Tysk elstandard bliver ikke tilladt i Danmark

Det giver ingen mening at tillade stikdåser efter tysk standard i Danmark. Det vurderer et enigt råd under Sikkerhedsstyrelsen, som til gengæld er i færd med at overveje mulighederne for at gøre HPFI-relæer obligatoriske i danske boliger. Årsagen er en europæisk slækkelse af sikkerheden i eludstyr, som vil øge risikoen for kortslutning og brand i boliger.

Flere måneders debat om det hensigtsmæssige i at holde fast i en helt særegen dansk elstikstandard er endt med en foreløbig anbefaling af, at der ikke skal pilles ved tingenes tilstand. Den melding kommer, efter et enigt teknisk sikkerhedsråd sammensat af branche- og interesseorganisationer anbefaler Sikkerhedsstyrelsen at opretholde forbuddet mod at installere andet end vægmonterede stikdåser efter dansk standard.

Dermed peger alt på, at Danmark fortsætter sin enegang og i modsætning til vores nabolande ikke tillader stikdåser efter den tyske Schuko-standard, som mere end 300 mio. mennesker benytter.

»Der var stærk modstand mod at indføre Schuko-stikkontakter i Danmark i rådet. Rådet mener nemlig ikke, at det løser det grundlæggende problem, at vi i dag ikke har konsekvent gennemført beskyttelsesjord,« konstaterer direktør i Sikkerhedsstyrelsen, Søren Krøigaard.

Direktør Ulla Röttger, I/S Amagerforbrænding, er formand for det tekniske sikkerhedsråd i Sikkerhedsstyrelsen. Hun understreger, at rådet har koncentreret sig om at lave en rent sikkerhedsmæssig vurdering af forholdene.

»Rådet vil ikke anbefale, at Schuko-stikkontakter bliver tilladt herhjemme. Det vil blot skabe nye sikkerhedsmæssige problemer. Derfor er vi enige om at anbefale, at man opretholder de aktuelle tilstande, indtil der måtte komme en ny fælles international standard for stik,« siger hun.

Søren Krøigaard erkender, at en tilladelse til at vægmontere Schuko-stikdåser kunne skabe bedre muligheder for at etablere jordforbindelse til husholdningsapparater, som i øjeblikket næsten udelukkende leveres med Schuko-stik, der er inkompatible med danske jordstikdåser. Den tilladelse ville ifølge Søren Krøigaard skabe nye problemer.

»Schuko-stikdåser kombineret med danske stikpropper risikerer fastkilning og dårlig forbindelse. Det kan medføre personskade og brand,« siger han.

Større risiko for kort- slutning

Det giver ingen mening at tillade stikdåser efter tysk standard i Danmark. Det vurderer et enigt råd under Sikkerhedsstyrelsen, som til gengæld er i færd med at overveje mulighederne for at gøre HPFI-relæer obligatoriske i danske boliger. Årsagen er en europæisk slækkelse af sikkerheden i eludstyr, som vil øge risikoen for kortslutning og brand i boliger.

Til gengæld betyder en aktuel slækkelse af de europæiske krav til kortslutningssikringen af udstyr som eksempelvis kaffemaskiner, at HPFI-relæer kan blive obligatoriske i samtlige danske hjem. Det mangler omkring ti procent af de danske boliger i øjeblikket. Det øger risikoen for brand og dødsulykker ved fejl på det elektriske udstyr.

»Internationalt har Sikkerhedsstyrelsen været modstander af lempelserne for producenterne, men vi har ikke kunnet forhindre det. Det er en ny faktor, som gør at jordingsproblematikken bliver mere aktuel. Rådet mener umiddelbart, at et påbud om HPFI-relæ i alle boliger vil være den bedste måde at tage højde for den manglende jordforbindelse,« fortæller Søren Krøigaard.

Derfor skal Sikkerhedsstyrelsen nu kortlægge de økonomiske konsekvenser af at indføre HPFI-relæer i den totale boligmasse og undersøge mulige alternativer i form af påbud om anvendelse af danske stikpropper eller obligatoriske forsatser, der sikrer jordforbindelse mellem Schuko-stikpropper og danske, jordede stikdåser.

Søren Krøigaard bebuder, at styrelsen også er opmærksom på, at de økonomiske forhold vil blive inddraget i den fortsatte vurdering af det danske elmarked.

»Jeg vil nu diskutere rådets tekniske anbefalinger med Konkurrencestyrelsen og så må Konkurrencestyrelsen vurdere, om det er relevant, at bore videre i de konkurrencemæssige forhold. Mit håb var, at vi havde nået at få en belysning af de økonomiske forhold på elmarkedet i denne omgang. Jeg kan forestille mig, at det eventuelt bliver et punkt til næste rådsmøde, selvom rådet ikke direkte har bedt om det,« siger Søren Krøigaard, der ser optimistisk på mulighederne for, at det vil lykkes at få en fælles international stikstandard.

»Det arbejde foregår nu i den internationale standardiseringsorganisation IEC. Hvis det først er om ti eller femten år, at vi får en ny standard, vil det være katastrofalt først at skifte en gang til Schuko og så én gang til,« vurderer han.