Tysk minister kræver syvdobling af dansk erstatning for Femern-tunnel

Illustration: Femern A/S

Danmark skal betale langt mere i erstatning for at ødelægge miljøet i Femern Bælt, end tunnelselskabet Femern A/S lægger op til.

Sådan lyder kravet fra Robert Habeck, miljøminister i delstaten Slesvig-Holsten og valgt for partiet De Grønne. Delstaten er den tyske myndighed, som behandler ansøgningen om at anlægge en tunnel i Femern Bælt, som Danmark lægger ud for.

Det er derfor også delstaten, som skal tage stilling til, hvor stor en kompensation Femern A/S skal betale for de miljøgener, som tunnelen forårsager i Østersøen.

Det danske selskab har ifølge shz.de, en portal for selskabet bag en række lokal- og regionalaviser, tilbudt en såkaldt kompensationsfaktor på 0,15. Det vil sige, at en kilometer tunnel kun skal kompenseres med 150 meter erstatning - enten i form af ny natur eller økonomisk kompensation.

Femern A/S henviser til, at påvirkningen af havmiljøet kun er midlertidig. Tunnelen bliver anlagt i en grav på havbunden. Efter ti år har bunden regenereret sig selv, viser erfaringerne fra Øresund ifølge tunnelselskabet.

Det argument giver Slesvig-Holstens miljøminister ikke meget for.

»Når tunnelen ligger under havbunden, er det ikke længere den samme havbund,« siger han til shz.de.

Der er tale om 'et vedvarende, betydeligt indgreb i naturen', argumenterer Robert Habeck. Derfor kræver han kompensationen hævet til faktor 1, hvilket vil udløse syv gange så høj erstatning.
Miljøministeren har også sine henvisninger klar. Han påpeger nemlig, at selskaber, der graver søkabler ned i havbunden, også betaler med faktor 1.

Erstatning på mindst 75 mio. kr.

Shz.de påpeger i artiklen, at tiden arbejder for det tyske krav. Jo længere diskussionen om erstatning løber, des mere usandsynligt bliver det, at arbejdet med den knap 41 milliarder 2008-kroner dyre tunnel bliver færdig til tiden i 2021.

Robert Habeck har ikke selv noget bud på, hvor stor erstatningen for den ødelagte natur i Østersøen bør være. I stedet har shz.de indhentet et bud fra den tyske miljøadvokat Wilhelm Mecklenburg.

Han mener, at hvis den tyske delstatsregering holder fast på at blive kompenseret i fuldt omfang med faktor 1, så bliver der mindst tale om ti millioner euro, 75 millioner kroner, for de ti kilometer tunnel på tysk territorium. Advokatens egen holdning er, at det endda er alt for lidt.

»På grund af det meget følsomme område bør der egentlig gælde kompensationsfaktor 10,« siger han til shz.de.

Nemt at skyde danske argumenter ned

Medieportalen har efter at have bragt miljøministerens krav skrevet en leder om miljøerstatningen for tunnelen. Den opremser, at Robert Habeck og De Grønne blev tvunget til at acceptere Femern-tunnelen, som partiet ellers var imod, for at komme med i et regeringssamarbejde med de tyske socialdemokrater, SPD.

Lederen konstaterer derfor, at De Grønne i stedet forsøger at profilere sig, hvor de kan, nu altså hvad angår miljøerstatningen. Det stopper ikke projektet, konkluderer lederen, men danskerne gør det let for miljøministeren.

'Den, der er i fuld alvor påstår, at et så enormt bygningsværk som Bælt-tunnelen ikke er et vedvarende indgreb i naturen, alene fordi der efter bygningen vokser alger på rørene, giver sine modstandere et velkomment angrebspunkt,' skriver lederskribenten.

Femern A/S: Vi er forberedt på kompensation

Det tyske tunnelmodstanderes organisation, Alliancen mod en Fast Femern-forbindelse, benytter også lejligheden til at profilere sine synspunkter, selv om modstanderne vinder stadig mindre gehør i den tyske debat.

»Vil vores delstatsregering sælge miljøet i bæltet til danskerne som på en basar?« spørger talsmand Hendrick Kerlen i en pressemeddelelse.

Han finder det uacceptabelt, hvis en erstatning for miljøskaderne i Femern Bælt skal bruges et andet sted.

Femern A/S afviser, at der er noget usædvanligt i dialogen med den tyske delstat.

»Det, vi diskuterer nu, er, hvilke miljøpåvirkninger projektet har. Vi er gang med miljøundersøgelser, men konsekvensvurderingen skal først afleveres sammen med ansøgningen næste sommer,« siger kommunikationschef Ajs Dam.

Ansøgningerne skal afleveres til både Naturstyrelsen i Danmark og miljømyndighederne i Kiel.

»Vi er forberedt på, at der skal betales en form for kompensation, men vi vil helst ikke forhandle den gennem pressen,« lyder det fra Ajs Dam.

Dokumentation

Artiklen fra shz.de
Lederen fra shz.de

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Så Danmark betaler hele gildet ved at bygge tunnellen og skal tilmed betale "erstatning" til Tyskland for den tunnel som begge parter får glæde af?

 • 0
 • 0

Så Danmark betaler hele gildet ved at bygge tunnellen og skal tilmed betale "erstatning" til Tyskland for den tunnel som begge parter får glæde af?

 • 0
 • 0

Echo .. cho .. o :-)

Spøg til side, er der ingen erfaringer fra øresundsforbindelsen? Så vidt vides har broerne haft gavnlig effekt for havmiljøet. Modsat alt den ammunition der har været dumpet i østersøen. På den anden side kan Ida Auken jo sikkert også kræve tilsvarende erstatning, det falder jo i god jord hos hendes kernevælgere.

 • 0
 • 0

Det er vel ikke så mærkeligt, at Femern A/S skal betale til naturgenoprettelse - det sker formentlig også i den danske del af projektet. Det, der forvirrer billedet er formentlig, at finansieringen af projektet er understøttet af den danske stat via gode lån. Princippet er, så vidt jeg kan se det, at brugerne af forbindelsen i sidste ende betaler for miljøbelastningen. Det er vel rimeligt nok.

Om beløbet er 10 eller 75 millioner ud af en anlægssum på 41 milliarder bør ikke få nogen i projektarbejdet til at falde ned af stolen... Omend det kunne være rart at holde omkostningerne nede:-)

 • 0
 • 0

Så vidt jeg ved, så vil en bro eller et et andet kunstigt rev, på sigt fremme miljøet.

Det vil skabe nye gemme og yngle steder for fisk og andet kræ, jeg mener helt bestemt at have læst om dette bla. fra Øresundsbroen og andre steder, så måske tyskerne skulle takke eller betale for miljø indsatsen i stedet.

 • 0
 • 0

... så måske tyskerne skulle takke eller betale for miljø indsatsen i stedet.

Der er tydeligvis noget Femern A/S ikke har forstået: "Vi kommer og bygger et meget langt rev for at understøtte fiskebestanden i området - hvor meget vil I give?"

Det er ikke umuligt at man ved at smide nogle flere sten på kan få det til at give overskud. :)

 • 0
 • 0

Håber virkeligt at det er spøg? Ellers er det virkeligt et udtryk for mindre tankevirksomhed hos Robert Habeck. Hold da op en klovn - hvorfor beder han ikke bare om 1 billion dollars, og tager sin lillefinger op til munden...

Håber virkeligt ikke der bliver brugt mange ressourcer på at argumentere med sådan en blatant idiot.

 • 0
 • 0

Princippet er, så vidt jeg kan se det, at brugerne af forbindelsen i sidste ende betaler for miljøbelastningen. Det er vel rimeligt nok.

Men hvordan er det lige i dag, jeg ved godt at hullet i vandet hurtigt lukker sig når færgen er sejlet, så på den led er det et midlertidigt problem, men der er også os/røg og støj, og det gentager sig adskillige gange i døgnet, hvor stor erstatning betaler Rødby Puttgarden for det?

 • 0
 • 0

Citat: -------de tyskere at de faktisk tabte anden verdenskrig ved en betingelsesløs kapitulation. Så kom ikke her og stil krav."-------

"De tyskere" Du taler om er borgere af staten Slesvig-Holsten. Staten omfatter tre hertugdømmer, som tidligere i hundredvis af år var under den danske konges forvaltning. "De tyskere" var i alle de år den danske konges tro undersåter, indtil nogle københavnere provokerede en borgerkrig, som i sidste ende først muliggjorde prøjsernes magtudfoldelse med to verdenskrige.

At minister Habacker fra partiet -De Grønne- i det hele taget kunne blive minister skal han takke det danske mindretalsparti SSW for (Sydslesvigsk vælgerforening), og jeg går ud fra at SSW nok skal sørge for at der ikke stilles ublu krav til Danmark.

Som gammel slesviger er jeg altid glad for at møde sjællændere, som ikke har den traditionelle indelukkede øbo-mentalitet. I år har jeg mødt flere. Du, Peter Madsen, var ikke i blandt dem.

 • 0
 • 0

Miljøministeren Robert Habeck fra de grønne har behov for at profilere de grønne og det her er jo en billig reklamemulighed, hvor han ikke engang får særlig meget modstand fra oppositionen.

 • 0
 • 0

....... ogminde Peter Hüber om, at disse "tro" undersåtter gjorde oprør mod den danske stat i 1848 ( oprøret i Rendsburg)og resultatet var at de to følgende krige medførte at Sønderjylland var tysk helt op til Kongeåen lige syd for Brørup indtil 1920 hvor den nuværende grænse blev fastlagt,,,,,,med en enkelt afbrydelse mellem 1940 og 45.

 • 0
 • 0

.......fundamentalistisk troende er udenfor pædagogisk rækkevidde. En minister der er valgt ind af dem, som vil beholde sit fede embede, gør klogt i at være en langt mere radikal fundamentalist :o)

Han risikerer jo ikke noget .Tyskerne har jo ingen andel i dette. Det er derfor han fremkommer med disse ønsker. De er rent ud sagt gratis og får ham til at ligne en frelsende engel for sine vælger.

Må jeg tillade at foreslå at Trafikministeren udsender en beklagelse over at tyskerne dels ikke vil medvirke til investeringen, samt at de opfører sig uartigt. Som følge deraf er han beklageligvis nødt til at foreslå ,at Fehmarn A/S såvidt muligt, undgår at anvende tyske materialer, maskiner og arbejdskraft til bygningen ......og når broen er færdig pålægger tyske trafikanter en afgift, der varer indtil det erstatningspålæg som er ønsket er fuld betalt. Lige for lige når venskaber skal bevares....grønskollinger bør knytte sylten.

 • 0
 • 0

Att: Bjarke Münnike

Citat:----"Nogen burde fortælle ..... ogminde Peter Hüber om, at disse "tro" undersåtter gjorde oprør mod den danske stat i 1848 ( oprøret i Rendsburg)og resultatet var at de to følgende krige medførte at Sønderjylland var tysk helt op til Kongeåen lige syd for Brørup indtil 1920 hvor den nuværende grænse blev fastlagt,,,,,,med en enkelt afbrydelse mellem 1940 og 45."-------

Ja, det virker ikke for smart, hvis man ikke kender sit eget lands historie,herr Mønnike. Læs -Slagtebænk Dybbøl- og -Dommedag Als-.

 • 0
 • 0

Inden i kommer alt for langt ned i historien og mærkelige argumenter så prøv lige at være ligt ingeniøragtige (eller er det hele trolling her?):

 • Bygherre skal betale for den jord/havbund han bygger på!
 • Bygherre er dansk (A/S er i hvert fald ikke en tysk betegnelse)

Det er vel ikke så mærkeligt at en lokal delstat forsøger at maksimere værdien af sit aktiv? Kunderne kommer til at betale - tyske såvel som danske - da jeg mener at kunne huske at forbindelsen bliver brugerbetalt? Alt i alt vel ikke helt urimeligt?

Mvh Morten

 • 0
 • 0

jo, det er mærkeligt Morten. De skal betale hvad der er retfærdigt ikke hvad de kan presses til. Hvis alle mennesker fulgte din fagforeningsfilosofi så ville det modvirke enhver form for samarbejde mellem mennesker.

 • 0
 • 0

@Peter D. Hansen Jo jeg kan bekræfte det med stenrevene, du nævner. Her i Århus (eller Aarhus), kan man nu fange bla hummere omkring de udbygninger der har været i forbindelse med de nye havneudvidelser og de sten-bølgebrydere man har anlagt. Stenrev er (ofte) at betragte som Nordens Koral-rev.

men... De sten man dumper i forbindelse med byggeprojekter, kommer desværre ofte fra andre stenrev, hvor de er fisket op og så flyttet. Så man nedbryder (mange gange) velfungerende stenrev i den forbindelse. Så længe man bare flytter rundt på stenene på denne måde, kan man som det mest optimistiske kun håbe på en nul-sums-løsning. Og det er det mest optimistiske...Kunne være en god idé at se på andre "sten-kilder" end sten-fiskeri for fremtiden.

 • 0
 • 0

De sten man dumper i forbindelse med byggeprojekter, kommer desværre ofte fra andre stenrev, hvor de er fisket op og så flyttet. Så man nedbryder (mange gange) velfungerende stenrev i den forbindelse.

Det er trist. Men ifølge det jeg kan finde, er stenfiskeri blevet forbudt for et par år siden, i hvert fald i Danmark.

Jeg så en udsendelse for ikke så lang tid siden hvor der blev sprængt granit ud af et fjeld i Norge og fragtet på en pram til at genopbygge et rev. Sten er der vist nok af hvis bare man har sprængstof. :)

 • 0
 • 0

Efter min bedste overbevisning er Femernprojektet den største skandale i nyere tid. Skatteborgerne skal låne ud til dette helt overflødige EU propagandaprokekt. Hvis vores politikere tænkte på Danmark frem for EU så ville man låne ud til et projekt som forbinder vores egne landsdele bedre. Vores gale politikere er ved at føre os ud i en politisk og økonomisk katastrofe, der marcherer helt efter Bruxelles. EU elskerne skulle have 24 timer til at pakke kufferten hvorefter de kan rejse til Bruxelles og blive der. Så længe jeg kan trække vejret vil jeg kæmpe imod alt hvad der kommer fra dette bureaukratiske monster, efterfølgeren til Sovjetunionen. Hvis I vil redde jer selv, så stem de EU fanatiske politikere ud, smid dem på porten. Leve Danmark !

 • 0
 • 0

Det er ikke første gang tyskerne tager røven på danskerne.

De danske politikere, der står bag den tunnel, må nu snart indse, at de er blevet taget på sengen - endnu engang af tyskerne.

Stop nu det projekt.

 • 0
 • 0

Jeg er enig i at Krigsminister Tcherning var en forbryderisk nar, Peter. Havde han haft samme format som Bismarck, var der aldrig blevet krig

Bismarck var prøjsisk kansler under krigen i 1864. Dengang var der mange i den danske regering der nok kunne fortjene betegnelsen "forbryderisk nar" (inklusiv kongen, som var klar til at indlemme Danmark i det tyske forbund, hvis blot han kunne beholde kongetitlen), men Tscherning var ikke en af dem. Han var krigsminister i starten af en helt anden krig, nemlig treårskrigen, i 1848.

1863 stemte Tscherning som medlem af rigsrådet imod Novemberforfatningen. Desværre blev den vedtaget alligevel, hvilket gav Bismarck et kærkomment påskud til til krigen 1864.

 • 0
 • 0

Der må sidde mange tyskere lige nu og krumme tæer.

Der er få tyskere, som overhovedet kender til dette projekt, det har ikke nogen tysk interesse.

 • 0
 • 0

Efter min bedste overbevisning er Femernprojektet den største skandale i nyere tid. Skatteborgerne skal låne ud til dette helt overflødige EU propagandaprokekt. Hvis vores politikere tænkte på Danmark frem for EU så ville man låne ud til et projekt som forbinder vores egne landsdele bedre. Vores gale politikere er ved at føre os ud i en politisk og økonomisk katastrofe, der marcherer helt efter Bruxelles. EU elskerne skulle have 24 timer til at pakke kufferten hvorefter de kan rejse til Bruxelles og blive der. Så længe jeg kan trække vejret vil jeg kæmpe imod alt hvad der kommer fra dette bureaukratiske monster, efterfølgeren til Sovjetunionen. Hvis I vil redde jer selv, så stem de EU fanatiske politikere ud, smid dem på porten. Leve Danmark !

Hvad vil du have? Et diktatorisk højreorienteret nationalistisk parti der går rundt og svinger højt med fanen…?

Det giver dårlige associationer og kuldegysninger….

 • 0
 • 0

Fehmarn forbindelsen betales ikke af de danske skatteydere, men af brugerne.

Derimod får vi danske en eksportfordel for vore varer til Tyskland idet broindtægten tilfalder Danmark når broen er betalt og ikke til det Tyske Scanlines der fyrer danskere.

At denne forbindelse så vil gøre at grænsehandel også bliver mulig for sjælland og tilstødende øer er da kun glædelig. Så kan sjællænderne da i det mindste få en smule ud af det der bliver tilbage efter ............ jyderne...motorveje :o)

 • 0
 • 0

storebælt forbindelsen er vel også betalt af kunderne nu ????

så er det kun selskabet bag der tjener pengene ??

tag lige og vågn op

 • 0
 • 0

Nogen burde fortælle de tyskere at de faktisk tabte anden verdenskrig ved en betingelsesløs kapitulation. Så kom ikke her og stil krav.

skriver Peter Madsen kl 12:16

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Peter Madsen burde holde inde med sin platte, fordomsfulde og billige agitation overfor et Tyskland, som ikke eksisterer. Den bygger på en utilstedelig uvidenhed.

Hvad er det således for en form for argumentation, som Peter Madsen benytter, at fordi landet for 67 år siden kapitulerede samtidig med det Tredje Riges sammenbrud, så skulle Tyskland i dag ikke have ret til at fremføre krav om erstatning for skader på miljøet på tysk territorium, der eventuelt måtte blive konsekvensen af et tunnelbyggeri, som Danmark ønsker at gennemføre og også betaler for, fordi man ser en økonomisk fordel derved.

Et sådan spørgsmål om erstatning kan Peter Madsen i øvrigt trygt overlade til de involverede parter at løse, hvor også en afgørelse ved en domstol kan komme på tale. Her kan man i øvrigt være sikker på, at platte argumenter som Peter Madsens ikke vil blive fremført.

Om nogen har tyskerne selv betalt for nazitidens vildfarelser, som førte til ødelæggelser og nederlag på ethvert niveau i det tyske samfund - helt ind i den enkelte familie. Landet har været igennem årtiers anger og forsoning i forhold til omverdenen.

På et tidspunkt må det høre op! Den nulevende tyske befolkning har ret til at opleve sig som frie, ansvarlige borgere, der ikke skal tildeles et ansvar for den krig deres forfædre for 75 år siden indledte. Det er en særlig form for dansk tarvelighed, når Peter Madsen, hvem han så ellers er, benytter en debat om en ny tunnels indvirkning på miljøet til at rive naboerne imod syd noget i næsen om deres fortid.

Vi skulle i Danmark hellere gribe i egen barm. Hvor Tyskland må betragtes som det mest pacifistiske land i Europa med et i forhold til landets størrelse minimalt militær, er Danmark parat til at gå i offensiv og uprovokeret krig, når lejlighed byder sig, således som det skete marts 2003, da dette land deltog – sammen med USA og UK - i den folkeretsstridige okkupation af Irak.

Det var første gang i 138 år Danmark deltog i en angrebskrig og tilmed i et fjernt uland begrundet i den daværende statsministers vanvittige meninger om, at småstaten Danmark skulle vise styrke. Vi skulle også med våben indføre ”demokrati” i en for os totalt fremmed kultur.

Efter 6 års krig kapitulerede vi, uden at have fået noget ud af det undtagen store menneskelige og økonomiske tab på begge sider og selvfølgelig med store moralske skrammer.

Vi fortjener faktisk ikke bedre, end at mere fredselskende lande ved enhver lejlighed burde have lov til at rive nulevende danskere, som stemte for den krigsførende regering, i næsen, at de uprovokeret påførte et andet land krig og ulykker.

Peter Madsen bor som dansker i den grad i et glashus, at der ikke er grund til at smide sten efter andre, herunder tyskerne.

 • 0
 • 0

Det var første gang i 138 år Danmark deltog i en angrebskrig og tilmed i et fjernt uland begrundet i den daværende statsministers vanvittige meninger om, at...

 • der er flere fejl her:
 1. Danmark deltog sidst i 1990'erne i NATOs bombekampagne mod Serbien.
 2. Deltagelsen i Irak krigen tog udgangspunkt i Sikkerhedrådets resolution 1442, og var baseret på folketingets beslutning, B118 af marts 2003.
 • 0
 • 0

Der er nogen her inde, der desværre ikke ved så meget om økonomi, så lad mig klippe det ud i pap: når man låner 40 milliarder ud til et projekt, så kan de penge ikke bruges til andet i mellemtiden....man har 40 milliarder ude at svømme, som man kunne have lånestøttet andre ting med. Hvor lang tid tager det inden dette lån er betalt tilbage ?

Hvis det er så svært at forstå, så forestil jer at I selv låner penge ud til et eller andet storstilet projekt, hvor lånet så skal betales tilbage ved fremtidige indtægter. Ville I så også argumentere med: det er de fremtidige brugere som betaler det ? I mellemtiden har I så ikke råd til hverken det ene eller det andet, for pengene er altså lånt ud.

Det er jo os alle sammen, der hænger på lånet. Penge, der kunne have været brugt til at lånefinansiere en indenrigsk forbindelse.

Hvis man mener at det har noget med højrepartier at gøre, så kan jeg heller ikke hjælpe....

 • 0
 • 0

Jeg bliver bedt om at kautionere for et lån på X milliarder kr. og siger ja.

Derefter kommer der nogle andre og beder om at jeg kautionerer for Y milliarder til et andet projekt og jeg siger nej, for nu har jeg allerede kautioneret en gang.....

Man kan selvfølgelig sige, at hvis man er uendeligt rig, så er der ikke noget problem....så kan man blive ved med at stille garantier for både det ene og det andet.

 • 0
 • 0

Uanset om tyskerne får erstatning eller ej, så ændrer det jo ikke på skaden. Selv med 100 mil mia € vil skaden stadig være den samme. A/S Fermen forbindelsen, skal selv følgelig rydde op eftersig. MEN, dette krav om erstatning minder mere om at der savnes penge i de tyske offentlige kasser. Skal færgener også betale erstatning for de hvirler bunden op når de sejle?

 • 0
 • 0

Og hvad med fiskerne og de skader deres trawl gør? Hele ideen med forbindelsen er nok forældet, og hvis der ikke er en gensidig interesse så drop den forbindelse. Det kan stadig nås. Hvis kineserne eller polakkerne skal bygge den ,fordi danskerne er for dyre, så får vi alligevel begrænset glæde af den.

 • 0
 • 0

Forbindelsen mellem Rødby og Puttgarten eksisterer og transporterer en masse personer, biler, lastbiler og tog over Fehmarn belt.

For at gøre dette bruges der færger der leverer en masse CO2 til atmosfæren. Langt mere end hvis biler og tog kunne køre direkte over. Disse færger der sejler på tværs af internationale skibsruter skal hele tiden undgå kollisioner med de mange passagerer de har om bord. Dertil kommer at der kun er to af deres færger der magter at sejle i rigtigt dårligt vejr. hviket giver nogle enorme ventetider på begge sider.

En tunnel som den påtænkte tager et kvarter at anvende frem for den 1.5 time færgeoverfarten i bedste tilfælde tager med opmarsh på kørsel overfart og afkørsel tager ( Jeg har opgivet færgerne da det er hurtigere og billigere at køre over Store og Lillebælt alt taget i betragning)

Tanken med tunnellen er at spare tid og CO2 udledning og ligemeget hvem der bygger den får vi glæde af den, fordi betalingen af overfarten flytter fra Tyskland til Danmark. Jeg ønsker som alle at det hovedsagligt er danskere der bygger den.....men Danmark har valgt at være med i EU og må så følge spillereglerne der.

 • 0
 • 0

Drop forbindelsen, og lav den et andet sted.

Politikerne er i forvejen imod at vi dansker skal handle på den anden side af grænsen (ned efter).

Så hvorfor ikke hælde den forbindelse ned i vores eget farvand, mellem Århus og et fornuftigt sted på Sjælland.

Så hul i om tyske vognmænd der fragter vare til danske supermarkeder skal køre noget længere...

NEJ det giver ingen mening, det er jævnt tåbeligt

 • 0
 • 0

Fordi Thomas at en forbindelse over Kattegat ikke kan betale sig , nu når vi har en Storebæltsbro.

Det ville være dejligt at have en, men den kommer skatteyderne alene til at betale.

 • 0
 • 0

Forbindelsen mellem Rødby og Puttgarten eksisterer og transporterer en masse personer, biler, lastbiler og tog over Fehmarn belt.

For at gøre dette bruges der færger der leverer en masse CO2 til atmosfæren. Langt mere end hvis biler og tog kunne køre direkte over. Disse færger der sejler på tværs af internationale skibsruter skal hele tiden undgå kollisioner med de mange passagerer de har om bord. Dertil kommer at der kun er to af deres færger der magter at sejle i rigtigt dårligt vejr. hviket giver nogle enorme ventetider på begge sider.

En tunnel som den påtænkte tager et kvarter at anvende frem for den 1.5 time færgeoverfarten i bedste tilfælde tager med opmarsh på kørsel overfart og afkørsel tager ( Jeg har opgivet færgerne da det er hurtigere og billigere at køre over Store og Lillebælt alt taget i betragning)

Tanken med tunnellen er at spare tid og CO2 udledning og ligemeget hvem der bygger den får vi glæde af den, fordi betalingen af overfarten flytter fra Tyskland til Danmark. Jeg ønsker som alle at det hovedsagligt er danskere der bygger den.....men Danmark har valgt at være med i EU og må så følge spillereglerne der.

en coaster kan transportere det samme som 30 lastbiler men bruger kun brændstof for 1 lastbil gad vide hvordan den så genererer resten af kuldioxiden fra. iøvrigt hvad med ald den udledning der er i forbindelse med produktion af cement of transport og bygning af projektet det eneste jeg kan se man sparer på sigt må være tid Iøvrigt er undrsøiske konstruktioner med til at berige dyrelivet som dog i dette tilfælde er reduceret som følge at store mængder kvælstof fra komerciel landbrug mv efter hvad man kan læse i medierne Iøvrigt mener jeg at vores infrastruktur skulle optimeres før vi kaster os ud i disse forkromede projekter det er lidt ligesom viben der vil eje hele marken

 • 0
 • 0

Det er sørgeligt, men reglen at der laves politisk plat på miljø og naturbeskyttelse.

Alle der har omgang med marine-miljøet er bekendt med at konstruktioner under vandet typisk udvikler sig som et kunstige koralrev og er med til at ekspandere marine miljøet. Derfor ses der eksempler på kontrolleret dumpning af skibe der skal tjene til opbygning af marine biologien i områder død havbund.

De tyske "Grønne" skyr ingen midler med deres aggressive magthunger og de opnår at differentiere respekten og bevidstheden i befolkningen ved at påpege sammenhænge der ikke eksisterer.

Det er altid katastrofalt når lægfolk / ukvalificerede institutioner og politikerer udtaler sig offentligt om noget de ikke burde, det er ødelæggende for konstruktiv debat og fælles mål.

 • 0
 • 0

En gang til for Prins Knud.

Erik Næhr de penge der lånes til Fehmarnforbindelsen, betaler brugerne af forbindelsen tilbage. De kan ikke konverteres til indenlands forbrug.

Hvis din nabo bygger en tilbygning til sit hus er det da ham der skal betale og ikke dig. Du får da ikke penge til forbrug fordi han bygger til......fat det dog. Det er ikke så svært.

Det smarte er at den danske stat får indtægterne når forbindelsen er betalt fordi den kautionerer ( hvis du altså ved hvad kautionere er) eller som det hedder på nydansk ...garanterer for beløbet.

 • 0
 • 0

Hvilken fisk vil De Grønne tildele denne "erstatning"? Rødspætterne, eller alle de smådyr, som lever dernede, og fortsat vil gøre det, efter at tunlen er færdig. De Grønne er også i denne sag, helt ude i hampen. Ingen kan tage dem alvorligt. De opfører sig som forvirrede teenager.

 • 0
 • 0

Citat: --------"Hvilken fisk vil De Grønne tildele denne "erstatning"?

Att: Per Dalgaard

Først og fremmest skal alle fisk have pas. Derefter skal der ude i vandet være grænskontrol efter Dansk Folkepartis programm. Slutendelig gælder det om, at danske fisk ikke æder erstatningen hjem igen.

Men ellers har Du det godt?

 • 0
 • 0

En gang til for Prins Knud.

Erik Næhr de penge der lånes til Fehmarnforbindelsen, betaler brugerne af forbindelsen tilbage. De kan ikke konverteres til indenlands forbrug.

Er dette et korrekt ræsonnement? De penge brugerne betaler for at kommer igennem tunnelen, kan jo bruges på andre ting istedet. Ideen med tunnel/bro er jo at flere så krydser Bæltet, så der vil bruges flere penge af brugerne af tunnelen end af brugerne af færgerne - penge som kan bruges til andre ting.

Det er også noget vrøvl at tunnelen vil spare CO2 emission. Skibstrafik er en af de mest miljøvenlige transportmåder og mange endagsbilister, der vil køre bilen gennem tunnelen, vil tage med færgen uden bilen. Den øgede vejtrafik, som er nødvendig for at tunnelen økonomisk kan løbe rundt, giver også mere CO2. Ventilation af tunnelen vil også kræve en masse energi. Og hvad med byggeriet af tunnelen?

Denne faste forbindelse er udtænkt in krisen og bør stoppes inden for mange penge spildes, specielt når tyskerne ikke ønsker den og nok ikke vil bruge den særligt meget, - og DK hænger jo på underskuddet.

 • 0
 • 0

Danmark kommer ikke til at hænge på noget underskud, da broen ikke er/bliver Danmarks ejendom før end den er betalt.

Da ingen af vore andre broer giver underskud er argumentet med at tyskerne ikke vil bruge den, noget selvopfundet sludder. Jeg har sejlet over Fehmarn bælt gennem de sidste 45 år. og jeg har ikke bemærket en mangel af tyskere på færgerne.....nærmere tværtom.

Hvis man tror at man bare bygger en forbindelse, uden at have lavet en undersøgelse af tilbagebetalingen derom, så er der vist en del, man mangler at vide om investorer.

Men man har da lov til at mene hvad man vil, men kunne man ikke sætte sig ind i virkeligheden, før end man offentliggør sine meninger.

 • 0
 • 0

Jeg har dem lidt mistænkt for at være nogle naturkommunister nede i Schleswig-Holstein. Hvor er deres bekymring over den danske vestkyst og alt det lort tyskerne efterlod der? Sødt nok at tyskerne fik rodet en lille smule bod på deres forskæmning af dansk natur efter krigen, men arbejdet er sku' ikke færdig. Robert Habeck, kan du så komme herop og pille de bunkers fra hinanden. Tag varmt tøj på for dit arbejde kommer til at tage årevis. Dernest kan du ryde Skallingen for miner. Tak! Derefter skriver den danske stat en check på 10 millioner Euro til din havbund som du selvfølgelig donere til Mindelunden i Esbjerg til minde om de allierede soldater der mistede sit liv under Anden Verdenskrig for at vi andre kan leve i en verden hvor vi kan skændes om så trivielle ting som faktor 0,15 eller faktor 1.

 • 0
 • 1

indtil nogle københavnere provokerede en borgerkrig, som i sidste ende først muliggjorde prøjsernes magtudfoldelse med to verdenskrige.

Jeg ved ikke hvor historisk korrekt det er at give københavnere skylden for to verdenskrige. Jeg føler måske mere at vi skal se mod folk som Gavrilo Princip og statslederne fra de to krige, men nuvel, københavnerne er i hvert fald skyld i tabet af Blekinge, Halland og Skåne. Eller var det mere en kold vinter der var skyld i det?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten