rute Helsingborg - København) eneste ulempe så er der nogen politikere der ikke får et minde for hvad de har lavet i deres tid.

Med venlig hilsen

Bent Jensen

 • 0
 • 0

Det er normal praksis, at vi naturligvis svarer i debatten, hvis der foretages rettelser i artiklen, som er foranlediget af kommentarer i debatten. I dette tilfælde blev vi gjort opmærksom på fejlen af en af Femern A/S samarbejdspartnere.

Tidligere skrev vi, at Bettina Hagedorn er medlem af EU-parlamentets revisionsudvalg. Det er hun ikke. Hun er medlem af Forbundsdagens revisionsudvalg, der holder øje med det tyske trafikministerium. Vi beklager fejlen.

mvh Thomas Djursing, jourhavende på ing.dk

 • 0
 • 0

@ Bjarke Mønnike

To: Tyskerne har forpligtet sig til at betale landanlæggene på Fehmarnsiden og som jeg ser det så kunne SPD godt tænke sig at undgå at skulle dette, for at putte kronerne(euroerne) i nogen af deres egne mærkesager og beholde færgerne...........formålet som jeg ser det er kun beregnet for at stikke lus i skindpelsen og undgå en fast forbindelse.

Tager jeg fejl?

Nej, du tager ikke fejl, Bjarke

Jeg undrer mig blot over, hvad der ligger bag den koordinerede indsats mellem Bettina Hagedorn, Jørgen Mads Clausen, Carl Holst/ Region Syddanmark, Fåborg-Midtfyn og Sønderborg kommune, at man næsten samtidigt får nedgjort Femern og får sat penge af til en forundersøgelse af Fynshavs forbindelsen.

Det virker lidt for koordineret til at være tilfældig ....

 • 0
 • 0

Det er nok ikke kun landanlæggene på Fehmern der volder problemer, men også den videre fobindelse over sundet. Der kommer til at opstå nogle trafikmæssige knudepunkter, der også skal investeres i. Desuden har der fornyligt været kritik af de oversete knudepunkter i jernbanenettet i Tyskland, højhastighedstogene har synliggjort. Set i det lys, vil det være belejligt hvis Femern-bælt forbindelsen kunne udskydes 10-20 år? Om Fynshav-forbindelsen, er det mere en aflastning af de "gamle" lillebæltsbroer der er tænk på. Set i bakspejlet kunne motorvejen fra Kliplev til Sønderbog godt være en meget lokal strategi, for at komme i betragtning til en fast forbindelse. Der mangler kun en jernbane over Als og Faaborg til Nyborg/Odense.

 • 0
 • 0

Den direkte vej fra Nyborg til Bøjden går da over Kværndrup. Og der er togforbindelse til Fåborg med veteranbanen fra Ringe.:o)

 • 0
 • 0

Umiddelbart tror jeg at mange vil fravælge at køre gennem en 19 km lang tunnel, den klaustrobiske fornemmelse i lange tuneller er voldsom.

St Gtotthard tunellen 16,9 km.har meget ofte trafikanter der panikker og må hentes ud.

Lærdalstunellen 24 km. har store haller med lysshow sprængt ud i klippen for at undgå panik.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten