Tysk maraton-høring om Femern-tunnel skudt i gang med flere hundrede deltagere

Illustration: Femern A/S

Mandag startede høringsmøderne om den kommende Femern-forbindelse. Den tyske godkendelsesmyndighed Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr i Kiel (LBV Kiel) har forud for høringsmøderne modtaget 3.100 skriftlige indsigelser i en langstrakt høringsproces, og Femern A/S har efterfølgende leveret 10.000 sider med svar på kritikpunkterne.

Flere hundrede deltagere er mødt op for at stille spørgsmål om projektet, og de tyske myndigheder har transporteret de mange mennesker med busser til Halle 400 i Kiel, som er stor nok til at rumme opbuddet. Der er planlagt i alt syv høringsmøder, men processen kan ifølge de tyske myndigheder strække sig over hele 12 dage.

Lige nu: trafikprognoser

Halvvejs inde i høringsmødernes andet døgn ser det da også ud til, at processen som minimum vil kræve alle 12 dage. Størstedelen af mandagen gik med at afklare en række spørgsmål om selve proceduren for høringsmøderne, før deltagerne om eftermiddagen kunne tage hul på dagsordenens punkt ét, som omhandler behovet for en fast forbindelse. Der er i alt 22 punkter på dagsordenen.

Læs også: Tyske myndigheder: Forsinkelse kan umuligt komme bag på Danmark

Tirsdag eftermiddag er parterne fortsat i gang med at behandle punkt ét. Det oplyser flere af de tilstedeværende parter, som Ingeniøren har talt med. Parterne er blevet enige om, at de omdiskuterede trafikprognoser for projektet er af så afgørende betydning, at de skal behandles som en del af afdækningen af behovet for den kommende tunnel.

»Man er blevet enige om, at trafikprognoser er så væsentligt et emne, at man behandler dem allerede nu. Man er enige om, at man ikke kan nå til enighed om behov for en fast forbindelse uden at inddrage trafikprognose, så i øjeblikket behandler man dem,« siger Anette Ustrup Svendsen, kommunikationschef for Scandlines.

De trafikprognoser, som Femern A/S har fået udarbejdet, og som siger, at en fast forbindelse vil generere 3,7 millioner flere passagerer over bæltet, har mødt kritik fra flere sider, ikke mindst fra Scandlines.

Ingen optagelser

Diskussionen på høringsmøderne foregår ved, at høringsparterne stiller deres spørgsmål til et panel af repræsentanter fra Femern A/S og LBV Kiel. Med i panelet sidder også repræsentanter fra de eksterne konsulentvirksomheder, der har udarbejdet analyser for Femern A/S.

Tysk presse var mandag mødt talstærkt op forud for mødet. Samtlige journalister blev imidlertid ved mødets start sendt ud af lokalet. Efter protester fra de fremmødte høringsparter blev journalisterne i løbet af formiddagen lukket ind igen, men de fleste af dem havde på det tidspunkt forladt stedet.

De tilbageværende journalister fik forbud mod at optage video og lyd. Tirsdag morgen var ingen journalister mødt op til høringen.

Tyske Sat1 har forud for høringsmøderne lavet et indslag om processen, som tyskkyndige kan finde på tv-kanalens hjemmeside.

Femern A/S har ikke ønsket at udtale sig om høringsmøderne. Det har tirsdag heller ikke været muligt at tale med den ansvarlige for høringsprocessen i LBV Kiel.

Transportminister Hans Christian Schmidt har tidligere på året sagt, at Femern-forbindelsen forventes at åbne i 2024. Tunnelbyggeriet kan dog ifølge en udmelding fra Slesvig-Holsteins transportminister i oktober først gå i gang i 2019. Med en forventet anlægsperiode på 6,5 år betyder det, at tunnelen tidligst kan åbne i 2025.

Se dagsordenen for høringsmøderne her:
Gliederung zum Erörterungstermin