Tysk domstol afviser miljøklage over Femern-tunnelen: Nu er juridiske forhindringer ryddet af vejen

Illustration: Femern A/S

Opdateret kl. 14:52 med opsummering af afgørelsens i alt seks punkter.

Miljøorganisationer, færgeselskaber og kommunen Fehmarn har ved Tysklands øverste forvaltningsdomstol, Bundesverwaltungsgericht i Leipzig, i dag fået afvist deres sag mod selskabet bag Femern-tunnelsen, Femern A/S – en sag der i yderste konsekvens kunne have forsinket opførelsen af tunnelen.

Søgsmålet omfatter seks punkter, bl.a. et nyt fund af et fredet rev, som ikke optrådte i sagsbehandlingen i forbindelse med byggetilladelsen. Men den tyske domstol har altså i en kendelse afvist at skride ind over for myndighedsgodkendelsen af tunnelprojektet, skriver bl.a. ZDF og Der Spiegel. Med andre ord er godkendelsen nu kendt gyldig.

Dermed er de sidste store juridiske forhindringer forud for opførelsen af ​​tunnelen, der har et anlægsbudget på knap 58 milliarder kroner i 2020-priser, fjernet.

I juni kom det frem, at en tysk miljøorganisation havde fundet flere rev ud for Puttgarten – rev, der ikke var med i den oprindelige projektansøgning. Som følge heraf indgik revene ikke i grundlaget – som de burde – da delstaten i Slesvig-Holstein gav byggetilladelse sidste år.

Men forfatningsdomstolen anfægter ikke beslutningsgrundlaget:

»En undersøgelse af videnskabelig karakter kræves ikke af projektgruppen,« lyder det i afgørelsen.

Heri lyder det også at projektorganisationen bag Femern-forbindelsen »fik lov til at begrænse undersøgelsen af havbunden i det store undersøgelsesområde til en repræsentativ prøveudtagning. Det forhold, at et rev i nærområdet omkring tunnelruten først er identificeret af et forskningsprojekt fra Universitetet i Kiel efter at myndighedsgodkendelsen er udstedt, gør ikke beslutningen om myndighedsgodkendelsen ulovlig.«

Kunne ikke undersøge hele havbunden

Den ansvarlige biolog, Torsten Berg, har ved et tidligere retsmøde svaret, at selskabet ikke kunne »undersøge hver en kvadratmeter«, og at tidligere undersøgelser af Femern Bælt, eksisterende kort samt dokumentation fra de slesvig-holstenske myndigheder var med i grundlaget for udstedelse af byggetilladelsen. Tilsammen var det derfor konklusionen, at der ikke skulle være forhindringer.

Allerede for en måned siden anførte retsformand Wolfgang Bier, at det var tvivlsomt, om der ville kunne sås tvivl om grundlaget for byggetilladelsen til forbindelsen som følge af nogle rev, som først er fundet, efter at tilladelsen er udstedt. Den udmelding viste sig altså at holde stik.

Afgørelsen fra forvaltningsdomstolen pålægger dog også Femern A/S at etablere kompenserende foranstaltninger i forhold til de fredede rev – eller at bygge uden om dem.

De andre fem punkter i søgsmålet handler om trafikmål, hvor domstolen ikke finder at der er grundlag for at tro på en væsentlig afvigelse fra de fremlagte trafiktal. Finansieringen er heller ikke ulovlig, og det samme gælder beskyttelsen af marsvin mod støj fra anlægsfasen og valg af tunneltype.

Scandlines vandt ikke deres kamp for en bedre vejadgang. Selskabet mener, at det »aktuelle forslag er en marginal justering for os og stadigvæk en massiv nedgradering i forhold til i dag og til klar fordel for vores statsejede tunnelkonkurrent.«

Ifølge Scandlines går der cirka fem måneder, inden forvaltningsdomstolens skriftlige begrundelse bliver fremsendt til parterne.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Lad os så komme igang!

Ja. Uanset hvad man personligt synes om Femernforbindelsen, må man anerkende det har været en lang og uskøn process at få godkendelsen på plads, det er godt den er overstået.

80% af Folketinget støtter Femernforbindelsen. Flertallet i befolkningen støtter forbindelsen (der var ikke flertal for Storebæltsforbindelsen i 1986). Der er flertal på Lolland for forbindelsen.

Hvis demokrati skal virke, må man bøje sig for at der nu ligger en myndighedsgodkendelse for, at alt er efter bogen. Og man kan de i hvert fald ikke mene der ikke har været tid til debat.

Nu glæder jeg mig til 2029. Hvor jeg forhåbentlig heller ikke længere skal bære mundbind :-)

 • 35
 • 2

Ja, nu handler det vel for Scandlines om at få maksimeret monopolpriserne og få det hele afskrevet over de kommende 9 år og så herefter underbyde den ”statsejede tunnelkonkurrent”.

 • 27
 • 0

"Scandlines vandt ikke deres kamp for en bedre vejadgang. Selskabet mener, at det »aktuelle forslag er en marginal justering for os og stadigvæk en massiv nedgradering i forhold til i dag og til klar fordel for vores statsejede tunnelkonkurrent.«"

Det er jo bare Scandlines dødsyge undskyldning for alligevel ikke at fortsætte færgedriften efter 2029, som de har lovet.

Scandlines sejlede ikke videre på Storebælt hvor trafikken er 3 gange større, så der er ikke noget fornuftigt argument for at sejle videre på Femern.

Men de vil jo sejle videre på Gedser-Rostock, så tunnelen bliver ikke uden konkurrence.

 • 18
 • 1

"Flertallet i befolkningen støtter forbindelse" . Har du en kilde til det

Ja, det var ikke svært at google: https://byensejendom.dk/article/undersogel...

"På Sjælland uden for hovedstadsområdet er 62 procent af befolkningen positive over for Femern projektet, som skal realiseres mellem Rødby og Puttgarden i de kommende år. Sammenlagt med hovedstadsområdet er i alt 54 procent af befolkningen på Sjælland positive over for projektet, mens 11 procent erklærer sig negative og 27 procent neutrale. I Skåne er 48 procent af befolkningen positive, 2 procent negative og 30 procent neutrale. Blandt de sjællandske vælgere er der flertal for Femern-forbindelsen hos alle partier, bortset fra Alternativet."

 • 20
 • 4

Scandlines er måske det grimmeste eksempel på en monopolvirksomhed der grisk tager overpriser

Overfarten gedser Rostock er ca den halve længde af Mols-Liniens rute mellem Sjællands odde og Århus. Overfartstiden er ca den dobbelte Og prisen er altid mere end dobbelt så høj.

Med tunnelalternativet kan sjællændere og tyskere endelig få lov at lægge sine overfartsforretninger et andet sted.

 • 24
 • 1

Det er jo bare Scandlines dødsyge undskyldning for alligevel ikke at fortsætte færgedriften efter 2029, som de har lovet.

Scandlines sejlede ikke videre på Storebælt hvor trafikken er 3 gange større, så der er ikke noget fornuftigt argument for at sejle videre på Femern.

Da Storebæltsbroen åbnede var Scandlines ejet af staten. Men den private konkurant Vognmandsruten/Difko, havde ellers bebudet at de ville fortsætte sejladsen.

Men da åbningsdage nærmede sig kunne man stille spørgsmålet:

 • vil du betale 200 kr. og være over om 15 min

 • vil du betale 150 kr. og være ovre om 1½ time

Jeg kender godt svaret på det spørgsmål, det gjorde Difko også, og der gør Scandline sikkert også. Så der er sikker meget fornuftigt at man ikke bruger flere penge end højest nødvendigt på at sikre tilkørslen til færgehavnen.

 • 18
 • 1

Jeg er i Stettin et par gange eller 3 om året, og tidsmæssigt kan det slet ikke betale sig at tage over Rødby Puttgarden, ej heller med tunnel. Der er over 171 km længere, og trafikken på stykket fra hvor man krydser motorvejen til Rostock til Puttgarden er langt tættere end mod Rostock. TomTom siger at det tager 1 time og 20 minutter ekstra.

Hvordan Scandlines vil lægge priserne er svært at sige

 • 3
 • 3

Jeg er i Stettin et par gange eller 3 om året, og tidsmæssigt kan det slet ikke betale sig at tage over Rødby Puttgarden, ej heller med tunnel. Der er over 171 km længere, og trafikken på stykket fra hvor man krydser motorvejen til Rostock til Puttgarden er langt tættere end mod Rostock. TomTom siger at det tager 1 time og 20 minutter ekstra.

Faktisk bliver rejsetiderne ret sammenlignelige

 • København - Gedser 1:45
 • Check in mindst 15 min før afgang: 0:20
 • Gedser - Rostock 2:00
 • Rostock - Stettin 2:40
 • = 6:45

 • København - Rødby 1:45

 • Femern 0:10
 • Puttgarden - Stettin 4:50
 • = 6:45

Det der taler imod Gedser - Rostock er at der kun sejles hver 2. time og reelt bliver rejsetiden derfor også længere end via Femern hvis man ikke tilpasser ankomsten til haven på minuttet (hvilket ikke kan anbefales!) Modsat giver færgeoverfarten en pause, som man nok skal have på så lang en tur. Så de ligger meget ens i sidste ende.

 • 12
 • 0

Det var så lokal området du henviser til, men din påstand var den danske befolkning og den ( til din orientering dækker ikke Skåne men en hel del mere end Sjælland) Så hvad med Jylland? , Fyn? At dem der bor tæt på finder det praktisk er vel ingen overraskelse men hvad med dem der bor langt væk og som stadig har en risiko for at komme til at betale når trafikken ikke er som de hemmelige beregninger påstår ? Eller så er det måske kun Sjællandske og skånske skatte kroner der kommer til at dække underskudet?

Problemet er ikke forbindelsen men politikere der ikke har kønsorganer der er store nok til at sige at de VIL have den forbindelse koste hvad det koste vil , men fordrejer, skjuler, lyver om data for at få det til at se ud som om det er en fantastisk forbindelse. Havde de sagt de ville have den uanset hvad så havde vælgern en mulighed for at bakke op eller smide dem ud men nu dækker de sig bag andre og vil ikke stå til ansvar for deres handlinger.

 • 6
 • 11

@KF Hvis alle trafikprojekter skal have 50%+ opbakning ti befolkningen så tror jeg ikke at der kommer mange nye motorveje tunneler eller broere i nordjylland lige foreløbig.

 • 17
 • 0

Hvordan med færge til Świnoujście og så i bil til Stettin (ca. 115 km)? Det er ikke nogen hurtigfærge, men noget billigere end hvad Scandlines vil diske op med.

 • 0
 • 0

@KF Hvis alle trafikprojekter skal have 50%+ opbakning ti befolkningen så tror jeg ikke at der kommer mange nye motorveje tunneler eller broere i nordjylland lige foreløbig.

Det har jeg heller aldrig påstået. Til gengæld påstår Bent, at der er flertal i "befolkningen", selvom han kun regner befolkningen øst for Storebælt med (og befolkningen i en udenlandsk provins som jo ikke risikerer at komme til at hænge på regningen). Det svarer jo til at sige, at der er flertal i befolkningen for Kim Christiansens berygtede omfartsvej, selvom man kun har spurgt folk indenfor Mariagers byskilt.

 • 2
 • 3

Gad vide om der ifm. Femarntunnellen bliver opsat ladeskinner til lastbiler/busser eller anden tilsvarende ladeløsning? Det kunne åbne for grøn buskørsel Kbf.-Lübeck / Kbh-Hamborg Der er næppe sne og frost så "oppetiden" vil måske være højere og ingen nedfaldne grene mv. Eller er det for farligt aht. brand?

 • 0
 • 4

Det er bare fint med en forbindelse fra Sjælland til Femern, ingen problem det. Der er vist heller ingen grund til at diskutere, at den nordjyske motorvej er lidt sløjt trafikeret. Begge er nok i grunden "nice to have". Dog er der en signifikant forskel i anlægsomkostninger og anlægsmiljøet (offshore og onshore) der ikke gør dem direkte sammenlignelige. Desuden kender vi anlægsprisen for de nordjyske motorveje, mens anlægs omkostningerne for Femern nok desværre følger en tradition af optimistiske overslagsberegninger. Trafik prognoser har før vist sig at skyde over målet (nordjyske motorvej), men danner alligevel en væsentlig del af beslutningsgrundlaget (Femern). Femern projektet forekommer mig som et økonomisk høj-risiko projekt, med potentiale for et stort underskud. I så fald, det bliver et underskud, hvem skal så dække dette? Jeg tror det bliver brugerne af Storbælts broen, selv i mange år efter den er betalt af. Så det bliver blandt andet mig når jeg skal besøge min familie på Sjælland, det kan jeg ikke se det rimelige i. Men det kan være jeg tager fejl og et eventuelt underskud på Femern ikke skal betales af brugerne af Storebælts broen?

 • 2
 • 8

Det svarer jo til at sige, at der er flertal i befolkningen for Kim Christiansens berygtede omfartsvej, selvom man kun har spurgt folk indenfor Mariagers byskilt.

Det er jo en teoretisk spekulation, i og med et stort flertal i folketinget har besluttet det for mere end 10 år siden. Der har ikke været stemmer nok i folketinget dengang for at få en vedledende folkeafstemning imod projektet. Det er rimeligt at antage at resten af Danmark ikke er imod forbindelsen.

Økonomien i forbindelsen afhænger af brugen, der givetvis vil stige når der kan skæres i den overpris fra Scandlines tager. Desuden spares der også en del tid, særligt den ventetid ved færgelejet. Så hvor sandsynligt bliver det at nogen kommer til at hænge på regningen? Det er jo ikke en fortsættelse af nu-drift fra Scandlines, men efter hvad kapacitet forbindelsen giver.

 • 5
 • 0

Jo i bil til Stettin måske, men Hvad med toget København - Hamborg, 160km kortere end over Jylland.

CO2 besparelsen bliver enorm, i særdeleshed for gods når jernbanen er hurtigere end lastbiler.

Nu gik svaret på overlevelsesmulighederne for Gedser-Rostock færgen. Hvis prisen på færgeturen reduceres til det samme, som det vil koste at benytte tunnelen, så vil det stadig være attraktivt at køre i bil til Berlin, Dresden eller øvrige byer i det østlige Tyskland.

Toget vil have meget svært ved at konkurrere fordi man skal omvejen over Hamborg.

 • 1
 • 1

Det var så lokal området du henviser til, men din påstand var den danske befolkning og den ( til din orientering dækker ikke Skåne men en hel del mere end Sjælland) Så hvad med Jylland? , Fyn? At dem der bor tæt på finder det praktisk er vel ingen overraskelse men hvad med dem der bor langt væk og som stadig har en risiko for at komme til at betale når trafikken ikke er som de hemmelige beregninger påstår ? Eller så er det måske kun Sjællandske og skånske skatte kroner der kommer til at dække underskudet?

Jeg gider dårligt argumentere mod en som argumentere som Donald Trump; "Jeg har ret og beviser/fakta er ligegyldige".

Du mener da vel ikke seriøst forbindelsen skal droppes fordi man muligvis kan finde et flertal imod forbindelsen i Thyborøn?

Flertallet i dette land er for forbindelsen. 80% af det folkevalgte parlament er for. Vi har en tysk domstol som har underkendt al væsentlig kritik af forbindelsen, inklusiv trafikprognoserne, så du har ikke grundlag for at sige økonomien ikke hænger sammen (bodega-snak).

Selv hvis der var et flertal imod forbindelsen i befolkningen, og det er der ikke, så er det Folketinget og domstolene som bestemmer. Ikke gadens parlement, ud over cirka hvert 4. år.

Videre......

 • 2
 • 1

Der er også flertal i befolkningen for aktiv dødshjælp men det er der ikke blandt de folkevalgte.. så bare fordi politikerne mener noget er det ikke det samme som befolkningen er enig. Trafikprognoserne er til grin man vil ikke fremlægge data eller regnemetoder så andre kan tjekke udregningerne derfor må man være voldsomt kritisk med deres pålydende. Der er ikke ført beviser for at økonomien kan holde da de data der skal underbygge dette ikke er tilgængelige for offentligheden. Og med lidt erfaringer fra store offentlige prestige byggerier så er der ikke nogle af dem der har holdt bugdet med mindre +100% er inden for og tidsplanerne er jo mere utroværdige end vejrudsigten for næste sommer. Hverken politkkerne, ministerier, styrelser, virksomheden bag har fremlagt solide data for det der er besluttet men skjult og tromlet igennem det er da voldsomt troværdigt. Men forbindelsen kommer for politikere erkender aldrig deres fejl og for mange har et godt ben at gnave på for tiden.

 • 0
 • 4

Et historisk tilbageblik viser, at trafik mellem to byer eller to landsdele i samme land vokser hurtigere end prognoserne (evt. efter en langsom begyndelse). Spørgsmålet er om Kbh og Hamborg har samme effekt på Femern-forbindelsen som er så langt fra byerne.

 • 1
 • 0

Nu gik svaret på overlevelsesmulighederne for Gedser-Rostock færgen. Hvis prisen på færgeturen reduceres til det samme, som det vil koste at benytte tunnelen, så vil det stadig være attraktivt at køre i bil til Berlin, Dresden eller øvrige byer i det østlige Tyskland.

Ja Berlin via Femern bliver cirka 6 timer og via Gedser Rostock cirka 6½ time.

Toget vil have meget svært ved at konkurrere fordi man skal omvejen over Hamborg.

Til Stettin hvor rejsetiden bliver lidt over 7 timer, men til Berlin og Dresden vil toget være væsentligt hurtigere. København - Berlin kan gøres på 4½ time efter Femarn altså 1½-2 timer hurtigere end i bil.

Mellem Berlin og Dredsen bygges i disse år Dredsner bahn i Berlin og resten af strækningen er ved at blive opgraderet til 200 km/t, så rejsetiden her vil også blive kraftigt forbedret.

 • 3
 • 0

Det der taler imod Gedser - Rostock er at der kun sejles hver 2. time og reelt bliver rejsetiden derfor også længere end via Femern hvis man ikke tilpasser ankomsten til haven på minuttet (hvilket ikke kan anbefales!) Modsat giver færgeoverfarten en pause, som man nok skal have på så lang en tur. Så de ligger meget ens i sidste ende.

Tiden har mindre betydning, 170 km er ca. 12 l benzin for en personbil på motorvej - for lastbiler er det væsentligt mere, det er økonomien som vil holde liv i Gedser - Rostock.

Husk der også er færgeforbindelse fra Rostock direkte til Sverige. Femern kommer til at stjæle kunder fra Gedser - Rostock. Særligt hvis du kan se at du vil misse færgen i Gedser/Rostock og kan se frem til 1½-2 timer på havnen (eller mere om natten).

Om det er nok til at forbindelsen ryger i en ond cirkel (=færre kunder -> færre afgange/højere priser -> færre kunder osv.) eller om den kan holdes i live. Det må fremtiden vise, ved heller ikke hvor stor en guldkalv forbindelse er i dag?

 • 1
 • 0

Negative lånerenter på måske -0,5% kan begunstige Femern-forbindelsen. Dvs. en fordyrelse eller forsinkelse vil gøre projektets økonomi bedre.

**Absurd!

**Ebberød Bank !?

Dvs. at, - projektet kan tjene 150 - 500 mio. kr. årligt på at låne pengene nu. - det kan betale driftsomkostningerne. - trafikmængden skal blot betale for 1 mia. kr./år i afskrivning over teknisk levetid (= 100 år). - det svarer til 2.mio. biler årligt (= gns. 5.500 biler dagligt).

(Så simpelt er det naturligvis ikke, men lidt sjovt alligevel).

 • 4
 • 1

Der er ikke ført beviser for at økonomien kan holde da de data der skal underbygge dette ikke er tilgængelige for offentligheden.

Man må altså ikke bare bygge noget fordi man har lyst i dag, heller ikke hvis man er den danske stat. Projektet skal godkendes efter miljøvurderinger, som i høj grad er baseret på EU-lovgivning, og økonomien skal også dokumenteres, hvilket er forudsætning for EU-bidraget på 4 milliarder kroner.

Vi har nu, vel for første gang i danmarkshistorien, en tysk domstols ord for alt er i orden i forhold til EU-lovgivning og tyske love. Den tyske domstol tager stilling til dokumentationen af projektets miljøpåvirkninger OG trafikprognoser.

Så er jeg altså led og ked af, der her på ingeniørens fagtidsskrift stadig er ingeniører som "ved meget bedre" og det hele er også bare "fake news".

Ja, den perfekte VVM-undersøgelse er vel aldrig lavet i verdenshistorien, naturligvis er der sket småfejl som er langt under bagatelgrænsen. Det gør der jo altid, da man aldrig kan have 100% styr på, hvor den enkelte fugl eller fisk befinder sig.

Der skal graves et hul på bunden af havet, lægges nogle betonelementer ned og så dækkes det hele til igen. Så sparer godstogene en omvej på 160 kilometer og togstrækningen Ringsted-Lillebælt afløses for godstog som giver bedre plads til passagertog i Danmarks vigtigste korridor. En kæmpe fordel for den kollektive trafik og dermed for miljø og klima. Togturen fra København til Hamborg skæres ned fra 5 til 2,5 time, hvilket gør den skal bruges det halve personaletimer hvilket sparer penge for togene og passagerne kommer hurtigere frem end med fly inklusiv security og transport til lufthavnene.

Færgerne, dem er der ingen fisk eller vandmænd som kommer til at savne. Heller ikke færgehavnene, som skæmmer kystlinien, modsat tunnelåbningen som lægges inde på land.

Den danske stat og Femernforbindelsen har ved en tysk domstol vundet en 6-0 sejr, og det har jeg stor respekt for.

 • 8
 • 0

Ifølge Google maps:

København - Szczecin:

via Gedser og færge:

København - Gedser 155 km, 1t40

Check in mindst 15 min før afgang: 0t20

Gedser - Rostock 2t00

Rostock - Stettin 259,7 km, 2t29

= 414,7 km, 6t29

via Femern fast forbindelse:

København - Rødby 153,9 km, 1t37

Femern Belt 18km, 0t10

Puttgarden - Stettin 453,7 km, 4t12

= 617,6km, 5t59

via Gedser-Rostock fast forbindelse:

København - Gedser 155 km, 1t40

Gedser - Dierhagen 37,8 km, 0t20

Dierhagen - Szczecin 240 km, 2h34

= 432,8 km, 4t34

København - Berlin:

via Gedser og færge:

København - Gedser 155 km, 1t40

Check in mindst 15 min før afgang: 0t20

Gedser - Rostock 2t00

Rostock - Berlin 239,6 km, 2t34

= 394,6 km, 6t34

via Femern fast forbindelse:

København - Rødby 153,9 km, 1t37

Femern Belt 18km, 0t10

Puttgarden - Berlin 497,7 km, 4t08

= 661,6km, 5t55

via Gedser-Rostock fast forbindelse:

København - Gedser 155 km, 1t40

Gedser - Dierhagen 37,8km, 0t20

Dierhagen - Berlin 253,9 km, 2h49

= 446,7 km, 4t49

 • 1
 • 1

Jeg håber at tunnelfabrikken på Lolland vil gøre det mere rentabelt at lave flere af disse megaprojekter såsom havneltunnellen i København, en Kattegat-forbindelse eller måske ligefrem også Gedser-Rostock.

 • 3
 • 0

Jeg håber at tunnelfabrikken på Lolland vil gøre det mere rentabelt at lave flere af disse megaprojekter såsom havneltunnellen i København, en Kattegat-forbindelse eller måske ligefrem også Gedser-Rostock.

Fabrikken bygges til projektet. Der er en grænse hvor langt man kan sejle tunnelelementerne. Fabrikken til Øresundforbindelsen findes stadig, men kusten er blevet flyttet siden den gang, som blokkere for brug af den. Og tunnelelementerne til Femernforbindelse er længere - nogle af det, som gør projektet billigere. Og de nævnte projekter er lang fra beslutning.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten