Tysk domstol udskyder skæbnedag for dieselbiler

Illustration: Volkswagen

Det blev ikke som ventet torsdag, at de tyske storbyer Düsseldorf og Stuttgart fik rettens ord for, om de kan indføre restriktioner på biltrafikken i bestræbelserne på at nedbringe luftforureningen.

Omkring 70 tyske byer døjede sidste år med NOx-niveauer over EU’s grænseværdier, og dieselbiler tegner sig ifølge tyske myndigheder for 72,5 procent af luftforureningen.

Læs også: Tyske bilproducenter forsøger at redde diesel med udledningsaftale

Sagen tog sin begyndelse, da miljøorganisationen Deutsche Umwelthilfe (DUH) i kølvandet på Volkswagens skandale om emissionssvindel indledte en retssag for at gøre det muligt for lokale myndigheder at forbyde kørsel med de mest forurenende dieselbiler, i første omgang i Stuttgart. DUH fik sidste år medhold ved forvaltningsdomstolen i Stuttgart, efter at delstaterne Nordrhein-Westfalen og Baden-Württemberg havde afvist forbud mod dieselbiler i Stuttgart og Düsseldorf.

Læs også: »Bilindustrien har snydt, men kun Volkswagen har tilstået«

Sagen er nu landet hos forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig, som er Tysklands øverste administrative domstol. Dermed var det sagens endelige afgørelse, der var ventet i går, men dommer Andreas Korbmacher har nu udskudt afgørelsen til tirsdag i den kommende uge.

Vidtrækkende konsekvenser

Sagen har fra start skabt røre i det bilproducerende land, hvor dommen ventes at få stor betydning for salget af dieselbiler. I øjeblikket kører 15 millioner dieselbiler rundt på de tyske veje. Selv om sagen i denne omgang alene drejer sig om tiltag i Düsseldorf og Stuttgart, bliver der tale om en præcedensdom, som kan få betydning for samtlige af de tyske byer, hvor luftforureningen overskrider EU’s grænseværdier. DUH har da også allerede indledt tilsvarende sager i ni andre tyske byer og varslet en lang række yderligere søgsmål.

Læs også: Tyske dieselbiler sviner seks gange mere, end producenterne siger

Herhjemme har overborgmester Frank Jensen i et valgudspil meldt ud, at han vil forbyde dieselbiler i en miljøzone i København allerede fra 2019. Forslaget skal ikke gælde de eksisterende bilejere, hvilket i praksis vil betyde, at forslaget alene rammer de biler, der lever op til de nyeste såkaldte euronormer, mens de mest forurenende biler kører videre. Derfor har forslaget mødt kritik fra forsker i luftforurening Steffen Loft, institutleder på Københavns Institut for Folkesundhed.

I både Paris, Athen, Madrid og Mexico City planlægger man at forbyde dieselbiler fra 2025. I Frankrig kan den nye Crit’Air-miljømærkeordning for køretøjer desuden medføre, at 24 af landets 96 såkaldte departementer snart bliver omfattet af miljøzoner uden adgang for de mest forurenende biler.